Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#664120

Download Tiểu luận Lập dự toán cho công ty chuyên sản xuất và kinh doanh vòng đeo tay làm từ Inox miễn phí

Trong năm 2011, công ty có tài liệu như sau:
- Số lượng sản phẩm bán ra quý I: 10.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý II: 12.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý III: 13.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý IV: 15.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý I ( 2012): 12.500 chiếc
Đơn giá bán : 50.000 đ/ chiếc, không đổi so với 2010
Nguyên liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm là 25g Inox, đơn giá 200.000 đ/ chiếc
Mỗi vòng đeo tay cần 2h công lao động để hoàn thành
Đơn giá 5.000 đ/ 1h công lao động
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của kế toán quản trị ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doạnh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó đến việc kiểm tra, phân tích và ra các quyết định, các nhà quản trị cần đến rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, trong đó thông tin về tiềm lực và tổ chức nội bộ của doanh nghiệp do kế toán quản trị cung cấp là bộ phận quan trọng nhất, quyết định chất lượng của công tác quản lý.
Xét từ phương diện kế toán, thông tin chủ yếu nhất mà kế toán quản trị xử lý và cung cấp cho các nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí thường xuyên phát sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được. Hơn nữa, trên giác độ quản lý, chi phí phần lớn phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, chịu sự chi phối chủ quan của nhà quản trị, do vậy kiểm soát và quản lý tốt chi phí là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản trị.
Để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, các doanh nghiệp phải thiết lập các kế hoạch. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều được tiến hành theo kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đã xây dựng. Trong đó việc lập dự toán chi phí giữ vai trò hết sức quan trọng vì:dự toán là cơ sở định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh cũng như phối hợp các chương trình hành động ở các bộ phận;
Dự toán được lập là cở sở để kiểm tra kiểm soát các nội dung chi phí cũng như nhiệm vụ của từng bộ phận;
Thực hiện chức năng này kế toán quản trị phải tổ chức việc thu thập thông tin cần thiết để lập dự toán gồm thông tin về tổ chức, về định mức, về chi phí tiêu chuẩn, các thông tin kế toán tài chính, thống kê cũng như kỹ thuật tính toán, ước tính phục vụ cho việc lập dự toán ở doanh nghiệp.
I.CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1. Khái niệm:
Dự toán là những tính toán, dự kiến phối hợp một cách chi tiết, tỉ mỉ và toàn diện nguồn lực, cách thức huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện một khối công việc nhất định trong một khoảng thời gian nhất định được biểu hiện bằng một hệ thống các chỉ tiêu số lượng và giá trị.
2.Ý nghĩa của dự toán ngân sách:
- Dự toán là cơ sở để triển khai hoạt động, giám sát hoạt động và đánh giá chất lượng quản lý tại doanh nghiệp trong từng thời kì nhất định.
- Dự toán giúp doanh nghiệp phối hợp sử dụng khai thác tốt các nguồn lực, các hoạt động, các bộ phận để đảm bảo hơn cho mục tiêu của doanh nghiệp.
- Dự toán là cơ sở giúp doanh nghiệp phát triển, ngăn ngừa, hạn chế những rủi ro trong doanh nghiệp.
- Dự toán là cơ sở để xây dựng và đánh giá trách nhiệm quản lý của các nhà quản trị.
3. Phân loại dự toán:
- Dự toán ngân sách dài hạn là dự toán được lập liên quan đến nguồn tài chính cho đầu tư, mua sắm tài sản dài hạn, loại tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhiều năm.
- Dự toán nhân sách ngắn hạn là dự toán ngân sách được lập cho kì kế hoạch là một năm và được chia ra từng thời kì ngắn hơn là từng quý, từng tháng.
- Dự toán ngân sách tĩnh là dự toán ngân sách theo mức độ hoạt động nhất định.
- Dự toán ngân sách linh hoạt là dự toán ngân sách được lập tương ứng nhiều mức độ hoạt động khác nhau.
Dự toán rất cần thiết để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tổ chức, dự toán cug cấp cho doanh nghiệp thông tin toàn bộ về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hệ thống và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra Ngoài ra việc lập dự toán còn có tác dụng khác như sau:
Xát định rõ mục tiêu cụ thể để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này.
Lường trước những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắng.
Liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách hợp nhất các kế hoạch và mục tiêu của các bộ phận khác. Chính nhờ vậy dự toán đảm bảo các kế hoạch và mục tiêu của các bộ phận phù hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.
Đánh giá hiệu quả quản lý và thúc đẩy hiệu quả công việc.
II. LẬP DỰ TOÁN CHO CÔNG TY U& X VỚI TÀI LIỆU SAU:
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TY U& X
Công ty U&X chuyên sản xuất và kinh doanh vòng đeo tay làm từ Inox.
Trong năm 2011, công ty có tài liệu như sau:
- Số lượng sản phẩm bán ra quý I: 10.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý II: 12.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý III: 13.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý IV: 15.000 chiếc
- Số lượng sản phẩm bán ra quý I ( 2012): 12.500 chiếc
Đơn giá bán : 50.000 đ/ chiếc, không đổi so với 2010
Nguyên liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm là 25g Inox, đơn giá 200.000 đ/ chiếc
Mỗi vòng đeo tay cần 2h công lao động để hoàn thành
Đơn giá 5.000 đ/ 1h công lao động
Chính sách thu tiền trong năm:
Doanh thu bán hàng được thu 80% trong quý bán, 10% thu trong quý thứ 2 tiếp theo, số còn lại thu trong quý thứ 3 tiếp theo.
Số nợ đầu năm dự tính thu toàn bộ trong quý I (2011): 112.800.000 đ
Nợ phải thu cuối quý IV (2010) là 112.800.000 đ
Chính sách tồn kho thành phẩm: số lượng tồn kho thành phẩm cuối kỳ bằng 10% số lượng thành phẩm dự kiến bán ra quý tiếp theo.
Chi phí sản xuất một sản phẩm 2011: 30.000 đ/ chiếc
- Nhu cầu nguyên vật liệu trong quý I ( 2012): 312,5 kg
Tồn kho thành phẩm cuối quý IV (2010): 1.000 đ/ chiếc – giá (vốn) 28.000 đ/ chiếc.
Chính sách tồn kho nguyên liệu: số lượng nguyên liệu tồn kho cuối kỳ bằng 10% số lượng nguyên liệu cần sử dụng cho kỳ sau.
Nguyên liệu tồn kho cuối quý IV (2010): 30 kg - đơn giá 195.000 đ/ kg.
Chính sách thanh toán tiền mua nguyên liệu: 70% trả trong quý mua, 20% trả trong quý thứ 2 tiếp theo, số còn lại trả trong quý 3 tiếp theo.
Nợ nguyên liệu vào ngày 31/ 12/ 2010: 17.550.000 đ
Định mức chi phí sản xuất chung:
+ Biến phí sản xuất chung được xát định bằng 50% chi phí nhân công trực tiếp.
+ Định phí sản xuất chung hàng năm 1.240.000 đ, trong đó chi phí khấu hao 960.000.000 đ được chia đều cho mỗi quý.
Định mức chi phí bán hàng:
+ Biến phí: hoa hồng bán hàng 5% doanh số bán
+ Định phí chi tiền lương 300.000.000 đ, chia đều cho mỗi quý.
Chi phí khấu hao hàng năm 20.000.000 đ, chia đều cho mỗi quý.
Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp:
+ Biến phí: được xát định bằng 2% chi phí nhân công trực tiếp
+ Định phí: chi tiền lương 100.000.000 đ, chia đều cho mỗi quý
+ Chi phí khấu hao 24.000.000 đ, chia đều cho mỗi quý
Tiền mặt tại quỹ 31/12/2010: 50.000.000 đ
Doanh nghiệp muốn duy trì lượng tiền mặt vào cuối mỗi quý: 100.000.000 đ . Nếu không đủ lượng tiền mặt tồn quỹ tối thiểu, công ty phải vay ngắn hạn ngân hàng với lãi suất 12%/ năm.
Tiền vay được vay vào đầu kỳ ( nếu vay) và được trả vào cuối kỳ ( nuế trả)
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nôp trong năm 160.000.000 đ, chia đều cho mỗi quý.
III. CÁC BẢNG DỰ TOÁN
B

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement