Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luxubu88
#664055 Link tải luận văn miễn phí cho ae

ĐỀ TÀI: KẾT CẤU THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

A/ Lời mở đầu
B/ Nội dung
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.Kết cấu thu nhập người lao động trong doanh nghiệp
1.1. Tiền lương
a. Khái niệm
b. Các hình thức trả lương
c. Hệ thống thang bảng lương. Quy chế trả lương
1.2. Các khoản thu nhập ngoài lương
a. Tiền thưởng
b. Phụ cấp
c. Trợ cấp
d. Phúc lợi
2. Ảnh hưởng của kết cấu thu nhập tới thu nhập và động lực làm việc của người lao động
a. Ảnh hưởng tới thu nhập
b. Ảnh hưởng tới người lao động
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu thu nhập
a. Môi trường doanh nghiệp
b. Người lao động
II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ KẾT CÂU THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG
1. Giới thiệu chung về công ty xây dựng Thăng Long
2. Kết cấu thu nhập của người lao động trong công ty
2.1. Tiền lương
a. Cách tính lương của các hình thức trả lương
b. Ngạch, bậc lương
c. Tính toán và trả lương
d. Chế độ và thủ tục xét lương
2.2. Phụ cấp, trợ cấp và phúc lợi
2.3. Chế độ thưởng
3. Các vấn đề còn tồn tại và kiến nghị, giải pháp
a. Các vấn đề còn tồn tại
b. Kiến nghị, giải pháp
C/ KẾT LUẬNA/ LỜI MỞ ĐẦU


Như chúng ta đã biết, thu nhập của người lao động là tổng các khoản mà người lao động nhận được do sự tham gia của họ vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Người lao động đã bỏ ra sức lao động của mình, những người chủ doanh nghiệp sử dụng sức lao động đó để tạo ra của cải vật chất và đổi lại họ phải trả cho người lao động một khoản tiền. Đó chính là thu nhập của người lao động. Kết cấu thu nhập bao gồm tiền lương, và các khoản thu nhập khác ngoài lương như: tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm. Chính những khoản tiền lương, tiền thưởng phụ cấp nhận đúng, đủ kịp thời và sự quan tâm nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp là sợi dây gắn chặt hơn nữa giữa người lao động với doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy người lao động hăng say, nhiệt tình với công việc tạo ra nhiều sản phẩm, doanh thu hơn. Trong mỗi ngành nghề, mỗi doanh nghiệp khác nhau thì thu nhập và kết cấu thu nhập của người lao động lại có sự thay đổi khác nhau, phức tạp.
Sau đây, chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn về đề tài để có thể thấy được thực trạng kết cấu thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay.

B/ NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN

1. Kết cấu thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp
1.1. Tiền lương
a. Khái niệm
Tiền lương là số tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với số lượng và chất lượng lao động mà họ đã hao phí trong quá trình thực hiện những công việc được giao. Nó là một công cụ đãi ngộ tài chính quan trọng nhất

b. Các hình thức trả lương
- Trả lương theo thời gian
Tiền lương theo thời gian là tiền lương thanh toán cho ngừơi lao động căn cứ vào thời gian làm việc và trình độ chuyên môn của họ.Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, tuần, ngày hay ngày làm việc của người lao động tùy thuộc theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của doanh nghiệp. Trong mỗi thang lương, tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn và chia làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định.
Tiền lương trả theo thời gian có thể tính theo thời gian giản đơn hay tính theo thời gian có thưởng.
+ Ưu điểm: đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc tính toán
+ Nhược điểm: không gắn giữa chất lượng và số lượng lao động mà người lao động đã tiêu hao trong quá trình thực hiện công việc. Chính vì thế, hình thức trả lương này không kích thích người lao động thi đua sáng tạo để có thể đạt được một kết quả cao hơn, tốt hơn.
Hiện nay trong các doanh nghiệp, người ta sử dụng hình thức trả lương theo thời gian cho những công việc chưa hay không thể xây dựng được định mức lao động, những công việc mà khối lượng hoàn thành không xác định được, những công việc cần thiết phải trả lương theo thời gian để nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm….
- Trả lương theo sản phẩm
Trả lương theo sản phẩm là hình thức trả lương căn cứ vào số lượng và chất lượng sản phẩm mà người lao động tạo ra và đơn giá tiền lương theo sản phẩm để trả lương cho nguời lao động. Có một số hình thức trả lương theo sản phẩm như sau:
+ Tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp
+ Tiền lương tính theo sản phẩm gián tiếp
+ Tiền lương tính theo sản phẩm lũy tiến
+ Tiền lương tính theo khối lượng công việc
+ Tiền lương tính theo sản phẩm cuối cùng
Ưu điểm:
+ Làm cho nguời lao động vì lợi ích vật chất mà quan tâm đến số lựơng và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian cho từng công việc.
+ Khuyến khích mọi người học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hợp lý hóa quy trình làm việc, tích cực sáng tạo để có thể tạo ra nhiều sản phẩm hơn với mong muốn nhận được nhiều tiền lương hơn.
+ Tạo ra một sự công bằng trong việc đánh giá thành tích và đãi ngộ người lao động.
Nhược điểm: tính toán phức tạp, không đánh giá đúng hiệu quả của từng người lạo động. Doanh nghiệp có thể không kiếm soát được những thất thoát, lãng phí trong quá trình sản xuất.
- Trả lương theo hình thức kết hợp
Theo hình thức trả lương này thì người lao động sẽ được hưởng một mức lương cứng, cố định mà người lao động nhận được đã thỏa thuận hợp đồng giữa doanh nghiệp mà người lao động làm việc với bản thân người lao động. Và ngoài ra họ sẽ còn được phần lương theo % doanh thu hay sản phẩm mà họ làm được vượt mức so với chỉ tiêu, chia đều cho nhân viên liên quan được hưởng.
Ưu điểm:
+ Đảm bảo cho người lao động vẫn nhận được 1 mức lương cứng cố định đủ bù đắp cho các chi phi tối thiểu cho dù không làm được việc
+ Tạo động lực, cổ vũ tinh thần làm việc cho mọi người. Làm ra nhiều sản phẩm, mang lại nhiều doanh thu thì sẽ được hưởng lương nhiều hơn.
Nhược điểm: công việc nhiều, áp lực, có sự cạnh tranh cao và đòi hỏi cường độ làm việc của người lao động cao.
- Trả lương theo hình thức 3P
+ Position: tức là trả lương theo vị trí, chức vụ mà người lao động đảm nhận. Ví dụ: cấp nhân viên là hệ số 1, chuyên viên hệ số 2, quản lý hệ số 3, điều hành hệ số 4…
+ Person: trả lương theo phẩm chất, năng lực của mỗi người lao động.
+ Performance: trả lương theo sự đóng góp, hiệu quả làm việc của người lao động.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vanhieuueh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement