Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dulich_tiengiang
#664051

Download Chuyên đề Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại chi nhánh Viettel Hà Nội 1 miễn phí

MỤC LỤC
 
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH
MỞ ĐẦU 1
Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL VÀ CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI I 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel và Chi nhánh Viettel Hà Nội 1. 2
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel 2
1.1.1 Giới thiệu chung về Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel 2
1.1.2 Những mốc son của Tổng công ty viễn thông Quân đội Viettel 4
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 5
1.3 Ngành nghề kinh doanh 7
2.2 Nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban 9
2.2.1 Nhiệm vụ và chức năng của ban giám đốc 9
2.2.1.1 Giám đốc Chi nhánh. 9
2.2.1.2 Phó Giám đốc Chi nhánh. 9
2.2.1.3 Phó Giám đốc Kinh doanh Cố định. 9
2.2.1.4 Phó giám đốc Kinh doanh Di động. 9
2.2.1.5 Phó giám đốc Khai thác. 9
2.2.1.6 Phó giám đốc Hạ tầng. 9
2.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban điều hành 10
2.2.2.1 Phòng Tổ chức lao động. 10
2.2.2.2 Phòng Kế hoạch 10
2.2.2.3 Phòng Tài chính 10
2.2.2.4 Phòng Marketing 10
2.2.2.5 Phòng Chăm sóc khách hàng 11
2.2.2.6 Phòng Thiết bị đầu cuối 11
2.2.2.7 Phòng Chính trị. 11
2.2.2.8 Phòng Hành chính 11
2.2.2.9 Phòng Kiểm soát nội bộ 12
2.2.2.10 Phòng Kinh doanh cố định 12
2.2.2.11 Phòng Khách hàng doanh nghiệp . 12
2.2.2.12 Phòng Phát triển mạng ngoại vi. 12
2.2.2.13 Phòng Kinh doanh Di động. 13
2.2.2.14 Phòng Quản lý địa bàn. 13
 
2.2.2.15 Phòng Kĩ thuật 13
2.2.2.16 Phòng Điều hành khai thác 13
2.2.2.17 Phòng Xây dựng hạ tầng 13
2.2.3 Nhiệm vụ và chức năng của các tổ đội kĩ thuật, bán hàng và cửa hàng. 14
2.2.3.1 Cửa hàng kinh doanh 14
2.2.3.2 Đội kinh doanh. 14
2.2.3.3 Đội kĩ thuật 14
3 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 14
Chương II THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CHI NHÁNH VIETTEL HÀ NỘI 1 16
1 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Chi nhánh 16
1.1 Khách hàng 16
1.1.1 Khách hàng cá nhân 16
1.1.2 Khách hàng là các nhóm cá nhân hay tổ chức 16
1.2 Các chương trình xúc tiến của các đối thủ cạnh tranh 16
1.2.1 Các chương trình quảng cáo của đối thủ 16
1.2.2 Các chương trình khuyến mãi của đối thủ 17
1.3 Sản phẩm dịch vụ mà chi nhánh đang kinh doanh 17
1.4 Nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 18
1.5 Các hình thức xúc tiến hỗn hợp 19
1.5.1 Các hoạt động quảng cáo 19
1.5.2 Các hoạt động khuyễn mãi 20
1.5.3 Các hoạt động nghiên cứu thị trường thu thập thông tin 21
1.6 Nguồn tài chính phục vụ các hoạt động xúc tiến 21
hỗn hợp của Chi nhánh 21
2 Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Chi nhánh 22
2.1 Hoạt động quảng cáo 23
2.1.1 Mục đích của các hoạt động quảng cáo mà Chi nhánh tiến hành. 23
2.1.2 Nội dung và hình thức của các hoạt động quảng cáo mà Chinh nhánh tiến hành 24
2.1.2.1 Những hoạt động quảng cáo do Chi nhánh tự thực hiện 24
2.1.2.2 Những hoạt động quảng cáo thuê ngoài mang tính dịch vụ. 27
2.1.3 Kinh phí của các hoạt động quảng cáo mà Chi nhánh thực hiện 29
2.1.4 Hiệu quả của các chương trình quảng cáo 31
2.1.4.2 Tăng mức độ nhận biết thương hiệu 32
 
2.2 Hoạt động khuyễn mại 33
2.2.1 Các hoạt động khuyễn mại mà chi nhánh đã thực hiện 33
2.2.2 Đánh giá hiệu quả 34
2.3 Hoạt động thu thập thông tin nghiên cứu thị trường 34
3. Đánh giá thực trạng công tác truyền thông tại Chi nhánh 36
3.1 Ưu điểm 36
3.1.1 Ưu điểm của các hoạt động quảng cáo 36
3.1.2 Ưu điểm của các hoạt động khuyến mại 37
3.1.3 Ưu điểm của các hoạt động nghiên cứu thị trường 37
3.2 . Nhược điểm 37
3.2.1 Nhược điểm của các hoạt động quảng cáo 37
3.2.2 Nhược điểm của các hoạt động khuyến mại 38
3.2.3 Nhược điểm của các hoạt động nghiên cứu thị trường 39
3.3 Nguyên nhân 39
3.3.1 Nguyên nhân khách quan 39
3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 39
Chương III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CHI NHÁNH. 40
1. Định hướng phát triển của Công ty viễn thông Viettel và Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 40
1.1 Định hướng phát triển chung của Công ty Viễn thông Quân đội Viettel và của Chi nhánh 40
1.2 Định hướng phát triển của các hoạt động xúc tiến của Chi nhánh. 40
2 Các giải pháp chủ yếu 40
2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng cáo 40
2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến mại 42
2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thị trường 42
3 Kiến nghị 42
3.1 Kiến nghị vói Công ty Viễn thông Viettel 42
3.2 Kiến nghị với Ngành và Nhà Nước 43
KẾT LUẬN 44
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


NV Kế hoạch KD Di động
6
Đinh Xuân Thủy
NV Kế hoạch KD Di động
7
Bùi Phan Thị Huệ
NV Kế hoạch KD Di động
Ban Truyền thông
8
Trần Duy Linh
NV Truyền thông quảng cáo
9
Nguyễn Doanh Phương
NV Quản lý điểm bán, đại lý
10
Nguyễn Hữu Định
NV Truyền thông quảng cáo
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Hà Nội 1
Bảng 06 : Tổ chức nhân sự phòng kinh doanh di động
STT
PHÒNG KINH DOANH DI ĐỘNG
CHỨC VỤ
1
Vũ Tuấn Dũng
Trưởng phòng
2
Đinh Minh Đức
Phó phòng
Ban Bán hàng
3
Trần Dưỡng
Trưởng ban
4
Nguyễn Công Kiên
NV Điều hành bán hàng
5
Đinh Ngọc Tân
NV Điều hành bán hàng
Ban Nghiệp vụ kinh doanh
6
Lê Trung Thông
NV Nghiệp vụ KDCĐ
7
Vũ Thùy Trang
NV Nghiệp vụ KDCĐ
Ban Quản lý hồ sơ
8
Đỗ Thị Thanh Tú
NV Quản lý hồ sơ KH
9
Ngô Minh Hải
NV Quản lý hồ sơ KH
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Hà Nội 1
Với một lức lượng nhân sự phục vụ các hoạt động xúc tiến lớn thì chi nhánh có thể thực hiện cùng lúc nhiều chương trình xúc tiền khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với chi nhánh trong những dịp cáo điểm về các hoạt động xúc tiến như vào cái dịp lễ, tết. Hơn thế nữa mỗi khi Chi nhánh sắp đưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mới, những tiện ích mới cho các sản phẩm sẵn có thì đòi hỏi các chương trình xúc tiến cần được tổ chức nhiều hơn với cường độ cao hơn. Với đội ngũ nhân sự để thực hiện các hoạt động xúc tiến hỗn hợp sẽ tạo điều kiện cho các chương trình xúc tiến được thực hiện một cách trơ chu.
Chất lượng của nhân sự thực hiện các hoạt động xúc tiến cũng ảnh hưởng lớn tới các hoạt động xúc tiến. Khi chất lượng của nhân viên tốt sẽ làm cho những chương trình xúc tiến chở nên đa dạng hơn, các chương trình xúc tiến sẽ trở nên hấp dẫn khách hàng hơn vì thế có hiệu quả cao hơn trong các hoạt động xúc tiến.
1.5 Các hình thức xúc tiến hỗn hợp
1.5.1 Các hoạt động quảng cáo
Là một chi nhánh lớn trong một Công ty viễn thông hàng đầu cả nước và quản lý trên một địa bàn rộng lớn nhu thủ đô vì thế các chương trình quảng cáo của chi nhánh luôn luôn gia tăng về số lượng. đa dạng về hình thức và đa đạng về các kênh quảng cáo. Dưới đây là kênh quảng cáo mà chi nhánh đã thực hiện trong những năm vừa qua:
Quảng cáo trên báo viết
Quảng cáo trên các kênh phát thanh
Quảng cáo trên báo mạng và các kênh Internet khác
Quảng cáo trên các của hàng
Quảng caó trên các pano, biển quảng cáo
Quảng cáo trên các tờ tơi
Quảng cáo trên truyền hình
Tài trợ tổ chức các sự kiện.
Qua đây chúng ta có thể thấy Chi nhánh đã thực hiện các hoạt động quảng cáo của mình trên nhiều kênh khác nhau. Vì thế có thể thấy tầm ảnh hưởng to lớn của kênh quảng cáo đối với các hoạt động quảng cáo của chi nhánh trong trong các tình huống: Lựa chọn các kênh quảng cáo, các hình thức quảng cáo sao cho phù hợp. tiết kiệm chi phí đồng thời đem lại hiệu quả cao cho việc kinh doanh. Đối với mỗi sản phẩm thì nên quảng cáo ở những kênh nào là phù hợp, mức độ, tần suất quảng cáo như thế nào là phù hợp. Qua đó đem lại hiệu quả lớn nhất cho hoạt động quảng cáo mà chi nhánh thực hiện.
1.5.2 Các hoạt động khuyễn mãi
Chúng ta có thể nhận thấy hoạt động khyến mãi từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong kinh doanh đặc biệt là trong những năm gần đây thì hoạt động khuyến mãi là một trong những hoạt động xúc tiến được thực hiện rất dầm dộ trong linh vực kinh doanh viễn thông di động. Các doanh nghiệp đua nhau tung ta những hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng.Trong những năm qua Chi nhánh đã sử dụng các hình thức khuyến mãi như sau:
Sử dụng dịch vụ miễn phí.
Tặng quà
Giảm giá.
Các chương trình khách hàng thường xuyên.
Ảnh hưởng của các hình thức khuyến mãi đối với chi nhánh đó là việc tùy từng hình thức khuyến mãi để áp dụng đối với từng loại sản phẩm dịch vụ mà mình đang kinh doanh. Đối với những sản phẩm hữu hình đó là các sản phẩm về điện thoại di động, Iphone, Các thiết bị kết nối Internet không dây D-com thì Chi nhánh chủ yếu thực hiện hoạt động khuyến mãi bằng cách giảm giá hay tặng quà khi khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của chi nhánh. Còn các hoạt động như sử dụng dịch vụ miễn phí ( gọi nội mạng miễn phí, nhắn tin miễn phí...) hay các chương trình khách hàng thường xuyên thì chủ yếu được thực hiện đối với những sản phẩm vô hình đó là các dịch vụ viễn thông di động.
1.5.3 Các hoạt động nghiên cứu thị trường thu thập thông tin
Hoạt động nghiên cứu đóng rất quan trọng trong sự thành công của các chương trình quảng cáo. Việc nội dung của các quảng cáo có hướng tới đúng đối tượng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ hay không nhờ phần lớn định hướng do hoạt động nghiên cứu thị trường đề xuất . Vì thế nếu hoạt động nghiên cứu thị trường của chi nhánh tốt thì hiệu quả của hoạt động quảng cáo sẽ là rất lớn.
1.6 Nguồn tài chính phục vụ các hoạt động xúc tiến
tuỳ từng trường hợp vào quy mô và loại hình kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp có nguồn tài chính lớn hay nhỏ để phục vụ công tác quảng cáo.
Những doanh nghiệp có các loại sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ mà được sử dụng bởi nhiều tầng lớp, nhiều khách hàng mang tính đại chúng thì sẽ có mức đồ quảng cáo và tần xuất quảng cáo lớn. Những sản phẩm này thường là các sản phẩm thiết yếu như: sản phẩm dịch vụ viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone), sản phẩm là đồ dùng cá nhân (Unilever..)...
Những doanh nghiệp có sản phẩm hàng hóa chỉ được sử dụng bởi một số ít người tiêu dùng sẽ ít được quảng cáo hay quảng cáo với tần xuất hạn chế. 2 Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Chi nhánh
Dựa vào những bảng chi phí, tỉ trọng cho các hoạt động quảng cáo cùng với bảng tổng hợp các chi phí của Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 chúng ta có thể có những đánh giá khái quát nhất về thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Chi nhánh.
Bảng 07: Kinh phí cho các hoạt động Marketing của Phòng Marketing
Đơn vị : 1000 vnđ
STT
Nội dung
2010
2009
2008
2007
1
Kinh phí các hoạt động quảng cáo tự thực hiện
8.677.542
7.016.603
5.785.795
5.266.399
2
Kinh phí quảng cáo các dịch vụ
4.662.780
3.869.242
3.197.720
2.829.841
3
Kinh phí nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin
257.856
210.012
172.141
156.492
4
Kinh phí dự kiến cho xúc tiến bán hàng
6.107.400
5.022.584
4.018.067
3.619.880
5
Kinh phí Phòng Marketing:
19.705.578
16.118.441
13.173.724
11.872.612
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Hà Nội 1
Bảng 08: Tỉ lệ tăng của các loại chi phí cho xúc tiền hỗn hợp Phòng Marketing
STT
Nội dung
2010
2009
2008
2007
1
Kinh phí các hoạt động quảng cáo tự thực hiện
124%
121%
110%
2
Kinh phí quảng cáo các dịch vụ
121%
121%
113%
3
Kinh phí nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin
123%
122%
110%
4
Kinh phí dự kiến cho xúc tiến bán hàng
122%
125%
111%
5
Kinh phí Phòng Marketing:
122%
122%
111%
Nguồn; Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Hà Nội 1
Bảng 09: Tỉ trọng kinh phí cho các hoạt động Marketing của Phòng Marketing
STT
Nội dung
2010
2009
2008
2007
1
Kinh phí các hoạt động quảng cáo tự thực ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement