Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By poroonline
#664046

Download Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp tại Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 miễn phí

 
 
 
LỜI MỞ ĐẦU
Chương I.Một số cơ sở lý luận .1
I.Khái niệm về BHXH, BHXH bắt buộc . .1
II.Đối tượng tham gia và trách nhiệm đóng góp BHXH bắt buộc . .1
1.Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc . .1
2.Trách nhiệm đóng góp BHXH bắt buộc .1
III.Các chế độ của BHXH bắt buộc .2
1.Chế độ ốm đau .2
2.Chế độ thai sản . 3
3.Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 4
4.Chế độ hưu trí .5
5.Chế độ tử tuất . 6
IV.Quỹ BHXH bắt buộc .8
1.Nguồn hình thành quỹ . 8
2.Các quỹ thành phần . .8
3.Sử dụng quỹ .8
V.Hội đồng quản lý quỹ BHXH . .8
VI.Nợ đọng BHXH và thực trạng nợ đọng BHXH ở Việt Nam .8
1.Quan điểm về nợ đọng BHXH .8
2.Thực trạng nợ đọng BHXH ở Việt Nam 9
Chương II.Thực trạng về nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp tại
Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 .9
I.Giới thiệu tổng quan về BHXH thành phố Hải Phòng . .9
II.Thực trạng về tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp
tại Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 . 10
1.Tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp ngày càng tăng .10
2.Tình trạng nợ đọng BHXH phổ biến ở các doanh nghiệp
ngoài quốc doanh .11
3.Doanh nghiệp trả nợ BHXH theo kiểu trả dần, theo từng đợt;
thậm chí chấp nhận nộp phạt .11
4.Người sử dụng lao động thương lượng với người lao động
trong việc đóng BHXH .12
III.Hậu quả của tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp tại
Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 . .12
1.Gây khó khăn cho cơ quan chứ năng đặc biệt là BHXH thành phố .12
2.Quyền lợi người lao động bị xâm phạm . .13
IV.Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp
tại Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 13
1.Nguyên nhân từ phía người lao động và người sử dụng lao động . .13
2.Chế tài và mức xử phạt vi phạm còn quá nhẹ 14
3.Cơ quan BHXH không có thẩm quyền xử phạt mà phải nhờ
thanh tra Sở LĐ-TB&XH mà đội ngũ thanh tra lại quá mỏng . 15
Chương III.Giải pháp đưa ra nhằm giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH
của các doanh nghiệp tại Hải Phòng giai đoạn 2008-2010 . .15
1.Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm
xã hội của thành phố . 16
2.BHXH Thành phố cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở. .17
3.Cải cách Hành chính-Pháp luật; bổ sung thẩm quyền cho cơ quan
BHXH trong việc thanh tra, xử lý vi phạm . .18
4.Khởi kiện doanh nghiệp ra tòa khi cố tình “chây ỳ” nợ đọng BHXH .18
5.Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc
thực hiện Pháp luật về BHXH . .18
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng
- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp.
- Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;
3.5.Thời điểm hưởng trợ cấp
- Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện. Trường hợp thương tật hay bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa.
3.6.Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
- Người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.
3.7.Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật
- Người lao động sau khi điều trị mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.
- Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.
4.Chế độ hưu trí.
4.1.Điều kiện hưởng lương hưu.
- Người lao động có đủ 25 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hay công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.
- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi nếu người lao động là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân.
4.2.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
Người lao động đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên hay có đủ 15 năm trở lên làm nghề hay công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
4.3.Mức lương hưu hằng tháng.
- Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
- Mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi bị suy giảm khả năng lao động được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
4.4.Điều chỉnh lương hưu
- Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định.
4.5.Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
- Người lao động đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
- Kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
4.6. BHXH một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu
4.6.1.Điều kiện hưởng.
- Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
d) Ra nước ngoài để định cư.
- Người lao động là quân nhân, sỹ quan… được hưởng BHXH một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
4.6.2.Mức hưởng BHXH một lần
- Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
5.Chế độ tử tuất.
5.1.Trợ cấp mai táng
- Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:
a) Người lao động đang đóng BHXH;
b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH;
c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
5.2.Trợ cấp tuất hằng tháng
5.2.1.Các trường hợp trợ cấp tuất hàng tháng.
- Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:
a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần;
b) Đang hưởng lương hưu;
c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
- Thân nhân của các đối tượng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng gồm:
a) Con chưa đủ 15 tuổi; con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hay chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hay cha chồng, mẹ vợ hay mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;
d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hay cha chồng, mẹ vợ hay mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
5.2.2.Mức trợ cấp tuất hằng tháng
- Bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ bằng 70% mức lương tối thiểu chung.
- Trường hợp có một người chết thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp.
5.3.Trợ cấp tuất một lần
- Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
- Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.
5.4.Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng BHXH tự nguyện sau đó đóng BHXH bắt buộc
- Người lao động đóng BHXH tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm BHXH buộc thì thời gian đóng BHXH tự nguyện được cộng với thời gian đóng BHXH bắt buộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.
IV.QUỸ BHXH BẮT BUỘC.
1.Nguồn hình thành quỹ
- Người sử dụng lao động đóng theo quy định.
- Người lao động đóng theo quy định.
- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
- Hỗ trợ của Nhà nước.
- Các nguồn thu hợp pháp khác.
2.Các quỹ thành phần
- Quỹ ốm đau và thai sản.
- Qu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement