Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhox_kute_love_congchua
#664004

Download Đề tài Ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững miễn phí

MỤC LỤC
 
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH LÚA GẠO VIỆT NAM 1
I. Cơ sở lý luận: 1
1. Vai trò của lúa gạo: 1
2. Các khái niệm cơ bản: 1
2.1. Các khái niệm phát triển bền vững: 1
2.2. Khái niệm sản xuất lúa gạo bền vững: 2
II. Cơ sở thực tiễn: 2
1. Cơ sở pháp lý về phát triển bền vững ngành lúa gạo: 2
2. Kinh nghiệm của các nước về phát triển bền vững ngành lúa gạo. 3
2.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc: 3
2.2. Kinh nghiệm của Thái Lan: 5
PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH SẢN XUẤT LÚA GẠO VIỆT NAM 8
I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Việt Nam trong việc sản xuất lúa gạo. 8
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên: 8
2. Đặc điểm kinh tế - xã hội: 10
3. Thuận lợi khóa khăn từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội: 14
3.1. Thuận lợi: 14
3.2 Khó khăn: 15
II. Thực trạng phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam. 16
1. Thực trạng về đất đai: 16
2. Thực trạng về lao động: 19
3. Thực trạng về quy mô sản xuất, sản lượng, chất lượng của lúa gạo Việt Nam trong nội địa và xuất khẩu. 20
3.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trong nước: 20
3.2 Tình hình xuất khẩu lúa gạo Việt Nam: 22
4. Thực trạng về sản xuất lúa gạo gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam. 26
5. Thách thức đối với sản xuất lúa gạo bền vững của Việt Nam. 28
5.1. Thách thức về vấn đề bảo vệ đất trồng lúa: 28
5.2. Đảm bảo an ninh lương thực trong thời gian tới. 29
5.3. Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu: 30
6. Nguyên nhân tồn tại: 30
6.1 Nguyên nhân khách quan: 30
6.2 Nguyên nhân chủ quan: 31
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 33
NGÀNH LÚA GẠO VIỆT NAM 33
I. Các quan điểm về phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam. 33
1. Quan điểm 1: Tập trung sản xuất lúa gạo ở những vùng có điều kiện thuận lợi. 33
2. Quan điểm 2: Trồng lúa thâm canh là giải pháp phát triển bền vững sản xuất lúa gạo. 33
II. Một số giải pháp phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam. 34
1. Giải pháp về kinh tế: 34
1.1. Hoàn thiện chính sách về Nông nghiệp, nông thôn để đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng hóa ngành lúa gạo. 34
1.2. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến. 35
1.3. Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng KHCN vào sản xuất lúa gạo. 35
1.4. Phát triển kinh tế trang trại, HTX để tổ chức sản xuất lúa gạo tập trung. 36
1.5. Giải pháp phát triển thị trường lúa gạo: 37
2. Giải pháp về mặt xã hội: 37
2.1. Đào tạo nâng cao tay nghề của người sản xuất lúa gạo. 37
2.2. Chính sách trợ giá để đảm bảo cuộc sống người sản xuất lúa gạo. 37
2.3. Mở rộng việc làm phi nông nghiệp để tranh thủ thời gian nhàn rỗi của người nông dân. 37
3. Giải pháp về môi trường: 38
3.1. Xây dựng các định mức về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các loại phân bón, thuốc BVTV để không có tác động xấu tới môi trường. 38
3.2. Tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái từ việc sản xuất lúa gạo. 38
III. Một số kiến nghị để phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam. 38
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


Thuận lợi khóa khăn từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:
3.1. Thuận lợi:
Từ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nêu trên thì Việt Nam có rất nhiều thuận lợi trong quá trình sản xuất lúa gạo. Thứ nhất trong điều kiện tự nhiên Việt Nam có điều kiện thuận lợi về đất đai với tổng diện tích gieo trồng lúa đạt 7.247.900 ha, trong đó 3.056.900 ha lúa đông xuân, 2.179.800 ha lúa hè thu và 2.247.900 ha lúa mùa. Đây là diện tích tương đối lớn để phát triển sản xuất chuyên canh lúa ở Việt Nam.Đặc biệt đất nông nghiệp Việt Nam do phù sa bồi đắp nên chất đất màu mỡ giàu dinh dưỡng tạo môi trường tốt cho cây lúa phát triển. Đặc điểm tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển đặc biệt là cây lúa nữa là khí hậu nhiệt đới ẩm, lượng mưa quanh năm tương đối lớn phù hợp với đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây lúa.
Thuận lợi thứ hai về điều kiện kinh tế - xã hội, Việt Nam với 75% dân số sống ở nông thôn nên lực lượng tham gia lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng dồi dào. Với lao động kinh nghiệp truyền thống trong nghề trồng lúa tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam khi tận dụng lượng lao động này. Việt Nam hiện nay có nhiều chuyển biến trong chính sách và những hỗ trợ cần thiết tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành lúa gạo trong nước. đây cũng là thuận lợi cho Việt Nam trong ngành lúa gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong nước cũng như đẩy mạnh xuất khẩu.
3.2 Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trong điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Việt Nam trong quá trình sản xuất lúa gạo thì còn có rất nhiều khó khăn thách thức với Việt Nam trong những năm gần đây. Đầu tiên phải nói tới điều kiện tự nhiên của Việt Nam trong quá trình sự thay đổi khí hậu thế giới. Theo thống kê những năm gần đây sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang diễn ra rất phức tạp, trái đất đang dần nóng lên. Nếu nhiệt độ trái đất tăng tăng hơn 2°C, mực nước biển dâng 1m thì có thể làm tan biến những núi băng ở Himalaya vốn là nguồn cung cấp nước và lương thực cho hơn hai tỷ người, các rạn san hô ở Inđônêxiasẽ bị tan vỡ, các quốc đảo nhỏ như Phigi, Samoa và Vanuatu sẽ bị thiệt hại hàng năm lên tới 7% GDP, một số quốc gia có thể mất đi hoàn toàn. Riêng Việt Nam, 22 triệu người phải di dời, khoảng 1/5 dân số sẽ mất nhà và 45% diện tích đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long bị phá hủy. Việt Nam sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là một thách thức lớn đối với nền nông nghiệp Việt Nam nói chung với ngành lúa gạo nói riêng. Cũng với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thế giới trong những năm gần đây Việt Nam thường xảy ra những trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại to lớn cho ngành sản xuất lúa gạo. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử gây thiệt hại 100% cây lương thực chìm trong biển nước mà cho đến nay chưa thống kê được hết tổng thiệt hại của lũ lụt gây ra.
Khó khăn thứ hai của điều kiện tự nhiên, kinh tê – xã hội đến với ngành lúa gạo đó là sự tác động của quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. CNH-HĐH là một xu hướng tất yếu cho nên kinh tế của một đất nước đang phát triển. Tuy nhiên sự tác động không đúng phương pháp khoa học của nó đang là một vấn đề lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Do sự tác động của quá trình này hiện tại diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Công nghiệp ngày càng phát triển nên cần rất nhiều diện tích để xây dựng nhà xưởng, khu công nghiệp vì thế diện tích đất nông nghiệp ngày càng bịt hu hẹp. Đây là khó khăn và thách thức lớn đối với nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành sản xuất lúa gạo nói riêng.
Một khó khăn nữa là hiện trạng lao động sử dụng trong nông nghiệp ngày càng giảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Do đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp là khó khăn, vất vả, rủi ro cao, thu nhập thấp nên ngành nông nghiệp hiện nay không thu hút được lực lượng lao động trẻ, có trình độ tay nghề cao. Lao động chủ yếu trong nông nghiệp thường là lao động đã đứng tuổi. Vì thế khó khăn đặt ra là làm thế nào để thu hút lực lượng lao động về với nông nghiệp mà họ yên tâm sản xuất vì đời sống đã được đảm bảo.
Với những đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nêu trên để phát triển bền vững ngành lúa gạo đòi hỏi không chỉ đảm bảo tính kinh tế trong sản xuất, đời sống người lao động được ổn định còn đảm bảo an toàn về mặt môi trường. Đây cũng là một khó khăn lớn đối với Việt Nam hiện nay. Thực trạng của vấn đề này sẽ được đề cập đến trong phần sau của đề tài nhưng được đề cập ở đây là một cách nêu vấn đề cần quan tâm khi phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam.
Thực trạng phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam.
Thực trạng về đất đai:
Trong nông nghiệp ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được. Đất đai là điều kiện cần thiết cho tất cả các ngành sản xuất, đặc biệt trong nông nghiệp. Ruộng đất bị giới hạn về mặt diện tích nhưng sức sản xuất của ruộng đất thì chưa có giới hạn, nghĩa là con người có thể khai thác chiều sâu của ruộng đất nhằm thỏa mãn nhu cầu tăng thêm của loài người về noogn sản phẩm. Đối với lúa gạo cũng thể, đây là loại cây trồng chỉ sống được khi có đất, đất đai quyết định rất nhiều trong năng suất và chất lượng sản phẩm lúa gạo. Hiện trạng sử dụng đất trong nông nghiệp Việt Nam nói chung và trong ngành lúa gạo nói riêng còn nhiều điều bất cập. Về qui mô diện tích đất nông nghiệp đã được đề cập ở trên, sau đây là bảng thể hiện quy mô sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam trong những năm vừa qua.
Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 1/1/2009)
Nghìn ha
Tổng diện tích
Trong đó: Đất đã giao và cho thuê
CẢ NƯỚC
33105,1
24134,9
Đất nông nghiệp
25127,3
21637,1
Đất sản xuất nông nghiệp
9598,8
9487,2
    Đất trồng cây hàng năm
6282,5
6193,5
        Đất trồng lúa
4089,1
4066,0
        Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
58,8
35,3
        Đất trồng cây hàng năm khác
2134,6
2092,2
    Đất trồng cây lâu năm
3316,3
3293,7
Đất lâm nghiệp
14757,8
11392,6
    Rừng sản xuất
6578,2
5206,0
    Rừng phòng hộ
6124,9
4348,4
    Rừng đặc dụng
2054,7
1838,2
Đất nuôi trồng thuỷ sản
738,4
726,2
Đất làm muối
14,1
13,4
Đất nông nghiệp khác
18,2
17,7
Đất phi nông nghiệp
3469,2
1640,4
Đất ở
633,9
627,6
    Đất ở đô thị
118,8
115,7
    Đất ở nông thôn
515,1
511,9
Đất chuyên dùng
1629,5
791,3
    Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
22,9
22,1
    Đất quốc phòng, an ninh
303,5
252,9
    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
222,5
201,8
    Đất có mục đích công cộng
1080,6
314,5
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
13,4
13,2
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
97,8
83,3
Đất sông s...
Hình đại diện của thành viên
By whiteangle911
#684734 mình đang cần những thông tin trong bài này. hi vọng bạn gửi cho mình link down. thanks you
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#684918 Sao bạn cần nhiều bài về lúa gạo VN vậy, đang làm luận à
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
pass giải nén là ketnooi.com
Hình đại diện của thành viên
By whiteangle911
#685145 mình đang làm tiểu luận. tìm nhiều thông tin để tránh đụng hàng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement