Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By domdom67
#663989

Download Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực ở Công ty Dệt-May Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
I. Các khái niệm quản trị nhân lực 1
II. Vai trò, ý nghĩa của quản trị nhân lực 1
1. Vai trò của quản trị nhân lực 1
2. Ý nghĩa của quản trị nhân lực 4
III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 5
1. Khái niệm 5
2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực 5
IV. Các nhân tố ảnh hưởng của quá trình quản trị nhân lực 6
1. Các yếu tố môi trường vĩ mô 6
1.1. Môi trường kinh tế 6
1.2. Pháp luật về lao động và thị trường lao động 6
1.3. Khoa học công nghệ 7
1.4. Khách hàng 7
1.5. Các yếu tố văn hóa, xã hội 7
2. Các yếu tố môi trường vi mô 7
2.1. Cạnh tranh thu hút nhân lực 7
2.2. Khả năng cung ứng của các cơ sở đào tạo 8
3. Các yếu tố môi trường bên trong 8
3.1. Chính sách thu hút nguồn nhân lực 8
3.2. Chế độ bố trí, sử dụng nguồn nhân lực 8
3.3. Chế độ đào tạo và đào tạo lại 9
3.4. Chế độ đãi ngộ 9
3.5. Môi trường làm việc 9
3.6. Tài chính 10
3.7. Công nghệ 10
V. Kinh nghiệm của một số nước về quản trị nhân lực 10
1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 10
2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 12
3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 13
4. Kinh nghiệm của Trung Quốc 13
5- Kinh nghiệm của Singapore 15
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Ở CÔNG DỆT-MAY HÀ NỘI
I. Đặc điểm, tình hình tổ chức của công ty 16
1. Giới thiệu chung về Công ty Dệt – May Hà Nội 16
2. Tình hình tổ chức của Công ty 17
2.1. Đặc điểm về lao động 18
2.2. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. 18
2.3. Công nhân kỹ thuật 20
II. Quá trình thực hiện quản trị nhân lực ở Công ty 20
1. Kết quả đạt được 20
1.1. Hoạch định nhân lực 20
1.2. Xây dựng bản mô tả công việc 21
1.3. Tuyển chọn lao động 22
1.4. Tình hình quản lý và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong Công ty. 23
1.5. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty 24
1.6. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty 27
1.6.1. Đãi ngộ vật chất 27
1.6.2. Đãi ngộ tinh thần 28
2. Yếu kém 28
3. Nguyên nhân 30
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong Công ty 32
2. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 32
3. Nâng cao chất lượng phân tích công việc 34
4. Tăng cường công tác tạo động lực trong lao động. 34
4.1 Tạo động lực bằng kích thích vật chất. 34
4.2.Tạo động lực về mặt tinh thần cho người lao động 35
4.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động. 35
5. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý của Công ty 37
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

lên thành những con rồng, con hổ, sự thành công của họ được quyết định bởi nhiều nguyên nhân, song trong đó không thể không nói đến việc họ xây dựng và vận hành một cách sáng suốt, hiệu quả phát triển chiến lược nguồn nhân lực. Những chính sách của Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực:
Về giáo dục-đào tạo: Nhật Bản coi giáo dục-đào tạo là một quốc sách, thực
tế giáo dục phổ cập trước chiến tranh đã đạt mức gần 100%. Giáo dục bắt buộc cấp
trung học cơ sở đã tạo điều kiện cho các em tuổi từ 6 -15 được học tập miễn
phí…cùng với tỷ lệ cao học sinh gia nhập các tr ường cao đẳng, đại học đã đưa Nhật
Bản trở thành một trong những cường quốc giáo dục của thế giới.
Về sử dụng và quản lý nhân lực:
· Chế độ lên lương và tăng thưởng theo thâm niên: Ở các nước phương Tây, chế độ nâng lương và đề bạt chủ yếu dựa vào nâng lực và thành tích cá mà ít hay dựa vào tuổi tác và thâm niên phục vụ ở công ty. Ở đó không thiếu những ng ười trẻ có chức vụ và lương bỗng cao hơn những người già. Khác hẳn với các nước phương Tây, Ở Nhật Bản hầu như không có hiện tượng người trẻ tuổi, ít thâm niên lại có chức vụ và tiền lương cao hơn người làm lâu năm trong công ty.
· “Công đoàn trong nhà”:
Ở Nhật Bản, công đoàn được tổ chức theo xí nghiệp, hầu như mỗi công ty, xí nghiệp thường chỉ có một công đoàn, được gọi là “công đoàn xí nghiệp”, “công trong nhà”, đó chính là nét độc đáo của Nhật Bản.
· Chế độ tham dự: khác hẳn với những nơi khác, quản lý trước hết là ra quyết định, nhưng ở Nhật Bản, quyết định đạt được trên cơ sở sự nhất trí. Có nghĩa là không một thành viên nào trong công ty có thể tự mình ra quyết định và không một quyết định nào có thể đạt được nếu như tất cả các thành viên có liên quan trong công ty chưa đồng ý
Trong lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực Nhật Bản là quốc qia Á Đông đạt được những thành công rất đáng khâm phục. Sau đây ta thấy những kinh nghiệm mà các công ty của Nhật Bản đúc rút được từ những thành công trong lĩnh vực này:
1. Thứ tự ưu tiên trong vận hành doanh nghiệp : Con người – Tài chính – Công nghệ
2. Thu dụng suốt đời
3. Người lãnh đạo phải có kiến thức về con người
4. Tạo ra sự hài hòa trong mối quan hệ con người
5. Tránh sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa cán bộ quản lý và công nhân
6. Quan hệ chủ thợ theo kiểu “trong nhà ’’.
7. Tinh thần hợp tác làm việc của nhân viên
8. Trả luơng, thăng tiến theo thâm niên.
9. Phương chân cơ bản trong tuyển chọn nhân viên là:
- Tuyển người có tư chất linh hoạt
- Tuyển đồng đội chứ không tuyển ngôi sao”
- Ưu tiên tuyển người mới rời ghế nhà trường.
10. Đào tạo suốt đời bằng nhiều cách
11. Ra quyết định tập thể.
3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc:
Chính sách về giáo dục đào tạo: giáo dục là nhân tố chủ yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách về giáo dục luôn được xây dựng phù hợp với đòi hỏi của nền kinh tế.
Chính sách về quản lý và sử dụng nhân lực: cách quản lý và sử dụng nhân lực của Hàn Quốc vừa mang phong cách truyền thống Nhật Bản, vừa mang phong cách hiện đại của Mỹ.
Chính sách về thu hút nhân tài các nước: Hàn Quốc xây dựng Viện Nghiên cứu cao đẳng để thu hút nhân tài nước ngoài. Ngoài ra Hàn Quốc còn áp dụng biện pháp thu hút lưu học sinh và cán bộ nghiên cứu sau tiến sĩ nước ngoài.
4. Kinh nghiệm của Trung Quốc:
Theo các chuyên gia kinh tế, nguồn nhân lực đang là một trong những khâu yếu nhất của Trung Quốc khi chuyển dần sang nền kinh tế tri thức. Vấn đề mà Chính phủ Trung Quốc đang hết sức quan tâm l à làm sao đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực lượng trong nước. Chính phủ Trung Quốc đặt ra những giá trị phát triển nguồn nhân lực đất nước gồm:
Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề cốt yếu của Chiến lược “Khoa học và Giáo dục tiếp sức cho Trung Quốc.
Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề thiết yếu cho Chiến lược “Phát triển không ngừng”.
Phát triển nguồn nhân lực trên những điều kiện của đất nước Trung Quốc:
Trung Quốc có nguồn lực con người lớn và giàu có, nhưng chính điều này lại làm cho sự thiếu hụt các nguồn lực khác trầm trọng hơn.
Phát triển nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển của miền Tây Trung Quốc và tạo dựng xã hội thịnh vượng.
Phát triển nguồn nhân lực là cơ sở để giải quyết vấn đề “tam nông” (nông dân thôn và nông nghiệp).
Chiến lược của Chính phủ Trung Quốc trong phát triển nguồn nhân lực
Thay đổi quan niệm và hiện thực hóa khái niệm nguồn nhân lực là nguồn lực hàng đầu.
Tiếp tục chiến lược “Khoa học và Giáo dục tiếp sức cho Trung Quốc”, “Giáo dục kiến lập Trung Quốc” và xây dựng một xã hội học tập.
Mở rộng đầu tư và làm nhiều biện pháp để phát triển nguồn nhân lực”: Giáo dục là tiền đề để phát triển nguồn nhân lực.
Cải thiện cơ cấu thông qua phát triển nguồn nhân lực
Cải tiến những hệ thống hợp lý, ho àn thiện hệ thống thị trường lao động, tạo ra một môi trường phát triển và sử dụng nguồn nhân lực tốt hơn..
Đãi ngộ tri thức trong nước.
Khuyến khích Hoa kiều về nước làm việc.
Liên kết người Hoa trên toàn cầu: có thể trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác một cách bình đẳng để cùng nhau phát triển.
Thành lập tổ chức phát triển nguồn nhân lực, tăng cường sự ủng hộ và bảo đảm của chính phủ trong phát triển nguồn nhân lực .
5- Kinh nghiệm của Singapore:
Có thể thấy rằng Singapore rất thành công trong việc xây dựng một đất nước có trình độ dân trí cao và hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu Châu Á, nơi thu hút hàng ngàn du học sinh quốc tế đến học tập mỗi năm. Hệ thống giáo dục của Singapore rất linh hoạt và luôn hướng đến khả năng, sở thích cũng nh ư năng khiếu của từng học sinh nhằm giúp các em phát huy cao nhất tiềm năng của m ình. Bên cạnh việc ứng dụng các tiến bộ của sự phát triển khoa học công nghệ mới nhất tr ên thế giới vào công tác giảng dạy, chương trình đào tạo của Singapore cũng luôn chú vào giáo dục nhân cách, truyền thống văn hóa dân tộc.
Ngoài ra, Singapore còn có chính sách rất thiết thực nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Singapore thông quan việc chính phủ Singapor e miễn xét thị thực cho du học sinh quốc tế, không đ òi hỏi phải chứng minh tài chính, chi phí học tập vừa phải, môi trường học tập hiện đại, các ngh ành nghề đào tạo đa dạng, học sinh được cấp văn bằng quốc tế. Nhờ vậy Singapore trở thành nơi học tập lý tưởng của rất nhiều du học sinh quốc tế.
Chính sách về giáo dục Cao đẳng, Đại học của Singapore:
Một trong những nguyên tắc giáo dục đại học ở Singapore l à người thầy phải luôn cập nhật và giúp sinh viên nắm bắt những thông tin thời sự mới nhất của lĩnh vực mình phụ trách. Như vậy giáo án của các thầy là giáo án mở, nơi mà những tri thức tiên tiến, hiện đại được cập nhật không ngừng nghỉ.
Kinh nghiệm rút ra từ Singapore là: Nhà nước chỉ đầu tư vào rất ít trường công lập để có chất lượng mẫ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement