Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#663984 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
Cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống người dân được nâng cao. Từ đó, người
dân quan tâm đến sức khoẻ hơn và nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân tăng. Vì
vậy, để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân, nhiều dự án xây dựng mới,
nâng cấp và mở rộng bệnh viện đang được thực hiện.
Trong quá trình khám chữa bệnh, bệnh viện cũng sinh ra một lượng nước thải đáng kể.
Nếu nước thải không được xử lý thì nó gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận. Hàng ngày, cả
TP. Hồ Chí Minh thải ra: 12.000 ÷ 14000 m3 và thải ra 1.1 ÷ 2.5 tấn BOD. Đặc biệt trong
nước thải bệnh viện chứa số lượng lớn các loại vi khuẩn gây bệnh ảnh hưởng đến sức
khoẻ con người. Do đó, nước thải bệnh viện cần được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước
khi thải vào nguồn tiếp nhận.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh vừa là một cơ sở thực tập đào tạo nên
các thầy thuốc và nơi tập trung các nhà khoa học đầu ngành, tài giỏi về chuyên môn, vừa
là nơi khám và chữa bệnh có uy tính. Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đang
ngày càng quá tải. Được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 5324/QĐ-BYT ngày
12/12/2001, dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ
Chí Minh với mục tiêu: Xây dựng hoàn chỉnh một bệnh viện hiện đại, với trang thiết bị
tiên tiến có dịch vụ y tế và trình độ khám chữa bệnh cao cấp đạt tiêu chuẩn khu vực
ASEAN và quốc tế.
Do đó, việc khảo sát hiệu quả xử lý nước thải tại các bệnh viện là việc cần thiết. Từ
đó, đề xuất các biện pháp cải tạo, nâng cao năng suất xử lý cũng như nghiên cứu đề xuất
công nghệ thích hợp cho các bệnh viện nói chung và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ
Chí Minh là điều cần thiết.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
v Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý nước thải thích hợp cho các bệnh viện quy mô
vừa và lớn.
v Ứng dụng nghiên cứu trên thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Bệnh viện Đại học Y
dược TP. Hồ Chí Minh.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
v Nghiên cứu được tiến hành thực tế tại một số trạm xử lý nước thải hiện hữu của các
bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh có quy mô trên 100 giường.
v Các mẫu thí nghiệm phân tích được thực hiện tại khoa Công nghêï môi trường, trường
Đại học Nông Lâm.
v Thí nghiệm Jar-test được tiến hành ở phòng thí nghiệm của khoa Công nghêï môi
trường, trường Đại học Nông Lâm.
v Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 03/2005 đến tháng 06/2005.
1.4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN:
Áp dụng thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các bệnh viện với quy mô vừa và lớn.
Chương II - TỔNG QUAN
2.1 TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Các cơ quan trực thuộc Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh quản lý (Bảng 2.1).
Bảng 2.1 Số lượng các cơ quan thuộc ngành y tế.
Tên Bệnh viện TT Y Tế TT đào tạo Dược
Số lượng 59 24 1 10 (*)
Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
(*) : Công ty và xí nghiệp.
Hàng năm, thành phố đào tạo lực lượng bác sĩ đều tăng. Tuy nhiên, tỉ lệ bác sĩ /10.000
dân (Biểu đồ 2.1) vẫn còn khiêm tốn mà lượng bệnh nhân điều trị ngày càng đông (Biểu
đồ 2.2).
Biểu đồ 2.1 Tỉ lệ bác sĩ /10.000 dân qua các năm (1996-2003).
6.72 6.77 6.79
9.14
7.31
7.04
7.14 7.27
9 8 7 6 5
10
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
năm
Tỉ lệ
Nguồn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!.
Nhận xét:
Hàng năm, dân số thành phố đều tăng. Do đó, để đáp ứng nhu cầu khám và chữa trị
người dân, số lượng bác sĩ tăng. Điều đó, thể hiện qua tỉ lệ bác sĩ/10000 dân (biểu đồ 2.1)
đều tăng qua từng năm. Đặc biệt năm 2003, tỉ lệ này tăng đột biến. Điều này chứng tỏ,
thành phố đang cần một lượng lớn bác sĩ, nhằm đáp ứng nhu cầu khám và chữa trị của
người dân. Như vậy trong tương lai, thành phố vẫn cần thêm nhiều cán bộ y tế nói chung
và bác sĩ nói riêng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1019844 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement