Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By linha9_k21
#663773

Download Chuyên đề Thực trạng kênh phân phối Dược phẩm tại Việt Nam- Áp dụng cho việc hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH dược phẩm GIA PHÚ miễn phí

Mục lục
 
Nội dung Trang
Mục lục 1
Lời nói đầu 3
Chương I: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 6
1.1. Thực Chất vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 6
1.1.1. Quản lý 6
1.1.2. Bộ máy cơ cấu tổ chức quản lý 6
1.2. Nguyên tắt đối với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 9
1.2.1. Những yêu cầu 9
1.2.2. Những nguyên tắc 10
1.2.3. Mối liên hệ trong cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp 11
1.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 12
1.3.1. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 12
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 30
1.4. Những phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 31
1.4.1. Phương pháp tương tự 31
1.4.2. Phương pháp phân tích theo yếu tố 32
1.4.3. Phương pháp dựa trên mối liên hệ trong cơ cấu tổ chức bộ máy 35
Chương II: Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 36
2.1. Một số đặc điểm của Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 36
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 36
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 39
2.1.3. Đặc điểm công nghệ chế tạo sản phẩm 41
2.1.4. Đặc điểm về lao động 42
2.1.5. Kết quả SXKD của Công ty năm 2004, 2005, 2006 49
2.2. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công Ty kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 50
2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 51
2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban giám đốc 52
2.3. Mối quan hệ giữa các đơn vị trong Công ty Kinh doanh hoá lỏng Miền Bắc 70
2.4. Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 72
2.4.1. Ưu điểm 72
2.4.2. Những nhược điểm cần khắc phục 74
2.4.3. Một số nguyên nhân dẫn đến các tồn tại 75
Chương III: Một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc 76
3.1. Hoàn thiện cơ chế quản lý 76
3.2. Sắp xếp lại một số bộ phận phù hợp hơn với nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh 76
3.3. Nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên thông qua công tác đào tạo, tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên 77
3.4. Xây dựng tiêu chuẩn cho cán bộ 78
3.5. Cải thiện điều kiện làm việc của lao động quản lý 80
Lời Kết 82
Tài liệu tham khảo 83
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Một loại mâu thuẫn khác có thể xảy ra đó là mâu thuẫn nảy sinh do người trung gian phụ thuộc quá nhiều vào người sản xuất.
Trên đây là một số loại mâu thuẫn chủ yếu xảy ra trong kênh, điều quan trọng là người quản lý kênh cần nhận biết được mâu thuẫn để từ đó có những ứng xử năng động, có những cơ chế để giải quyết, quản lý mâu thuẫn có hiệu quả.
CHƯƠNG II
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊNH TIÊU THỤ
CỦA TNHH DƯỢC PHẨM GIA PHÚ
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DP GIA PHÚ:
1. Sự hình thành và phát triển Công ty TNHH DP Gia Phú
a. L ịch sử phát triển của các cửa hàng bán lẻ
- Cửa hàng số 7 Trương Định : thành lập 12/1998 được mang tên : Nhà thuốc ngã Tư Mơ, do ông Đỗ Văn Dũng là trưởng cửa hàng,
- Cửa hàng số 242 Bạch Mai : Được thành lập 5/1999 được mang tên Nhà thuốc tư nhân 242 Bạch Mai, do ông Nguyễn Văn Trung là trưởng cửa hàng.
- Cửa hàng số P112 B1-Trung Tự được thành lập 5/2000 được mang tên Nhà thuốc tư nhân Nghĩa Hưng do ông Trần Văn Tiện là trưởng cửa hàng
- Cửa hàng số 174 Tây sơn được thành lập 9/2000 được mang tên Nhà thuốc tư nhân Phượng Linh .
- Cửa hàng số 420 Tây Sơn được thành lập 6/1994 ông Trần Văn Trung là trưởng cửa hàng . Do nhiều năm hoạt động nhà thuốc này đã đổi thành Nhà Thuốc tư nhân số 1 Vĩnh Hồ.
- Cửa hàng số 47 Giảng võ được thành lập 6/1997 do ông Trần Đức Thiện là chủ cửa hàng, do nhiều năm hoạt động nay nhà thuốc này đã đổi thành nhà thuốc tư nhân ngã tư Giảng Võ.
- Cửa hàng số 7 Kim Mã được thành lập 9/2002 do ông Đỗ Lai Tân là trưởng cửa hàng .
b. Lịch sử phát triển cửa hàng bán buôn số 8 Ngọc Khánh
Do tình hình cầu của các cửa hàng bán lẻ, do nhu cầu một số anh em bán lẻ, do nhu cầu phát triển của thị trường, do lợi nhuận của trung tâm :
Quyết định chính thức mở cửa hàng bán buôn trên trung tâm mượn danh nghĩa của Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Hà tại quầy số 19 số 9 Ngọc khánh-Ba đình- Hà Nội
Do ông : Trần Văn Thu là trưởng cửa hàng, Bà Trần thị Thuỷ là kế toán và Bà Nguyễn thị Kim Loan là phó trưởng cửa hàng.
c. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH DP Gia Phú
- Do sự phát triển của Công ty cũng như của toàn xã hội nay Công ty TNHH DP GIA PHÚ chính thức họp toàn thể anh em, trưởng, phó của các cửa hàng, trung tâm bán buôn chính thức họp và đưa ra ý kiến nhận xét để thành lập Công ty, Công ty TNHH DƯỢC PHẨM GIA PHÚ thành lập vào ngày 21/09/2005 căn cứ vào luật doanh nghiệp số 13/1999 QH 10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999. Điều lệ công ty TNHH DP GIA PHÚ gồm 3 Chương và 22 điều
- Tên giao dịch : Gia Phú Pharmaceutical Company Limmited
Tên giao dịch viết tắt : Gia Phú.Co.,Ltd
Trụ sở công ty : P112-B1-Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội
ĐT : 04.5727208 FAX: 04.5736924
- Ngành nghề kinh doanh :
Kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người đã được Bộ Y Tế cho phép sản xuất và lưu hành
- Mục tiêu kinh doanh :
Tất cả vì sự giàu mạnh, vững chắc, công bằng, dân chủ, văn minh và đại đoàn kết
- Bộ máy tổ chức Công ty
* Chủ tịch hội đồng thành viên
* Giám đốc
* Trưởng ban kiểm soát
* Trưởng phòng bán hang, trưởng phòng khai thác
* Kế toán trưởng, thủ quỹ và các chức danh khác
* Các trưởng cửa hàng
* Thành viên có vốn góp gọi tắt là thành viên
* Nhân viên
(Một số chức danh có thể kiêm nhiệm vào bộ máy của công ty)
2. Cơ cấu Tổ chức quản lý của Công ty TNHH DP Gia Phú
Chức năng, quyền hạn của các chức danh chính
- Tiêu chuẩn thành viên : mỗi thành viên cần có đủ tài, đủ đức, đủ sức và đủ thời gian cho công ty ( Cụ thể công ty đã quy định trong điều lệ )
- Không còn là thành viên trong Công ty ( Quy đinh cụ thể trong điều lệ Công ty )
- Số lượng thành viên trong Công ty : sẽ do hội đồng thành viên quyết định cho phù hợp với tình hình kinh doanh.
- Quyền lợi thành viên : ( trong điều lệ Công ty )
- Nghĩa vụ thành viên: ( trong điều lệ Công ty )
- Hội đồng thành viên :
Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Hội đồng thành viên có nhiệm vụ sau:
- Quyết định phương hướng phát triển Công ty
- Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, thời gian và cách huy động, sử dụng them hay giảm vốn.
- Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên: Quyết định bổ nhiệm miễn nhiêm các chức danh Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát…….
- Quyết định mức lương, thưởng, phúc lợi Công ty.
- Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty, sửa đổi ,bbổ sung điều lệ
- Phương án sử dụng, phân chia lợi nhuận, phương pháp sử dụng lỗ, lãi
- Quyết định giải thể công ty
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo luật doanh nghiệp và điều lệ nay.
- Chủ tịch hội đồng thành viên
Hội đồng thành viên bầu ra chủ tịch hội đồng, chủ tịch hội đồng có quyền và nhiêm vụ sau :
- Triệu tập và chủ toạ họp hội đòng thành viên
- Giám sát Giám đốc tổ chức, thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên
- Ký các quyết định của hội đồng thành viên
- Giám đốc là người trực tiếp chỉ huy, điều hành mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về quyền và nghĩa vụ của mình là người thay mặt cho Công ty trước pháp luật,
- Kế toán trưởng
Nắm vững tình hình tài chính của Công ty, giám sát việc chi tiêu sao cho hợp lý hiệu quả
- Tư vấn trung thực, kịp thời trong phạm vi nhiệm vụ của mình cho Giám đốc và hội đồng thành viên
- Quyền lợi : có qui định riêng
- Thủ quỹ : thủ quỹ là người giữ tiền trong Công ty có quyền và nghĩa vụ sau :
+ Giúp Giám đốc quản lý, chi tiêu sao cho hợp lý
+ Quyền lợi : có qui định riêng
- Trưởng ban kiểm soát
- Quyền và nghĩa vụ có qui định riêng tại điều lệ công ty
- Chủ tịch công đoàn Quyền và nghĩa vụ : được qui định riêng trong điều lệ công ty
- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật
- Thưởng và phạt : Được qui định riêng trong điều lệ Công ty
- Giải thể Công ty Được qui định riêng trong điều lệ Công ty
- Lương và tiền trách nhiệm : Được qui định riêng trong điều lệ Công ty
- Qũi phúc lợi và các quĩ khác: đựoc quy định riêng trong điều lệ Công ty
- Những qui định khác
Ngoài những chức danh, quyền hạn trên công ty còn có thêm 5 điều trong chương này.
3. Sơ đồ phát triển kinh doanh của Công Ty TNHH DP Gia Phú
Sơ đồ tổ chức, cơ cấu Công ty TNHH DP Gia Phú
Giám đốc
điều hành
Phó giám đốc
kinh doanh
Phòng kế toán, tài vụ
Thủ kho,
thủ quỹ
Trung tâm
bán buôn
Nhà thuốc
Công ty
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phòng NK uỷ thác
Sơ đồ phát triển kinh doanh của công ty Gia Phú
Công ty TNHH
Dược phẩm Gia Phú
Các
cửa hàng
bán lẻ
Các
cửa hàng
bán buôn
Nhập hàng uỷ thác và phân phối song song
4. Chiến lược phát triển của Công ty TNHH DP Gia Phú:
- Duy trì các cửa hàng bán lẻ
- Mở rộng thêm 01 cửa hàng bán buôn trên trung tâm Ngọc khánh
- Phân phối song song với một số hàng Dược phẩm nổi tiếng trên thế giới và nhập khẩu độc quyền để cung cấp tại thị trường Việt Nam
II. HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
1. Các loại kê...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement