Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 9_7
#663753 Download Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank giai đoạn 2010-2014 miễn phíGIỚI THIỆU CHUNG . 3
PHẦN I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH
VƯỢNG VPBank . 4
1.1 Tổng quan về Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPBank . 4
1.1.1 Giới thiệu về VPBank . 4
1.1.2 Ý nghĩa biểu tượng ngân hàng . 4
1.1.3 Tổ chức và nhân sự . 5
1.1.4 Lĩnh vực kinh doanh chính của VP Bank . 7
1.1.5 Quy mô hoạt động, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật của VPBank . 8
1.2 Quá trình phát triển của VPBank. 10
1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của VPBank giai đoạn 2005-2009 . 11
1.4. Phân tích các nhân tố của môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của
VPBank . 12
1.4.1. Tác động của môi trường vĩ mô . 12
1.4.2. Tác động của môi trường ngành và các chính sách tài chính - tiền tệ . 19
1.4.3. Môi trường cạnh tranh – Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 20
1.4.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 27
1.5. Phân tích các nhân tố của môi trường bên trong tác động đến hoạt động kinh doanh của
VPBank . 28
1.5.1 Nguồn lực tài chính . 28
1.5.2 Công nghệ . 28
1.5.3 Nguồn nhân lực . 29
1.6. Những điểm mạnh - điểm yếu – cơ hội và nguy cơ chính của VPBank . 31
PHẦN II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VPBank ĐÊN NĂM 2014 . 34
2.1. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu của VPBank. 34
2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng VPBank giai đoạn 2010-2014
2.2. Căn cứ . 35
2.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho VPBank đến 2014 . 35
2.3.1. Các chỉ tiêu chủ yếu. 35
2.3.2. Phân tích các chiến lược kinh doanh . 36
2.4. Xác định chiến lược chính . 40
2.5. Phân tích ma trận QSPhần mềm ( Quantitative Strategic Planning Matrix) . 42
2.6. Các giải pháp để triển khai chiến lược. 44
KẾT LUẬN . 44
Appendix: Global Strategic Solutions
Corporation.47


GIỚI THIỆU CHUNG
Nền kinh tế thị trường và xu hướng quốc tế hoá trên hầu hết các lĩnh vực đã
mang lại những cơ hội và thách thức to lớn cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh
trên thế giới. Để có được những bước đi đúng đắn trong kinh doanh, đòi hỏi các
doanh nghiệp phải có những kiến thức và kỹ năng về quản trị và hoạch định chiến
lược. Điều này ngày càng có ý nghĩa quyết định sự thành bại của doanh nghiệp khi
mà sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và quy mô cạnh tranh đã không còn
được giới hạn trong từng khu vực.
Giống như nhiều doanh nghiệp khác, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
VPBank vừa trải qua và chịu nhiều tác động của suy thoái kinh tế thế giới. Nhằm
có những bước đi mạnh mẽ mang lại thành công, Ban lãnh đạo của Ngân hàng
chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2010 – 2014. VPBank đã tìm
đến công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới Global Strategic Solutions
Corporation (GSS Corp.) để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho sự phát triển của ngân
hàng. Tại đây, các chuyên gia hàng đầu của GSS Corp. đã tiến hành phân tích và
đưa ra chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
Global Strategic Solutions Corporation (GSS Copr.) là tập đoàn tư vấn
chiến lược đa quốc gia có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt nam được sáng lập bởi
Dương Quang Đức. Thành lập từ năm 1988, đến nay GSS Corp. đã có mặt ở trên
100 quốc gia với khoảng 80.000 nhân viên, doanh thu năm 2009 của tập đoàn là 20
tỷ USD. Ngoài lĩnh vực chính là tư vấn chiến lược, GSS Corp. còn hoạt động trên
các lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý, kinh doanh, kiểm toán, giáo dục, phân tích
dữ liệu...Dưới đây là báo cáo xây dựng chiến lược của GSS Corp. cho VPBank.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement