Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dinhnguyen_nhatminh
#663659 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Lời nói đầu 3
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ 4
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ 4
1. Khái niệm 4
2. Các nguyên tắc quản lý 4
3. Nội dung của quản lý kinh tế 8
4.Phương pháp quản lý 15
II. QUẢN LÝ MARKETTING 16
1. Khái niệm Marketing 17
2. Vai trò của Marketing 17
3. Quá trình quản trị Marketing 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ VŨ 29
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HÀ VŨ
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 30
III. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NỘI THẤT HÀ VŨ 31
1. Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm 31
2. Quy trình sản xuất sản phẩm 34
3. Hoạt động thương mại các sản phẩm nội thất khác của công ty 36
4. Các mặt quản lý của doanh nghiệp 37
IV. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN SUẤT NỘI THẤT HÀ VŨ 42

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ VŨ 49
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 49
1. Ưu điểm của công ty 49
2. Nhược điểm 50
3. Hướng phát triển của công ty 50
II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HÀ VŨ 51
1. Hệ thống lập kế hoạch marketing 51
2. Hệ thống tổ chức marketing 53
3. Hệ thống kiểm tra marketting 53
Tài liệu tham khảo 58

3.3. Thiết kế hệ thống marketing – mix
Sau khi quyết định về việc định vị hàng hoỏ của mỡnh, cụng ty sẵn sàng bắt tay vào lập kế hoạch marketing- mix chi tiết. Marketing- mix là một trong những khải niệm cơ bản của hệ thồng marketing hiện đại.
Marketing- mix là một tập hợp những yếu tố biến động kiểm soỏt được của marketing mà cụng ty sử dụng để cố gắng gõy được phản ứng mong muốn từ phớa thị trường mục tiờu
Marketing- mix bao gồm tất cả những gỡ mà cụng ty cú thể vận dụng để tỏc động lờn nhu cầu về hàng hoỏ của mỡnh. Cú thể hợp nhất rất nhiều khả năng thành bốn nhớm cơ bản: Hàng hoỏ, giỏ cả, phõn phối và khuyến mói.
Marketing Mix
Hàng hoỏ Phương phỏp
Giỏ cả Khuyến mói
Thị trường mục tiờu
Hỡnh: Bốn bộ phận cấu thành Marketing Mix
Quản lý sản phẩm
+ Khỏi niệm và đặc điểm của sản phẩm trong marketing
Đặc điểm của sản phẩm trong marketing là nú khụng phải là giỏ trị sử dụng của người bỏn nhưng lại là giỏ trị sử dụng của người mua; sản phẩm rất đa dạng và cú thể phõn loại thành ba nhúm lớn; hàng hoỏ vật chất, dịch vụ và tiện nghi. Sản phẩm muốn được người mua chấp nhận thỡ nú phải cú chất lượng, giỏ cả, phải được người mua chấp nhận và phự hợp với thị hiếu của họ.
Trong việc xõy dựng chớnh sỏch sản phẩm của doanh nghiệp mỡnh, cỏc nhà kinh doanh cần giải quyết được cỏc vấn đề như: người tiờu dựng cần sản phẩm gỡ của doanh nghiệp? ( Từ thời điểm, quy mụ, cơ cấu, địa điểm, giỏ cả đến cách...)
Rừ ràng là vấn đề bảo đảm cỏc yờu cầu trờn của chớnh sỏch sản phẩm doanh nghiệp khụng cú cỏch nào khỏc là phải làm tốt khõu nghiờn cứu thị trường.
Một vấn đề quan trọng nữa đối với doanh nghiệp là nắm được chu kỳ sống của sản phẩm. Đõy chớnh là quy luật của sự xuất hiện phỏt triển, trưởng thành và huỷ diệt của một sản phẩm trờn thị trường.
Chu kỳ sống của sản phẩm thường qua 5 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Là lỳc mới thõm nhập vào thị trường: sản phẩm mới đưa ra trờn thị trường, người tiờu dựng chưa phải ai cũng biết, doanh số cũn ớt, chi phớ lớn. Lý do là dõy chuyền sản xuất chưa ổn định, quảng cỏo chưa đến nơi.
Giai đoạn 2: Là gia đoạn chớn muồi( hưng thịnh ): uy tớn sản phẩm của doanh nghiệp ở mức tối đa, người mua đạt túi mức tối đa, lói thu được cũng lớn nhất.
Giai đoạn 3: Là giai đoạn ổn định
Giai đoạn 4: Là giai đoạn suy giảm: việc bỏn hàng trở nờn khú khăn, khỏch hàng giảm dần, doanh số bỏn tụt xuống, ớt hiệu quả, cho dự tiến hành cỏc biện phỏp chiờu thị một cỏch tớch cực.
Giai đoạn 5: là giai đoạn trỡ trệ, doanh số bỏn hàng giỏm nhanh, chớnh khỏch hàng khụng muốn mua sản phẩm đú nữa, sản phẩm đó bị lóo hoỏ, cần được loại bỏ. Doanh nghiệp cần căn cứ vào chu trỡ sống của sản phẩm để đạt được chiến lược giỏ cả và phõn phối sản phẩm vào cuối gia đoạn 3 thỡ phải nảy sinh về ý đồ sản phẩm mới để tiến hành thử nghiệm sẵn.
+ Kế hoạch hoỏ sản phẩm:
Đõy là quỏ trỡnh phỏt triển sản phẩm mới, điều chỉnh hay xoỏ bỏ đi một số sản phẩm hiện tại để đỏp ứng được nhu cầu của khỏch hàng, sử dụng hết được nhu cầu của khỏch hàng, tận dụng hết năng lực của doanh nghiệp. Mục tiờu của kế hoạch hoỏ sản phẩm là phỏt hiện một sản phẩm tiờu thụ được nhiều. Cụng việc này chủ yếu dựa vào phõn tớch cỏc yờu cầu của thị trường hiện tại và thị trường trong tương lai, biết đỏnh giỏ sự ảnh hưởng của phỏt triển của khoa học kỹ thuật và cụng nghệ. Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc phỏt triển sản phẩm mới phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phự hợp với kỹ thuật và kinh nghiệm marketing sẵn cú của doanh nghiệp. Điều quan trọng là khi thay đổi sản phẩm cần cú sự nghiờn cứu phõn tớch hàng loạt cỏc yếu tố cần thiết cho sự thay đổi và ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.
Kế hoạch hoỏ sản phẩm thường bao gồm cỏc bước sau đõy:
Sản sinh ý đồ về sản phẩm căn cứ vào khả năng vốn, kĩ thuật,tay nghề... của doanh nghiệp, tớnh toỏn nghiờn cứu thị trường để hỡnh thành mụ hỡnh mẫu về sản phẩm với những yờu cầu nhất định; nghiờn cứu triển khai thực hiện; so sỏnh với cỏc sản phẩm cạnh tranh...
Thử nghiệm sản phẩm: đưa thử nghiệm thằm khắc phục những tồn tại tớnh toỏn mức độ tin cậy khi đưa sản phẩm ra tiờu thụ hàng loạt
Kiểm tra hoàn thiện cụng nghệ sản xuất hàng loạt, khắc phục những khuyết tật mà thị trường đũi hỏi giải quyết.
Sản xuất hết cụng suất thiết bị.
Phõn tớch nguyờn nhõn gõy suy giảm sản phẩm.
Quản lý phõn phối sản phẩm
Phõn phối sản phẩm cỏc quỏ trỡnh kinh tế, tổ chức, kĩ thuật, nhằm điều hành, vận chuyển sản xuất đến tay người tiờu dựng đạt hiệu quả kinh tế lớn nhõt
Phõn phối là giai đoạn tiếp theo giai đoạn sản xuất. Sản phẩm bắt đầu từ lỳc sản phẩm được đem bỏn cho tới khi nú trở thành sở hữu của người tiờu dựng, bao gồm cỏc hoạt động khỏc nhau đảm bảo việc ddưa đến tay người tiờu dựng.
Để đỏp ứng nhu cầu thị trường, doanh nghiệp phải đảm bảo cho khỏch hàng những sản phẩm của mỡnh với những điều kiện thuận lợi nhất.
Vấn đề là phải lựa chọn hệ thống phõn phối, tức là xỏc định cỏc kờnh phõn phối như thế nào để đạt được mục đớch đó định.
Trong việc lựa chọn kờnh phõn phối, doanh nghiệp cần lưu ý bốn nhõn tố sau:
- Nhúm nhõn tố thuộc về bản thõn doanh nghiệp: khả năng hiện tại và tương lai, những cơ hội đầu tư cú thể cú. Việc xem xột cần xuất phỏt từ khả năng vật chất, tài nguyờn, nhõn lực...
- Nhúm nhõn tố về thị trường bao gồm lượng thụng tin về thị trường phục vụ cho việc nghiờn cứu hệ thống phõn phối. Vị trớ địa lý của khỏch hàng, mật độ điểm bỏn hàng, cỳng cần tớnh đến yếu tố khỏc thuộc về khỏch hàng như lứa tuổi, nghề nghiệp, động cơ mua bỏn, nhịp độ mua hàng và độ bóo hoà của thị trường...
- Nhõn tố thuộc về sản phảm như đặc tớnh riờng của sản phẩm cú ảnh hưởng đến việc lựa chọn kờnh phõn phối: giỏ cả sản phẩm, tỡnh hỡnh tồn kho và cỏc chớnh sỏch của nhà nước đối với sản phẩm.
- Hệ thống phõn phối hiện cú cần được xem xột khi muốn cú sự thay đổi kờnh phõn phối hay mở rộng hỡnh thức phõn phối mới.
Quản lý về giỏ:
Đối với hoạt động của doanh nghiệp, giỏ cả cú một vai trũ rất lớn. Giỏ cả là một bộ phận cấu thành marketing hỗn hợp, là cụng cụ cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp. Đối với người tiờu dựng thỡ giỏ cả cú ảnh hưởng to lớn trong quyết định mua hàng hoỏ dịch vụ. Vỡ vậy việc định giỏ bỏn phải bồi hoàn đủ chi phớ, đảm bảo mức lói và người tiờu dựng chấp nhận trong điều kiện thị trường biến động với nhiều cạnh tranh gay gắt. Cú cỏc cỏch định giỏ sau:
+ Định giỏ dựa vào chi phớ
+ Định giỏ theo cụng thức
Giỏ thành
Giỏ bỏn =
1- hệ số lói
F
Giỏ thành = V +
Số sản phẩm
TRong đú:

V là chi phớ biến...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By duongluna96
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043444 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement