Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenreport
#663224 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I . 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 1
1.1. KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH: . 1
1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh: . 1
1.1.2. Quản trị chiến lược: . 1
1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp: . 1
1.2. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC : . 2
1.2.1.Giai đoạn nghiên cứu :. 3
1.2.1.1. Phân tích môitrường bên ngoài. . 4
1.2.1.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 4
1.2.1.1.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 5
1.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong hay môi trường nội bộ: . 6
1.2.3. Lựa chọn chiến lược. 9
1.2.3.1. Các chiến lược tăng trưởng tập trung . 9
1.2.3.2. Chiến lược phát triển hội nhập về phía trước . 9
1.2.3.4. Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa . 9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
SONY VIỆT NAM . 11
2.1. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SONY VIỆT NAM . 11
2.1.1. Giới thiệu về tập đoàn Sony: . 11
2.1.2. Quá trình hình thành, chức năng của Sony Việt Nam. 12
2.1.3. Sản phẩm . .13
2.1.3.1. Tivi:. 13
2.1.3.2. Dàn Hifi . 14
2.1.3.3. Cát sét. 14
2.1.3.4. Các sản phẩm khác . 15
2.1.4. Sản xuất . 16
2.1.4.1. Tình hình sản xuất. 16
2.1.4.2. Quản lý sản xuất . 17
2.1.4.3. Công nghệ, máymóc thiết bị. 17
2.1.4.4. Môitrường . 17
2.1.5. Tình hình tiêu thụ. 18
2.1.6. Hoạt động Marketing. 18
2.1.6.1. Sảnphẩm: . 19
2.1.6.2. Giá: . 19
2.1.6.3. Phân phối: . 19
2.1.6.4. Hậu mãi . 19
2.1.6.5. Khuyến mãi . 20
2.1.6.5.1. Quảng cáo . 20
2.1.6.5.2. Hoạt động xúc tiến bán hàng . 20
2.1.6.5.3. Những hoạt động tài trợ đặc biệt: . 21
2.1.7. Nguồn nhân lực. 21
2.1.8. Kế toán và tài chính. 21
2.1.9. Quản lý . 22
2.1.10. Hệ thống thông tin . 22
2.1.1.1. Ma trận đánh giácác yếu tố bên trong . 23
2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ . 24
2.2.1. Các yếu tố về kinh tế. 24
2.2.2. Các yếu tố xã hội. 26
2.2.3. Các yếu tố luật pháp và chính trị. 26
2.2.4. Các yếu tố công nghệ . 27
2.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ . 28
2.3.1. Khách hàng . 28
2.3.2. Đối thủcạnh tranh . 29
2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài . 32
2.3.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 33
2.4. NHẬN XÉT CHUNG . 35
CHƯƠNG 3 . 38
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM GIAI
ĐOẠN 2006 - 2015 . 38
3.1. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY
VIỆT NAM ĐẾNNĂM 2015 . 38
3.1.1. Hạn chế nhập khẩu linh kiện điện tử, phụ kiện, tăng tỉ lệ nội địa hóa38
3.1.2. Phát triển nhiều sản phẩm mới đa dạng với giá cả phù hợp với thu
nhập của người tiêudùng trong nước . 38
3.1.3. Phát triển thị trường hướng về nông thôn, đô thị mới . 38
3.1.4. Giử vững và phát triển thị trường trọng điểm 38
3.2. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY
VIỆT NAM ĐẾNNĂM 2015 . 39
3.2.1. Cơ sở để xácđịnh mục tiêu: . 39
3.2.1.1. Sứ mạng của công ty Sony việt Nam: . 39
3.2.1.2. Dự báo về cơ cấu thu nhập đến năm 2015. 39
Hình 3.1 Dự báo cơ cấu thu nhập hộ gia đình Việt Nam năm 2015 . 40
3.2.1.3. Dự báothị trường . 40
3.2.2. Mục tiêu phát triển của Sony Việt Nam đến năm 2015 . 40
3.2.2.1. Mục tiêutổng quát:. 40
3.2.2.2. Các mục tiêu cụ thể: . 40
3.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA SONY VIỆT NAM 41
3.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 41
3.4.1. Lựa chọn chiến lược. 44
3.4.1.1. Chiến lược phát triển thị trường hướng về nông thôn, đô thị mới:. 45
3.4.1.2. Chiến lược hội nhập dọc về phía sau: . 45
3.4.1.3. Chiến lược phát triển sản phẩm mới đa dạng, chất lượng với giá cạnh
tranh: .46
3.4.1.4. Giữ vững và phát triển thị trường trọng điểm .46
3.4.1.5. Chiến lược tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức. 47
3.5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC . 47
3.5.1. Nguồn nhân lực. 47
3.5.2. Tăng tỉ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường : . 49
3.5.3. Các giải pháp về Marketing: . 50
3.5.3.1. Các giải pháp về sản phẩm: . 50
3.5.3.1.1. Sản phẩm tivi màu: . 50
3.5.3.1.2. Sản phẩm dàn máy Hifi: . 50
3.5.3.1.3. Sản phẩm Cát-sét, máy phôn Walkman: . 52
3.5.3.1.4. Sản phẩm đầu DVD: . 53
3.5.3.2. Giải pháp về giá: . 53
3.5.3.3. Các giải pháp về khuyến mãi và phân phối: . 54
3.5.4. Tàichính: . 56
3.6. KIẾN NGHỊ . 56
3.6.1. Đối với nhà nước: . 56
3.6.2. Đối với ngành: . 57
KẾT LUẬN . 59

MỞ ĐẦU
Tính thiết thực của đề tài :
Ngày 7/11/2006, tại Genever, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ
150 của tổ chức thương mại thế giới WTO sau tiếng búa đồng thuận của cả hội đồng
149 thành viên của tổ chức này.
Quá trình xin gia nhập của Việt Nam kéo dài 11 năm, là một nỗ lực đầy thăng
trầm, bền bỉ của các thành viên trong đoàn đàm phán của Việt Nam.
Tuy nhiên, tiến trình này chỉ tác tộng mạnh mẽ đến thị trường hàng hóa trong
hai năm gần đây, trong đó thị trường hàng điện tử là một trong những điểm nhấn,
được sự quan tâm của cả cộng đồng. Mọi người chờ đợi một đợt giảm giá mạnh sau
khi Việt Nam gia nhập WTO, tâm lý trông chờ, làm cho sức mua của thị trường đột
ngột giảm sút, gần như bị đóng băng.
Thực tế, giá cả hàng điện tử là không giảm, thậm chí một số mặt hàng còn
tăng giá, do sự kỳ vọng về sự giảm thuế nhập khẩu thời kỳ hậu WTO đã không xảy
ra.
Bởi sự cắt giảm thuế phải được thực hiện theo một lộ trình rõ ràng, từng bước.
Bên cạnh đó chính sách thuế nhập khẩu này còn bị chi phối bởi hiệp định mậu dịch
tự do của các nuớc Asian, AFTA, cũng như những thỏa thuận kinh doanh của các
ngành, nghề trong khối.
Sự đóng băng của thị trường tuy có những ảnh hưởng nhất định đến doanh thu
của toàn bộ thị trường điện tử nói chung và từng công ty nói riêng, tuy nhiên nó chỉ
mang tính tạm thời. Về lâu dài chính là sự ảnh của tiến trình cắt giảm thuế theo lộ
trình WTO, mà cột móc quan trọng nhất là thời điểm 2012, khi mà nghành hàng
điện tử nói chung, thuế nhập khẩu sẽ được cắt giảm từ 5% đến 20%. Khi đó sẽ có sự
cạnh tranh gây gắt giữa hàng điện tử lắp ráp trong nước và hàng nhập khẩu,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011922 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement