Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenvankhanhdnsx
#662857

Download Đề tài Hoạt động xúc tiến trong chiến lược Markeing của Công ty May 10 trên thị trường Mỹ miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING 2
I.Hệ thống khái niệm. 2
1.Khái niệm xúc tiến. 2
2.Vị trí của xúc tiến thương mại trong Marketing hỗn hợp. 2
II.Vai trò của hoạt động xúc tiến đối với hoạt động kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp. 3
III. Nội dung của hoạt động xúc tiến thương mại. 4
1.Quảng cáo. 5
1.1Khái quát chung về quảng cáo. 5
1.2. Các loại quảng cáo 7
1.3.Các phương tiện của quảng cáo 8
2.Khuyến mại 9
2.1. Khái niệm 9
2.2.Vai trò của khuyến mại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các daonh nghiệp. 10
2.3.Các hình thức khuyến mại chủ yếu 10
3. Hội chợ, triển lãm 12
3.1. Khái niệm 12
3.2.Tác dụng của việc tham gia hội chợ triển lãm của các doanh nghiệp. 13
3.3. Quy trình tham gia hội chợ triển lãm của các doanh nghiệp. 14
3.3.1. Các hoạt động hội chợ trước triển lãm. 14
3.3.2. Các công việc phải làm trong hội chợ triển lãm 16
3.3.3. Các hoạt động diễn ra sau thời gian tham gia hội chợ triển lãm 16
4. Bán hàng trực tiếp 16
4.1 Các loại thay mặt bán hàng 17
4.2 Chức năng và nhiệm vụ của các thay mặt bán hàng 18
4.3 Vai trò của bán hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của công ty 18
4.4 Các quyết định trong bán hàng cá nhân 18
5. Quan hệ công chúng và các hoạt động khuếch trương khác 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY MAY 10 TRÊN THỊ TRƯỜNG MỸ 20
I. Khái quát một vài nét về Công ty May 10 20
II.Thực trạng hoạt động xúc tiến trong chiến lược Marketing của công ty May 10 trên thị trường Mỹ 21
III. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động xúc tiến trong chiến lược Marketing của May 10 trên thị trường mỹ 22
1. Những thuận lợi và cơ hội 22
1.1 Những thuận lợi và cơ hội đến từ việc chính thức gia nhập WTO 22
1.2. Công nghệ hỗ trợ hoạt động Marketing ngày càng được đổi mới 23
1.3.Hoạt động xúc tiến trong Marketing luôn được May 10 đầu tư đúng đắn 23
1.4.Hàng hoá của May 10 được nâng cao cả về chất lượng và mẫu mã thích hợp với người tiêu dùng mỹ 25
1.5 Nhà nước luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển 25
2.Những khó khăn và thách thức 25
2.1. Thị trường Mỹ rất “sang trọng” và “ khó tính” 25
2.2. Sản phẩm của May 10 phải cạnh tranh với rất nhiều sản phẩm dệt may của các quốc gia khác trên thị trường mỹ 26
2.3. Vấn đề liên quan đến mẫu mã, chất lượng sản phẩm 26
2.4. Sự am hiểu của May 10 về thị trường mỹ còn có nhiều hạn chế 26
IV. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến trong chiến lược Marketing của May 10 trên thị trường Mỹ 27
1. Điều tra nghiên cứu kỹ hơn thị trường Mỹ 27
2. Xây dựng, liên kết với một số thương hiệu để thiết lập chỗ đứng ban đầu và phát triển dần trong tương lai 27
3. Nâng cao chất lượng và đổi mới mẫu mã sản phẩm 27
4. Nâng cao hiệu lực quản lý 28
5. Tận dụng lợi thế của đất nước ta - Một thành viên chính thức của WTO 28
KẾT LUẬN 29
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

là loại quảng cáo mà đối tượng tiếp nhận của nó là người tiêu dùng.
Quảng cáo thúc đẩy là loại quảng cáo mà đối tượng tiếp nhận của nó là các trung gian phân phối.
- Đứng trên giác độ cách tác động người ta có quảng cáo hợp lý và quảng cáo gây tác động.
Quảng cáo hợp lý là thông báo, hướng vào trí tuệ của khách hàng tiềm năng, dẫn ra lý lẽ để thuyết phục họ, đưa ra những dẫn chứng thể hiện bằng lời nói cũng như sử dụng hình ảnh hay tranh vẽ để tăng cường củng cố ấn tượng về những điều đã nói.
Quảng cáo gây tác động gây ra sự hồi tưởng, dẫn đến suy nghĩ nó hướng vào tình cảm gây ra cảm xúc, tiềm thức, nó tác động thông qua sự tác động các tư tưởng bằng cách tái tạo hình ảnh, phương tiện ưu thích: Hình ảnh và âm thanh. Trên thực tế các nhà làm Marketing thường kết hợp cả hai loại này.
- Theo cách thể hiện quảng cáo cũng có thể chia ra “ quảng cáo cứng” và “ quảng cáo mềm”.
- Đứng trên giác độ đối tượng được quảng cáo để nghiên cứu thì quảng cáo thương mại có hai loại: Quảng cáo gây tiếng vang và quảng cáo sản phẩm.
Quảng cáo gây tiếng vang là loại hình quảng cáo dùng để đề cao hình ảnh của công ty trong trí nhớ của khách hàng mục tiêu hay những đối tượng khác có liên quan. Khi sử dụng hình thức quảng cáo này các nhà quảng cáo không nhất thiết phải giới thiệu về sản phẩm mà công ty đang kinh doanh.
Quảng cáo sản phẩm là loại quảng cáo dùng để quảng cáo một hay một nhóm sản phẩm mà doanh nghiệp đang hay sẽ kinh doanh.
Trong quảng cáo sản phẩm cũng có hai loại đó là quảng cáo hàng công nghiệp và quảng cáo hàng tiêu dùng.
Khi xây dựng chiến lược quảng cáo, người làm Marketing phải xác định xem mình phải sử dụng loại quảng cáo nào cho phù hợp. Để lựa chọn đúng vấn đề đầu tiên người làm Marketing phải xác định rõ mục tiêu của quảng cáo.
1.3.Các phương tiện của quảng cáo
Các doanh nghiệp thường có hai cách thức tiến hành quảng cáo: Tự quảng cáo hay thuê các tổ chức làm quảng cáo cho doanh nghiệp. Để quảng cáo, người ta phải sử dụng các phương tiện quảng cáo sau: Quảng cáo qua phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo trực tiếp, quảng cáo tại nơi bán hàng và quảng cáo qua internet.
- Quảng cáo qua phương tiện thông tin đại chúng.
Cũng như các loại quảng cáo khác các phương tiện thông tin đại chúng gồm:
+ Báo chí.
+ Truyền hình.
+ Quảng cáo ngoài trời.
+ Máy thu thanh.
+ Các phương tiện khác như:Băng video,internet…
- Quảng cáo trực tiếp:Là tất cả các hành vi có liên quan đến việc tìm kiếm khách hàng mới thông qua:
+ Catalogue gửi qua đường bưu điện.
+ Mang các tờ rơi quảng cáo bỏ vào thùng thư cá nhân hay đưa vào tận nhà các hộ dân cư ở địa bàn nào đó.
+ …
- Quảng cáo tại nơi bán hàng.
Loại quảng cáo này thường có ở khắp mọi nơi,nó được trình bày dưới tất cả các dạng.Nó có tác dụng lặp lại,nhắc nhở bằng hình ảnh của nhãn hiệu hàng hoá và tăng cường hiện tượng mua sắm tuỳ hứng.Tuy nhiên hình thức này chỉ thực sự có hiệu quả khi có thái độ đúng mức của nhân viên bán hàng trong khi tiếp xúc với khách hàng, bày bán hàng.
* Trong quảng cáo thưong mại, tuỳ từng loại quảng cáo mà người ta sử dụng các hình thức và các phương tiện quảng cáo cho phù hợp.
- Đối với quảng cáo gây tiếng vang người ta thường sử dụng các phương tiện: Truyền hình, radio, tạp chí chuyên ngành, báo chí.
- Đối với quảng cáo sản phẩm.
+ Quảng cho hàng tiêu dùng người ta sử dụng các phương tiện: Truyền hình, báo chí, tạp chí, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo qua bưu điện, quảng cáo qua điện thoại…
+ Quảng cáo hàng công nghiệp: Để quảng cáo hàng công nghiệp người ta thường sử dụng các phương tiện: Tạp chí thương mại, tạp chí chuyên ngành, catalogoue, thư tín thương mại, điện thoại, các tranh vàng của niên giám điện thoại…
Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học- kỹ thuật, đặc biệt là công nghiệp điện tử các phương tiện ngày càng trở nên đa dạng và phong phú.
2.Khuyến mại
2.1. Khái niệm
Khuyến mại là hàng vi thương mại của doanh nhân nhằm xúc tiến việc bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của thương nhân bằng cách giành những lợi ích nhất định cho khách hàng.
2.2.Vai trò của khuyến mại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Khuyến mại là một trong những công cụ khá quan trọng trong hệ thống các công cụ xúc tiến. Nó là hình thức xúc tiến bổ xung cho quảng cáo. Phần lớn các doanh nghiệp sử dụng khuyến mại nhằm kích thích khách hàng tiến tới hàng vi mua sắm. Hoạt động này có thể áp dụng cho cả khách hàng là người tiêu dùng, trung gian phân phối cũng như khách hàng công nghiệp. Thông thường nó được sử dụng cho các hàng hoá mới tung ra thị trường, áp lực cạnh tranh cao đặc biệt là các sản phẩm có đơn giá thấp mà đem lại doanh thu cao.
Những người làm Marketing sẽ đạt được mục đích kích thích tiêu thụ trong thời gian ngắn khi tổ chức hoạt động khuyến mại. Thông qua các kỹ thuật khuyến mại, doanh nghiệp sẽ thu hút thêm những người tiêu dùng thử mới, kích thích những người mua trung thành kể cả những người thỉnh thoảng mới mua, bởi thông qua khuyến mại, người ta nhận thấy rằng: Các biện pháp khuyến mại sẽ nhanh chóng đem lại mức tiêu thụ cao hơn trong thời gian ngắn so với quảng cáo. Tuy nhiên trong nghiên cứu, người ta cũng nhận thấy rằng mức tiêu thụ tăng nhanh thêm đó chỉ là tạm thời bởi sau những biến đổi tạm thời do kích thích tiêu thụ người mua trung thành lại trở về nhãn hiệu ưa thích của họ. Chính vì vậy, việc chi ngân sách xúc tiến cho khuyến mại nhỏ hơn nhiều so với quảng cáo.
2.3.Các hình thức khuyến mại chủ yếu
+ Giảm giá: Giảm giá trong một thời gian là một trong những kỹ thuật xúc tiến khá phổ biến mà các doanh nghiệp thường dùng.
+ Phân phát mẫu hàng miễn phí: Đây là việc phân phát miễn phí cho người tiêu dùng. Các công ty sẽ cho các nhân viên tiếp thị đến tận nhà khách hàng mục tiêu, hay gửi thư qua bưu điện, hay phát tại các cửa hàng kèm theo những sản phẩm hàng khác. Đây là cách giới thiệu hàng hiệu quả nhất nhưng chi phí khá tốn kém.
+ Phiếu mua hàng: Là một loại giấy xác nhận người cầm giấy sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá khi mua hàng tại công ty phát hành, thông thưòng phiếu mua hàng sẽ được phát cho khách hàng khi khách hàng đến mua hàng tại công ty. Phiếu chứng nhận mua hàng này sẽ được sử dụng cho lần mua sau. Phiếu mua hàng có thể có hiệu quả đối với việc kích thích tiêu thụ mặt hàng có nhãn hiệu đã chín muồi hay khuyến khích việc sử dụng nhãn hiệu mới.
+ Trả lại một phần tiền: Là hình thức được sử dụng cũng không nhiều. Đây là hình thức người bán giảm giá cho người mua sau khi mua hàng chứ không phải tại cửa hàng bán lẻ. Người mua hàng sẽ gửi cho người bán một chứng tỏ đã mua hàng của công ty và công ty sẽ hoàn lại một phần tiền qua bưu điện.
+ Thương vụ có chiết khấu nhỏ: Là cách kích thích người tiêu dùng thông qua việc đảm bảo cho người tiêu dùng tiết kiệm được một phần chi phí so với giá bình thườ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement