Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rok_xit
#660793 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 3
I. Dược phẩm và phân loại dược phẩm 3
1. Quan niệm về dược phẩm và phân loại 3
1.1. Khái niệm về dược phẩm: 3
1.2. Phân loại dược phẩm (đứng từ góc độ sản xuất) 4
2. Quan niệm về cạnh tranh và các cấp độ của cạnh tranh 6
2.1. Quan niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 6
2.2. Các cấp độ của cạnh tranh 7
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 9
3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 9
3.2. Các yếu tố thuộc nội bộ ngành 10
3.3. Các yếu tố thuộc nội bộ doanh nghiệp 12
II. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm 13
1. Phương pháp luận phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh 13
1.1. Đánh giá hiện trạng năng lực cạnh tranh của sản phẩm dược 13
1.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 14
2. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm 15
III. Vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm 16
1. Việt Nam là nước đông dân, nhiều loại bệnh tật cần có một ngành dược tầm cỡ đủ sức cạnh tranh trên thế giới 16
2. Sự phát triển của ngành dược phẩm góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân 17
3. Năng lực cạnh tranh của dược phẩm Việt Nam còn thấp so với các đối thủ cạnh tranh. 17
4. Yêu cầu hội nhập đối với các mặt hàng nói chung và dược phẩm nói riêng ngày càng cao 18
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 18
I. Quá trình hình thành và phát triển của dược phẩm 18
1. Giai đoạn trước năm 1954 18
2. Giai đoạn 1954 – 1975 19
3. Giai đoạn từ 1975 đến nay 20
II. Thực trạng dược phẩm Việt Nam 20
1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược ở Việt Nam. 20
2. Kết quả hoạt động xuất – nhập khẩu dược phẩm Việt Nam 25
III. Phân tích năng lực cạnh tranh của dược phẩm Việt Nam 28
1. Mức doanh thu của dược phẩm Việt Nam qua các năm 28
2. Thị phần dược phẩm Việt Nam 29
3. Giá cả dược phẩm. 32
4. Chất lượng sản phẩm 33
5. Mức hấp dẫn của sản phẩm về chủng loại, mẫu mã, bao gói.so với đối thủ cạnh tranh 34
6. Thương hiệu thuốc Việt Nam 35
7. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm 37
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của dược phẩm Việt Nam 38
1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 38
1.1. Các yếu tố kinh tế 38
1.2. Các yếu tố chính trị pháp luật 38
1.3. Các yếu tố văn hóa – xã hội 39
1.4. Yếu tố môi trường kinh doanh quốc tế 39
2. Các yếu tố thuộc nội bộ ngành 40
2.1. Áp lực từ phía khách hàng 40
2.2. Áp lực từ nhà cung cấp 43
2.3. Áp lực từ sản phẩm cạnh tranh 44
2.4. Áp lực từ phía đối thủ tiềm ẩn 46
2.5. Cạnh tranh trong nội bộ ngành dược Việt Nam 46
3. Các yếu tố thuộc nội bộ doanh nghiệp 48
3.1. Nguồn nhân lực 48
3.2. Quy mô sản xuất kinh doanh và tài chính 49
V. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của dược phẩm Việt Nam 51
1. Điểm mạnh và cơ hội của dược phẩm Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 51
1.1. Điểm mạnh của dược phẩm Việt Nam 51
1.2. Cơ hội đối với dược phẩm khi gia nhập WTO 52
2. Điểm yếu và thách thức đối với dược phẩm Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 53
2.1. Điểm yếu của dược phẩm Việt Nam 53
2.2. Thách thức đối với dược phẩm Việt Nam khi gia nhập WTO 54
3. Kết luận chương II 55
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 56
I. Phương hướng, quan điểm, mục tiêu, dự báo của dược phẩm Việt Nam trong thời gian tới 57
1. Phương hướng, quan điểm, mục tiêu của dược phẩm Việt Nam 57
2. Những dự báo trong thời gian tới 57
II. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dược phẩm Việt Nam 58
1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 58
2. Giải pháp về giá của sản phẩm 61
3. Một số giải pháp khác 63
4. Khuyến nghị 63
KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 69
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA DƯỢC PHẨM VIỆT NAM
1. Quan niệm về dược phẩm:
Một trong các đối tượng nghiên cứu của báo cáo này là dược phẩm, vì thế cần
làm rõ khái niệm về dược phẩm. Dược phẩm có thể hiểu theo hai nghĩa, thứ nhất là
công dụng chữa bệnh và thứ hai là sản phẩm của quá trình sản xuất, được lưu thông,
phân phối và buôn bán trên thị trường.
* Thứ nhất, đứng từ góc độ công dụng mà nhìn nhận, dược phẩm là một khái
niệm khá phức tạp. Theo Bộ y tế, dược phẩm là thuốc và các hoạt động liên quan
đến thuốc.
* Thứ hai, “dược phẩm” là một loại hàng hóa
Dược phẩm cũng như tất cả các loại hàng hóa khác được sản xuất và kinh
doanh trên thị trường, chịu tác động của các quy luật thị trường như quy luật giá trị,
quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh…. Song dược phẩm là một loại hàng hóa đặc
biệt có những đặc điểm riêng khác với các loại hàng hóa thông thường khác.
→ Đứng từ góc độ thị trường mà xem xét thì dược phẩm:
- Độc quyền trong sản xuất và kinh doanh dược phẩm.
- Bí mật công nghiệp trong chế biến và sản xuất.
- Năng lực cạnh tranh của dược phẩm không chỉ phụ thuộc vào chất lượng,
giá cả, mà còn phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của đội ngũ thày thuốc
của từng quốc gia.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, cần giảm độc quyền, công khai về công
nghệ, đồng thời nâng cao năng lực và nhận thức của đội ngũ thày thuốc.
2. Quan niệm về năng lực cạnh tranh của sản phẩm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngochoah
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement