Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dubhghall
#660746 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: Một số hiểu biết chung về đầu tư phát triển nguồn nhân lực 2
I. Nguồn nhân lực 2
1. Khái niệm nguồn nhân lực 2
2. Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực. 2
II. Nội dung đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 3
1. Đầu tư cho giáo dục. 4
2. Đầu tư cho y tế 5
3. Đầu tư cho tiền lương 5
4. Đầu tư cải thiện môi trường làm việc 6
Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 7
I. Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay. 7
1. Tình hình đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 7
2. Đầu tư cho y tế 9
3. Đầu tư cho tiền lương 11
4. Đầu tư cải thiện môi trường lao động. 11
Chương 3: Một số định hướng đầu tư phát triển nguồn nhân lực 14
1 Giải pháp cho việc đầu tư phát triển giáo dục đào tạo 14
2.Một số giải pháp đối với ngành y tế 14
3. Giải pháp cho vấn đề môi trường lao động. 15
KẾT LUẬN 16
Chương I: Một số hiểu biết chung về đầu tư phát triển nguồn nhân lực

I. Nguồn nhân lực
1. Khái niệm nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực là nguồn lực về con người, được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
- Với tư cách là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội thì nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư trong xã hội có khả năng lao động.
- Với tư cách là yếu tố của sự phát triển kinh tế- xã hội thì nguồn nhân lực là khả năng lao động của xã hội.
- Với tư cách là tổng thể cá nhân những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động thì nguồn nhân lực bao gồm cả yếu tố thể lực và trí lực của những người từ 15 tuổi trở lên.
2. Các chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực.
2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá số lượng nguồn nhân lực.
-Tỷ lệ nguồn nhân lực trong dân số.Tỷ lệ lực lượng lao động trong dân số. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người trong độ tuổi lao động.Tỷ lệ lao động có việc làm trong lực lượng lao động.
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.
Chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện qua nhiều chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau:
2.2.1. Chỉ tiêu biểu hiện trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực.
- Tuổi thọ bình quân, Chiều cao và cân nặng trung bình của người lao động, Chỉ tiêu phân loại sức khoẻ. Chỉ tiêu dân số trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động và suy giảm sức khoẻ. Một số chỉ tiêu cơ bản về y tế, bệnh tật: tỉ suất chết, tỉ suất dân số trong độ tuổi bị mắc HIV/AIDS…
2.2.2. Chỉ tiêu trình độ văn hoá của nguồn nhân lực.
- Tỉ lệ người lớn biết chữ. Tỉ lệ đi học chung. Tỉ lệ đi học ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá trình độ chuyên môn kĩ thuật của nguồn nhân lực.
- Tỉ lệ cán bộ tổ chức. Tỉ lệ cán bộ cao đẳng, đại học. Tỉ lệ cán bộ trên đại học.
2.2.4. Chỉ số phát triển con nguời HDI
HDI là thước đo tổng hợp về sự phát triển con người trên ba phương diện sức khoẻ, tri thức và thu nhập
II. Nội dung đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chi dùng vốn hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm tăng thêm hay tạo ra những tài sản mới, năng lực sản xuất mới, vì mục tiêu phát triển.
Đầu tư phát triển bao gồm:
- Đầu tư tài sản vật chất (Tài sản thực)
- Đầu tư phát triển tài sản vô hình.
Đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một trong những nội dung của đầu tư phát triển những tài sản vô hình. Nó cũng là việc chi dùng vốn hiện tại, tiến hành các hoạt động làm tăng quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực bao gồm những nội dung cơ bản sau: đầu tư cho hoạt động đào tạo lực lượng lao động, đầu tư cho công tác chăm sóc sức khỏe y tế, đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động.
Trên quan điểm vĩ mô, nhà nước luôn luôn có những chính sách để đầu tư phát triển nguồn nhân lực hiệu quả nhất. Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng việc phát triển mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia. Về cơ bản, đầu tư phát triển nguồn nhân lực bao gồm những nội dung sau:
- Đầu tư cho hoạt động giáo dục đào tạo ( chính quy, không chính quy, dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ…)
- Đầu tư cho công tác chăm sóc sức khoẻ.
- Đầu tư cho tiền lương.
- Đầu tư cải thiện môi trường làm việc của người lao động.

1.1. Đầu tư cho giáo dục
Cùng với khoa học – công nghệ, vốn đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới toàn diện kinh tế – xã hội. Kinh tế nước ta có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới, thu hút được mạnh mẽ các nguồn đầu tư, đều phụ thuộc phần lớn vào chất lượng nguồn nhân lực. Và giáo dục – Đào tạo có vai trò quyết định đối với việc hình thành quy mô và chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, đầu tư nguồn nhân lực cũng là đầu tư vào giáo dục-đào tạo của đất nước. Đầu tư cho giáo dục đào tạo bao gồm các nội dung sau đây:
1.1.1. Đầu tư cho chương trình giảng dạy
1.1.2. Đầu tư về đội ngũ cán bộ giảng dạy và phương pháp dạy học
1.1.3. Đầu tư về cơ sở hạ tầng vật chất cho giáo dục
1.2. Đầu tư cho y tế

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anthangpro
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement