Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobehayquay246
#660593

Download Đề tài Các điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000 miễn phí

MỤC LỤC BÀI THUYẾT TRÌNH
1 GIỚI THIỆU VỀ INCOTERMS 02
1.1 Khái niệm 02
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 02
1.3 Mục tiêu và phạm vi áp dụng 03
1.3.1 . Mục tiêu 03
1.3.2. Phạm vi áp dụng 03
1.4 Đối tượng chế tài 04
2. NỘI DUNG INCOTERMS 2000 04
2.1. Nhóm điều kiện E 05
2.1.1 EXW (: Ex Works ) _- Giao tại xưởng 05
2.2. Nhóm điều kiện F 06
2.2.1 điều kiện FCA (Free Carrier) – Giao cho người chuyên chở 06
2.2.2 điều kiện FAS (Free Alongside Ship) – Giao dọc mạn tàu 07
2.2.3 điều kiện FOB (Free On Board) – Giao trên boong tàu 08
2.3 Nhóm điều kiện C 09
2.3.1 Điều kiện CFR (Cost and Freight) – Tiền hàng và cước phí 10
2.3.2 Điều kiện CIF (Cost, Insurance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 11
2.3.3 Điều kiện CPT (Carriage Paid To) - Cước phí trả tới (nơi quy định) 12
2.3.4 Điều kiện CIP (Carriage, Insurance Paid to) - Cước vận tải và phí bảo hiểm đã trả tới 13
2.4 Nhóm điều kiện D 14
2.4.1 Điều kiện DAF (Delivered At Frontier ) – Giao tại biên giới 14
2.4.2 Điều kiện DES (Delivered Ex Ship) – Giao tại tàu 15
2.4.3 Điều kiện DEQ (Delivered Ex Quay) – Giao tại cầu cảng 16
2.4.4 Điều kiện DDU (Delivered Duty Unpaid) - Giao hàng chưa nộp thuế 16
2.4.5 Điều kiện DDP (Delivered Duty Paid) - Giao hàng đã nộp thuế 17
3 CHUYỂN GIAO RỦI RO VÀ PHÂN CHIA CHI PHÍ GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA 18
3.1 Tổng hợp về các trường hợp chuyển giao rủi ro giữa người bán và người mua 18
3.2 phân chia chi phí giữa người bán (B) và người mua (M) trong Incoterms 2000 19
4 THỰC TIỄN ÁP DỤNG INCOTERM 2000 TẠI VIỆT NAM 20
BẢNG TỔNG HỢP NGHĨA VỤ CÁC BÊN TRONG INCOTERM 2000++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ho hàng hóa của mình.
2.3.1 Điều kiện CFR (Cost and Freight) – Tiền hàng và cước phí:
CRF (Cost and freight): tiền hàng và cước phí
CFR còn gọi là C and F, CR hay C+F
Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được chuyển qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng.
Kể từ lúc giao hàng qua lan can tàu, mọi rủi ro đã được chuyển từ người bán sang người mua.
CFR chỉ sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường thủy nội địa.
Theo điều kiện này người bán phải chịu thêm chi phí chuyên chở đến cảng dỡ hàng, còn chi phí dỡ hàng do người mua chịu nếu có thỏa thuận. 
Giá CFR = Giá FOB + F (Cước phí vận chuyển)
Theo điều kiện CFR, nNgười bán có nghĩa vụ phải:
Cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng đã ký kết.;
Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chi trả các chi phí cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hóa .;
Ký hợp đồng vận tải và chịu mọi chi phí để chuyên chở hàng hóa đến cảng dỡ hàng nơi đến.;
Giao hàng lên boong tàu tại cảng bốc hàng vào đúng ngày hay trong thời hạn quy định.;
Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định.;
Chịu chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định.;
Chi phí bốc hàng và dỡ hàng nếu có theo hợp đồng vận tải.;
Chi phí thủ tục hải quan khi xuất khẩu hay quá cảnh qua nước khác theo hợp đồng vận tải.;
Thông báo việc giao hàng và những thông tin cần thiết cho việc nhận hàng.;
Gửi bản chính chứng từ vận tải cho người mua.;
Kiểm tra, đóng gói, ký hiệu hàng hóa.;
Ngoài ra họ còn phải hững nghĩa vụ khác (ví dụ hỗ trợ người mua nhập khẩu hàng hóa hay quá cảnh..
Theo điều kiện CIF, nNgười mua có nghĩa vụ phải:
Thanh toán tiền hàng theo như thỏa thuận trong hợp đồng.;
Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chi trả các chi phí cần thiết cho việc nhập khẩu hàng hóa.;
Nhận hàng hóa từ người chuyên chở tại cảng dỡ hàng nơi đến.;
Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng hóa kể từ lúc hàng hóa đã được giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định.;
Chịu chi phí liên quan trong khi vận chuyển đến cảng dỡ kể từ khi hàng đã được người bán giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc quy định, trừ khi theo hợp đồng vận tải đó là trách nhiệm của người bán.;
Chi phí dỡ hàng trừ khi được quy định theo hợp đồng vận tải những chi phí này là do người bán chịu.;
Chịu chi phí thủ tục hải quan nhập khẩu.;
Thông báo về thời điểm chất hàng lên tàu và các thông báo cần thiêt khác.;
Tiếp nhận các chứng từ vận tải do người bán giao.;
Chịu chi phí cho việc kiểm tra hàng hóa của mình trước khi bốc lên tàu;.
Những nghĩa vụ khác nếu có (ví dụ thanh toán lại các chi phí mà người bán đã hộ trợ người mua để có được những thông tin mà người mua yêu cầu).
2.3.2 Điều kiện CIF (Cost, Insurance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí:
CIF (cost, insurance and freight): tiền hàng, bảo hiểm và cước phí
Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được chuyển qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định và họ.
Người bán phải trả tiền hàng và cước phí cần thiết để mang hàng đến cảng dỡ hàng nơi đến. Ngoài ra
nNgười bán phải mua bảo hiểm để phân tán rủi ro cho người mua về mất mát hay hư hỏng hàng hóa xảy ra trong thời gian vận chuyển.
CIF chỉ áp dụng cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường thủy nội địa.
Theo điều kiện CIF, người bán có nghĩa vụ phảiNgười bán có các nghĩa vụ sau đây:
Phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng;
Chịu trách nhiệm về các thủ tục cần thiết và chi trả các chi phí cho việc xuất khẩu hàng hóa;
Ký hợp đồng vận tải và chịu mọi chi phí để chuyên chở hàng hóa đến cảng dỡ hàng nơi đến;
Nếu không có sự thỏa thuận về mức bảo hiểm thì người bán chỉ mua bảo hiểm ở mức tối thiểu của các điều khoản bảo hiểm hàng hóa (điều kiện C của bảo hiểm).
Giao hàng lên boong tàu tại cảng bốc hàng vào đúng ngày hay trong thời hạn quy định.
Chịu rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa đã được giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định.
Chịu chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao lên boong theo quy định.;
Chịu cước phí, chi phí chất hàng lên tàu, chi phí dỡ hàng theo hợp đồng vận tải.;
Thông báo việc giao hàng và những thông tin cần thiết cho việc nhận hàng.;
Gửi bản chính chứng từ vận tải cho người mua.;
Kiểm tra, đóng gói, ký hiệu hàng hóa.;
Những nghĩa vụ khác nếu có (ví dụ hHỗ trợ người mua nhập khẩu hàng hóa hay cung cấp thông tin để người mua mua bảo hiểm cho hàng của mình khi có nhu cầu. ).
Theo điều kiện CIF, nNgười mua có các nghĩa vụ phảisau:
Thanh toán tiền hàng theo quy định của hợp đồng;
Chịu trách nhiệm về các thủ tục cần thiết và chi trả các chi phí cho việc nhập khẩu hàng hóa;
Nhận hàng từ người chuyên chở tại cảng dỡ hàng nơi đến;
Chịu rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng hóa kể từ lúc hàng hóa đã được giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc hàng quy định;
Chịu chi phí liên quan trong khi vận chuyển đến cảng dỡ kể từ khi hàng đã được người bán giao qua khỏi lan can tàu tại cảng bốc quy định, trừ khi theo hợp đồng vận tải đó là trách nhiệm của người bán;
Chịu chi phí dỡ hàng, trừ khi theo hợp đồng vận tải đó là trách nhiệm của người bán;
Thông báo về thời điểm gửi hàng và các thông tin cần thiết khác;
Tiếp nhận các chứng từ vận tải do người bán giao;
Chịu chi phí cho việc kiểm tra hàng hóa trước khi giao lên tàu;
Những nghĩa vụ khác nếu có (ví dụ thanh toánTrả lại các chi phí mà người bán đã hỗộ trợ người mua.nhập khẩu hàng hóa hay cung cấp thông tin về bảo hiểm. .)
2.3.3 Điều kiện CPT (Carriage Paid To) - Cước phí trả tới (nơi quy định):
CPT - Carriage Paid To (destination) - Cước phí trả tới (nơi quy định)
CPT sử dụng trong mọi loại hình vận tải: đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt và vận tải đa cách. Trong điều kiện này,
nNgười bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được chuyển qua cho người chuyên chở (đại lý hàng không, vận tải đường sắt, bãi hay trạm container… nếu sử dụng vận tải đa cách thì nghĩa vụ hoàn tất khi giao hàng xong cho người vận tải đầu tiên).
Kể từ lúc giao hàng, mọi rủi ro đã được chuyển từ người bán sang người mua.
Nghĩa vụ người bán:
Phải cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng đã ký kết.
Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chi trả các chi phí cần thiết cho việc xuất khẩu hàng hóa
Phải thuê phương tiện vận tải và trả cước phí để chuyên chở hàng hóa tới địa điểm đích quy định
Phải giao hàng cho người vận tải tại nơi đi.
Chịu mọi rủi ro về mất mát và hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao xong cho người vận tải tại nơi đi.
Chịu chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao đến địa điểm đích quy định,Chi phí chuyên ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement