Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thien_vu_vn
#660582

Download Tiểu luận Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ICC 2009 ( Đường hàng hải và đường hàng không ) miễn phí

a. Người mua bảo hiểm:
- Trả phí bảo hiểm, khai báo bảo hiểm và thực hiện phòng ngừa , hạn chế tổn thất do hợp đồng bảo hiểm quy định.
- Khi xảy ra tai nạn làm tài sản được bảo hiểm hư, mất phải kịp thời báo cho người bảo hiểm hay giám định viên đã được chỉ định tại nơi xảy ra tai nạn để yêu cầu giám định lập biên bản giám định tổn thất.
- Khi hàng bảo hiểm bị hư , mất do người vận chuyển hay cảng gây ra, người được bảo hiểm phải thực hiện khiếu nại, truy tố đối với các đối tượng này
b. Người bảo hiểm: Trả tiền bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BÀI THUYẾT TRÌNH ( NHÓM 8A )
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK ICC 2009
( Đường hàng hải và đường hàng không )
Nội dung thuyết trình gồm 3 phần:
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ICC 2009
1. Khái niệm chung
1.1 Khái niệm bảo hiểm
Bảo hiểm (Insurance): Là một cam kết bồi thường về mặt kinh tế trong đó người được hưởng bảo hiểm phải có trách nhiệm phải đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm đã được quy định. Ngược lại, người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây nên.
1.2 Bản chất của bảo hiểm
Bảo hiểm ra đời là do sự tồn tại khách quan của các rủi ro nhưng bản chất của bảo hiểm chính là sự trang tải những tổn thất của những người được bảo hiểm gặp rủi ro cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng chịu thông qua phí bảo hiểm . Người bảo hiểm là người trung gian đứng ra nhận lãnh tổn thất và phân chia tổn thất này cho tất cả những người tham gia bảo hiểm.
1.3 Các loại bảo hiểm vận tải hàng hóa XNK
(1) Bảo hiểm đường bộ,
(2) Bảo hiểm đường sắt,
(3) Bảo hiểm đường hàng hải,
(4) Bảo hiểm đường hàng không.
1.4 Đối tượng mua bảo hiểm theo các điều kiện Incoterm 2000
2. Lịch sử hình thành các điều kiện ICC 2009
2.1 Tên đầy đủ: Hiệp hội bảo hiểm London
2.2 Nguồn gốc:
Đường biển và hàng không là hai con đường vận chuyển hàng hóa đã hình thành từ lâu trong giao dịch thương mại quốc tế:
Điều khoản đầu tiên ra đời năm 1912 là điều khoản “bảo hiểm miễn bồi thường tổn thất riêng”
Năm 1946, điều khoản “tổn thất riêng”
Năm 1951, điều khoản “bảo hiểm mọi rủi ro”, các điều khoản này được hệ thống hóa và hoàn thiện lần đầu vào 01/01/1958.
Đến năm 1963 có sự điều chỉnh bổ sung phù hợp thực tế. Bao gồm các điều kiện:
FPA (Free  from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng
WA (With  Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng
AR (All  Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro
ð Đây là điều  kiện bảo hiểm gốc
WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh
SRCC: điều kiện  bảo hiểm rủi ro đình công
ð là điều kiện bảo hiểm các rủi ro đặc biệt
Do nhu cầu kinh tế phát triển và cách vận chuyển ngày càng đa dạng hơn, đến năm 1982 đã có thay đổi bổ sung
Qua thực tế áp dụng, người ta thấy rằng nội dung của các điều khoản ICC 1982 còn nhiều tồn tại đòi hỏi phải có sự đổi mới. Do vậy, Ủy ban kỹ thuật và điều khoản thuộc Hiệp hội bảo hiểm London đã soạn thảo các điều khoản mới trên tinh thần có kế thừa và cố gắng khắc phục những những điểm yếu của ICC 1982 (Institute Cargo Clauses 2009), ban hành: 01/01/2009.
2.3 Mục tiêu của các điều kiện bảo hiểm ICC 2009
Mục đích chủ yếu của ICC là bằng mọi cách, bảo vệ hòa bình cho các xí nghiệp kinh doanh tư nhân. Đấu tranh để thủ tiêu những trở ngại về kinh tế và chính trị đang kìm hãm việc tự do lưu thông tư bản, hàng hóa, sức lao động những nhà lãnh đạo ICC, dưới ảnh hưởng trực tiếp của chủ nghĩa độc quyền quốc tế, đang đưa ra một mô hình về thế giới TBCN trong tương lai như là một liên kết thống nhất trước hết là trong lĩnh vực kinh tế xã hội và sau đó là trong lĩnh vực chính trị. Họ cho rằng "hệ thống liên kết thống nhất" của TBCN sẽ dẫn tới việc sử dụng lực lượng sản xuất và tài nguyên hợp lý và có hiệu quả hơn và việc phân công lao động quốc tế trong thế giới TBCN cũng sẽ hợp lý hơn
2.4 Đối tượng áp dụng
Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển (ICC 2009 by sea) hay hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không (ICC 2009 by air)
2.5 Phạm vi áp dụng:
Đối với các hợp đồng ngoại thương có trích dẫn điều khoản trong ICC 2009
3. Các loại điều kiện bảo hiểm quy định trong ICC 2009
3.1 Các điều kiện bảo hiểm thông thường
(1) Các điều kiện bảo hiểm loại A,
(2) Các điều kiện bảo hiểm loại B,
(3) Các điều kiện bảo hiểm loại C,
3.2 Các điều kiện bảo hiểm đặc biệt
(1) Các điều kiện bảo hiểm chiến tranh,
(2) Các điều kiện bảo hiểm đình công.
4. Kết cấu chung của một điều kiện bảo hiểm ICC 2009
( tóm tắc các điều khoản trong điều kiện ICC 2009 )
Dù là điều kiện loại nào ( hàng hải hay hàng không, loại A, B hay C ) thì kết cấu chung của một điều kiện bảo hiểm gồm 2 phần
4.1 Phần riêng: ( quy định từ điều 1 đến 7 )
(1) Những tổn thất, rủi ro được bảo hiểm trong từng điều kiện
(2) Những tổn thất, rủi ro được loại trừ.
4.2 Phần chung: ( quy định từ điều 8 đến 19 )
(1) Hiệu lực bảo hiểm hàng hoá
(2) Việc khiếu nại bồi thường
(3) Trách nhiệm, quyền của người bảo hiểm và người được bảo hiểm.
(4) Thời hạn khiếu nại
(5) Luật pháp và tập quán áp dụng,bảo hiểm này được chi phối bởi luật và tập quán Anh,…
PHẦN 2: TRÌNH BÀY & SO SÁNH CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG ICC 2009
I/. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK BẰNG ĐƯỜNG HÀNG HẢI
1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các điều kiện bảo hiểm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu
( Bảng so sánh những tổn thất, rủi ro được bảo hiểm trong từng điều kiện và những tổn thất, rủi ro được loại trừ )
ICC 2009
ICC-C
ICC-B
ICC-A
Rủi ro được bảo hiểm
1. Ðiều khoản rủi ro: Loại trừ những rủi ro quy định trong các điều khoản 4, 5, 6 và 7 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm:
1.1. Mất mát hay hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể qui hợp lý cho
1.1.1. Cháy hay nổ
1.1.2. Tàu hay thuyền bị mắc can, đắm hay lật
1.1.3. Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hay trật bánh
1.1.4. Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đam va hay va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài, không kể nước.
1.1.5. Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn
1.2. Ðối tượng bảo hiểm bị mất mát hay hư hỏng do những nguyên nhân:
1. 2.1. Hy sinh tổn thất chung
1. 2..2. Ném hàng khỏi tàu.
2. Ðiều khoản tổn thất chung
Bảo hiểm này bảo hiểm các chi phí tổn thất chung và cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hay có liên quan tới việc tránh khỏi tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ những nguyên nhân đã qui định ở các điều khoản 4, 5, 6 và 7 hay ở những điều khác trong hợp đồng bảo hiểm này. Các chi phí này được tính toán hay xác định theo hợp đồng chuyên chở và/ hay theo luật pháp và tập quán hiện hành.
3. Ðiều khoản "Tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi"
Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường cho người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản "Tàu đâm va nhau và hai bên cùng có lỗi” trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản nói trên, người được bảo hiểm phải thông báo cho người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và tự chịu mọi phí tổn.
1.1.6. Ðộng đất, núi lửa phun hay sét đánh
1.2.3. Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển container ho
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement