Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thien_vu_vn
#660582 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
BÀI THUYẾT TRÌNH ( NHÓM 8A )
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK ICC 2009
( Đường hàng hải và đường hàng không )

Nội dung thuyết trình gồm 3 phần:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ICC 2009

1. Khái niệm chung
1.1 Khái niệm bảo hiểm
Bảo hiểm (Insurance): Là một cam kết bồi thường về mặt kinh tế trong đó người được hưởng bảo hiểm phải có trách nhiệm phải đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm theo các điều kiện bảo hiểm đã được quy định. Ngược lại, người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây nên.
1.2 Bản chất của bảo hiểm
Bảo hiểm ra đời là do sự tồn tại khách quan của các rủi ro nhưng bản chất của bảo hiểm chính là sự trang tải những tổn thất của những người được bảo hiểm gặp rủi ro cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng chịu thông qua phí bảo hiểm . Người bảo hiểm là người trung gian đứng ra nhận lãnh tổn thất và phân chia tổn thất này cho tất cả những người tham gia bảo hiểm.
1.3 Các loại bảo hiểm vận tải hàng hóa XNK
(1) Bảo hiểm đường bộ,
(2) Bảo hiểm đường sắt,
(3) Bảo hiểm đường hàng hải,
(4) Bảo hiểm đường hàng không.
1.4 Đối tượng mua bảo hiểm theo các điều kiện Incoterm 2000

2. Lịch sử hình thành các điều kiện ICC 2009
2.1 Tên đầy đủ: Hiệp hội bảo hiểm London
2.2 Nguồn gốc:
- Đường biển và hàng không là hai con đường vận chuyển hàng hóa đã hình thành từ lâu trong giao dịch thương mại quốc tế:
- Điều khoản đầu tiên ra đời năm 1912 là điều khoản “bảo hiểm miễn bồi thường tổn thất riêng”
- Năm 1946, điều khoản “tổn thất riêng”
- Năm 1951, điều khoản “bảo hiểm mọi rủi ro”, các điều khoản này được hệ thống hóa và hoàn thiện lần đầu vào 01/01/1958.
- Đến năm 1963 có sự điều chỉnh bổ sung phù hợp thực tế. Bao gồm các điều kiện:
• FPA (Free from Particular Average): điều kiện miễn tổn thất riêng
• WA (With Particular Average): điều kiện bảo hiểm tổn thất riêng
• AR (All Risk): điều kiện bảo hiểm mọi rủi ro
 Đây là điều kiện bảo hiểm gốc
• WR (War Risk): điều kiện bảo hiểm các rủi ro chiến tranh
• SRCC: điều kiện bảo hiểm rủi ro đình công
 là điều kiện bảo hiểm các rủi ro đặc biệt
- Do nhu cầu kinh tế phát triển và cách vận chuyển ngày càng đa dạng hơn, đến năm 1982 đã có thay đổi bổ sung
- Qua thực tế áp dụng, người ta thấy rằng nội dung của các điều khoản ICC 1982 còn nhiều tồn tại đòi hỏi phải có sự đổi mới. Do vậy, Ủy ban kỹ thuật và điều khoản thuộc Hiệp hội bảo hiểm London đã soạn thảo các điều khoản mới trên tinh thần có kế thừa và cố gắng khắc phục những những điểm yếu của ICC 1982 (Institute Cargo Clauses 2009), ban hành: 01/01/2009.
2.3 Mục tiêu của các điều kiện bảo hiểm ICC 2009
Mục đích chủ yếu của ICC là bằng mọi cách, bảo vệ hòa bình cho các xí nghiệp kinh doanh tư nhân. Đấu tranh để thủ tiêu những trở ngại về kinh tế và chính trị đang kìm hãm việc tự do lưu thông tư bản, hàng hóa, sức lao động những nhà lãnh đạo ICC, dưới ảnh hưởng trực tiếp của chủ nghĩa độc quyền quốc tế, đang đưa ra một mô hình về thế giới TBCN trong tương lai như là một liên kết thống nhất trước hết là trong lĩnh vực kinh tế xã hội và sau đó là trong lĩnh vực chính trị. Họ cho rằng "hệ thống liên kết thống nhất" của TBCN sẽ dẫn tới việc sử dụng lực lượng sản xuất và tài nguyên hợp lý và có hiệu quả hơn và việc phân công lao động quốc tế trong thế giới TBCN cũng sẽ hợp lý hơn
2.4 Đối tượng áp dụng
Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển (ICC 2009 by sea) hay hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không (ICC 2009 by air)
2.5 Phạm vi áp dụng:
Đối với các hợp đồng ngoại thương có trích dẫn điều khoản trong ICC 2009

3. Các loại điều kiện bảo hiểm quy định trong ICC 2009
3.1 Các điều kiện bảo hiểm thông thường
(1) Các điều kiện bảo hiểm loại A,
(2) Các điều kiện bảo hiểm loại B,
(3) Các điều kiện bảo hiểm loại C,
3.2 Các điều kiện bảo hiểm đặc biệt
(1) Các điều kiện bảo hiểm chiến tranh,
(2) Các điều kiện bảo hiểm đình công.
4. Kết cấu chung của một điều kiện bảo hiểm ICC 2009
( tóm tắc các điều khoản trong điều kiện ICC 2009 )
Dù là điều kiện loại nào ( hàng hải hay hàng không, loại A, B hay C ) thì kết cấu chung của một điều kiện bảo hiểm gồm 2 phần
4.1 Phần riêng: ( quy định từ điều 1 đến 7 )
(1) Những tổn thất, rủi ro được bảo hiểm trong từng điều kiện
(2) Những tổn thất, rủi ro được loại trừ.
4.2 Phần chung: ( quy định từ điều 8 đến 19 )
(1) Hiệu lực bảo hiểm hàng hoá
(2) Việc khiếu nại bồi thường
(3) Trách nhiệm, quyền của người bảo hiểm và người được bảo hiểm.
(4) Thời hạn khiếu nại
(5) Luật pháp và tập quán áp dụng,bảo hiểm này được chi phối bởi luật và tập quán Anh,…


PHẦN 2: TRÌNH BÀY & SO SÁNH CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG ICC 2009

I/. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK BẰNG ĐƯỜNG HÀNG HẢI
1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các điều kiện bảo hiểm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

( Bảng so sánh những tổn thất, rủi ro được bảo hiểm trong từng điều kiện và những tổn thất, rủi ro được loại trừ )

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1029742 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement