Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chandoj_c
#660578

Download Tiểu luận Marketing xuyên văn hóa miễn phí

Theo mô hình môi trường marketing quốc tế của Cateora, mỗi một quốc gia được xem là một thị trường quốc gia được đặc trưng bởi các điều kiện,“lực lượng“ của vài yếu tố ổn định (hard factor) như pháp luật, chính trị, kinh tế, điều kiện địa hình, cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn khoa học. Văn hóa quốc gia có thể được tích hợp vào các yếu tố ổn định này cho từng thị trường mỗi nước với một mức độ quan trọng tương đương. Từ đó có những biện pháp phản ứng lại viễn cảnh thị trường bằng các chiến lược và công cụ tiếp cận thị trường.
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

c, đồ điện tử, xe máy,xe hơi…
Sản phẩm không bền là sản phẩm có vòng đời ngắn tối đa là 2-3 năm. Vd: thực phẩm đóng hộp, mỹ phẩm, bột giặt, dầu gội…
Đối với hàng công nghiệp và chuyển giao công nghệ quốc tế, tuy nhiên, các nghiên cứu mới tiết lộ rằng các khái niệm sau này cần được sửa đổi. Các hệ thống kỹ thuật cũng như các sản phẩm văn hóa-ràng buộc, có thể ảnh hưởng văn hóa ở một mức độ lớn.
Đối với các sản phẩm công nghệ thông tin kỹ thuật số, nghiên cứu ban đầu về ảnh hưởng văn hóa vào cách sử dụng Internet toàn cầu, thiết kế giao diện, và khả năng sử dụng đã được thực hiện bởi HCI và các chuyên gia nội địa hóa trong những năm gần đây. Nhiều kết quả của họ xuất hiện phù hợp với một số lượng đáng kể các khoản đóng góp từ marketing quốc tế và nghiên cứu quảng cáo, cũng như với các nghiên cứu dài hạn của tác giả về truyền thông tiếp thị xuyên văn hóa và thiết kế website.
1/ Sự khác biệt trong văn hóa tiêu dùng Internet:
Từ cái nhìn về quan điểm marketing, việc nghiên cứu về sử dụng Internet toàn cầu liên quan đến hai mặt: Trước tiên, Internet là một sản phẩm của công nghệ thông tin nhìn chung là tốt và tiềm năng thị trường của nó là một vài mối quan tâm về lợi nhuận. Sự tiêu dùng Internet do đó có thể phụ thuộc vào marketing. Thứ hai, quan trọng hơn, Internet là một kênh giao tiếp mới ngoài phương tiện truyền thông truyền thống như báo chí, phát thanh và truyền hình, qua đó truyền thông tiếp thị như quảng cáo hay quan hệ công chúng có thể lây lan. Marketing do đó có thể phụ thuộc vào tiêu thụ Internet. Việc nghiên cứu tiêu dùng là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho thiết kế sản phẩm phù hợp. Nó cố gắng để tìm ra bao nhiêu, bởi ai, ở đâu, vào giờ nào, cho mục đích gì, và theo sở thích có Internet thường được sử dụng, cũng như cách sử dụng nó, nếu nó được sử dụng ở tất cả.
*Các chênh lệch toàn cầu:
Theo số liệu tiệu thụ Internet trên toàn thế giới trong thập kỉ qua cho thấy sự khác biệt đáng chú ý về số lượng người dùng Internet. Năm 2000, hầu hết người sử dụng Internet là ở Mỹ (147 triệu), sau đó là châu Âu (91 triệu), châu Á – Thái Bình Dương (75 triệu). Đến năm 2005, châu Mỹ (48%), Canada và Úc (46%), Đức (36%). Mặc dù những con số thay đổi liên tục theo thời gian, có một sự liên tục rõ ràng nguồn gốc từ nơi việc sử dụng Internet cao như ở phía Bắc ( phát triển, phương Tây) đến nơi việc sử dụng Internet thấp như ở phía Nam (thường kém phát triển).
Việc phổ biến Internet từ nước xuất xứ- Mỹ cho các nước khác trên thế giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thu nhập bình quân đầu người, tức là phát triển kinh tế. Tại các nước có nền kinh tế phát triển, tỉ lệ tiêu thụ Internet sẽ cao hơn ở các nước kinh tế kém phát triển. Điều này có thể là một lý do phổ biến về sự khác nhau của Internet ở miền Bắc và miền Nam-cũng được gọi là phân hóa kỹ thuật số. Nhưng kinh tế phát triển chỉ là một yếu tố. Một cái nhìn gần gũi tại các nước phát triển cao như Pháp hay Nhật Bản, ví dụ, với việc sử dụng Internet tương đối trung bình của họ (như được định nghĩa ở trên), cho thấy rằng một số yếu tố văn hóa mềm đóng một vai trò quan trọng hơn. Cụ thể, ảnh hưởng của các giá trị văn hóa phổ biến Internet được phản ánh trong mối tương quan quan trọng của số liệu tiêu dùng Internet của nhiều nước với một số điểm của Hofstede (1991) cùng hai chiều hướng văn hóa của ông : Chủ nghĩa cá nhân và tránh rủi ro.
Sử dụng chiều hướng văn hóa của Hofstede, các nhà nghiên cứu marketing đã chứng minh rằng nền văn hóa với việc tránh rủi ro ở mức thấp sẽ sẵn sàng mở cửa cho những đổi mới như Internet - một phương tiện truyền thông mới, có nghĩa là, họ có xu hướng chấp nhận sớm với một tốc độ khuếch tán cao.
Chủ nghĩa cá nhân như là một tương quan tích cực cho việc sử dụng Internet.
*Vai trò của phong cách giao tiếp văn hóa:
Internet thu hút các nền văn hóa cá nhân thường do tính chất bình đẳng, dân chủ của nó. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa cá nhân về việc tiêu thụ Internet, là một phương tiện giao tiếp tương đối khách quan, cũng được kết nối với các khía cạnh thiết yếu và sản phẩm cụ thể của những phong cách giao tiếp văn hóa.
Hofstede (1991) đề cập đến khái niệm của Hall về bối cảnh và kết luận rằng chủ nghĩa cá nhân cao rất thường kết nối với giao tiếp “ngữ cảnh thấp”, trong khi chủ nghĩa cá nhân thấp (tập thể) rất thường được kết nối với giao tiếp "ngữ cảnh cao". Theo Hall (1977; Hall & Hall, 1990), các thành viên của các nền văn hóa ngữ cảnh thấp có ít liên hệ cá nhân với nhau, do đó giao tiếp phải rất chi tiết và rất rõ ràng. Một số lượng lớn thông tin chính thức được truyền đạt một cách trực tiếp, thường bằng văn bản. Ngược lại, các thành viên trong các nền văn hóa ngữ cảnh cao có liên hệ gần gũi và quen thuộc hơn với nhau, rất nhiều thông tin đã được chia sẻ giữa họ, và do đó họ ưu tiên cho giao tiếp phi chính thức hơn, gián tiếp, và thường chỉ đơn thuần dựa trên biểu tượng hay hình ảnh.
Một phần quan trọng của việc nghiên cứu marketing quốc tế và quảng cáo đã cho thấy một số khác biệt trong phong cách quảng cáo được ưa thích và chiến lược sáng tạo giữa các nền văn hóa ngữ cảnh cao và thấp. Nhìn chung, thông điệp quảng cáo gián tiếp và chuyển đổi tạo ra những cảm xúc thông qua các hình ảnh và giải trí có nhiều thuận lợi trong các nền văn hóa ngữ cảnh cao như Pháp hay Nhật Bản, trong khi thông điệp quảng cáo trực tiếp và hợp lý cung cấp tất cả thông tin về sản phẩm đóng một vai trò quan trọng hơn trong các nền văn hóa ngữ cảnh thấp như Đức hay nhiều nơi ở Mỹ.
2/ Khái niệm văn hóa ngụ ý:
Sức hút mạnh của các nền văn hóa có tính chất cá nhân là do tính chất dân chủ, bình đẳng cùa internet. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa cá nhân về việc tiêu thụ thông qua Internet- một phương tiện truyền thông tương đối khách quan, cũng được kết nối với các khía cạnh thiết yếu, đặc điểm sản phẩm cụ thể của các phong cách giao tiếp văn hóa.
Hofstede (1991) dựa trên quan niệm của Hall về ngữ cảnh và nhận xét rằng chủ nghĩa cá nhân cao rất thường xuyên được kết hợp với truyền thông văn cảnh thấp, trong khi chủ nghỉa cá nhân thấp (hay còn được hiểu là chủ nghĩa tập thể) thì thường đi chung với truyền thông văn cảnh cao. Theo Hall (1977, Hal &Hall 1990), các nước có văn hóa “văn cảnh thấp“ có ít liên hệ cá nhân với nhau, vì vậy việc truyền thông/quảng cáo phải hết sức chi tiết, cụ thể. Một khối lượng lớn các thông tin được truyền đạt theo cách trực tiếp, thường là bằng văn bản viết.
Ngược lại, với các nền văn hóa theo tính“văn cảnh cao“ có mối liên hệ gần gũi và quen thuộc hơn giữa các cá nhân, rất nhiều thông tin được chia sẻ giữa mọi người, vì vậy cách thức giao tiếp, truyền thông ưu chuộng của họ phải có tính thân mật, cách truyền đạt ý gián tiếp, và thường sử dụng các ký hiệu họăc hình ảnh đi kèm
Về tổng quát, những thông điệp...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement