Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vanhuy318
#660385 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH
I- Thông tin chung về Công ty
1- Tên Công ty
2- Hình thức pháp lý của Công ty
3- Địa chỉ giao dịch Công ty
4- Ngành nghề kinh doanh của Công ty
5- Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
5.1. Chức năng, nhiệm vụ nhân sự của các phòng ban, ban Giám đốc
5.2. Mô hình tổ chức sản xuất
5.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 1

II- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 7
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH
9
I- Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực lại Công ty 9
1. Đặc điểm thị trường 9
1.1. Thị trường mua 9
1.2. Thị trường bán 10
1.3. Dự báo về thị trường và giá 10
2. Đặc điểm về sản phẩm 11
3. Tình hình lao động của Công ty 11
4. Tình hình tài sản của Công ty 13
5. Tình hình nguồn vón của Công ty 15
6. Kết quả sản xuất kinh doanh 17
7. Nhận xét về tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 19
II- Tình hình thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty 20
2.1. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo 20
2.2.2. Thực trạng về lập kế hạch và chuẩn bị đào tạo 22
2.2.2.1. Xác định mục tiêu của chương trình đào tạo 23
2.2.2.2. Thực trạng xác định đối tượng đào tạo 23
2.2.2.3. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 26
2.2.2.4. Thực trạng chi và đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực 29
2.2.3. Thực hiện chương trình đào tạo 31
2.2.4. Thực trạng đánh giá công tác đào tạo .31
III- Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty TNHH Xây dựng Đức Thành 35
3.1. Những kết quả đạt được trong thời gian qua và nguyên nhân 35
3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác đào tạo 36
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIẸN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰG ĐỨC THÀNH
39
I- Định hướng phát triển của Công ty 2008 -2010 39
1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian 2008-2010 39
1.2. Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Công ty năm 2008-2010 40
II- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH xây dựng Đức Thành 42
2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển 42
2.2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng 50
2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp, công bằng và khách quan hơn 51
2.4. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nội dung đào tạo 53
2.5. Lựa chọn giáo viên đào tạo, đối tác đào tạo phù hợp 54
2.6. Huy động và tăng cường chi phí cho công tác đào tạo 55
2.7. Thực hiện tốt việc đánh giá hiệu quả đào tạo 56
2.8. Một số giải pháp khác 56
III- Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước 59
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
MỞ ĐẦU

Trong bất kỳ thời đại nào, nguồn nhân lực cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại với sự bùng nổ của nền kinh tế thế giới và sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì vai trò của nguồn nhân lực càng đóng vai trò quan trọng. Nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao vừa là nguồn lực to lớn, vừa là động lực tăng năng suất lao động, là điều kiện quyết định để các tổ chức có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh. Do đó trong các tổ chức, công tác đào tạo và phát triển cần được thực hiện một cách có tổ chức và có kế hoạch.Với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ và xu hướng phát triển kinh tế tri thức việc cập nhật và trang bị kiến thức cho người lao động để họ hoàn thành tốt công việc được giao là một yêu cầu tất yếu. Do đó các nhà quản trị cần xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo như là một bộ phận trong các kế hoạch tổng thể của doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH là một doanh nghiệp xây lắp chuyên thi công các công trình giao thông, thuỷ lợi và công trình dân dụng. Đang không ngừng lỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ phát huy thế mạnh để không vươn lên và đứng vững trên thị trường.
Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Thạc Sĩ Nguyễn Thị Hoài Dung và CBCNV trong Công ty, xuất phát từ những vấn đề thực tế trong Công ty, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. tui dã quyết định lựa chọn đề tài " Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công
ty TNHH xây dựng Đức Thành" là đồ án tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề gồm các chương như sau:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trinhhoaphat
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015045 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement