Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cornell
#660374

Download Đề tài Thực trạng xúc tiến đầu tư và công việc chuẩn bị tiền khả thi trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG 1
1. Các khái niệm 1
2. Các nội dung của giai đoạn tiền đầu tư bao gồm: 2
3. Các công việc chuẩn bị tiền đầu tư bao gồm: 4
4.Xúc tiến đầu tư 4
CHƯƠNG 2: Vai trò của xúc tiến đầu tư 6
1. Nội dung của hoạt động xúc tiến đầu tư: 6
A, Xây dựng một hình ảnh tích cực về đất nước: 6
B, Năng động trong việc thu hút các dự án đầu tư: 8
C, Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của đầu tư mới và quản lý các nhà đầu tư. 12
2.Vai trò của xúc tiến đầu tư 12
3. Nhiệm vụ của xúc tiến đầu tư 14
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TIỀN KHẢ THI TRONG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯÍC NGOÀI Ở VIỆT NAM 19
1. Sự cần thiết phải xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam 19
2. Môi trường đầu tư Việt Nam 19
3.Thực trạng xúc tiến đầu tư Việt Nam 20
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g án huy động các nguồn vốn , khản năng hoàn trả vốn và cả nợ, thu lãi
-Tính toán sơ bị hiệu quả đầu tư về kinh tế-xã hôịi của dự án
-Xác định tính độc lấp khi vận hành, khai tháccủa các dự án thành phần hay tiểu dự án.
4.Xúc tiến đầu tư
Xúc tiến đầu tư là các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng cáo cơ hội đầu tư và hỗ trợ đầu tư của nước chủ nhà,hay của từng địa phương. Xúc tiến đầu tư thường nhằm vào đối tượng chủ yếu là các nước, tổ chức, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, ngoài ra còn vào các doanh nghiệp trong nước, trong từng địa phương . Hoạt động XTĐT này do các quan chức chính phủ, các nhà khoa học các nhà tổ chức, các doanh nghiệp,… thực hiện dưới nhiều hình thức như các chuyến viếng thăm ngoại giao cấp chính phủ, tổ chức các hội thảo khoa học, diễn đàn đầu tư, tham quan, khảo sát,.. và thông qua các phương tiện phương tiện thông tin, xây dựng các mạng lưới văn phòng thay mặt ở nước ngoài. Một môI trườnh đầu tư tốt song ít được thế giới biết đến hay biết không đầy đủ, sai lệch thì cũng kém thu hút các nhà đầu tư. Đây là biện phát được áp dụng khá phổ biến và mang lại hiệu quả cao ở những nước phát triển và một số nước NICS ( bởi môI trường đầu tư ở những nước này đã rất tốt ). Riêng trong năm 1996. Malayxia đã tổ chức được 7 hội thảo tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới với sự tham gia của 3000 người. Tại những hội thảo này các nhà đầu tư nước ngoài đã được các nhà nghiên cứu chuyên môn, các nhà doanh nhân, … cung cấp nhiều thông tin cân thiết về môI trường đầu tư trong nước.
CHƯƠNG 2: Vai trò của xúc tiến đầu tư
1. Nội dung của hoạt động xúc tiến đầu tư:
A, Xây dựng một hình ảnh tích cực về đất nước:
Một nước muốn thu hút đầu tư nước ngoài, trước hết, phải xây dựng một hình ảnh tích cực đang tồn tại ở đất nước mình có tính thuyết phục đối với các nhà đầu tư, hình ảnh về một đất nước “mở” với môi trường cạnh tranh tự do và một môi trường hấp dẫn cho hoạt động kinh doanh. Kết quả mong muốn là một lượng lớn các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến việc khám phá nhiều hơn về đất nước này. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, những thông tin phổ biến đó phải chính xác, nếu không các nhà đầu tư sẽ có thể mất đi một cách đáng kể sự tin tưởng nếu như có sự khác biệt giữa những hiểu biết ban đầu với sự thật qua những hình ảnh của chiến dịch xúc tiến. Một cơ quan xúc tiến đầu tư vì vậy cần xác định rõ cơ sở cho việc xây dựng những hình ảnh đáng tin tưởng.
Để thực hiện được điều đó, các chính sách, luật và những điều lệ liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài phải tạo dựng được môi trường có khả năng kinh doanh, dẫn đường cho nguồn vốn chảy vào. ấn tượng sâu sắc của các chính sách, luật và điều lệ trong thu hút đầu tư nước ngoài là sự dễ hiểu, rõ ràng và hợp lý, đủ điều kiện cho nhà đầu tư có cơ hội mở rộng và kinh doanh tự do mà không bị sự can thiệp của chính phủ và sự thay đổi đơn phương trong các điều kiện đầu tư của chính phủ.
Các chính sách, luât và điều lệ gồm khung đầu tư của một nước phải bao trùm một diện rộng các vấn đề, nhưng phải nhằm tới mục đích phục vụ xúc tiến đầu tư nước ngoài, và những vấn đề sau đây là những điều quan trọng nhất:
-Luật và các điều lệ chi phối sự phát triển hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư, ví dụ như công ty, đối tác và luật kinh doanh, thanh toán và bất cứ những điều khoản đặc biệt nào liên quan đến quyền sở hữu nước ngoài đều phải là nền tảng phục vụ khung đầu tư nước ngoài. Những yêu cầu đặc biệt, ví dụ như trong lĩnh vực dầu khí, mỏ có thể là những vấn đề quan tâm đặc biệt. Những điều lệ tác động đến quản lý kinh doanh như quản lý lao động, nhân viên nhập cư hay những vấn đề khác liên quan cũng nằm trong hạng mục này. Thêm vào đó, có những điều lệ liên quan đến việc sử dụng đất, quyền sở hữu hay buôn bán bất động sản, và cung cấp điện, nước, viễn thông, giao thông và những dịch vụ khác. Những vấn đề mà một nhà đầu tư có thể quan tâm thường xuyên là quyền lợi và sự ưu đãi, dịch vụ cần thiết mà nhà đầu tư có thể tiếp tục được cung cấp, ngay cả khi giá cả được điều chỉnh và nhà đầu tư được bảo vệ về thuế quan.
-Bảo hộ đầu tư cũng là vấn đề quan trọng được quan tâm, thường dựa trên cơ sở sự thoả thuận song phương hay đa phương, nhưng cũng đôi khi dựa trên sự bảo hộ theo hiến pháp, hay những trợ giúp chung.
- Chế độ tài chính áp dụng đối với nhà đầu tư là một yếu tố quyết định. Nó bao gồm những vấn đề như là thuế thu nhập, thuế lợi tức công ty, thuế doanh thu, thuế hải quan, thuế giá trị gia tăng (value-added-tax) và thuế bán hàng, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất và các loại thuế khác.
Một dạng của hoạt động mang tính xây dựng hình tượng tích cực là tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh trong cộng đồng nói riêng và vào việc liên lạc với các hãng tư nhân vì mục đích chung và đặc biệt. Các niên giám thương mại và tài liệu tham khảo cũng như các mối đầu tư, các cuộc triển lãm thương mại và công tác giao dịch là những công cụ nâng đỡ cho bước đầu của quá trình đầu tư. Quảng cáo là một công cụ khác cho bước khởi đầu của sự tiếp xúc. Tuy nhiên điều này thường đòi hỏi các cơ quan xúc tiến đầu tư phải quảng cáo trên các phương tiện truyền thông của nước ngoài. Mặc dù, quảng cáo trên những phương tiện truyền thông là tác động trực tiếp nhất đến phần lớn các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai nhưng có thể lại rất tốn kém, đặc biệt khó khăn đối với các quốc gia đang phát triển để có thể tập trung vào hệ thống thông tin của dân cư thủ đô ở các nước khác nhau. .
Một số nước ở khu vực ASEAN đã là những thực thể đơn lẻ rất hữu hiệu trong việc thu hút đầu tư, họ đã coi các bước hội nhập khu vực thành một khối là một địa điểm cho đầu tư. Quyết định mà các cơ quan xúc tiến tiến hành không chỉ ở quốc gia của họ mà còn cần thiết cho cả các nước thành viên khác, điều này đã được thông qua và nhấn mạnh tại diễn đàn ASEAN năm 1996 ở Thái Lan. Sự kiện này cho thấy các cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài có thể đạt được cả sự cạnh tranh và hợp tác trong việc thu hút đầu tư nước ngoài
B, Năng động trong việc thu hút các dự án đầu tư:
Các nhà hoạch định chính sách ở các nước phát triển và đang phát triển đã và đang tìm hướng xác định vai trò thường nhật của họ căn cứ vào sự ra đời của thể chế tự do đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hầu hết các chính phủ vẫn muốn việc chuyển vốn sang các ngành công nghiệp được chọn lọc, khuyến khích và các ngành công nghiệp này có được sự ảnh hưởng của các kỹ năng và công nghệ của nước ngoài, thêm sức mạnh nhằm cải thiện ngành công nghiệp. Tuy nhiên các quan chức chính phủ cũng nhận thức được rằng việc khuyến khích đầu tư không chỉ dựa vào chính sách. Một vấn đề mà các nhà làm luật quan tâm và ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement