Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chocopie_babe
#660265 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƯƠNG I 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 5
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn. 5
1.1. Định nghĩa kinh doanh khách sạn. 5
1.2. Đặc điểm của kinh doanh khách sạn. 6
1.2.1.Kinh doanh khách sạn phụ thuộc vào tài nguyên du lịch 6
1.2.2.Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư lớn. 6
1.2.3. Kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối lớn 7
1.2.4. Kinh doanh khách sạn mang tính quy luật. 7
1.3. Đặc điểm khách của khách sạn. 8
1.3.1. Khái niệm khách của khách sạn. 8
1.3.2. Phân loại khách của khách sạn: 8
1.3.3. Mô hình tổ chức bộ máy của các khách sạn 8
1.3.4. Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của khách sạn 9
2. Hoạt động quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn. 11
2.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 11
2.2. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 12
2.3. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 12
2.4. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực 13
2.4.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 13
2.4.2. Phân tích và mô tả công việc 14
2.4.2.1. Phân tích công việc 14
2.4.2.2. Mô tả công việc 14
2.4.3. Tuyển mộ và tuyển dụng 14
2.4.3.1. Tuyển mộ: 15
2.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
2.4.5. Bổ nhiệm và giao việc 16
2.4.6 Đánh giá kết quả thực hiện công việc 16
2.4.6. Khuyến khích, động viên tinh thần cho nhân viên 17
CHƯƠNG II 19
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN FORTUNA HÀ NỘI 19
1. Những nét khái quát về khách sạn Fortuna Hà Nội 19
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 19
1.2. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật tại khách sạn 20
1.2.1.Cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh lưu trú. 20
1.2.2. Phòng họp và dạ tiệc 21
1.2.3. Khu vui chơi giải trí. 21
1.2.4. Nhà hàng và quan bar 22
1.3.Tiện nghi dịch vụ 23
1.3.1. Dịch vụ buồng, phòng: 23
1.3.2.Dịch vụ sân bay 23
1.3.3.Các dịch vụ khác : 24
2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực trong khách sạn Fortuna Hà Nội 24
2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của khách sạn 24
2.1.1. Khách sạn gồm các bộ phận: 24
2.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của khách sạn Hà nội Fortuna: 25
2.3: Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 25
2.3.1. Hội đồng quản trị : 25
2.3.2. Ban giám đốc: 25
2.3.3. Bộ phận tài chính: 25
2.3.4. Bộ phận nhân sự: 26
2.3.5. Bộ phận kinh doanh: 26
2.3.6. Bộ phận nhà hàng và tiệc: 26
2.3.7. Bộ phận buồng phòng: 27
2. Đặc điểm thị trường khách của khách sạn 30
2. Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Fortuna Hà Nội 33
2.1. Đặc điểm lao động của khách sạn. 33
2.2. Hoạt động quản trị nhân lực tại khách sạn 36
2.2.1. Mô tả công việc 36
2.2.2.Tuyển chọn nhân lực 37
2.2.3. Đào tạo nhân lực 38
2.4.5.Bổ nhiệm và giao việc 38
2.4.7. Đánh giá kết quả thực hiện công việc 44
2.5. Những quy định không thể thiếu được trong công tác quản trị nhân lực 44
2.6. Một số quy định khác. 48
CHƯƠNG III 53
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QTNL TẠI KHÁCH SẠN 53
FORTUNA HÀ NỘI 53
1. Định hướng sử dụng nhân lực của khách sạn trong thời gian tới 53
1.1. Khách sạn áp dụng sự quản lý chặt chẽ và có hiệu quả theo pháp luật của Việt Nam quy định kêt hợp với việc quản lý cùa doanh nghiệp nước ngoài 53
Bất cứ thời điểm nào khách sạn luôn nhấn mạnh nhân tố khách hàng. Khách hàng là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp, khách hàng tạo nên thị trường. Chính do vậy mà phương hướng của khách sạn trong thời gian tới tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường bằng các chính sách Marketing hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của khách sạn. 53
1.2.Hướng nhân viên đến một môi trường làm viêc có văn hoá cao và có hiêu quả cao. 53
3. Chú trọng đến nhân tố con người là việc làm trước mắt cũng như lâu dài của khách sạn. 53
2. Giải pháp hoàn thiện công tác QTNL tại Khách sạn FORTUNA Hà Nội 53
2.1.Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực 58
2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 59
PHẦN KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
1.1 Lý do khách quan
Trong bối cảnh kinh tế thời mở cửa, các ngành kinh tế Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể. Đứng trên góc độ của ngành du lịch, việc mở cửa đã tạo cơ hội lớn cho sự phát triển của “ngành công nghiệp không khói” này, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Hệ thống khách sạn với số lượng lớn đã tạo ra diện mạo mới cho kiến trúc cảnh quan đô thị. Tình hình kinh doanh khách sạn đang có điều kiện thuận lợi để phát triển.Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển này, sự bộc lộ ra những hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Kinh doanh khách sạn cũng không nằm ngoài xu hướng trên. Vượt xa mức cầu, cung về khách sạn đã phát triển với tốc độ kỉ lục. Thị trường cung ứng dịch vụ lưu trú đã trở nên sôi động khi có sự tham gia của hàng loạt các khách sạn dưới nhiều hình thức. Trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh khách sạn, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên, tất cả những vấn đề này đã và đang là sức ép lớn đối với doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề quản trị nguồn nhân lực là một trong các yếu tố mang tính chất sống còn.
Từ nhu cầu - Một khách sạn có thể tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách tổ chức được một hệ thống quản trị nguồn nhân lực toàn diện: xây dựng sơ đồ tổ chức rõ ràng, có hệ thống kiểm tra hiện đại, chính xác, sử dụng người lao động một cách hiệu quả, giải quyết chính sách, chế độ kịp thời, tiêu chí đánh giá công việc được chuẩn hóa, chính sách lương thưởng công bằng, hoạch định nguồn nhân lực đảm bảo đúng người, đúng việc
1.2.Lý do chủ quan
Trong bất cứ một hoạt động kinh doanh nào thì yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp cũng là con người.tất cả hoạt động quản trị suy cho cùng cũng quản trị con nguồn nhân lực.đây la một dề tài khà hâp dẫn đối với bản thân mình.
Hiện nay ngành du lịch đang trên đà phát triển rầt mạnh mẽ ma yếu tố con người cần cho ngành này cũng đòi hởi cao.Chính vì vậy mà việc quản trị nhuồn nhân lực rất quan trọng. Đây là một đề tài rất phù hợp với ngành học.
Khách sạn Fortuna là một trong những liên doanh về lĩnh vực kinh doanh khách sạn tại Hà Nội. Đây là khách sạn 4 sao chịu sự quản lý trực tiếp của tập đoàn Singapore. Để có thể cạnh tranh với hàng loạt các khách sạn lớn thì vấn đề đặt ra hàng đầu đó là việc quản lý và sử dụng nhân lực. Làm thế nào để có cơ cấu lao động hợp lý, quyền lợi của người lao động được đảm bảo nhằm phát huy khả năng của người lao động trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh doanh trong toàn khách sạn. Chính vì lẽ đó khách sạn đã trú trọng đến công tác quản lý nhân lực - một bộ phận không thể thiếu được trong quản trị kinh doanh.
Xuất phát từ lý do khách quan và lý do chủ quan. Em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực trong khách sạn Fortuna Hà Nội”
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu đầu tiên của đề tài là hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn.
Mục tiêu thứ hai là khảo sát, đánh giá thực trạng của công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Fortuna Hà Nội.
Mục tiêu thứ ba là đề xuát các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này cho khách sạn.
3. Đối tượng,phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Nội dung công tác tổ chức quản trị nguồn nhân lực
Việc sử dụng nguồn nhân lực tại khách sạn Fortuna Hà Nội.
Đề xuất giải pháp mới
3.2.Phạm vi nghiên cứu
Khách sạn Fortuna Hà Nội.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu cuả dề tài
Nghiên cứu vấn đề lý luận chung về công tác quản trị nguồn nhân lực
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác này tại khách sạn Fortuna.
Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042198 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement