Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phi_lehoang
#660253 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương I:Tổng quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 3
I. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ: 3
1. Tiêu chí phân loại. 3
2. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ. 8
3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 12
4. Đặc điểm của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 14
II. Tổng quanvề chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 19
1. Lý luận chng về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 19
2. Cơ chế và mô hình hỗ trợ ở Việt Nam. 21
3. Những lợi ích của chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. 26

Chương II: Thực trạng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 28
I. Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 28
1. Quá trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 28
2. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 32
3. Môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 36
4. Những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 39
II. Thực trạng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 41
1. Chính sách thuế. 42
2. Chính sách tín dụng. 47
3. Chính sách khuyến khích đầu tư. 53
4. Chính sách công nghệ, đào tạo. 55
5. Chính sách đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng. 57
6. Các chính sách hỗ trợ khác đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 58
7. Chính sách khuyến khích thành lập các tổ chức hỗ trợ và các hiệp hội của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 59
Chương III: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 63
I. Cần có các chính sách về hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 63
1. Có cơ chế mô hình hỗ trợ hợp lý 63
2. Đổi mới quan điểm hỗ trợ 64
3. Đổi mới cách hỗ trợ 67
4. Hình thành khung khổ pháp lý hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 68
II. Các giải pháp cụ thể mang tính cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 71
1. Chương trình hỗ trợ đào tào. 71
2. Chương trình cung cấp thông tin. 72
3. Chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. 72
4. Chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. 73
5. Chương trình hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có vốn sản xuất kinh doanh. 73
6. Chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp thị, hợp tác quốc tế và đầu tư . 74
III. Các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 74
1. Hoàn thiện chính sách thuế. 75
2. Hoàn thiện chính sách tín dụng: 76
3. Hoàn thiện chính sách đất đai. 79
4. Hoàn thiện chính sách công nghệ. 80

Kết luận. 83

Tài liệu tham khảo 84
Chương I
Tổng quan về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
I. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1. Tiêu chí phân loại
Việc đưa ra khái niệm chuẩn xác về doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa lớn để xác định đối tượng được hỗ trợ. Nếu phạm vi hỗ trợ đối tượng quá rộng sẽ không đủ sức bao quát và tác dụng hỗ trợ sẽ giảm đáng kể. Còn nếu phạm vị quá nhỏ sẽ không có ý nghĩa và ít tác dụng trong nền kinh tế. Vì vậy chúng ta cần chú trọng nghiên cứu tiêu thức phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, không có một tiêu thức thống nhất để phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ cho tất cả các nước vì điều kiện kinh tế của mỗi nước là khác nhau và ngay trong một nước, sự phân loại cũng khác nhau tuỳ theo từng thời kỳ, từng ngành nghề, vùng lãnh thổ.
Có hai tiêu chí phổ biến để phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ: tiêu chí định tính và tiêu chí định lượng.
Nhóm tiêu chí định tính: dựa trên những đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ như: chuyên môn hoá thấp, số đầu mối quản lý ít, mức độ phức tạp của quản lý thấp...Nhóm chỉ tiêu này có ưu thế là phản ánh đúng bản chất của vấn đề nhưng thường khó xác định trên thực tế. Do đó, nó thường chỉ làm cơ sở để tham khảo, kiểm chứng mà ít được dùng để phân loại trong thực tế.
Nhóm tiêu chí định lượng: Có thể dùng các tiêu chí như : số lao động, giá trị tài sản hay vốn, doanh thu, lợi nhuận.
1.1. Các yếu tố tác động tới việc phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Sự phân loại doanh nghiệp theo quy mô lớn, vừa hay nhỏ thì mang tính tương đối và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như :
- Trình độ phát triển kinh tế của một nước: Trình độ phát triển càng cao thì trị số các tiêu chí càng tăng. Như vậy, chỉ số về số lao động, vốn để phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước có trình độ phát triển kinh tế thấp sẽ nhỏ hơn các nước phát triển. Chẳng hạn, ở Nhật Bản, doanh nghiệp có 300 lao động và một triệu USD tiền vốn được coi là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn các doanh nghiệp có quy mô như vậy ở Thái Lan lại là doanh nghiệp lớn.
- Tích chất ngành nghề. Do đặc điểm của từng ngành nghề, có ngành sử dụng nhiều lao động (như dệt, may), có ngành sử dụng nhiều vốn nhưng ít lao động (như hoá chất, điện). Trên thực tế ở nhiều nước, để so sánh đối chứng trong phân loại dựa trên tính chất này, người ta thường phân chia thành 2 -3 nhóm ngành với các tiêu chí phân loại khác nhau hay có thể dùng hệ số ngành (Ib).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phungthao146
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010873 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement