Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tizixinh_yeuchipxinh9x
#660210

Download Tiểu luận Hướng nghiệp Kokuyo miễn phí

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
KOKUYO VIỆT NAM. . 1
1.1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN: . 1
1.1.1. TẬP ĐOÀN KOKUYO: . 1
1.1.2. CÔNG TY KOKUYO VIỆT NAM: . 2
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC: . 3
1.2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN: . 3
1.2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM: . 4
1.3. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH: . 8
1.3.1. TẦM NHÌN: . 8
1.3.2. SỨ MỆNH: . 8
1.4. ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG: . 8
1.4.1. ĐỐI TÁC: . 8
1.4.2. KHÁCH HÀNG: . 9
1.5. SẢN PHẨM: . 10
1.5.1. LĨNH VỰC BUSINESS TO CONSUMER (B2C): . 10
1.5.2. LĨNH VỰC BUSINESS TO BUSINESS (B2B): . 11
CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU . 12
2.1. PHÒNG HÀNH CHÁNH KẾ TOÁN: . 12
2.2. PHÒNG SALES VÀ MARKETING (BUSINESS TO BUSINESS) (B2B): . 14
2.3. PHÒNG SALES VÀ MARKETING (BUSINESS TO CONSUMER) (B2C): . 16
CHƢƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 19
CHƢƠNG IV: ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC MARKETING . 21
CHƢƠNG V: KẾT LUẬN . 23++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ông
minh” KOKUYO Việt Nam cam kết sẽ luôn hướng tới khách hàng bằng sản phẩm
của mình luôn mang đến cho khách hàng sự tiện lợi, thoải mái, hổ trợ khách hàng
làm việc hiệu quả, sáng tạo không ngừng để thành công hơn trong công việc và sự
nghiệp.
1.1. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN:
1.1.1. TẬP ĐOÀN KOKUYO:
Tên giao dịch: KOKUYO Co.,Ltd.
Trụ sở chính: số 537-8686 6-1-1 Oimazato-minami, Higashinari-ku, Osaka
City, Osaka.
Số điện thoại: (06) 6976-1221.
Ngày thành lập: tháng 10 năm 1905.
Hình 1.1: Logo của công ty KOKUYO
Tiểu luận hướng nghiệp
SVTH: Lê Tấn Phước 2
Chủ tịch: Akihiro Kuroda.
Số lao động: 5664 người (tính đến cuối năm 2008).
Vốn: 15.8 tỉ Yên.
Tổng doanh số: 326.1 tỉ Yên (năm 2008).
1.1.2. CÔNG TY KOKUYO VIỆT NAM:
Tên giao dịch: Công ty TNHH KOKUYO VIỆT NAM.
Trụ sở chính: Lô B2-B7 khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng, Huyện An
Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.
Ngày thành lập: tháng 11 năm 2005.
Số điện thoại: (084) 31 3743422 – (084) 31 3743423.
Fax: (084) 31 3743258.
Website: www.kokuyo.vn
 Văn phòng thay mặt tại TP. HCM:
Địa chỉ: tầng 8 – Tòa nhà E-Star, 147-149 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. HCM,
Việt Nam.
Số điện thoại: (084) 83 9333038.
Fax: (084) 83 9333040.
Tiểu luận hướng nghiệp
SVTH: Lê Tấn Phước 3
CÔNG TY MẸ
CÔNG TY CON
Trụ sở ở Việt Nam Văn phòng thay mặt
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1.2.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN:
(Nguồn: công ty TNHH KOKUYO Việt Nam)
Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức của tập đoàn KOKUYO
Công ty mẹ : là công ty KOKUYO tại Nhật Bản, nơi đặt văn phòng đầu não
của tập đoàn và bao gồm cả nhà máy sản xuất chính của công ty. Hiện tại công ty
KOKUYO có hơn khoản 30 công ty con trên toàn thế giới và Việt Nam là một trong
số đó. Trước đây công ty KOKUYO Việt Nam chỉ có một nhiệm vụ chính đó là xuất
khẩu hàng sang Nhật Bản, sau đó vào khoản 2007 công ty có thêm một nhiệm vụ
nữa là bán một số sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam dưới hình thức xuất
khẩu tại chổ.
Công ty con/trụ sở tại Việt Nam: Nơi đặt văn phòng làm việc và nhà máy
sản xuất của công ty. Gồm có các phân xưởng sản xuất, nhà kho, văn phòng làm
việc của Tổng Giám đốc và các phòng chuyên trách gồm: Kinh doanh - Tiếp Thị;
Tài chính - Kế toán; Cung ứng - Nhập khẩu; Hành chánh - Nhân sự; Sản xuất - Kỹ
Thuật; Quản lý Hệ thống chất lượng Quality Control (QC).
Tiểu luận hướng nghiệp
SVTH: Lê Tấn Phước 4
1.2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CON TẠI VIỆT NAM:
1.2.2.1. TRỤ SỞ Ở HẢI PHÒNG:
(Nguồn: công ty TNHH KOKUYO Việt Nam)
Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức trụ sở ở Hải Phòng
Tổng Giám Đốc: là người chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hoài bão,
sứ mạng, văn hoá, chiến lược, mục tiêu, tiêu chí tài chính và các chỉ tiêu hoạt
động đã được duyệt của Công ty.
Giám đốc: giúp việc cho Tổng Giám đốc, có 3 Giám đốc (GĐ điều hành,
GĐ marketing và GĐ sản xuất), chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Tiểu luận hướng nghiệp
SVTH: Lê Tấn Phước 5
Trưởng phòng
Phó phòng
Sales Marketing
Hành chính - kế
toán
1.2.2.2. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP.HCM:
(Nguồn: công ty TNHH KOKUYO Việt Nam)
Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức văn phòng thay mặt ở TP.HCM.
 Các phòng chuyên trách :
1. Phòng Kinh doanh – Tiếp thị:
Kinh doanh nội địa: Xây dựng và phát triển thực hiện các chính sách, quy
chế, hệ thống phân phối nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh và mục tiêu trong
nước, phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chương trình tiếp thị, nghiên
cứu sản phẩm mới cho thị trường nội địa.
Kinh doanh xuất khẩu: Phát triển thực hiện kế hoạch kinh doanh xuất khẩu,
phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chương trình tiếp thị, nghiên cứu
sản phẩm mới cho thị trường xuất khẩu (chủ yếu là xuất khẩu sang công ty mẹ tại
Nhật).
Phòng Tiếp thị: Phát triển thực hiện và kiểm tra giám sát các chiến lược, kế
hoạch tiếp thị. Tổ chức thu thập, tiếp cận, xử lý và phân tích các thông tin tiếp thị
(trong và ngoài công ty) như: khách hàng, thị trường, giá cả, sản phẩm,... Cung cấp
thông tin phục vụ cho nghiên cứu phát triển..
Tiểu luận hướng nghiệp
SVTH: Lê Tấn Phước 6
2. Phòng Xuất - Nhập khẩu:
Lập kế hoạch thu mua và phục vụ cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
của công ty. Tìm kiếm khai thác nhà cung ứng, nghiên cứu và cập nhật giá cả thị
trường. Thương lượng, đàm phán các điều khoản thương mại và soạn thảo các hợp
đồng mua vật tư, nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ,... phù hợp với quy định
công ty và hệ thống luật pháp có liên quan.
3. Phòng Tài chính - Kế toán:
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tài chính kế toán của công ty.
Phân tích đánh giá hiệu quả tài chính của công ty theo từng thời kỳ, kiểm soát và
thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quản lý thu chi và
sử dụng tài chính của công ty. Tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí sử dụng vốn tốt
nhất nhằm phục vụ nhu cầu tài chính ngắn hạn và chiến lược phát triển trung và dài
hạn của tập đoàn. Kiểm soát, giám sát và đánh giá việc thu hồi các khoản công nợ
bán hàng. Phối hợp tham gia lập các dự án đầu tư mới, xây dựng các hợp đồng kinh
tế, thanh lý tài sản,...
4. Phòng Hành chánh - Nhân sự:
Phát triển thực hiện các chính sách nhân sự (tuyển dụng, đào tạo, phát triển,
lương, thưởng, ph c lợi,...), nội quy, quy định của công ty. Xây dựng các tiêu
chuẩn, hệ thống đánh giá nhân sự về các vấn đề liên quan như: năng lực, kết quả
thực hiện công việc.
Kiểm tra giám sát việc sử dụng quyền hạn, chấp hành các chính sách chỉ thị
và quyết định liên quan đến nhân sự của công ty. Tổ chức đào tạo kỹ năng nghiệp
vụ, đánh giá trình độ năng lực cho CBCNV công ty.
5. Phòng Quản lý sản xuất - Kỹ thuật - Nghiên cứu & Phát triển:
Sản xuất: lập và thực hiện kế hoạch sản xuất định kỳ ngày, tuần, tháng của
bộ phận sản xuất. Tổ chức các biện pháp điều độ sản xuất. Chịu trách nhiệm về chất
lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Xây dựng định mức lao động của các công
Tiểu luận hướng nghiệp
SVTH: Lê Tấn Phước 7
đoạn sản xuất. Khai thác sử dụng có hiệu quả máy móc thiết bị, khuôn sản xuất, mặt
bằng, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu.
Kỹ thuật: xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn hệ
thống máy móc thiết bị, khuôn mẫu. Bảo đảm an toàn và hoạt động ổn định cho hệ
thống điện, nước, xử lý chất thải (thiết bị sản xuất và thiết bị văn phòng) trong toàn
công ty. Phối hợp với bộ phận sản xuất trong cải tiến sản xuất, phối hợp với bộ phận
nghiên cứu phát triển trong sản xuất sản phẩm mới.
Nghiên cứu - Phát triển: Tổ chức tìm kiếm tưởng mới liên quan đến kiểu
dáng, tên gọi, chất liệu sử dụng,... để tiến hành xây dựng kế hoạch nghiên cứu sản
phẩm mới theo định hướng chiến lược của công ty. Tổ chức tiếp nhận và xử lý
thông tin về sản phẩm bên trong và ngoài công ty. Tổ chức nghiên cứu thiết kế chế
tạo thử nghiệm sản phẩ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement