Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Eldridge
#660178 Download Chuyên đề Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối rượu AvinaVodka tại khu vực thị trường Hà Nội miễn phíMỤC LỤC

Lời Mở Đầu 2
Chương 1: Tổng quan về thị trường rượu vodka tại Hà Nội và về công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam 4
1.1. Tổng quan về thị trường rượu vodka tại khu vực Hà Nội 4
1.1.1. Quy mô và sự tăng trưởng 4
1.1.2. Hành vi khách hàng 4
1.1.3. Đối thủ cạnh tranh 6
1.2. Tổng quan về công ty cổ phần phát triển và đâu tư xây dựng Việt Nam và nhà máy rượu AVINAA 9
1.3. Giới thiệu về sản phẩm AVINAVODKA 11
Chương 2: Thực trạng kênh phân phối rượu hiện tại của công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam 14
2.1. Cấu trúc kênh phân phối rượu hiện tại của công ty 14
2.1.1. Chiều dài kênh phân phối rượu AVINAVODKA tại khu vực thị trường Hà Nội 15
2.1.2. Chiều rộng kênh phân phối rượu AVINAVODKA tại khu vực thị trường Hà Nội 16
2.1.2. các loại trung gian tham gia trong kênh phân phối Avinavodka 17
2.2. công tác tuyển chọn thành viên kênh 17
2.3. các dòng chảy trong kênh và hoạt động quản lý kênh hiện tại của công ty 19
2.3.1. Các dòng chảy cơ bản trong hệ thống kênh phân phối rượu Avinavodka hiện tại 19
2.3.1.1. Dòng vận động vật chất của sản phẩm và dòng đặt hàng 19
2.3.1.2. Dòng đàm phán 20
2.3.1.4. Dòng xúc tiến 21
2.3.1.5. Dòng thanh toán 22
2.3.1.6. Dòng thông tin 23
2.3.2. Hoạt động quản lý kênh hiện tại của công ty 24
2.4. Đánh giá về hệ thống kênh phân phối rượu hiện tại mà công ty đã thực hiện 25
2.4.1. Những ưu điểm đã đạt được của hệ thống kênh phân phối 26
2.4.2. Những hạn chế của hệ thống kênh phân phối hiện tại 27
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phôi rượu Avina vodka của doanh nghiệp tại thị trường Hà Nội 29
3.1. Dự báo môi trường kinh doanh và khả năng kinh doanh của công ty trong linh vực rượu trong thời gian tới 29
3.1.1. Môi trường vĩ mô 29
3.1.1.1 Môi trường Nhân khẩu học 29
3.1.1.2 môi trường văn hóa 31
3.1.1.3. môi trường chính trị luật pháp 32
3.1.1.4. Môi trường Kinh tế 33
3.1.1.5. Môi trường xã hội 34
3.1.1.6. Môi trường Công nghệ 34
3.1.2. Môi trường vi mô 37
3.1.2.1. Đối thủ cạnh tranh 37
3.1.2.2. Sản Phẩm thay thế 37
3.1.2.3. Khách hàng 37
3.1.2.4. Nhà cung ứng 38
3.1.2.5. Môi trường nội bộ doanh nghiệp 38
3.1.3. Phân tích swot 38
3.2. xây dựng phương hướng kinh doanh của công ty trong lĩnh vực rượu trong thời gian tới 39
3.2.1. Sản phẩm 39
3.2.2. Giá cả 39
3.2.3. Xúc tiến hỗn hợp 39
3.2.4. Phân phối 40
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối rượu Avinavodka tại khu vực thị trường Hà Nội trong thời gian tới 40
3.3.1. Hoàn thiện lại cấu trúc kênh phân phối 40
3.3.2. Hoàn thiện hoạt động quản lý kênh phân phối 42
3.3.2.1. Quản lý các dòng chảy 42
3.3.2.2. Tuyển chọn thành viên kênh 44
3.3.2.3. Khuyến khích các thành viên kênh 46
3.3.2.4. Theo dõi, đánh giá và loại bỏ những thành viên kênh 47
3.3.3. Hoàn thiện hệ thống marketing mix 47
3.3.3.1. Sản phẩm 48
3.3.3.2. Giá cả 48
3.3.3.3. Xúc tiến 48
3.3.4.Giải pháp khác 49
KẾT LUẬN 50
Từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và những quy luật khắt khe của nền kinh tế. Những biến động thường xuyên của môi trường kinh doanh, của nhu cầu tiêu dùng là cơ hội cho mỗi doanh nghiệp và cũng là thách thức to lớn. Do vậy, các doanh nghiệp phải biết khai thác tối đa những lợi thế của mình về tài chính, nhân sự, công nghệ… thì mới có thể tồn tại và phát triển. Đặc biệt là việc sử dụng những công cụ Marketing.
Cùng với các biến số khác của Marketing – Mix, kênh phân phối cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp thoả mãn nhu cầu thị trường tốt hơn bằng cách giúp khách hàng có thể mua sản phẩm của doanh nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc. Thiết lập được một hệ thống kênh phân phối hiệu quả là doanh nghiệp đã có được lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường. Nhưng để thiết lập cho mình một hệ thống kênh phân phối tốt quả không phải là một vấn đề đơn giản.
Nhận thấy tầm quan trọng của kênh phân phối trong việc phát triển bền vững, doanh nghiệp Avinaa mà tiền thân là Công ty Cổ phần phỏt triờn Đầu tư xây dựng Việt Nam đang tiến hành xây dựng một hệ thống kênh phân phối rộng khắp nhằm chiếm lĩnh thị trường và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Sau một thời gian thực tập tại công ty va trực tiếp tham gia vào hoạt động của kênh, thấy được năng lực kinh doanh và thực trạng kênh phân phối hiện tại của doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối rượu AVINAVODKA tại khu vực thị trường Hà Nội” Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối rượu AVINAVODKA tại khu vực thị trường Hà Nội”
Mục đích nghiên cứu: phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó nêu những ưu điểm và nhược điểm của nó; dựa trên cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp tại khu vực thị trường Hà Nội


Kết cấu nội dung được chi thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về thị trường rượu vodka tại Hà Nội và về công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam
Chương 2: Thực trạng kênh phân phối rượu hiện tại của công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kờnh phõn phụi rượu Avina vodka của doanh nghiệp tại thị trường Hà Nội.
Vì điều kiện và trình độ, khả năng hạn chế bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu xót và khuyết điểm. em xin chân thành cảm hơn dự đóng góp ý kiến quý báu của thầy: Trần Minh đạo và toàn thể anh em trong phòng kinh doanh của doanh nghiệp đã tận tình giúp đỡ để em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập này.


Chương 1: Tổng quan về thị trường rượu vodka tại Hà Nội và về công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam
1.1. Tổng quan về thị trường rượu vodka tại khu vực Hà Nội
1.1.1. Quy mô và sự tăng trưởng
Hiện tại khu vực thị trường Hà Nội là một trọng điểm mà tất cả cỏc hóng rượu vodka cả trong nước và nhập khẩu đều rất chú trọng. Đây cũng là khúc thị trường với lượng tiêu thụ rượu lớn nhất cả nước. Tất cả cỏc hóng rượu đều quan niệm thị trường Hà Nội là một miếng bánh lớn tuy nhiên lại cạnh tranh hết sức khốc liệt vì tại khúc thị trường này là bộ mặt của sản phẩm, nếu đã làm tốt được thị trường Hà Nội thì sẽ không có trở ngại gì khi thâm nhập, thâu tóm các khu vực thị trường khác.
Tại khu vực thị trường hà nội trong năm 2010 dự kiến lượng tiêu thụ rượu đạt 35 – 40 triệu lít với tốc độ tăng trưởng gần 10% một năm. Thị trường Hà Nội được các chuyên gia trong ngành đánh giá là khu vực rất tiềm năng trong tương lai do những đơn vị hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường hiện tại. Đây cũng là lý do hiện tại có rất nhiều hãng rượu ngoại đang chú ý đến thị trường Việt Nam đặc biệt là thị trường Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975174 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement