Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bautroicuasao
#660111 Link tải miễn phí luận văn

PHẦN A: LỜI NÓI ĐẦU 4
PHẦN B: NỘI DUNG 5
CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 6
I. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN 6
1. Quy trình đặt phòng qua mạng: 7
2. Đón tiếp và xếp phòng cho khách: 10
3. Quy trình phục vụ khách hàng trong thời gian khách lưu trú tại khách sạn: 12
Sơ đồ quy trình phục vụ khách 12
4. Quy trình làm thủ tục và thanh toán cho khách (Check out): 12
II. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 14
1. Giải pháp kỹ thuật 14
2. Giải pháp hệ thống 14
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUALBASIC 6.0 15
1. Giới thiệu vài nét về ngôn ngữ lập trình VisualBasic 15
2. Tổ chức chương trình của VisualBasic (Project) 16
3. Truy cập cơ sở dữ liệu từ xa bằng mô hình ADO (ActiveX Data Object) 17
3.1. ODBC (Open DataBase Connectivity – Khả năng tương kết cơ sở mở) 17
3.2.1. Điều khiển ADODC (ADO Data Control) 18
3.2.2. Đối tượng ADODB 20
3.2.2.1. Cách khai báo và thiết lập: 20
3.2.2.2. Các cách để xử lý dữ liệu trong bảng thông qua RecordSet: 21
4. Thiết kế môi trường dữ liệu DED (Data Environment Designer) 22
4.1. Định nghĩa 22
4.2. Các thành phần có trong một DE (Data Environment) 23
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 25
1. Bảng trong access (Table): 25
2. Truy vấn (Query ) 28
3. Mẩu biểu (Form) 28
4. Báo biểu (Report) 28
5. Macro 29
6. Module 29
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN 30
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 30
II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ ĐẶT PHÒNG TRỰC TUYẾN. 32
1. Biểu đồ mức khung cảnh của hệ thống: 32
2. Phân rã chức năng hệ thống quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến: 34
2.1 Quản lý tài nguyên 35
2.2. Quản lý đặt phòng: 35
2.3 Quản lý khách vào: 36
2.4. Quản lý sử dụng dịch vụ: 36
2.5 Quản lý khách ra: 37
2.6. Chức năng báo cáo: 37
2.7. Thông tin về khách sạn: 38
2.8. Đặt phòng qua mạng: 38
3. Biểu đồ luồng dữ liệu hệ thống. 38
3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: 38
3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 40
3.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - chức năng quản lý đặt phòng 40
3.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - chức năng quản lý khách vào: 41
3.2.2.2. Đối với khách chưa đặt chỗ trước. 42
3.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - chức năng Quản lý sử dụng dịch vụ 42
3.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - chức năng Quản lý khách ra 43
3.2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - chức năng Quản lý tài nguyên 44
3.2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh - chức năng Báo cáo 45
4. Mô hình dữ liệu quan hệ: 45
4.1. Các khái niệm cơ bản 45
4.2. Các thực thể và thuộc tính của nó trong hệ thống quản lý khách sạn: 47
4.3. Mô hình quan hệ thực thể E-R của hệ thống quản lý khách sạn: 49
4.4. Mô hình quan hệ 50
III. GIAO DIỆN VÀ MỘT SỐ ĐOẠN MÃ CHƯƠNG TRÌNH DEMO 52
1. Form đăng nhập: 52
2. Giao diện chính của chương trình: 53
2. Chức năng Danh mục 54
3. Chức năng Đăng ký 56
4. Chức năng Trả phòng ( Quản lý khách ra) 74
5. Chức năng Đặt phòng (Quản lý thông tin đặt phòng) 75
6. Chức năng báo cáo 76
7. Chức năng trợ giúp 77
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 78
1. Nhận xét về đề tài 78
2. Hướng phát triển của đề tài: 78
PHỤ LỤC…………………………………………………………..…79
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………….…80
PHẦN A: LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các chức năng của máy tính được khai thác một cách triệt để. Nếu như vài năm trước máy tính được sử dụng chủ yếu như là một công cụ để soạn thảo văn bản thông thường, hay các công việc lập trình, quản lý phúc tạp, xử lý dữ liệu bảng, thương mại, khoa học… thì giờ đây, cùng với sự vươn xa của cách mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam, máy tính còn là phương tiện qua đó có thể ngồi ở nhà và trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu.
Tin học phát triển thì con người càng có nhiều phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn trong cuộc sống. Hiện nay tin học được ứng dụng trong mọi ngành nghề, trong mọi lĩnh vực. Việc áp dụng tin học vào trong quản lý, trong sản xuất kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu.
Ngành du lịch là một ngành có từ rất lâu trên thế giới. Tại các nước phát triển, ngành du lịch phát triển hết sức mạnh mẽ và có lợi nhuận cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động. Tại nước ta, ngành du lịch có thể được xem như một ngành kinh doanh lâu đời. Nhưng trong những năm gần đây, ngành du lịch mới thực sự phát triển. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nước ta còn nhiều hạn chế.
Trong bối cảnh đó, việc quản lý khách sạn được thực hiện một cách rất thủ công, dựa vào sức người là chính, như: việc lưu trữ hồ sơ của khách hàng cũng như các thông tin cần thiết trong công việc thanh toán đều được tiến hành bằng sổ sách và các chứng từ được lưu trữ trong nhiều năm. Vì thế việc xây dựng chương trình quản lý khách sạn cho ngành du lịch là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement