Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dinsmore
#660046 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4
1.1 Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ 4
1.1.1 Khái quát về dịch vụ 4
1.1.2 Chất lượng dịch vụ 8
1.1.2.1 Nhận thức chung về chất lượng dịch vụ 8
1.1.2.2 Những đặc điểm nổi bậc của dịch vụ chi phối đến chất lượng: 9
1.1.2.3 Mô hình chất lượng dịch vụ Parasuraman et al (1985, dẫn theo Nguyễn Đình Thọ et al, 2003) [4]. 13
1.2 Giới thiệu thang đo SERVQUAL và biến thể SERVPERF 14
1.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 24
1.3.1 Sự hài lòng của khách hàng 24
1.3.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 25
1.4 Một số mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ 26
1.4.1 Mô hình 3 yếu tố 26
1.4.2 The Nordic Model 27
1.5 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 28
CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VMS – MOBIFONE VÀ THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIỆT NAM 30
2.1 Tổng quan về công ty VMS – Mobifone và Trung tâm thông tin di động Khu vực III 30
2.1.1 Lịch sử hình thành 30
2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32
2.1.4 Sơ lược về công ty VMS - Mobifone - chi nhánh tại Đà Nẵng 33
2.1.4.1 Quá trình phát triển của Trung tâm thông tin di động khu vực III 33
2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của Trung tâm thông tin di động Khu vực III 35
2.1.4.3 Các sản phẩm dịch vụ của Trung tâm thông tin di động KV III 37
2.2 Tổng quan thị trường dịch vụ viễn thông di động ở Việt Nam: 39
2.2.1 Cấu trúc thị trường: 39
2.2.2 Tình hình hoạt động chung và những chuyển biến chính trên thị trường dịch vụ viễn thông di động: 41
2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông di động 45
CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
3.1 Thiết kế nghiên cứu 46
3.1.1 Nghiên cứu sơ bộ 46
3.1.2 Nghiên cứu chính thức 46
3.2 Thang đo 48
3.3 Mẫu và thông tin mẫu: 50
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52
4.1 Đánh giá thang đo 52
4.1.1 Sự hài lòng 52
4.1.1.1 Độ tin cậy 52
4.1.1.2 Phân tích nhân tố: 53
4.1.2 Thang đo SERVPERF 53
4.1.2.1 Độ tin cậy 53
4.1.2.2 Phân tích nhân tố 56
4.2 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết: 61
4.3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình – Phân tích hồi quy 62
4.4 Kiểm định các giả thuyết 64
4.4.1 Giả thuyết về mối quan hệ giữa các thành phần chất lượng cảm nhận của dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng 64
4.4.2 Giả thuyết về sự khác biệt về đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng theo các biến nhân khẩu học và đặc điểm sử dụng. 65
4.4.3 Các giả thuyết về sự khác biệt sự hài lòng theo các biến phân loại 71
CHƯƠNG 5: Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN 75
5.1 Kết quả chính và đóng góp của nghiên cứu 75
5.1.1 Về thang đo SERVPERF 75
5.1.2 Chất lượng dịch vụ viễn thông di động tại Thành phố Đà Nẵng 76
5.1.3 Sự hài lòng của khách hàng. Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến Sự hài lòng. 77
5.2 Hàm ý đối với nhà quản trị dịch vụ 78
5.3 Hạn chế của nghiên cứu và những hướng nghiên cứu tiếp theo 78
GIỚI THIỆU

Trong thời đại mà các sản phẩm, dịch vụ mới liên tục xuất hiện và trở nên bão hòa với tốc độ nhanh chưa từng có, các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào việc cải tiến, đổi mới sản phẩm của mình để đạt được thành công như mong muốn. Do đó, các doanh nghiệp buộc phải tự mình tìm những cách khác nhau để cạnh tranh với các đối thủ của mình. Từ khi chất lượng dịch vụ xuất hiện đã đặt giai đoạn cho sự đánh giá của khách hàng, nhiều nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia đã cố gắng để xác định, đo lường, và quản trị chất lượng dịch vụ.
Chất lượng là một yếu tố khó nắm bắt và xác định. Ngày nay, khách hàng luôn mong đợi và yêu cầu chất lượng phải tốt hơn bao giờ hết. Cung ứng được sản phẩm ưu tú về chất lượng là một đòi hỏi đối với công ty nhằm làm hài lòng khách hàng. Chất lượng cũng là một tiêu chuẩn để đo lường, vì vậy những công ty cung cấp chất lượng tốt đã tạo nên sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Nói cách khác, chất lượng được hiểu như là một vũ khí cạnh tranh (Pasasuraman) [7].
Đặc biệt, trong lĩnh vực thông tin di động, hòa nhập cùng với xu hướng chung của thế giới, thị trường thông tin di động tại Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chuyển dần từ một thị trường độc quyền do nhà nước kiểm soát sang thị trường cạnh tranh với tốc độ phát triển công nghệ di động nhanh, chu kỳ công nghệ rút ngắn, lợi thế do chi phí đầu tư ngày càng giảm đã mang đến những cơ hội cho nhà cung cấp dịch vụ mới tham gia thị trường, đồng thời là thách thức đối với nhà cung cấp dịch vụ hiện tại. Hiện nay, hầu hết các mạng điện thoại di động đang đứng trước một thực trạng nghẽn mạng, rớt mạng. Đây là vấn đề thuộc về chất lượng dịch vụ rất nan giải cần giải quyết và có những biện pháp phù hợp.
Như vậy, nhìn một cách tổng thể ta thấy được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ trong mọi ngành, mọi lĩnh vực đặc biệt là trong ngành viễn thông. Sau khi tiếp cận những nghiên cứu của nhiều tác giả về chất lượng dịch vụ, em cảm nhận được cái hay và tính thực tiễn của nó. Chất lượng dịch vụ đã trở thành vấn đề em thật sự quan tâm và mong muốn được nghiên cứu. Thêm vào đó, tình hình thực tế tại công ty thực tập cho thấy việc đánh giá chất lượng dịch vụ truyền thông di động hiện nay của công ty là rất cần thiết và phù hợp. Do đó, em chọn đề tài “Ứng dụng thang đo SERVPERF đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông di động tại khu vực thành phố Đà Nẵng” làm chủ đề nghiên cứu cho chuyên đề thực tập.
Mục tiêu của nghiên cứu là:
- Kiểm định thang đo SERVPERF trong đo lường chất lượng dịch vụ viễn thông di động.
- Khám phá các thành phần chất lượng dịch vụ viễn thông di động.
- Ảnh hưởng của yếu tố chất lượng trong dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng, sự khác biệt về đánh giá chất lượng dịch vụ và sự hài lòng theo biến nhân khẩu học.
Bài nghiên cứu chỉ dừng lại ở giai đoạn khám phá ra các thành phần chất lượng dịch vụ và sự ảnh hưởng của các thành phần đó đến sự hài lòng khách hàng. Các số liệu thu thập được dựa trên những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Mobifone, Vinaphone, Viettel thông qua bút vấn (phiếu điều tra) sau khi nghiên cứu sơ bộ (thảo luận nhóm).
Kết cấu bài viết gồm 5 chương
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Chương 2: Tổng quan về tình hình hoạt động của công ty VMS-Mobifone – chi nhánh tại Đà Nẵng và thị trường viễn thông di động của Việt Nam.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu.
Chương 5: Ý nghĩa và kết luận.

Mặc dù bản thân đã có sự cố gắng nhưng do kiến thức và thời gian thực tập còn hạn chế nên chuyên đề thực tập này không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và nhận xét của quý thầy cô và ban lãnh đạo công ty để em hoàn thiện đề tài này tốt hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979509 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement