Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By happysmile_thao1910
#659764 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN TRONG DOANH NGHIỆP 2
I ) KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 2
1. Khái niệm về tuyển mộ tuyển chọn 2
2. Vai trò của công tác tuyển mộ, tuyển chọn trong doanh nghiệp 2
3. Các nguyên tắc đối với công tác tuyển mộ, tuyển chọn 3
4. Yêu cầu đối với công tác tuyển mộ, tuyển chọn 3
5. Mối liên hệ giữa công tác tuyển mộ, tuyển chọn với việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
6. Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng 4
II/ MỘT SỐ CƠ SỞ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 5
1. Kế họạch hoá nguồn nhân lực 5
2. Phân tích công việc 6
3. Đánh giá thực hiện công việc 7
III/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 9
1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 9
2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong 10
IV/ TIẾN TRÌNH TUYỂN MỘ TUYỂN CHỌN 11
1. Xác định nhu cầu nhân sự trong doanh nghiệp 11
2. Xác định mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch tuyển mộ tuyển chọn 12
3. Xác định nguồn tuyển mộ 12
4. Phương pháp tuyển mộ 14
5. Các bước tuyển chọn nhân lực 15
6. Đánh giá quá trình tuyển mộ, tuyển chọn: 18
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI. 19
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 19
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 19
2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty 20
3. Đặc điểm quy trình công nghệ: 20
4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 23
5. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 25
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 28
1. Đặc điểm kinh doanh 28
1.1.Năng lực tài chính 28
1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 30
1.3.Tình hình lao động 30
2. Kết quả hoạt động kinh doanh 31
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 32
1.1 Điều động nội bộ (bổ nhiệm chức vụ). 33
1.2 Tuyển dụng mới. 34
IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG THỜI GIAN QUA 44
CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 47
I/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG MỘT VÀI NĂM TỚI 47
II/MỘT SỐ GIẢI PHÁP 48
1, Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyển dụng 48
2. Hoàn thiện công tác kế họach hoá nguồn nhân lực 48
3. Đối với công tác phân tích công việc : 48
4. Đối với công tác đánh gia thực hiện công việc: 49
5, Các giải pháp khác 51
6. Cải tiến công tác tuyển mộ 51
7. Cải tiến tiến trình tuyển chọn 52
KẾT LUẬN 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỞĐẦU
Nguồn nhân lực rất quan trọng đối với mỗi Quốc gia nói chung vàđối với mỗi tổ chức nói riêng. Trong một tổ chức, dù nguồn tài chính có dồi dào, cơ sở vật chất và máy móc hiện đại nhưng nếu đội ngũ lao động có chất lượng kém thì tổ chức đó khó có t`hểđạt hiệu quả kinh tế chứ chưa nói đến việc đứng vững trên thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt như ngày nay.Chính vì vậy, nâng cao chất lượng tuyển mộ,tuyển dụng nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề quan trọng đối với mỗi một tổ chức, mỗi doanh nghiệp.
Hiện nay công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở nhiều Công ty nói chung vàở Công ty Cổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội nói riêng chưa thực sựđược quan tâm đúng mức. Do vậy Công ty chưa cóđội ngũ công nhân chất lượng cao, dẫn tới năng suất lao động và hiệu quả lao động thấp Chính vì vậy, trong thời gian tập tại Công tyCổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội em chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội” làn báo cáo thực tập chuyên đề của mình.
Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là hiểu rõ hơn về công tác tuyển dụng nhân lực trong một tổ chức trên cơ sở lý thuyết, đồng thời đi sâu vào thực tế sử dụng các kết quả của phân tích công việc, đánh giá thực hiện công việc tuyển dụng tại Công ty cổ phần xây dựng vàĐầu tư Hà Nội để góp phần hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty.
Kết cấu của chuyên đề gồm ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác tuyển mộ, tuyển chọn trong tổ chức
Chương II: Đánh giá thực trạng về công tác tuyển mộ, tuyển chọn ở Công ty cổ phần xây dựng vàĐầu tư Hà Nội.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển mộ, tuyển chọn tại Công ty Cổ phần Xây dựng vàĐầu tư Hà Nội
Em xin chân thành Thank Thạc sĩ Nguyễn Vân Điềm cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng vàĐầu tư Hà Nội, đã hướng dẫn giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này.
CHƯƠNG I
CƠSỞLÝLUẬNVỀCÔNGTÁCTUYỂNMỘ, TUYỂNCHỌNTRONGDOANHNGHIỆP

I ) KHÁINIỆM, VAITRÒ, YÊUCẦUĐỐIVỚICÔNGTÁCTUYỂNMỘ, TUYỂNCHỌN
1. Khái niệm về tuyển mộ tuyển chọn
- Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm, thu hút những người có khả năng và trình độ từ các nguồn khác nhau vàđộng viên họ tham gia dự tuyển vào công ty.
- Tuyển chọn là quá trình chọn được những người có năng lực và trình độ phù hợp nhất với công việc trong số những người tham gia dự tuyển.
- Tuyển mộ và tuyển chọn có nội dung và yêu cầu khác nhau nhưng nằm trong một quá trình thống nhất không tách rời đó là quá trình tuyển dụng. Tuyển mộ tạo cơ sở cho tuyển chọn, tuyển mộ tập hợp các ứng cử viên lại, còn tuyển chọn là quyết định xem trong số các ứng viên đó ai là người hội đủ các tiêu chuẩn để làm việc cho công ty.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011377 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement