Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chip_xinh
#659323

Download Đề tài Phân tích thực trạng tổ chức Bộ máy quản lý ở công ty cổ phần dệt 10-10 miễn phí

Trưởng phòng chịu trách nhiệm về công tác ISO, lập kế hoạch chất lượng, liên hệ với các cơ quan bên ngoài về chất lưọng, kiểm tra thiết bị cơ khí, thi đua khen thưởng của phòng.
Phó phòng chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp chất lượng tuần, tháng, quí năm, phụ trách nhóm kiểm tra chất lượng
Một đồng chí phụ trách mạng máy tính của Công ty, tổng hợp, đánh máy, lưu trữ văn bản ISO kiểm tra nguyên liệu điện, chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho kiểm tra INTERTEX, SGS.
Một dồng chí chịu trách nhiệm kiểm tra theo dõi tổng hợp chất lượng tại phân xưởng văng xấy
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

a Hội đồng quản trị.
- Lập chương trỡnh cụng tỏc và phõn cụng cỏc thành viờn thực hiện việc kiểm tra, giỏm sỏt hoạt động của Cụng ty.
- Được uỷ quyền và chịu trỏch nhiệm về sự uỷ quyền của mỡnh.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị cú thể kiờm Giỏm đốc Cụng ty (Điều 31 - Điều lệ Cụng ty).
+ Thành viờn Hội đồng quản trị trực tiếp thực thi nhiệm vụ đó được Hội đồng quản trị phõn cụng, khụng uỷ quyền cho người khỏc. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viờn Hội đồng quản trị như sau:
+ Nghiờn cứu đỏnh giỏ tỡnh hỡnh, kết quả hoạt động và đúng gúp vào việc xõy dựng phương hướng phỏt triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty trong từng thời kỡ.
- Được quyền yờu cầu cỏc cỏn bộ chức danh trong Cụng ty cung cấp đầy đủ mọi tài liệu cú liờn quan đến hoạt động cuả Cụng ty để thực hiện nhiệm vụ của mỡnh và chịu trỏch nhiệm bảo mật về tài liệu trước chủ tịch Hội đồng quản trị.
- tham gia phiờn họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết cỏc vấn đề thuộc nội dung phiờn họp, chịu trỏch nhiệm cỏ nhõn trước phỏp luật, trước Đại hội cổ đụng và trước Hội đồng quản trị về những hành vi của mỡnh.
- Thực hiện Điều lệ của Cụng ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đụng, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cú liờn quan đến từng thành viờn theo sự phõn cụng của Hội đồng quản trị.
Cả 5 thành viờn Hội đồng quản trị đều đó tốt nghiệp đại học hệ chớnh qui. Giỏm đốc cụng ty là người thay mặt cho nhà nước nắm giữ số cổ phần của nhà nước(mỏy múc thiết bị) . Tuy nhiờn, trong cơ chế hiện nay, để nõng cao hiệu quả lónh đạo thỡ đũi hỏi Hội đồng quản trị phải thường xuyờn trau dồi, nõng cao kiến thức để quản trị Cụng ty được tốt hơn nữa.Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Cụng ty giữa hai kỡ Đại hội cổ đụng.
+ Đến kỡ theo qui định Đại hội cổ đụng triệu tập và họp bàn bầu ra ban kiểm soỏt và hội đồng quản trị.
Ban giỏm đốc: Đỏnh giỏ hiệu quả của cụng tỏc quản lý và đưa ra cỏc biện phỏp quản trị thớch hợp.
Hội đồng quản trị họp nhất trớ bầu ra ban giỏm đốc gồm:
+ Giỏm đốc: Giỏm đốc Cụng ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, một mặt là người quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty, đồng thời là người thay mặt phỏp nhõn của Cụng ty trong mọi giao dịch. là người chịu toàn bộ trỏch nhiệm lónh đạo bộ mỏy quản lớ. Được sự giỳp việc của 2 phú giỏm đốc, giỏm đốc đưa ra phương ỏn kinh doanh xuống phũng kinh doanh.
Giỳp việc cho Giỏm đốc cú cỏc Phú giỏm đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễm nhiệm theo đề nghị của giỏm đốc. Cỏc chức danh khỏc trong bộ mỏy quản lý do giỏm đốc quyết định.
+ Phú giỏm đốc sản xuất: phối hợp cựng với phũng kế hoạch đưa ra kế hoạch sản xuất để cố vấn cho giỏm đốc và hội đồng quản trị.
+ Phú giỏm đốc kinh doanh: chịu trỏch nhiệm chỉ đạo về cỏc bộ phận giỏm đốc uỷ quyền và cựng phú giỏm đốc sản xuất giỳp việc cho giỏm đốc
+ Bộ phận quản lý lao động - tiền lương và cụng tỏc văn phũng.
+ Bộ phận quản lý tài chớnh và hạch toỏn kinh doanh.
+ Bộ phận quản lý vật tư tài sản, thiết bị.
+ Bộ phận quản lý kế hoạch và marketing.
+ Bộ phận quản lý kĩ thuật, cụng nghệ sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm.
Trong đú:
Nguyờn tắc tổ chức và quản lý, điều hành Cụng ty được qui định rừ tại điều 6- Điều lệ Cụng ty Cổ phần dệt 10 - 10:
...“Cụng ty hoạt động trờn nguyờn tắc tự nguyện, bỡnh đẳng, dõn chủ và tụn trọng phỏp luật"....
Cơ quan quyết định cao nhất của Cụng ty là Đại hội cổ đụng.
Như vậy, với bộ mỏy quản lý tổ chức theo mụ hỡnh trờn, hiệu quả lao động của Cụng ty ngày càng cao, thể hiện qua mức thu nhập của người lao động ngày càng tăng. Điều đú đó tạo cho người lao động niềm say mờ với cụng việc, đoàn kết trong lao động, vỡ mục tiờu chung của toàn Cụng ty.
3.1.2 Ban giỏm đốc
STT
CHỨC DANH
CHUYấN MễN
TRèNH ĐỘ
1
Giỏm đốc
Cử nhõn kinh tế
Đại học
2
Phú giỏm đốc kinh tế
Cử nhõn kinh tế
Đại học
3
Phú giỏm đốc sản xuất
Kĩ sư cơ khớ - chế tạo
Đại học
Stt
Chức danh
1
Giám đốc
Giám đốc là người thay mặt pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch.Giám
đốc là người quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, không nhất thiết là cổ đông và có thể là thành viên Hội đồng quản trị. Làm trung tâm liên hệ thông tin qua lại đồng thời với sự hợp tác của các thành viên thì tiến hành phối hợp để thực hiện mục tiêu chung của Công ty.
* Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tiền lương - thi đua khen thưởng, công tác tài chính và thực hiện công tác dân chủ trong doanh nghiệp và đối ngoại.
* Phó giám đốc kinh tế : chỉ đạo
+ Công tác kế hoạch, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.
+ Công tác thị trường và các xưởng liên doanh liên kết sản xuất.
+ Công tác văn phòng, như: Bảo vệ trật tự trị an an ninh, dân quân tự vệ, chăm sóc sức khoẻ người lao động.
Phó giám đốc này trực tiếp chỉ đạo theo dõi, đôn đốc các công tác kế hoạch- vật tư - thị trường, văn phòng và tập thể cá nhân có liên quan.
* Phó giám đốc phụ trách sản xuất : chỉ đạo
+ Công tác kế hoạch, kĩ thuật, công nghệ sản xuất.
+ Công tác quản lý, sử dụng lao động khối sản xuất và đào tạo - nâng bậc.
+ Công tác an toàn lao động và môi rường.
Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi đôn đốc bộ phận kĩ thuật công nghệ sản xuất, trung tâm quản lý chất lượng, các ca, tổ sản xuất. Ngành đào tạo của phó giám đốc này chưa phù hợp với công việc. Do vậy cần được bồi dưỡng, nâng cao các kiến thức về quản lý kinh tế, kinh tế thị trường...
Cả ba thành viên của Ban giám đốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng quản trị. Do vậy việc điều hành mọi hoạt động của Công ty dù với tư cách của Hội đồng quản trị hay Ban giám đốc đều tương đối sát với tình hình Công ty. Tuy nhiên điều này đòi hỏi mỗi người phải nhận thức và phân định rõ trong trường hợp nào cần sử dụng tư cách thành viên Hội đồng quản trị, trường hợp nào là thành viên của Ban giám đốc để giải quyết công việc.Có như vậy thì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh mới diễn ra suôn sẻ được.
3.1.3 Ban kiểm soát.
Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát có ba người do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn với đa số phiếu bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Do đặc điểm công việc nên Kiểm soát viên phải là cổ đông, có trình độ, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty, trong đó có ít nhất một Kiểm soát viên phải có nghiệp vụ về tài chính kế toán.
STT
Chức danh
Ngành đào tạo
Trình độ
1
Kiểm soát viên trưởng
Cử nhân kinh tế
Đại học
2
Kiểm soát viên
Kế toán
Đại học tại chức
3
Kiểm soát v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement