Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bibong0205
#659251

Download Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Trung Văn miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu .Trang 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Trang 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trang 3
1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh Trang 6
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý Trang 6
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng Trang 9
1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Trang 10
1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán Trang 10
1.3.2 Hình thức sổ kế toán Trang 11
1.3.3 Đặc điểm kinh tế tài chính khác Trang 13
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG VĂN Trang 14
2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và tổ chức quản lý nguyên vật liệu Trang 14
2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu Trang 14
2.1.2 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu Trang 15
2.1.3 Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Trang 19
2.2 Hạch toán thu mua và nhập kho nguyên vật liệu Trang 22
2.2.1 Tổ chức thu mua nguyên vật liệu Trang 22
2.2.2 Thủ tục chứng từ Trang 23
2.2.3 Trình tự ghi sổ kế toán nhập NVL Trang 28
2.3 Hạch toán xuất kho NVL Trang 41
2.3.1 Thủ tục xuất kho Trang 41
2.4 Hạch toán NVL thừa thiếu sau kiểm kê Trang 50
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẮM HOÀN THIẸN KẾ TOÁN NVL
Trang 56
3.1 Đánh giá Trang 56
3.2 Kiến nghị Trang 59
3.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu Trang 63
Kết luận Trang 66
 
 
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

án chi tiết vật liệu với thẻ kho tương ứng. Căn cứ vào các sổ kế toán chi tiết vật liệu kế toán lấy số liệu để ghi vào Bảng tổng hợp nhập xuất tồn vật liệu. Sau đó đối chiếu với sổ kế toán tổng hợp.
Sơ đồ 05: Sơ đồ hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song
.
Về tổ chức hạch toán tổng hợp NVL có thể khái quát qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 06: Trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức nhật ký chứng từ
PNK, PXK, Bảng phân bổ NVL, CCDC
Thẻ kho, Sổ chi tiết NVL
Bảng tổng hợp chi tiết NVL
NKCT 1, 2, 5,6,7
Sổ cái TK 152, 153
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
BK 4
Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán là hình thức nhật ký - chứng từ. Từ các chứng từ gốc như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng phân bổ NVL kế toán tổng hợp nhập số liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm kế toán sẽ tự động chuyển số liệu vào các bảng kê số 3, 8, 9, 10 và vào các nhật ký chứng từ số 1, 2, 5, 6, sau đó số liệu được tổng hợp vào sổ cái TK 152.
Tài khoản sử dụng để hạch toán NVL:
TK 152: Nguyên liệu, vật liệu
TK 111: Tiền mặt
TK 112: Tiền gửi ngân hàng
TK 331: Phải trả người bán
TK 141: Tạm ứng
TK 621: Chi phí NVL trực tiếp
Đơn vị không sử dụng TK 151: Hàng mua đang đi đường
Hiện tại kế toán của công ty chưa thực hiện đối chiếu đối hàng tháng giữa bảng tổng hợp chi tiết NVL với sổ kế toán tổng hợp. Công ty chỉ in các bảng kê và các nhật ký - chứng từ một lần vào cuối năm. Đến khi đó sổ cái được đối chiếu với các bảng tổng hợp chi tiết.
2.2.Hạch toán thu mua và nhập kho NVL
2.2.1 Tổ chức thu mua NVL
Hàng tháng phòng kế hoạch lập kế hoạch mua sắm vật tư và tổ chức thu mua vật tư theo kế hoạch đó, trong phòng có một cán bộ làm công tác cung ứng vật tư. Cán bộ cung ứng có trách nhiệm trực tiếp đi thu mua vật liệu. Nguyên vật liệu của Công ty hoàn toàn được mua ngoài, một số loại gỗ đặc biệt Công ty phải nhập từ nước ngoài, số còn lại công ty mua của các đơn vị bán sỉ trong nước, riêng đối với nguyên liệu để sản xuất cót nan thì Công ty phải đặt mua trực tiếp với từng gia đình ở các làng nghề ven Hà Nội.
Đối với nguyên liệu gỗ nhập khẩu : Công ty thường nhập của một số Nhà cung cấp quen thuộc trong nhiều năm ở các nước Lào, Campuchia, Nam phi… Dựa vào kế hoạch mua vật tư, Ban giám đốc lập đơn đề nghị xem báo giá của các đối tác, sau đó lựa chọn nhà cung cấp, tiếp đến thoả thuận ký kết hợp đồng mua bán, nhân viên kế toán đến ngân hàng Agribank Láng hạ mở LC, cán bộ thu mua lên cửa khẩu làm các thủ tục hải quan để nhận hàng rồi thuê xe chở về kho công ty.
Đối với nguyên liệu gỗ mua trong nước thường là các loại gỗ xẻ, gỗ ép…Công ty chủ yếu mua của các nhà cung cấp quen thuộc như Công ty TNHH Hưng Hà, Công ty Cổ phần Thương Mại & Sản Xuất Ngọc Diệp…
Đối với nguyên liệu tre, cót, nan, đồ thủ công mỹ nghệ: mua ở các làng nghề thủ công cũ thì cán bộ cung ứng vật tư sẽ lập giấy tạm ứng để tạm ứng tiền mua vật tư rồi đi thu mua theo đặt hàng trước đối với từng hộ gia đình, trong trường hợp này không có hoá đơn mua hàng, cán bộ vật tư chỉ lập bảng kê mua hàng liệt kê tên hàng, số lượng, giá mua. Hiện công ty không có xe chở vật tư, công ty phải thuê ngoài để vận chuyển.
2.2.2 Thủ tục Chứng từ:
Chứng từ sử dụng: hoá đơn mua hàng, hoá đơn GTGT, Phiếu nhập kho, Biên bản kiểm nghiệm vật tư.
Phiếu nhập kho được lập thành 3 liên:
Liên 1: Giao cho cán bộ cung ứng
Liên 2: Giao cho người bán
Liên 3: Giao cho thủ kho để ghi thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán ghi sổ
Sơ đồ 07: Sơ đồ luân chuyển phiếu nhập kho:
người giao hàng
BB kiểm nghiệm vật tư
Đề nghị nhập kho
Nhập liệu
phiếu NK
Cán bộ
Cung ứng
Kế toán
Tài sản
Ban kiểm nhân VT
thủ kho
Nhập VT lưu
Kí nhận và ghi thẻ kho
Cán bộ cung ứng đi mua vật liệu và thuê xe chở về Công ty. Tiếp theo, Ban kiểm nghiệm vật tư tiến hành kiểm tra về số lượng chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, nếu đủ tiêu chuẩn như kế hoạch thì cho nhập kho, sau đó lập biên bản kiểm nghiệm vật tư và cán bộ cung ứng lập phiếu nhập kho. Căn cứ vào phiếu nhập kho thủ kho ghi vào thẻ kho. Sau đó định kỳ hàng tuần thủ kho tập hợp PNK mang lên phòng kế toán để kế toán tổng hợp nhập số liệu vào máy tính.
Ví dụ:Ngày 19 tháng 02 Công ty CP Trung văn dùng tiền gửi ngân hàng mua một số NVL của Công ty TNHH SX Và TM Hưng Hà, hàng về kho trong ngày, cán bộ thu mua lập phiếu nhập kho, Ban kiểm nghiệm vật tư kiểm tra chất lượng vật liệu đạt tiêu chuẩn cho nhập kho và lập Biên bản kiểm nghiệm vật tư.
Theo đó có các chứng từ liên quan sau cần được lập:
- Hoá đơn mua hàng do bên bán giao cho cán bộ cung ứng đem về:
Biểu 01: Hoá đơn GTGT
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao cho khách hàng
Ngày 19 tháng 02 năm 2009
Mẫu số 01: GTKT – 3LL
GH/2008B
0067984
Đơn vị bán hàng: C.TY TNHH SX VÀ TM HƯNG HÀ
Địa chỉ: Liên Trung - Đan Phượng - Hà Tây
Số tài khoản:
Điện thoại: Mã số: 0500495350
Họ tên người mua hàng: Trịnh Xuân Hoà
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Trung Văn
Địa chỉ: Xã Trung Văn - Từ Liêm – Hà Nội
Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: chuyển khoản Mã số: 0100102943
STT
Tên hàng hoá, dịch vụ
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Gỗ thông xẻ
M3
37
2.500.000
92.500.000
2
Gỗ xẻ N 4+6
M3
22
3.700.000
81.400.000
Cộng tiền hàng 173.900.000
Thuế suất GTGT:10% Ti ền thu ế GTGT: 17.390.000
Tổng cộng tiền thanh toán 191.290.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi đồng
Người mua hàng
(Ký ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký ghi rõ họ, tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu 02: Phiếu nhập kho
Đơn vị: ……...
Bộ phận:……..
PHIẾU NHẬP KHO
Ng ày 19 th áng 02 n ăm 2009
Mẫu số: 01- VT
Theo QĐ số 5/2006/QĐ-BTC ngày20 th áng 3 n ăm 2006
của Bộ trưởng BTC
Nợ:.......
Có.........
Số:24
Họ, tên người giao hàng: TRịnh Xuân Hoà
Theo: H Đ số 67983 ngày 14 tháng 02 năm 2009 của Cty TNHH SX và TM Hưng Hà
Nhập tại kho: Kho gỗ Địa điểm: Trung Văn - T ừ Liêm - HN
S ố TT
Tên, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá.
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực nhập
1
2
Gỗ thông xẻ
Gỗ xẻ N 4+6
VAT 10%
M3
37
22
2.500.000
3.700.000
92.500.000
81.400.000
17.390.000
Cộng
191.290.000
Tổng số tiền (viết bằng chữ): một trăm chín mươi mốt triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng.
Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 14 tháng 02 năm 2009
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Biểu 03: Biên bản kiểm nghiệm vật tư
Đơn vị: ………….
Bộ phận:…………
Mẫu số: 01- VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ
Ngày 19 tháng 02 năm 2009
số 05
- Căn cứ Quyết định số 54 ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Công ty cổ phần Trung Văn
- Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông Nguyễn Văn Chung………..Chức vụ: NV kỹ thuật…..Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Văn Ninh …………Chức vụ: Thủ kho ………..Uỷ Viên
+ Bà Trần Thị Thanh Nga…………Chức vụ: Cán bộ cung ứng..Uỷ Viên
Đã ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement