Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Collin
#659202 Link tải luận văn miễn phí cho ae

PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP 1-PETROLIMEX VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3
I-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
1- Lịch sử hình thành 3
2-Chức năng nhiệm vụ 4
3-Cơ cấu vốn và sơ đồ bộ máy tổ chức-Các lĩnh vực kinh doanh và mạng lưới hoạt động 5
II-THỊ TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 10
1- Sản phẩm 10
2-Thị trường kinh doanh 10
3-Môi trường kinh doanh 11
4-Khái quát tình hình hoạt động của công ty 13
5-Các đối thủ cạnh tranh 16
CHƯƠNG II- VAI TRÒ, NỘI DUNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1-PETROLIMEX 18
I-VAI TRÒ, NỘI DUNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 18
1-Khái niệm phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 18
2-Vai trò của phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 20
3-Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp 21
II-THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1-PETROLIMEX 23
1-Thực trạng hoạt động Markeing-Mix 24
2-Các dạng kênh phân phối và thực trạng của kênh phân phối xăng dầu ở Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1-Petrolimex 28
3-Một số nhận xét chung 36
CHƯƠNG III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1-PETROLIMEX 38
I-MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 38
1-Mục tiêu hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 38
2-Quan điểm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 39
II-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI 44
1-Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao hiệu quả kinh doanh 44
2-Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 51
III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 59
1-Kiến nghị với Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam Petrolimex 61
2-Những kiến nghị với Nhà Nước 61
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP 1-PETROLIMEX VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3
I-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
1- Lịch sử hình thành 3
2-Chức năng nhiệm vụ 4
3-Cơ cấu vốn và sơ đồ bộ máy tổ chức-Các lĩnh vực kinh doanh và mạng lưới hoạt động 5
II-THỊ TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 10
1- Sản phẩm 10
2-Thị trường kinh doanh 10
3-Môi trường kinh doanh 11
4-Khái quát tình hình hoạt động của công ty 13
5-Các đối thủ cạnh tranh 16
CHƯƠNG II- VAI TRÒ, NỘI DUNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1-PETROLIMEX 18
I-VAI TRÒ, NỘI DUNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 18
1-Khái niệm phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 18
2-Vai trò của phân phối trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 20
3-Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp 21
II-THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1-PETROLIMEX 23
1-Thực trạng hoạt động Markeing-Mix 24
2-Các dạng kênh phân phối và thực trạng của kênh phân phối xăng dầu ở Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1-Petrolimex 28
3-Một số nhận xét chung 36
CHƯƠNG III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1-PETROLIMEX 38
I-MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 38
1-Mục tiêu hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 38
2-Quan điểm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 39
II-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI 44
1-Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao hiệu quả kinh doanh 44
2-Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 51
III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 59
1-Kiến nghị với Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam Petrolimex 61
2-Những kiến nghị với Nhà Nước 61
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

PHẦN MỞ ĐẦU
Phân phối là một trong những yếu tố Marketing hết sức quan trọng bên cạnh những yếu tố khác như sản phẩm, giá cả và xúc tiến hỗn hợp. Thông qua phân phối doanh nghiệp có thể thiết lập được các lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp tổ chức tốt khâu phân phối trên nền tảng thế mạnh và các nhân tố thành công của doanh nghiệp cũng như của ngành hàng. Một công ty có tổ chức tốt khâu phân phối thông qua các cơ chế khuyến khích, giải quyết thoả đáng các xung đột giữa các kênh phân phối cũng như nội bộ của từng kênh thì công ty mới có thể thiết lập được mối quan hệ bền vững giữa công ty và hệ thống phân phối trong việc hướng tới thoả mãn tối đa khách hàng
Trong giai đoạn hiện nay các chiến lược về : giá, xúc tiến hỗn hợp chỉ có lợi thế trong ngắn hạn, bởi các công ty khác cũng nhanh chóng làm theo khiến cho các chiến lược này mất tác dụng. Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối là xu thế của kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân phối rộng khắp và tiếp cận được thị trường mục tiêu không những tạo được lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường mà còn đạt được lợi thế dài hạn trong cạnh tranh và Công ty Cổ phần xây lắp 1-Petrolimex cũng không nằm ngoài xu thế đó. Công ty Cổ phần xây lắp 1-Petrolimex là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam ( Petrolimex ) chuyên tiếp nhận xăng dầu để phân phối cho nhu cầu của các tỉnh khu vực phía bắc gồm các sản phẩm xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện.
Tuy nhiên trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng như những biến đổi và tác động từ các yếu tố của môi trường kinh doanh, hệ thống phân phối của công ty đã có những bất cập, ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở những kiến thức đã được học tại trường ĐHKTQD và trong thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1-Petrolimex,cùng với mục tiêu tìm hiểu những ưu nhược điểm từ hệ thống phân phối đó và ứng dụng trong hoạt động Marketing – mix của công ty thông qua các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, điều tra thực tế thu thập các tài liệu sơ cấp và thứ cấp,…
Nhưng do thời gian tìm hiểu còn hạn chế nên em chỉ tập trung nghiên cứu ở khu vực phía Bắc trong đó chủ yếu là các tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên,…qua đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối và khắc phục một số những nhược điểm còn tồn tại. Chính vì vậy qua quá trình thực tập tại công ty, cùng với sự giúp đỡ của TS Vũ Huy Thông em đã thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp đề tài:
“Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm
(xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại Công Ty Cổ Phần

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giaidieuconmua
#1003117 ad ơi, ad gửi bài qua mail: [email protected] giúp em với ạ, em đang làm luận văn nên cần lắm ad ạ, ad gửi cho em sớm với ad nhé, em Thank ad nhiều lắm
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003122 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By giaidieuconmua
#1003504 em Thank ad nhìu lắm. mà ad nói câu nói kinh điển với ai vậy? hiii
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003525
giaidieuconmua đã viết:em Thank ad nhìu lắm. mà ad nói câu nói kinh điển với ai vậy? hiiiĐấy là câu thường nói của các nàng, mình chỉ thêm thắt cho nó hợp lý hơn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement