Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cunhoanhi
#658129 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Danh mục các bảng iv
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ v
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 4
1.1 Tiêu thụ sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4
1.1.1 Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp 4
1.1.2 Khái niệm và phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm 6
1.1.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm sữa 8
1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
1.2.1 Quan điểm về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
1.2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 15
1.2.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 19
1.3. Kinh nghiệm mở rộng thị trường của Công ty Sữa Dutch Lady Việt Nam 27
Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 32
2.1 Khái quát về Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk 32
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 32
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 32
2.1.3 Đặc điểm kinh doanh của Công ty 36
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 41
2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm qua 44
2.2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thị trường 44
2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo kết cấu mặt hàng 49
2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo thời gian 51
2.3 Phân tích thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm gần đây 51
2.3.1 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 51
2.3.2 Các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty 56
2.4 Nhận xét chung về thành công và tồn tại trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 65
2.4.1 Những thành công chủ yếu và nguyên nhân 65
2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân 67
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK TRONG THỜI GIAN TỚI 70
3.1 Dự báo nhu cầu các sản phẩm sữa của thị trường sữa Việt Nam và phân tích môi trường 70
3.1.1 Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam 70
3.1.2 Triển vọng mở cửa thị trường cho xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam 71
3.1.3 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa từ năm 2005 đến 2010 72
3.1.4 Phân tích môi trường cạnh tranh 73
3.2 Những đề xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Vinamilk 76
3.2.1 Các giải pháp về sản phẩm 76
3.2.2. Các giải pháp về giá cả 79
3.2.3. Các giải pháp về kênh phân phối 81
3.2.4. Các giải pháp về marketing 91
3.2.5 Các giải pháp khác 102
3.3. Các kiến nghị với nhà nước 107
KẾT LUẬN 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO 110
PHỤ LỤC


(Nguồn: Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp )
Sản phẩm sữa của Vinamilk đang chiếm giữ thị phần lớn, theo đánh giá của Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp , các sản phẩm của Vinamilk chiếm lĩnh khoảng 55 - 65% thị phần trong nước tùy từng mặt hàng, cụ thể các nhóm sản phẩm chính như sau: Sữa đặc có đường 68%, nhóm sữa bột 30%, sữa tươi 60%...
Biểu đồ 2.5: Thị phần sản phẩm sữa của một số Công ty kinh doanh sữa
Theo số liệu biểu đồ 2.5, xét về mặt tỷ trọng thì % thị phần của Công ty chưa phải còn số lớn nhưng nếu xét về mặt giá trị thì doanh thu của Công ty Vinamilk tương đối lớn. Mặt khác, doanh thu của Công ty không ngừng tăng lên cả về mặt giá trị và tỷ trọng. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây khi nước ta gia nhập WTO và thực thi các hiệp định thương mại hóa khu vực và thế giới các, thị trường sữa sẽ còn sôi động với các sản phẩm sữa nhập ngoại làm cho cơ cấu thị phần sẽ biến đổi theo từng thời kỳ, do đó Công ty Vinamilk vẫn cần luôn phát huy lới thế sẵn có và tìm ra những hướng đi mới phù hợp với thực tế thị trường. Sở dĩ Công ty Vinamilk còn có những sản phẩm có sức canh tranh yếu hơn so với mặt hàng cùng loại trên thị trường là do việc tổ chức và quản lý kênh phân phối, vấn đề tổ chức đánh giá các chương trình xúc tiến bán hàng còn chưa được tốt. Do vậy, Công ty cần có những giải pháp đồng bộ về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, marketing để tăng thị phần.
2.3.1.2. Tăng số lượng thị trường:
Hiện tại, chỉ có duy nhất Công ty Vinamilk là có xuất khẩu, nhưng chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Đông và do Công ty đã tận dụng được hoàn cảnh chính trị đặc biệt của thế giới và cũng chủ yếu đối với thị trường Iraq, chiếm trên 90% tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm sữa Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiến tranh Iraq, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường này đang sụt giảm từ năm 2003 đến nay. Các thị trường như: thị trường Đông Nam Á là thị trường gần gũi với Việt Nam có khuynh hướng tiêu dùng tương tự. Mức tiêu dùng sản phẩm sữa ở các nước trong khu vực là rất cao so với Việt Nam do đó vấn đề thâm nhập sản phẩm vào các thị trường này là rất khó. Còn thị trường châu Âu là thị trường còn mới mẻ của Vinamilk và Vinamilk có rất ít thông tin về thị trường này. Các ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1011584
ThaoPhuong2207 đã viết:ad ơi giúp e tải bài này với ak

Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement