Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cyruskute
#658122

Download Tiểu luận Lý thuyết chuỗi cung ứng và thực trạng chuỗi cung ứng tại tập đoàn bán lẻ Walmart miễn phí

Tiêu chuẩn thời gian:
- Tổng thời gian bổ sung hàng được tính trực tiếp từ mức độ tồn kho. Nếu chúng ta có một mức sử dụng cố định lượng hàng tồn kho này, thì thời gian tồn kho bằng mức độ tồn kho chia mức sử dụng. Thời gian tồn kho sẽ được tính cho mỗi mắt xích trong chuỗi cung ứng (nhà cung cấp, nhà sản xuất, người bán sỉ, bán lẻ) và cộng hết lại để có thời gian bổ sung hàng lại.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Tiểu luận môn QTSX và điều hành Đề tài: LÝ THUYẾT CHUỖI CUNG ỨNG VÀ THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI TẬP ĐOÀN BÁN LẺ WALMART GVHD: TS. HỒ TIẾN DŨNG Nhóm 3- K17QTKD- Đêm 1 DANH SÁCH NHÓM 3 Lớp: K17QTKD- Đêm 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chương 1: Phần mở đầu. Mục tiêu đề tài. Giới hạn đề tài. Chương 2: Tổng quan lý thuyết về chuỗi cung ứng. Các khái niệm. Tầm quan trọng của QT chuỗi cung ứng. Sự phối hợp giữa các bộ phận chuỗi cung ứng. Các yếu tố tác động trực tiếp đến công suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng: Đo lường hiệu quả thực hiện chuỗi cung ứng. Cải tiến cấu trúc chuỗi cung ứng. Chương 3: Chuỗi cung ứng của tập đoàn Walmart. Giới thiệu Walmart. Chuỗi cung ứng của Walmart. Chương 4: Kết luận. Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU I. Mục tiêu đề tài: Nêu sơ lược cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng. Xem xét việc ứng dụng lý luận quản trị chuỗi cung ứng vào thực tiễn của tập đoàn bán lẻ Walmart. Chương 1: PHẦN MỞ ĐẦU II. Giới hạn đề tài: Phạm vi nghiên cứu: chú trọng phân tích các khái niệm, thành phần tạo nên một chuỗi cung ứng của doanh nghiệp và một số cách cải tiến, thay đổi về cấu trúc, bộ phận của chuỗi cung ứng nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. Tiểu luận chỉ dừng ở việc phân tích hiện trạng chuỗi cung ứng của tập đoàn bán lẻ Walmart. I. Các khái niệm về chuỗi cung ứng: 1. Chuỗi cung ứng: Là một tổng thể giữa hàng loạt các nhà cung ứng và khách hàng được kết nối với nhau, trong đó mỗi khách hàng đến lượt mình lại là nhà cung ứng cho tổ chức tiếp theo cho đến khi thành phẩm đến tay người tiêu dùng. Chuỗi này được bắt đầu từ việc khai thác các nguyên liệu nguyên thủy, và người tiêu dùng là mắt xích cuối cùng của chuỗi. Nói cách khác chuỗi cung ứng là chuỗi thông tin và các quá trình kinh doanh cung cấp một sản phẩm/ dịch vụ cho khách hàng từ khâu sản xuất và phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2. Mô hình chuỗi cung ứng: Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 3. Các yếu tố trong chuỗi cung ứng: Nhà sản xuất: Là các công ty làm ra sản phẩm, bao gồm các nhà sản xuất nguyên vật liệu và các công ty sản xuất thành phẩm. Nhà phân phối (nhà bán sỉ): là các công ty mua lượng lớn sản phẩm từ các nhà sản xuất và phân phối sỉ các dòng sản phẩm cho khách hàng và bán sản phẩm với số lượng lớn hơn so với số lượng người tiêu dùng thông thường mua. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Nhà bán lẻ: bán cho khách tiêu dùng cuối cùng. Khách hàng: là bất kỳ cá nhân/ công ty nào mua và sử dụng sản phẩm. Nhà cung cấp dịch vụ: là những công ty cung cấp dịch vụ cho các nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng, tập trung phục vụ một hoạt động đặc thù mà chuỗi cung ứng cần. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4. Quản trị chuỗi cung ứng: Quản trị chuỗi cung ứng là hoạch định, thiết kế và kiểm soát luồng thông tin và nguyên vật liệu theo chuỗi cung ứng nhằm đạt được các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 5. Kênh phân phối: Kênh phân phối là quá trình từ nhà sản xuất đến khách hàng thông qua nhà phân phối. Nó là một phần của chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến khách hàng. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 6. Quản trị nhu cầu: Quản trị nhu cầu là quản lý nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ theo chuỗi cung ứng. Nhu cầu có thể được quản lý thông qua cơ chế như là sản phẩm, giá cả, khuyến mãi và phân phối, nhìn chung đây là những nhiệm vụ chủ yếu thuộc về Marketing. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 7. Quản trị Logistics: Theo nghĩa rộng: Quản trị Logistics là quản trị chuỗi cung ứng. Theo nghĩa hẹp: Khi chỉ liên hệ đến vận chuyển bên trong và phân phối ra bên ngoài thì nó chỉ là một bộ phận của quản trị chuỗi cung ứng. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT II. Tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng (SCM- Supply Chain Management): Đối với các công ty, SCM có vai trò rất to lớn: SCM giải quyết cả đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Giúp tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp nhờ SCM có thể thay đổi các nguồn nguyên vật liệu đầu vào hay tối ưu hoá quá trình luân chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ. Hỗ trợ cho hoạt động tiếp thị: tiếp thị hỗn hợp (4P: Product, Price, Promotion, Place). Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Đóng vai trò then chốt trong việc đưa sản phẩm đến đúng nơi cần đến và vào đúng thời điểm thích hợp. Mục tiêu lớn nhất của SCM là cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng với tổng chi phí nhỏ nhất. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty và tạo điều kiện cho chiến lược thương mại điện tử phát triển. Đây chính là chìa khoá thành công cho B2B. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Điều phối khả năng sản xuất có giới hạn và thực hiện việc lên kế hoạch sản xuất nhằm làm cho kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Cung cấp khả năng trực quan hoá đối với các dữ liệu liên quan đến sản xuất và khép kín dây chuyền cung cấp, tạo điều kiện cho việc tối ưu hoá sản xuất đúng lúc bằng các hệ thống sắp xếp và lên kế hoạch. Phân tích dữ liệu thu thập được và lưu trữ hồ sơ với chi phí thấp. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT III. Sự phối hợp giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng: - Tăng cường sự phối hợp cả trong nội bộ các công ty và giữa các công ty với nhau. - Để tăng cường sự phối hợp, lập các đội nhóm giữa các đơn vị chức năng, tạo mối quan hệ hợp tác với khách hàng và với nhà cung cấp, cải tiến hệ thống thông tin tốt hơn, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ hơn... - Thực hiện sự phối hợp tổng thể của các nhà lãnh đạo của các tổ chức trong chuỗi cung ứng và sự điều chỉnh cách thức hình thành và quản trị chuỗi cung ứng. IV. Các yếu tố tác động trực tiếp đến công suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng: 1. Sản xuất: Là nói đến năng lực của chuỗi cung ứng để sản xuất và tồn trữ sản phẩm. Hoạt động này bao gồm việc lập kế hoạch sản xuất chính theo công suất nhà máy, cân đối công việc, quản lý chất lượng và bảo trì thiết bị. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2. Hàng tồn kho: Hàng tồn có mặt trong suốt chuỗi cung ứng và bao gồm từ nguyên liệu, bán thành phẩm đến thành phẩm mà được các nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ trong chuỗi cung ứng nắm giữ. 3. Vị trí: Là việc chọn địa điểm về mặt địa lý của các phương tiện trong chuỗi cung ứng. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4. Vận chuyển: Là việc di chuyển mọi thứ từ nguyên liệu cho đến thành phẩm giữa các điều kiện khác nhau trong chuỗi cung ứng. 5. Thông tin: Là nền tảng đưa ra quyết định liên quan đến bốn yếu tố trên. Thông tin tốt giúp đưa ra những quyết định hiệu quả về việc sản xuất gì và bao nhiêu, về nơi trữ hàng và cách vận chuyển tốt nhất. Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT V. Đo lường hiệu quả thực hiện SCM 1. Tiêu chuẩn giao hàng: Tiêu chuẩn này đề cập đến giao hàng đúng hạn. Nó được biểu hiện bằng tỉ lệ phần trăm của các đơn hàng được giao đầy đủ về ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement