Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ghostwalk_on_sky_vn
#658058 Download Báo cáo Thực tập tại Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội miễn phíMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦ ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 4
1. Chức năng: 4
2. Nhiệm vụ: 5
3. Quyền hạn: 5
III. ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MÔ HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ 6
1. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ: 6
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Điện Lực Ba Đình 6
IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 8
1. Chức năng và quyền hạn của từng bộ phận ( Sơ dồ cụ thể kèm theo ) 8
2. Ban Giám Đốc 9
3. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban: 9
4. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các đơn vị sản xuất, phụ trợ sản xuất 16
PHẦN THỨ HAI: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ 20
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 20
1. Trưởng phòng 20
2. Phó phòng phụ trách công tác thanh tra pháp chế, bảo vệ, quân sự, văn phòng. 21
3. Phó phòng phụ trách lao động tiền lương, và các chế độ 22
4. Tổ trưởng tổ bảo vệ cơ quan 22
5. Nhân viên văn thư, lưu trữ, quản lý máy photo, quản trị văn phòng 23
6. Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra tiền lương. 24
7. Nhân viên tạp vụ tiếp khách 24
8. Nhân viên bảo vệ 24
II. Một số hoạt động quản trị nhân lực của Công ty 24
1. Tuyển chọn tuyển dụng lao động 24
2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 25
3. Thù lao lao động: 27
4.Đánh giá thực hiện công việc 27
PHẦN THỨ BA: ĐÁNH GIÁ CHUNG BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH 29
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BỘ MÁY TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 29
KẾT LUẬN 30
LỜI MỞ ĐẦU

Trong các doanh nghiệp đều đặc biệt coi trọng đến công tác quản lý để nâng cạo hiệu quả sản xuất kinh doanh nói riêng và hiệu quả quản lý nói chung. Trong đó công tác tổ chức hành chính là một công tác lòng cốt trong việc quản lý và góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp.
Thực tế công tác tổ chức hành chính tại các doanh nghiệp rất đa dạng, tùy thuộc vào quy mô, tính chất hoạt động, vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Trước yêu cầu của sự phát triển cơ chế thị trường hiện nay bộ máy tổ chức hành chính trong các doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện về tổ chức và nâng cao về trình độ nghiệp vụ để vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với đăc thù của mỗi doanh nghiệp, đem lai hiệu quả cao trong công tác quản lý cho doanh nghiệp đó.
Sau một thời gian thực tập tại Điện lực Ba Đình, em đã thu nhận được nhiều kinh nghiệp thực tế rất bổ ích. Giai đoạn thực tập tổng hợp này đã giúp em có được cái nhìn tổng quát quá trình hình thành và phát triển, về lĩnh vực hoạt động, về cơ cấu tổ chức của Điện lực Ba Đình và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban đồng thời giúp em có được những kinh nghiệp thực tế về việc vận dụng công tác tổ chức hành chính tại một doanh nghiệp Nhà nước với đặc điểm sản xuất kinh doanh đặc thù. Việc nghiên cứu tổng quát công tác tổ chức hành chính sẽ giúp em lựa chọn được đề tài nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn thực tế chuyên đề.
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của chị phụ trách lao động tiền lương, các chị trong phòng Tổ chức hành chính và phòng Viễn thông và sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo Tống Văn Đường em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp. Nội dung của bản báo cáo tổng hợp gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất: Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Điện lực Ba Đình – Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội.
Phần thứ hai: Đặc điểm tổ chức công tác Tổ chức hành chính tại đơn vị.
Phần thứ ba: Đánh giá chung bộ máy tổ chức hành chính tại đơn vị.


PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Điện lực Ba Đình là một đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội. Do vậy tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Điện lực Ba Đình chính là tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội.
Nhà máy Đèn Bờ Hồ, tiền thân Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 1895 với quy mô nhỏ, có hai tổ máy phát điện 1 chiều công suất 50KW.
Năm 1899 nhà máy được lắp thêm 1 máy phát điện.
Năm 1922 nhà máy được lắp thêm 1 máy phát điện của Thụy Sỹ với công suất 1000KW.
Năm 1925 xưởng phát điện Yên Phụ được khởi công xây dựng.
Năm 1932 xưởng phát điện được hoàn thành với 4 lò, 1 lồi hơi, 2 turbin tổng công suất là 3500KW.
Ngày 18/11/1933 Hà Nội và các tỉnh lân cận đã được cung cấp dòng điện xoay chiều, nhà máy điện Hà Nội ra đời với xưởng phát điện Yên Phụ và Nhà máy điện Bờ Hồ. Người Pháp đã xây dựng trạm và lưới điện 35KW để cấp điện cho các tỉnh lân cận Hà Nội.
Năm 1954 bằng chiến thắng Điện Biên một nửa đất nước được giải phóng hoàn toàn, quân ta tiếp quản Thủ đô.
Từ năm 1954 – 1964 lưới điện Hà Nội đã tỏa về các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Việt Trì, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Hà Tây. Trụ sở 69 Đinh Tiên Hoàng trở thành trung tâm phân phối điện các tỉnh châu thổ sông Hồng. Điện Hà Nội thật sự góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc phát triển nói chung và ở Hà Nội nói riêng.
Từ năm 1965 – 1973 Đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc trạm điện và cột điện là mục tiêu hủy diệt của chúng.
Từ năm 1975 - 1985 đất nước thống nhất cũng như nhiều ngành khác, ngành điện Thủ đô bắt tay vào phục hồi, củng cố và phát triển lưới điện đáp ứng yêu cầu về điện cho sự phát triển của Thủ đô. Đây cũng là thời kỳ cam go của ngành điện, đó là nguồn điện, lưới điện cũ nát, nạn câu móc lấy điện tràn lan. Vào những năm này sở Điện lực Hà Nội đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ cải tạo lưới điện, tăng cường công tác kiểm tra chống lấy cắp điện, dần dần công tác cung cấp điện vào nề nếp.
Sau năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với toàn ngành điện Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội đã kịp thời chuyển mình theo cơ chế mới củng cố lưới điện, cấp điện an toàn liên tục cho các nhu cầu chính trị, kiến trúc, văn hóa, xã hội của Thủ đô, cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Đặc biệt từ khi trở thành Công ty hạch toán độc lập tháng 4/1995 đến nay Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong khâu kinh doanh, coi khách hàng là người bạn đồng hành động lực để phát triển.
Đến nay lưới điện Hà Nội đã đáp ứng được các yêu cầu về cả công suất và sản lượng điện của Thủ đô. Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội là một đơn vị giữ vai trò chủ chốt trong việc cung cấp điện năng đối với việc phát triển chính trị, kiến trúc, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng cũng như đời sống sinh hoạt của thành phố và nhân dân Thủ đô. Công ty chịu trách nhiệm quản lý vận hành từ cấp điện áp 0,4 KW, đang trực tiếp vận hành quản lý 17 trạm 110 KW với tổng công suất 1413 MVA.
Với lịch sử 50 xây dựng, trưởng thành và kế tiếp sự nghiệp đến nay Công ty Điện lực Thành Phố Hà Nội có trên 3200 cán bộ công nhân viên trong đó có 500 người có trình độ đại học và trên đại học, trên 700 công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 7/7. Với một đội ngũ cán bộ kỹ sư, kỹ thuật, công nhân đông đảo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao được đào tạo và trưởng thành trong lao động sản xuất, có kinh nghiệm nghề nghiệp vững vàng sẵn sàng tiếp thu những kiến thức khoa học tiên tiến trong công tác quản lý vận hành lưới điện.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990527 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement