Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhok_rin
#658055 Download Báo cáo Thực tập tại Công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao miễn phíMỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN 3
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3
2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 4
3. CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU 4
4. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 5
5. CÁC DỰ ÁN 5
PHẦN 2: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT AXIT SỐ 2 7
1.NGUYÊN LIỆU 7
1.1.Nguyên liệu chính 7
1.2.Chất xúc tác 7
2.NHIÊN LIỆU 9
2.1.Dầu DO 9
2.2.Dầu FO 9
3.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT AXIT 10
3.1.Điều chế SO2 10
3.2.Oxi hoá SO2 thành SO3 10
3.3.Hấp thụ SO3 bằng nước nhận H2SO4 12
4.DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 12
4.1.Sơ đồ lưu trình công nghệ 12
4.2.Các công đoạn chính 13
4.2.1.Công đoạn nấu chảy lưu huỳnh (thuộc Xí nghiệp Axit 1) 13
4.2.2.Công đoạn lò đốt lưu huỳnh 13
4.2.3.Công đoạn nồi hơi nhiệt thừa 18
4.2.4.Công đoạn tiếp xúc 24
4.2.5.Công đoạn hấp thụ 34
4.3.Các công đoạn phụ 44
4.3.1.Công đoạn trộn 44
4.3.2.Công đoạn lọc nước hoá học 44
4.3.3.Kho mazut 44
4.3.4.Máy nén không khí 45
5.CÂN BẰNG VẬT LIỆU (kg/h) 45
6.NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 46
PHẦN 3: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SUPE PHỐT PHÁT SỐ 1 50
1.SẢN PHẨM 50
1.1.Thành phần hoá học 50
1.2.Tính chất lý hoá cơ bản của supe phốt phát 51
1.2.1.Tính chất hoá học 51
1.2.2.Tính chất lý học 51
1.3. Ứng dụng của supe phốt phát đơn 52
2.NGUYÊN LIỆU 52
2.1.Nguyên liệu chính 53
2.1.1.Apatit 53
2.1.2.Axit sunfuric 55
2.2.Nguyên liệu phụ 55
2.2.1.Muối ăn NaCl 55
2.2.2.Vôi trung hoà CaO 55
3.NHIÊN LIỆU 56
3.1.Dầu FO 56
3.2.Than cám 3b ÷ 3c 56
4.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT SUPE PHỐT PHÁT 56
4.1.Các giai đoạn phản ứng 56
4.1.1.Giai đoạn thứ nhất của phản ứng 57
4.1.2.Giai đoạn thứ hai của phản ứng 57
4.2.Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất supe photphat đơn 58
4.2.1.Nồng độ và nhiệt độ của axit sunfuric : 58
4.2.2.Độ mịn hạt quặng 60
4.2.3.Cường độ khuấy trộn 60
4.2.4.Thời gian lưu của bột sệt trong thùng trộn 60
4.2.5.Ủ supe photphat ở kho ủ 61
4.2.6.Trung hoà supe photphat 61
5.DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 62
5.1.Sơ đồ dây chuyền sản xuất 62
5.2.Các công đoạn chính 62
5.2.1.Công đoạn dỡ quặng 62
5.2.2.Công đoạn sấy nghiền 63
5.2.3.Công đoạn điều chế supe photphat 65
5.2.4.Ủ, đảo trộn supe trong kho và trung hoà đợt II 68
6. MỘT SỐ THIẾT BỊ 69
6.1.Thùng trộn 69
6.2.Thùng hoá thành 70
6.3.Máy nghiền bi 70
6.4.Thiết bị sấy thùng quay 71
6.5.Xyclon tách bụi 72
6.6.Thiết bị khử bụi kiểu sủi bọt 72
6.7.Tháp hấp thụ Flo 73
7.NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 73
PHẦN 4: DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NPK SỐ 2 75
1.NGUYÊN LIỆU 75
1.1.Supe phốt phát 75
1.2.Sunphat Amon (SA) 75
1.3.Kali clorua KCl 76
1.4.Urê (cacbamit) 76
1.5.Di Amon Photphat (DAP) 77
1.6.Mono Amon Photphat (MAP) 78
1.7.Bột apatit, phù sa, đôlômit, secpentin 78
1.8.Bột vôi 78
2.NHIÊN LIỆU 79
3.DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 80
3.1.Sơ đồ lưu trình công nghệ 80
3.2.Sơ đồ dây chuyền sản xuất 81
3.3.Các công đoạn chính 81
3.3.1.Công đoạn cấp liệu 81
3.3.2.Công đoạn sấy 87
3.3.3.Công đoạn đóng bao, vận hành băng tải di động 91
3.4.Các công đoạn khác 94
3.4.1.Công đoạn cấp lân 94
3.4.2.Công đoạn trộn, vê viên, tạo hạt 94
3.4.3.Công đoạn lò đốt dầu FO 95
3.4.4.Công đoạn sàng rung 95
3.4.5.Công đoạn nghiền cục 96
3.4.6.Công đoạn làm nguội 96
3.5. Một số thiết bị 96
3.5.1.Máy vê viên đĩa 19A, B 97
3.5.2.Máy làm nguội thùng quay 26 98
3.5.3.Lò đốt dầu FO 99
3.5.4.Xyclon chùm 8 số 42 100
4. ĐỊNH MỨC PHỐI LIỆU NPK 5-10-3 100
4.1. Bảng định mức phối liệu NPK 5-10-3 chỉ sử dụng SA 100
4.2. Bảng định mức phối liệu NPK 5-10-3 sử dụng SA và urê 103
5. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 105
KẾT LUẬN 107

NỘI DUNG
Phần I : Phần mở đầu
1.1 Giới thiệu về vai trò của ngành công nghệ thông tin đối với đời sống của con người
1.2 Tổng quan về đề tài quản lí nhân sự - sự cần thiết của việc quản lí nhân sự
1.3 Giới thiệu về nơi thực tập
Phần II : Khảo sát thực tế
2.1 Khảo sát cấu trúc tổ chức của công ty LAFCHEMCO.
2.2 Khảo sát về các quy trình nghiệp vụ của công ty
2.3 Đưa ra một sô mẫu báo cáo hiện đang dùng trong công ty.
2.4 Đưa ra một số đánh giá về tình hình của công ty.
Phần III : Phân tích thiết kế hệ thống
3.1 Phân tích các yếu tố trong các quy trình nghiệp vụ
3.2 Đưa ra giải pháp cho hệ thống
3.3 Xây dựng các biểu đồ thể hiện sự hoạt động của hệ thống
3.3.1 Biểu đồ phân rã chức năng
3.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu.
a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu
3.4.1 Xác định các yếu tố tham gia vào hoạt động của hệ thống
3.4.2 Xây dựng các mối quan hệ giữa các thực thể
3.4.3 Tạo các bảng dữ liệu
3.4.4 Mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu
3.5 Lập trình
3.5.1 Chọn ngôn ngữ lập trình
3.5.2 Một số giao diện đạt được của chương trình.
Phần IV : Kết luận
Nêu lên một số thành tích đã đạt được của chương trình và một số hạn chế của chương trình còn mắc phải


Phần 1 : Khái quát về đề tài
I. Ý nghĩa của việc phát triển ngành công nghệ thông tin với đời sống con người .
Trong những năm gần đây, Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, y tế, giáo dục… đang ngày càng mở rộng và phát triển. Công nghệ thông tin đang ngày càng trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của con người. Nó góp phần giải phóng con người khỏi những rắc rối trong việc tìm kiếm thông tin, thống kê, tính toán, quản lý và nhiều lĩnh vực khác nữa. Một trong những ứng dụng to lớn của công nghệ thông tin là ứng dụng trong các bài toán quản lý. Một hệ thống được tin học hóa sẽ giúp làm giảm thiểu rất nhiều các công việc bằng tay và làm rút ngắn các công đoạn thừa lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả hơn trong việc quản lý.
Xuất phát từ những vấn đề phức tạp trong việc quản lý nhân sự của một công ty nói chung và công ty Lâm Thao nói riêng, việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự nhằm hỗ trợ cho việc quản lý nhân sự của công ty là một trong những kế hoặch phát triển lâu dài của công ty.
II. Giới thiệu về công ty thực tập .
FIS-ERP là một trong những chi nhánh lớn mạnh của FIS. Được thành lập ra với mục đích là trở thành một trong những công ty tư vấn triển khai ERP lớn mạnh trong nước cũng như trên thị trường quốc tế. Mục đích của công ty là nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thời gian và chi phí thông qua việc tư vấn chia sẻ kinh nghiệm cùng khách hàng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tuỵ nghề nghiệp
Không chỉ là đối tác chiến lược của Oracle và SAP – hai hãng phần mềm ERP lớn nhất thế giới FIS-ERP còn là đối tác tư vấn hàng đầu quốc tế như Acenture, IBM BCS, Unisys… Cùng với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiều năm triển khai các dự án ERP lớn, công ty hiện nay có đủ khả năng và năng lực để thực hiện những dự án ERP lớn và độc lập.
Các sản phẩm do FIS-ERP cung cấp là :
• Giải pháp ứng dụng cho ERP cho doanh nghiệp – ERP application.
• Giải pháp ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng – CRM application.
• Giải pháp ứng dụng quản trị quan hệ nhà cung cấp – SRM application.
• Giải pháp ứng dụng hệ báo cáo quản trị và phân tích thông minh – Bussiness intelligence application.
• Giải pháp ứng dụng quản trị vòng đời sản phẩm – PLM application.
• Giải pháp ứng dụng quản lí chuỗi cung ứng – SCM application .
• Giải pháp ứng dụng quản lí nguồn vốn nhân lực – HCM application.
• Các giải pháp ứng dụng đặc thù cho các ngành – Industries solution application.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By LaThong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996570 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement