Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hien_hien_1112
#657832

Download Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty Xăng dầu Quân Đội miễn phí

Đối với ba bộ phận kinh doanh xăng dầu, sản xuất, xây dựng thì mức tăng năng suất của bộ phận kinh doanh xăng dầu là cao nhất điều đó cũng là tự nhiên vì lĩnh vực này là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh của công ty. Nhưng chúng ta cũng thấy hai lĩnh vực còn lại cũng không phải là năng suất không cao, đặc biệt là bên xây dựng năm 2005 có mức năng suất vượt bậc đạt 546,66 triệu đồng/người, cho doanđội ngũ cán bộ công nhân viên luôn có ý thức nỗ lực có trách nhiệm trong côngviệc giúp công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Họ hỗ trợ nhau, các khâu quảng cáo tiếp thị mang tính tập thể.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

chất đảm bảo tiêu chuẩn kinh doanh và sản xuất với trang thiết bị máy móc tốt, đầy đủ. Trong công ty, nhìn chung giữa các phòng ban giữa giám đốc và cán bộ công nhân viên có sự phối hợp đồng bộ tạo thành một khối thống nhất trong công việc. Sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công nhân viên và sự sáng suốt, quyết đoán của Ban lãnh đạo đã giúp cho công ty đứng vững trên thị trường, hàng năm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.
Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn bó với công ty, họ được bổ xung lẫn cho nhau giữa những người tham gia công tác lâu năm có kinh nghiệm và đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo chính quy tại các trường đại học và dạy nghề để tạo thành sức mạnh tập thể đảm bảo cho việc kinh doanh, sản xuất đạt hiệu quả cao.
3. Nhận xét chung về khó khăn và thuận lợi của công ty do môi trường kinh doanh đem lại.
* Thuận lơi:
Hiện nay Công ty Xăng dầu Quân Đội đang kinh doanh chủ yếu trên ba lĩnh vực buôn bán xăng dầu, sản xuất thiết bị cho ngành xăng dầu và xây dựng các công trình chuyên ngành xăng dầu. Cả ba lĩnh vực này đều có nhiều cơ hội do sự chuyển đổi nền kinh tế của đất nước từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường và cộng thêm là sự tăng trưởng phát triển của đất, đời sống người dân nâng cao, phương tiện giao thông phát triển. Công ty có trụ sở và các xí nghiệp cũng như các chi nhánh, nhà kho, cây xăng thuận lợi cho việc vận chuyển cũng như giao dịch.
Cùng với những thuận lợi đó công ty còn nhận được sự tạo điều kiện, chỉ đạo của Bộ Quốc Phòng với những cơ chế, chính sách mới. Công ty còn có đội ngũ cán bộ công nhân viên, công nhân cũ cũng như mới luôn đoàn kết gắn bó với sự tồn tại và phát triển của công ty, đồng thời công ty cũng có những kinh nghiệm rất quý báu rút ra từ những năm hoạt động trước đây để giúp cho công ty có đủ năng lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế cũng như mục tiêu xã hội của mình.
* Những khó khăn:
Là một công ty vừa kinh doanh và vừa sản xuất mặt hàng có rất nhiều biến động trên thế giới, đồng thời lại là mặt hàng do nhà nước trợ giá và quy định giá. Vì vậy công ty không có nhiều biện pháp, cách biến đổi trong kinh doanh. Bên cạnh đó công ty còn là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự giám sát và quản lý của Bộ nên không chủ động và còn khô cứng trong những quyết sách đầu tư cũng như kinh doanh mới.
Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên gắn bó song cũng còn nhiều bất cập về năng lực, về trình độ và tác phong lao động. Đối với những người có thời gian công tác lâu năm trong thời gian bao cấp tuy có được đào tạo lại nhưng chỉ với những lớp bổ túc ngắn ngày nên không đáp ứng được nhu cầu công việc hiện tại trong sự phát triển của nền kinh tế mới, nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt hiện nay.
PHẦN II
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY.
Công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập và với chức năng đặc thù của ngành nghề kinh doanh nên phải thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kinh tế nhằm sử dụng hợp lý các nguồn lực, lao động, vật tư, tài sản nhằm phục vụ mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, đồng thời khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, tạo ra nguồn đảm bảo tự trang trải về tài chính để việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo cho Quốc phòng và an ninh Quốc gia.
1. Mặt hàng kinh doanh và đặc điểm của nó.
Có thể nói công ty kinh doanh rất nhiều mặt hàng và rất đa dạng về sản phẩm, có thể chia các sản phẩm của công ty thành hai nhóm chính :
Nhóm 1:
Sản phẩm Quốc phòng: đây là nhóm sản phẩm Công ty có nhiệm vụ nhập về, sản xuất rồi cung ứng cho toàn quân. Các sản phẩm này được nhập dựa vào các chỉ tiêu do Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần đưa ra, bao gồm:
- Tổng nguồn khí tài: Là những vật tư trang thiết bị, máy móc thuộc ngành xăng dầu, mặt hàng này thường được Công ty mua về trong nước hay nhập khẩu.
- Xăng dầu: Là nhiên liệu lỏng, dễ bay hơi, dễ cháy, có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều chủng loại, nhóm hàng này Công ty nhập toàn bộ rồi phân phối cho toàn quân theo chỉ tiêu đã định.
- Sản xuất tại xưởng (các trang thiết bị cho ngành xăng dầu) là mặt hàng truyền thống của Công ty. Tiến hành mua các nguyên liệu sắt thép, dây dẫn, vòi trục, và cấu thành lên các sản phẩm cho ngành xăng dầu. Các nguyên vật liệu này là những đầu vào của quá trình sản xuất.
- Xây dựng kho bể, trạm xăng dầu: Là hoạt động xây dựng lắp ghép công trình như các kho xăng dầu của Bộ tư lệnh Thiết giáp, Học viện Chính trị...theo kế hoạch cấp trên, Công ty nhập các cột tra, van các loại, các sản phẩm bể chứa được sản xuất tại xưởng tất cả phục cụ cho công tác xây dựng kho bể, trạm xăng.
Nhóm các sản phẩm cho Quốc phòng của Công ty được cấp vốn ngân sách để tự tìm nguồn hàng hay là Công ty nhận các sản phẩm này từ trên bộ cấp rò từ đó Công ty cung ứng theo kế hoạch.
Nhóm2:
Sản phẩm kinh tế: cũng bao gồm xăng dầu, sản xuất tại xưởng, xây dựng trạm xăng dầu, kho bể. Tuy có sự khác biệt hơn nhóm sản phẩm Quốc phòng đó là nhóm sản phẩm này phục vụ ra thị trường bằng các hợp đồng kinh tế, dựa theo nhu cầu và sự biến động của thị trường từ đó Công ty có kế hoạch nhập nguyên vật liệu cụ thể.
2. Nguồn cung ứng hàng hoá của công ty.
Việc sản xuất và kinh doanh của Công ty Xăng dầu Quân Đội đã có quan hệ mua bán và lập hệ thống các nhà cung cấp thường xuyên gắn bó với công ty. Trong hệ thống cá nhà cung cấp có các nhà cung cấp chủ yếu sau:
- Các nhà cung cấp xăng dầu có: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty Dầu khí Sài Gòn (Saigon Petro).
- Các nhà cung cấp hàng thiết bị, phụ tùng, máy móc: Hầu hết công nhập khẩu từ nước ngoài như Trung Quốc, Nga,... và một số thì lấy từ các văn phòng thay mặt như: Văn phòng thay mặt Pokopiveky, văn phòng thay mặt Xeheu Steap,....
Tình mua vào của công ty được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1: Tình hình mua vào của Công ty Xăng dầu Quân Đội trong 3 năm 2003-2005.
STT
Chỉ tiêu
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
So sánh 04/03
So sánh 05/04
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Tuyệt đối
%
Tỷ trọng
Tuyệt đối
%
Tỷ trọng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Tổng giá trị mua vào
4568
100
7385
100
11290
100
2817
61,67
3905
52,88
2
Xăng
1035,5
22,67
1356,8
18,37
2398,5
21,24
321,3
31,03
-4,30
1041,7
76,78
2,87
3
Nguyên vật liệu
65,3
1,43
68,5
0,93
75,8
0,67
3,2
4,90
-0,50
7,3
10,66
-0,26
4
Hàng thiết bị phụ tùng
3245
71,04
5728
77,56
8566
75,87
2483
76,52
6,52
2838
49,55
-1,69
5
Hàng bảo hộ lao động
222,2
4,86
231,7
3,14
249,7
2,21
9,5
4,28
-1,73
18
7,77
-0,93
Đơn vị: Triệu đồng
* Nhận xét:
Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy giá trị từng mặt hàng nhập vào hàng năm có sự biến động tăng giảm đối với một số mặt hàng nhưng tổng giá trị hàng nhập vẫn tăng lên. Cụ thể tổng giá trị hàng nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement