Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By divao_nghiadia_goihon_emyeu
#657134

Download Đề tài Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Giầy Thăng Long miễn phí

MỤC LỤC
 
A:MỞ ĐẦU 3
B: Nội Dung 5
Phần I: Lý thuyết chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
I>/ Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
1./ Một số khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5
2. Sự cần thiết phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong DN 6
2.1 Đối với tổ chức : 7
2.2 Đối với cá nhân người lao động: 7
3. Mục đích của đào tạo, phát triển NNL. 7
4. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển NNL với các khâu trong quản lý NNL. 8
5. làm thế nào để bảo đảm kết qủa đào tạo có thể đáp ứng công việc. 9
II >/ Trình tự đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 10
1./ Giai đoạn I: Phân tích nhu cầu đào tạo. 10
1.1 Mục đích của phân tích nhu cầu đào tạo: 10
1.2 Phân tích các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp : 11
1.3 Phân tích nhu cầu của công việc : 12
1.4 Phân tích nhu cầu công nhân : 12
1.4 Các phương pháp xác định nhu cầu: 13
2./ Giai đoạn 2: Soạn thảo nội dung kế hoạch đào tạo 14
2.1 Mục tiêu đào tạo là gì? 14
2.2 Soạn thảo các giáo trình cần giảng dạy : . 14
2.3 Lựa chọn đối tượng cần đào tạo :. 14
2.4 Lựa chọn và đào tạo giỏo viờn: . 14
2.5 Xõy dựng chương trỡnh và lựa chọn phương phỏp giảng dạy : 15
15
2.7 Dự tớnh kinh phi đào tạo: 15
3./ Giai đoạn 3: Tiến hành đào tạo 15
4./ Giai đoạn4: Đánh giá hiệu quả đào tạo 16
III. / Các phương pháp đào tạo 17
Phần II:thực trạng đào tạo và phát triển NNl trong công ty cổ phần giầy Thăng Long. 24
I: Tìm hiểu đặc điểm, tình hình hoạt động của công ty Giầy Thăng Long: 24
1. Quá trình phát triển và hình của công ty của công ty Giầy Thăng Long. 24
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Giầy Thăng Long. 27
2.1. Chức năng: 27
2.2. Nhiệm vụ: 27
3. Cơ cấu tổ chức của công ty Giầy Thăng Long. 28
3.1. Đại hội đồng cổ đông: 28
3.2. Ban kiểm soát: 28
3.3. Hội đồng quản trị: 29
3.4. Ban giám đốc. 29
3.5. Phòng tổ chức: 30
3.6. Phòng tài vụ: Thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán của công ty, quản lý các nguồn thu, đảm bảo vốn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. tính lương và trả lương cho cán bộ công nhân viên. 31
3.7. Phòng bảo vệ: 31
3.8. Phân xưởng cơ điện: 31
3.9. Xí nghiệp I: 31
3.11. Xí nghiệp III: 32
3.12. Xí nghiệp IV: 32
4. Đặc điểm sản phẩm mà công ty kinh doanh: 34
5. Đặc điểm của đội ngũ lao động của Công ty. 36
6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Giầy Thăng Long: 37
II . Phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển NNL của công ty cổ phần Giầy Thăng Long. 39
1. Phân tích nhu cầu đào tạo của công ty. 39
2. Về giáo trình và đồ dùng phục vụ cho giảng dạy. 41
3. Lựa chọn và đào tạo giáo viên giảng dậy. 42
4. xây dựng nội dung và hình thức giảng dạy. 42
5.thời gian đào tạo. 43
6. kinh phí đào tạo. 44
7. tiến hành đào tạo. 45
8. đánh giá hiệu quả đào tạo. 45
III . Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Giầy Thăng Long. 46
1 . Thành tích đạt được: 46
2 . Những tồn tại trong quá trình đào tạo của công ty. 47
3. Nguyên nhân . 48
Phần III :một số những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển NNl của công ty cổ phần giầy Thăng Long. 50
1. Một số đóng góp ý kiến. 50
2. Các biện pháp mà công ty làm trong thời gian tới: 52
C . Kết luận. 55
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ức lý thuyết và thực hành.
- Chi phi không cao khi cử đi nhiều người đi học
- Tốn kém
- Đối với mọi đối tượng
3) Bài giảng, các hội nghị hay hội thảo
ở đây sẽ thảo luận theo từng chủ đề dưới sự hướng dẫn của người lãnh đạo nhóm, qua đó học được những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết.
- Đơn giản, dễ tổ chức
- Không đòi hỏi phương tiện trang thiết bị riêng.
- Tốn kém nhiều thời gian
- Phạm vi hẹp
- Đối với mọi đối tượng
4) Đào tạo theo kiểu chương trình hoá với sự trợ giúp của máy tính
Các chương trình được viết sẵn trên đĩa mềm của máy tính, người học chỉ thực hiện theo các hướng dẫn của máy tính .
- Có thể sử dụng để đào tạo rất nhiều kĩ năng mà không cần người dậy
- Học viên có điều kiện học hỏi cách giải quyết cách tình huống giống thực tế mà chi phí lại thấp hơn nhiều .
- Cung cấp cho mọi học viên có cơ hội học tập trong thời gian linh hoạt, nội dung học tập đa dạng và tuỳ từng trường hợp vào sự lựa chọn của các cá nhân, và đặc biệt là cung cấp tức thời những phản hồi với câu trả lời của người học là đúng hay sai ở đâu thông qua việc cung cấp lời giải ngay sau câu trả lời của bạn
- Việc học tập diễn ra nhanh hơn
- Phản ánh nhanh nhạy hơn và tiến độ học và trả bài là do học viên quyết định
- Tốn kém, nó chỉ hiệu quả về chi phí khi sử dụng cho số lượng lớn học viên
- Yêu cầu nhân viên đa năng để vận hành
- Đối với nhân viên quản lý
5) Đào tạo theo cách từ xa
Người học và người dạy không trực tiếp gặp nhau tại một thời điểm và cùng thời gian thông qua phương tiện nghe nhìn trung gian.
- Cung cấp cho học viên một lượng lớn thông tin trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Các thông tin cung cấp cập nhật và lớn về mặt số lượng.
- Người học chủ động trong bố trí kế hoạch học tập
- Đáp ứng được nhu cầu học tập của các học viên ở xa trung tâm đào tạo
- Chi phí đào tạo cao
- Đầu tư cho việc chuẩn bị bài giảng rất lớn
- Thiếu sự trao đổi trực tiếp giữa học viên và giáo viên
- Đối với nhân viên quản lý
6) Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm
Bao gồm các cuộc hội thảo học tập có sử dụng các kĩ thuật: bài tập, tình huống, diễn kịch, mô phỏng trên máy tính.
- Học viên ngoài việc được trang bị các kiến thức lý thuyết còn có cơ hội được đào luyện những kĩ năng thực hành
- Nâng cao khả năng kĩ năng làm việc với con người cũng như ra quyết định.
- Tốn nhiều công sức tiền của và thời gian để xây dựng lên các tình huống mẫu.
- Đòi hỏi người xây dựng lên tình huống mẫu ngoài giỏi lí thuyết còn phải giỏi thực hành
- Đối với nhân viên quản lý
7) Đào tạo kĩ năng xử lý công văn giấy tờ
Người học có trách nhiệm xử lý nhanh và đúng các tài liệu, báo cáo, lời dặn dò của cấp trên. .. Để học cách ra quyết định nhanh .
- Được làm việc thật sự để học hỏi
- Có cơ hội rèn luyện kĩ năng làm việc và ra quyết định
- Có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện công việc của bộ phận
- Có thể gây ra những thiệt hại
- Đối với lao động quản lý hành chính, thư kí, trợ lý .
Phần II:thực trạng đào tạo và phát triển NNl trong công ty cổ phần giầy thăng long.
I: Tìm hiểu đặc điểm, tình hình hoạt động của công ty Giầy Thăng Long:
1. Quá trình phát triển và hình của công ty của công ty Giầy Thăng Long.
Ngày 14/04/1990, Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ (nay thuộc Bộ Công nghiệp)đã ra quyết địnhsố 210/QĐ/TCLĐ thành lập Nhà máy Giầy Thăng Long, trực thuộc tổng công ty Da Giầy Việt Nam. Đến năm 1994, Nhà máy Giầy thăng long chuyển thành tên Công Ty Giầy Thăng Long. Tuy là Một Công TY trực thuộc Tổng Công Ty Giầy Da Việt Nam nhưng công ty Giầy Thăng Long lại la một đơn vị hoạch toán tổng hợp, có tên giao dịch là: THANG LONG SHOES COMPANY, trụ sở đặt tại 410 đường Tam Trinh –Mai Động -Hai Bà Trưng-Hà Nội, Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất và xuất khẩu giầy, dép và các loại sản phẩm từ da.
Thời gian đầu mới thành lập, số lượng cán bộ công nhân viên của toàn công ty là 300 người với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất hàng gia công mũi giầy cho các nước XHCN và chủ yếu là thị trường Liên Xô, Số vốn ban đầu của công ty la 5tỷ đồng, mà toàn bộ số vốn này là do ngân Sách Nhà Nước cấp, tổng diện tích mặt bằng là 4000m2.
Kể từ sau sự sụp đổ và tan rã của hệ thống các nước XHCN –bạn hàng chủ yếu của công ty Giầy Thăng Long –công ty đã thực sự lâm vào khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm sản xuất ra nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển chung của công ty. Thêm vào đó công ty lại mới thành lập lại quá trẻ. Vốn do Nhà nước cấp và đầu tư cho công nghệ thiết bị còn quá thấp, lạc hậu, nhãn hiệu sản phẩm còn xa lạ đối với thị trường trong và ngoài nước, cơ cấu tổ chức còn chưa hợp lý…, tất cả cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã phải nỗ lực quyết tâm hơn bao giờ hết để đưa công ty qua khó khăn và phát triển.
Xuất phát từ việc tìm hiểu nhu cầu sử dụng nội địa và đặc biệt là xuất khẩu cho các bạn hàng nước ngoài (do tận dụng được nguồn nhân công rẻ) vẫn lốn, công ty đã chủ động trong nguồn vốn kinh doanh bằng việc vay lãi của Ngân hàng hay các nhà đầu tư, thậm chí công ty còn huy động cả nguồn vốn của cán bộ công nhân viên trong công ty để mạnh dạn đầu tư thiết bị và máy móc và công nghệ hiện đại, đưa công nghệ xích lại gần nhau trên một cơ cấu sản xuất mềm dẻo, uyển chuyển, linh hoạt, nhạy cảm với thị trường và người tiêu dùng. Cho đến nay cơ sở sản xuất vật chất kỹ thuật của công ty Giầy Thăng Long dã dần được hoàn thiện với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được Tổng công ty duyệt, tự đi tìm bạn hàng và tự hoạch toán thu chi độc lập.
Và đến năm 2005 Công ty Giầy Thăng Long đã chính thức chuyển sang thành công ty cổ phần trở thành Công ty Cổ Phần Giầy Thăng Long, trong thời đIểm này công ty đang dần dần hoàn thiện bộ máy của mình vơí chức năng và nhiêm vụ mới.
Tổng số vốn đầu tư của công ty Giầy Thăng Long tính tới ngày 31/12/2001 là 30, 5 tỷ VND, trong đó:
- Vốn cố định: 19, 609 tỷ
- Vốn lưu động: 10, 724 tỷ VND
* Vốn lưu động được chia theo nguồn hình thành: nguồn vốn kinh doanh chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngân sách cấp qua các năm đều chiếm trên 40% tông vốn. năm thấp nhất là 1999 chiếm 40%, năm cao nhất là năm 1997 chiếm 47, 32%. Vôn vay chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số vốn, phần còn lại được trích tù các quỹ dùng cho sản xuất kinh doanh của công ty.
* Vốn chia theo nguồn vốn hình thành: vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn và khối lượng tăng đều qua các năm, đó là vì đặc điểm của công ty phải sử dựng để mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất.
Công nghệ của công ty: để đảm bảo thực hiện tốt đơn đặt hàng và ngày càng nâng cao uy tín chất lượng của mình công ty Giầy Thăng long đã tập trung vào việc đầu tư mới trang thiết bị máy móc, mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay các dây chuyền máy móc, máy gò giầy cũ đã được thay thế bằng máy móc mới hoàn toàn, được nhập ch
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement