Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoacaphe85
#656969 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từviết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục phụlục
PHẦN MỞ ĐẦU
CÁC CHƯƠNG Trang
CHƯƠNG1 : TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÀC
DỊCH VỤNGÂN HÀNG BÁN LẺCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.Khái niệm vềngân hàng và hoạt đông ngân hàng . 1
1.1.1-Khái niệm vềngân hàng . 1
1.1.2-Hoạt động của ngân hàng thương mại . 1
1.2. Dịch vụngân hàng bán lẻcủa ngân hàng thương mại . 1
1.2.1- Khái niệm dịch vụngân hàng bán lẻ . 1
1.2.2- Đặc điểm của dịch vụngân hàng bán lẻ . 2
1.2.3- Vai trò của dịch vụngân hàng bán lẻtrong nền kinh tế . 2
1.2.4- Các sản phẩm và dịch vụngân hàng bán lẻ 3
1.2.4.1-Nghiệp vụhuy động vốn . 3
1.2.4.2- Nghiệp vụcho vay . 5
1.2.4.3- Dịch vụthẻ . 6
1.2.4.4- Hoạt động kiều hối 7
1.2.4.5- Dịch vụngân hàng bán lẻqua mạng . 8
1.3. Một sốkinh nghiệm vềdịch vụngân hàng bán lẻtrên thếgiới và bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam 9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤNGÂN HÀNG BÁN
LẺTẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH
THUẬN .
14
2.1. Giới thiệu vềngân hàng Đầu tưvà Phát triển Việt Nam và Chi nhánh
ngân hàng Đầu tưvà Phát triển Ninh Thuận .
18
2.1.1-Giới thiệu chung . 18
2.1.2-Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tưvà Phát triển Ninh Thuận .
24
2.1.2.1-Mạng lưới hoạt động 24
2.1.2.2-Hoạt động huy động vốn . 25
2.1.2.3-Hoạt động tín dụng . 31
2.1.2.4- Hoạt động dịch vụ . 35
2.2. Thực trạng triển khai và hoạt động dịch vụngân hàng bán lẻcủa
Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tưvà Phát triển Ninh Thuận . 40
2.2.1-Quá trình triển và hoạt động dịch vụngân hàng bán lẻtại Ngân hàng
Đầu tưvà Phát triển Việt Nam .
40
2.2.2-Quá trình triển khai và hoạt động dịch vụngân hàng bán lẻtại Chi
nhánh Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển tỉnh Ninh Thuận . 42
2.2.3-Phân tích tổng thểmôi trường kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tưvà Phát triển Ninh Thuận . 47
2.2.3.1-Phân tích môi trường bên ngoài . 47
o Yếu tốkinh tếthếgiới . 47
o Yếu tốchính trị . 47
o Môi trường luật pháp . 47
o Yếu tốkinh tếtrong nước. 48
o Yếu tốquốc tế . 48
o Yếu tốcông nghệ. 49
o Yếu tốcạnh tranh . 49
2.2.3.2-Phân tích môi trường bên trong . 51
o HệthốngQuản lý 51
o Hệthống Marketing 51
o Hệthống Kếtoán tài chính 52
o Hệthống thông tin . 53
o Hệthống Kiểm soát nội bộ 53
2.3-Đánh giá hoạt động dịch vụngân hàng bán lẻtại Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tưvà Phát triển tỉnh Ninh Thuận . 54
2.3.1-Kết quả đạt được . 54
2.3.2-Những tồn tại hạn chế . 56
2.3.3-Nguyên nhân hạn chếsựphát triển hoạt động dịch vụngân hàng bán lẻ
tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển tỉnh Ninh Thuận .
57
2.3.3.1-Những nguyên nhân kháchquan . 57
2.3.3.1-Những nguyên nhân chủquan . 57
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤNGÂN HÀNG BÁN LẺ
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH
THUẬN .
59
3.1-Dựbáo tình hình phát triển kinh tếxã hội tỉnh Ninh Thuận trong thời
gian tới .
61
3.2-Định hướng phát triển của Ngân hàng Đầu tưvà Phát triển Việt Nam . 61
3.3-Mục tiêu và cơsởxây dựng giải pháp phát triển dịch vụngân hàng bán
lẻ . . 62
3.4-Các giải pháp phát triển dịch vụngân hàng bán lẻtại Chi nhánh ngân
hàng Đầu tưvà Phát triển tỉnh Ninh Thuận. 63
3.4.1-Thâm nhập thịtrường và thu hút khách hàng . 63
3.4.2-Phát triển thịtrường và quản lý khách hàng 64
3.4.3-Phát triển sản phẩm dịch vụmới . 65
3.4.4-Phát triển công nghệthông tin . 73
3.4.5-Phát triển năng lực tài chính của ngân hàng 75
3.4.6-Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực 76
3.4.7-Tăng cường hoạt động Marketing 77
3.4.8-Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng . 78
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
PHỤLỤC
LỜI MỞ ĐẦU
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam thực hiện lộ trình hội nhập vào nền kinh tế quốc
tế đã đặt ra những thách thức cho các Ngân hàng Thương mại, đó là sự tham gia của các tập
đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật và công nghệ. Trước tình hình
đó bắt buộc các ngân hàng thương mại có những bước cải cách trong định hướng phát triển
chiến lược kinh doanh của mình. Khi nền kinh tế đã được hội nhập, nhất là việc Việt Nam
cam kết mở cửa thị trường tài chính trong nước theo các cam kết đối với các đối tác nước
ngoài thì việc các ngân hàng thương mại nước ngoài có đủ nội lực, đó là vốn và công nghệ
sẽ thao túng thị trường tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để có đủ sức đứng vững khi có sự
cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nước ngoài”, câu hỏi này luôn là những thách
thức đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam, và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã
được các Ngân hàng thương mại lựa chọn là xu hướng phát triển lâu dài và bền vững, đây là
một lựa chọn đúng đắn vì thực tế cho thấy ngân hàng thương mại nào đã xây dựng được
chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đều mang lại sự thành công đó là việc chiếm
lĩnh được thị trường và mang lại nguồn thu cho ngân hàng, mặc dù tỷ trọng nguồn thu bước
đầu không cao nhưng đây là nguồn thu bền vững và có khả năng mang lại sự phát triển lâu
dài cho các ngân hàng.
Trong những năm gần đây, Việt nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục qua các
năm, chính sách luật pháp luôn luôn có những thay đổi tích cực để phù hợp với nền kinh tế
hội nhập; tình hình an ninh chính trị ổn định; đây là tiền đề cho sự phát triển thị trường ngân
hàng ở Việt nam. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngoài việc cung cấp các sản
phẩm huy động vốn và hoạt động tín dụng, đã có những định hướng chung trong lộ trình
phát triển là lựa chọn dịch vụ ngân hàng bán lẻ là chiến lược kinh doanh lâu dài, từ đó BIDV
đã có những chiến lược hoạch định phát triển dịch vụ của mình. Tuy nhiên việc mở rộng
phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chưa
chuyển biến mạnh mẽ, các dịch vụ bán lẻ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam rất
ít được khách hàng biết đến so với những Ngân hàng thương mại khác.
Là một tỉnh nhỏ nằm ở khu vực miền Trung, tỉnh Ninh Thuận là địa bàn phát triển
kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Tuy nhiên phát triển các ngành thuỷ sản, thương mại dịch vụ
đã được tỉnh Ninh Thuận quan tâm phát triển trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp
vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động rất nhiều, đây là đối tượng rất cần nguồn vốn từ các
ngân hàng thương mại, bên cạnh đó người dân rất cần tiếp cận với các dịch vụ công nghệ
của ngân hàng. Tuy nhiên việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận còn rất manh mún, rời rạc, chưa có sự hoạch định
chiến lược rõ ràng, trong khi thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại tỉnh rất nhiều tiềm
năng, các ngân hàng thương mại khác bắt đầu đã mở các phòng giao dịch tại Ninh Thuận để
khai thác kinh doanh. Vì vậy cần có những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán
lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận với mục đích giữ vững thị
phần của Chi nhánh trong địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chung kế hoạch kinh doanh của
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam. Với lý do đó tui đã chọn đề tài “ Giải phát phát
triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh
Ninh Thuận” làm đề tài nghiên cứu trong Luận văn với hy vọng góp một phần nhỏ trong
công tác hoạch định chiến lược tại đơn vị.
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng và đánh giá việc hoạt động dịch vụ ngân
hàng bán lẻ của BIDV nói chung và Chi nhánh BIDV tại Ninh Thuận nói riêng từ đó xây
dựng các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh BIDV Ninh Thuận.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
- Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang được triển khai của Chi nhánh
BIDV tại Ninh Thuận.
- Phạm vi nghiên cứu: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Luận văn chủ yếu dựa vào phương pháp điều tra khoảng 40 mẫu, phương pháp thống kê,
phương pháp suy luận, phương pháp phân tích, phán đoán và tổng hợp để nghiên cứu luận
văn.
Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:
- Hệ thống hoá những vấn đề mang tính lý luận về ngân hàng, ngân hàng thương mại, các
dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
- Phân tích thực trạng triển khai và hoạt động chiến lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh BIDV Ninh Thuận, phân tích môi
trường kinh doanh của Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận từ đó xây
dựng các giải pháp phát triển chiến lược dịch vụ bán lẻ tại Chi nhánh Ninh Thuận.
KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo…nội dung của Luận
văn gồm 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về ngân hàng và dịch vụ ngân hàng bán lẻ .
- Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển tỉnh Ninh Thuận
- Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và
Phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003931 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement