Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By life_00
#656825

Download Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược phát triển cho công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang miễn phí

MỤC LỤC

Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 3
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3
1.2.1. Mục tiêu chung . 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
1.3.1. Không gian . . . . 3
1.3.2. Thời gian. 3
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 4
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5
2.1.1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh . 5
2.1.2 Hoạch định chiến lược phát triển . 10
2.1.3 Một số phương pháp được sử dụng trong đề tài . 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 18
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 18
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AN GIANG . 19
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 19
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ . 20
3.2.1 Cơ cấu tổ chức . 20
3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban . 21
3.3 SẢN PHẨM . 21
3.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA AGIMEXPHARM TỪ
2006 - 2008 . 22
3.5 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI AGIMEXPHARM
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP. . 25
3.5.1 Điểm mạnh . 25
3.5.2 Điểm yếu . 27
3.5.3 Cơ hội . 29
3.5.4 Thách thức . 31
3.6 MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU, PHƯỚNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA
AGIMEXPHARM . 33
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TẠI AGIMEXPHARM . 34
4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 34
4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu . 34
4.1.2 Phân tích tình hình chi phí . 41
4.13 Phân tích tình hình lợi nhuận. 47
4.2 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO AGIMEXPHARM . 51
4.2.1 Phân tích môi trường kinh doanh . 51
4.2.2 Phân tích ma trận SWOT . 57
4.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI AGIMEXPHARM . 64
4.3.1 Hạn chế - Nguyên nhân . 64
4.3.2 Giải pháp . 65
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 67
5.1 KẾT LUẬN . 67
5.2 KIẾN NGHỊ . 67++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hận được sự giúp đỡ và ủng hộ của chính
quyền các cấp. Đó là một điều khích lệ, động viên cho tất cả các nhân viên trong
công ty. Cụ thể hơn, vào ngày 28-8-2008, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An
Giang Lâm Minh Chiếu đã đến thăm và chúc mừng Nhà máy Agimexpharm
được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty nhiệt tình trong công tác, lao
động sản xuất kinh doanh. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động,
www.kinhtehoc.net
Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ
Trang 26
công ty đã có một thế mạnh đặc biệt về nguồn nhân lực. Ngoài ra, sự lãnh đạo
sáng suốt của các cấp lãnh đạo trong công ty cũng như việc điều hành, tổ chức
công ty một cách thống nhất từ trên xuống đã góp phần không nhỏ trong thành
công của công ty ngày hôm nay. Bên cạnh đó, công ty luôn tạo điều kiện thu hút
lao động, nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ. Đối với các cán bộ công nhân viên đang
hoạt động, công ty luôn có các chính sách tiền lương theo hướng tạo động lực
thúc đẩy sự sáng tạo và đóng góp tích cực của người lao động. Công ty luôn nhận
thức được rằng con người là yếu tố quan trọng nhất để công ty có thể tiếp tục
đứng vững và phát triển ngày càng cao.
- Hệ thống quản lý ngày càng chặt chẽ, chính xác, từng bước tin học hoá, hiện đại
hoá các công việc. Công ty đã tổ chức lại cơ cấu quản lý thống nhất từ trên xuống
nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ và năng động của nó. Ngày nay, đất nước đang
hoà mình vào thời buổi công nghiệp hoá-hiện đại hoá, áp dụng các thành tựu khoa
học kĩ thuật tiên tiến. Do đó, để không lạc hậu và có thể hoà nhập với đất nước và
thế giới, AGIMEXPHARM phải thay đổi mình và từng bước thực hiện điều đó.
Hệ thống kế toán trong công ty đã từng bước tin học hoá các công việc bằng việc
áp dụng phần mềm kế toán trong năm 2008 vừa qua. Trong các phòng ban của
công ty đều được trang bị hệ thống vi tính đầy đủ và chuẩn xác.
- Công ty vừa hình thành nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt chuẩn GMP – WHO
vào cuối năm 2008. Nhà máy Agimexpharm được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu
chuẩn GMP-WHO đã đánh dấu bước trưởng thành mới của đơn vị, thể hiện rõ
uy tín, khẳng định thương hiệu của nhà máy trên thương trường. Với công nghệ
mới, nhà máy Dược phẩm AGIMEXPHARM có công suất tăng lên gấp 7 lần,
khả năng tiết kiệm tiền điện mỗi tháng 60 triệu đồng. Nhà máy có giá trị đầu tư
26 tỷ đồng, với công suất 700 triệu viên và 54 tấn bột mỗi năm. Điều này đã tạo
ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của công ty AGIMEXPHARM. Việc khánh
thành nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO tạo điều kiện cho AGIMEXPHARM tiếp
cận với các nhà đầu tư cũng như các đối tác kinh doanh, khách hàng tiềm năng
của công ty. Và thực tế đã chứng minh điều đó là đúng khi công ty Cổ phần
Dược phẩm AGIMEXPHARM ký kết với công ty Siu Guan (Đài Loan) phân
phối 29 sản phẩm thuốc tiêm đặc trị và các sản phẩm đã được trúng thầu tại nhiều
www.kinhtehoc.net
Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ
Trang 27
bệnh viện ở Việt Nam. Sau đó, công ty tiếp tục ký hợp tác liên doanh với Công ty
cổ phần IMEXPHARM của Đồng Tháp.
3.5.2 Điểm yếu
Mặc dù công ty có những thuận lợi đáng kể đã nêu nhưng bên cạnh đó, công
ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn, những điểm yếu kém còn đang tồn tại.
Cụ thể:
- Công ty mới chuyển đổi hình thức sở hữu là một trong những thế mạnh của
công ty nhưng nó cũng gây ra những khó khăn nhất định. Việc chuyển đổi hình
thức sở hữu từ công ty Nhà Nước sang công ty cổ phần là một việc không dễ và
đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian. Mặc dù Nhà Nước đã nắm giữ 12% số cổ phiếu
của công ty nhưng việc tìm kiếm nhà đầu tư, các cổ đông còn lại cho công ty
cũng là một chuyện đánh quan tâm. Trong giai đoạn chuyển đổi, không những
bản thân công ty có những thay đổi lớn mà tất cả các cán bộ công nhân viên của
công ty cũng có những chuyển biến không nhỏ. Hơn nữa, hiện nay công ty cổ
phần Dược Phẩm An Giang vẫn chưa lên sàn giao dịch. Để một công ty cổ phần
có thể phát triển thì việc niêm yết chứng khoán là điều tất yếu. Do đó, trong thời
gian ngắn mới chuyển đổi hình thức sở hữu thì công ty vẫn còn nhiều khó khăn
cần giải quyết.
- Quy mô hoạt động kinh doanh vẫn còn nhỏ lẻ, chưa đủ sức cạnh tranh với các
công ty khác đầu ngành. Như đã phân tích, dù năm 2007 công ty đã có mức tăng
trưởng vốn điều lệ đáng kể 324,63 % và vẫn giữ mức vốn này đến năm 2008
nhưng nó lại chỉ nằm ở con số 22 tỷ. Và với mức vốn điều lệ này thì công ty cổ
phần Dược Phẩm An Giang vẫn chỉ là một công ty có quy mô sản xuất kinh
doanh nhỏ. Trong khi đó, các công ty Dược khác với mức vốn điều lệ cao hơn
nhiều như Dược Hậu Giang là 200 tỷ đồng, DOMESCO là 137,699 tỷ đồng,
IMEXPHARM có số vốn 116,6 tỷ đồng, … Bên cạnh đó, nguồn vốn kinh doanh
không lớn, công ty còn phải chịu sự chiếm dụng vốn của các bệnh viện huyện thị
kéo dài. Do đó, việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng cường vốn hoạt
động là điều cần thiết đối với công ty.
- Máy móc thiết bị cũ kỹ, công nghệ lạc hậu chưa được đầu tư đúng mức. Mặc dù
nhà máy sản xuất thuốc của công ty vừa đạt chuẩn GMP-WHO nhưng nhìn
chung thì các trang thiết bị, máy móc của công ty vẫn chưa được hoàn thiện đúng
www.kinhtehoc.net
Luận văn tốt nghiệp SVTH: Mai Thanh Thuỷ
Trang 28
mức. Việc nghiên cứu sản phẩm mới vẫn còn nhiều hạn chế, cả về nguồn nhân
lực, trang thiết bị và các phương tiện nghiên cứu. Nhưng đây cũng là hạn chế
chung của các công ty Dược Việt Nam chứ không phải chỉ riêng
AGIMEXPHARM. Nhà máy và hệ thống sản xuất dây chuyền khép kín hoàn hảo
luôn là đích đến của các công ty Dược Việt Nam nói chung, công ty cổ phần
Dược Phẩm An Giang nói riêng.
- Nhân viên có trình độ tay nghề cao còn thiếu. Việc đào tạo và tuyển dụng các
nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững luôn được tiến hành tại
công ty. Tuy nhiên, do hạn chế về nhiều yếu tố nên công ty vẫn chưa có được
một đội ngũ cán bộ công nhân viên hoàn hảo như mong muốn. Mặt khác, do
công ty có quy mô nhỏ, lại được hình thành trong thời gian ngắn và gắn liền với
thành phố trẻ nên chưa thu hút được nhiều lao động từ các nơi khác đến.
- Công ty chưa cung cấp đủ các chủng loại sản phẩm. Với nhà máy sản xuất
dược phẩm vừa được hình thành thì hiện nay, công ty chỉ sản xuất được khoảng
80 sản phẩm tân dược các loại. Tại các nhà thuốc của AGIMEXPHARM, ngoài
sản phẩm mà công ty tự sản xuất, các nhà thuốc còn bán thêm các sản phẩm của
công ty dược khác. Nhưng điều đáng quan tâm là số lượng sản phẩm của
AGIMEXPHARM lại chiếm tỷ trọng không lớn. Do đó, việc đa dạng hoá các
chủng loại sản phẩm cũng như cải thiện bao bì luôn được công ty quan tâm và
chú trọng phát triển.
- Mạng lưới phân phối chưa rộng khắp, hoạt động marketing còn yếu. Hiện nay,
công ty chủ yếu phân ph
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement