Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By caoboi_mientay_11
#656074

Download Luận văn Phân tích kết quả hoạt động tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mộc Hoá miễn phí

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huy ện
là tốt. Các tổ chức kinh tế gửi tiền này vào Ngân hàng để đảm bảo sự an toàn và
sự tiện lợi trong việc thanh toán thông qua Ngân hàng với khách hàng của mình.
Việc phát hành kỳ phiếu phải có sự chỉ đạo từ Ngân hàng tỉnh và mong
muốn của Ngân hàng huy ện. Do đó, việc phát hành này nằm trong tầm của
NHNo & PTNT huy ện Mộc Hoá. Đó là lý do mà số tiền huy động từ hình thức
này tăng khá cao trong năm qua và cũng chứng tỏ vốn huy động không đảm bảo
cho tín dụng nên cần phát hành kỳ phiếu.
Tóm lại, NHNo & PTNT huyện Mộc Hoá thực hiện một dịch vụ rất quan
trọng đối với tất cả các khu vực của nền kinh tế bằng cách cung ứng những điều
kiện thuận lợi cho việc gởi tiền tiết kiệm của dân chúng và tiền gởi của tổ chức
kinh tế bằng cách đưa ra những cách dễ dàng để thực hiện các mục đích
có tính chất xã hội.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

45 triệu
đồng.
Nguồn vốn huy động của NHNo & PTNT huyện Mộc Hoá có chiều hướng
tăng. Để đạt được kết quả như trên Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân
viên của Ngân hàng đã không ngừng tranh thủ lợi thế được đa số dân cư biết đến
để tăng cường huy động vốn bằng các hình thức phong phú và đa dạng.
Hình 3.2: Nguồn vốn huy động tại Ngân hàng 2 năm qua
Lượng tiền gởi tiết kiệm là những khoản tiền nhàn rỗi, tiết kiệm do người
dân làm ăn có hiệu quả, có thu nhập cao. Đồng thời do yêu cầu của cuộc sống
nên ngoài số tiền chi tiêu thường xuyên, họ còn dành dụm một số tiền để đề
phòng bất trắc hay để lo tuổi già. Số tiền dành dụm của từng cá nhân, gia đình
tuy là nhỏ bé nhưng nếu tập hợp lại sẽ thành một số tiền lớn trở thành nguồn tài
chính hoạt động mạnh cho Ngân hàng. Còn lượng tiền huy động bằng phát hành
kỳ phiếu rất ít trong đợt huy động, tăng dần trong những năm gần đây, sự tăng
của lượng tiền phát hành kỳ phiếu không ảnh hưởng đến lượng tiền huy động của
Ngân hàng. Điều này cho thấy công tác huy động vốn của Ngân hàng luôn được
quan tâm hàng đầu.
* Tình hình huy động vốn của Ngân hàng
Một lợi thế của NHNo & PTNT huyện Mộc Hoá là mạng lưới rộng khắp
trên toàn huyện. Ngân hàng tổ chức huy động vốn ở những nơi dân cư đông đúc
29
thuận tiện đi lại, gần khu thương mại, chợ, thoáng mát gây cảm giác dễ chịu cho
khách hàng khi vào gởi tiền, bên cạnh đó Ngân hàng có đội ngũ cán bộ chuyên
môn giỏi, phục vụ cho việc huy động vốn, luôn tận tình giúp đỡ và hướng dẫn
khách hàng.
Qua 2 năm 2005 – 2006, tình hình huy động vốn tại Ngân hàng đạt kết
quả tích cực, tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục giữ vững được thị phần trong điều
kiện cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, đặc biệt là vốn huy động từ dân cư tăng
mạnh, vốn huy động từ khu vực nông thôn cũng phát triển tốt hơn.
c. Phân tích hiệu quả huy động vốn
Việc áp dụng các chỉ tiêu để phân tích hiệu quả huy động vốn của Ngân
hàng là rất cần thiết, để thấy được hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng từ đó
giúp Ngân hàng thấy được những hạn chế trong công tác huy động vốn và có
những biện pháp thích hợp để khắc phục những khó khăn.
* Phân tích tỷ số huy động vốn trên tổng nguồn vốn
Phân tích tỷ số này nhằm thấy được khả năng huy động nguồn vốn tự lực
tại địa phương trong năm và khả năng đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động
của đơn vị.
Bảng 3.4: Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
Vốn huy động
Tổng
nguồn vốn
Hệ số %
2005 82.826 342.798 24,26
2006 92.522 401.883 23,02
Nguồn: Phòng tín dụng
Nguồn vốn của Ngân hàng sử dụng chủ yếu là nguồn vốn tỉnh, còn vốn
huy động chỉ chiếm không quá 23,02% trong tổng nguồn vốn mặc dù vậy nhưng
tình hình huy động vốn của Ngân hàng cũng tăng qua các năm. Đây là thuận lợi
cho một Ngân hàng thương mại quốc doanh được tỉnh điều hoà vốn rất mạnh.
30
Do Ngân hàng hoạt động ở vùng nông thôn, nơi có nhu cầu vay vốn cao
hơn vốn nhàn rỗi. Bên cạnh đó, mấy năm gần đây chịu ảnh hưởng của thiên tai,
lũ lụt, dịch bệnh, chuột bọ,...phá hoại làm năng suất giảm thấp, chất lượng sản
phẩm không cao, giá cả sản phẩm có chiều hướng giảm xuống nên người sản
xuất không có lợi nhuận cao, đây cũng là yếu tố làm tiền gửi tăng chậm.
* Tỷ số vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động
Phân tích chỉ tiêu này chúng ta sẽ thấy được mức độ ổn định, vững chắc
của vốn huy động ở NHNo & PTNT huyện Mộc Hoá. Thông thường, một Ngân
hàng thương mại có thể yên tâm cho vay đến mức tối đa nguồn vốn có kỳ hạn
của mình, vì thực tế ít ai rút tiền trước hạn vì lý do lãi suất. Lãi suất thường cao
hơn nếu là vốn huy động có kỳ hạn.
Bảng 3.5: Vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Vốn huy động có kỳ hạn
Tổng
nguồn vốn
huy động
Hệ số %
2005 52.172 82.826 62,99
2006 55.404 92.522 59,88
Nguồn: Phòng tín dụng
Năm 2005 vốn huy động có kỳ hạn chiếm 62,99% trên tổng nguồn vốn
huy động, đến năm 2006 giảm xuống còn 59,88%. Tuy nhiên, số tiền huy động
có kỳ hạn thực tế lại tăng 3.232 triệu đồng.
Sự ổn định và vững chắc ở mức độ tương đối của nguồn vốn huy động, có
thể tự chủ về vốn hoạt động độc lập, về việc sử dụng vốn sao cho có hiệu quả.
NHNo & PTNT huyện Mộc Hoá chủ yếu là cho vay ngắn hạn trong lĩnh vực
nông nghiệp cho nên nguồn vốn huy động có kỳ hạn được sử dụng và quay vòng
rất tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn huy động có kỳ hạn trên tổng vốn huy động quá cao
chưa hẳn là tốt, vì chi phí cao nhưng hiệu quả kinh doanh thấp.
31
3.2.1.2 Nhận xét và đánh giá chung về tình hình huy động vốn
Chủ trương huy động vốn để tập trung cho đầu tư và phát triển là một
trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được
điều đó, ngay từ buổi đầu tách riêng hoạt động độc lập NHNo & PTNT huyện
Mộc Hoá đã tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn.
Nguồn vốn huy động của Ngân hàng là nền tảng cho công việc kinh
doanh, phát huy tiềm năng về vốn. Vốn huy động là vấn đề luôn biến động phức
tạp trong thời buổi kinh tế thị trường. Chính sách lãi suất được xem như là công
cụ kinh tế xã hội của đất nước, nếu lãi suất phù hợp thúc đẩy sản xuất phát triển,
ngược lại sản xuất ngưng trệ. Vì vậy, với vai trò giá cả cho vay nên sự tăng giảm
lãi suất không chỉ phụ thuộc vào cung cầu trên thị trường, vào chi phí dịch vụ,
liên quan trực tiếp đến huy động vốn và cho vay. Ngoài ra lãi suất còn chịu tác
động bởi những diễn biến khác nhau trên thị trường trong và ngoài nước, bị ảnh
hưởng bởi sự biến động trong đời sống chính trị, văn hoá, xã hội và công tác xoá
đói giảm nghèo.
Để tăng cường lượng khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng hàng năm
Ngân hàng đều được chi cho việc mua sắm các trang thiết bị, phương tiện để
phục vụ ngày càng nhanh chóng thuận tiện hơn cho khách hàng như máy kiểm
đếm tiền, cách thanh toán trực tiếp qua mạng, máy rút tiền tự động ATM.
Đồng thời cán bộ Ngân hàng cũng không ngững được học tập để nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự đã được khách
hàng tin tưởng.
Tuy vậy, do Mộc Hoá là một huyện có nền kinh tế thuần nông cho nên
tiền gởi tiết kiệm trong dân cư mặc dù so với các năm trước đây thì vốn huy động
trong 2 năm 2005 – 2006 có tăng nhưng vẫn còn thấp nên trong tổng nguồn vốn
của Ngân hàng thì nguồn vốn điều hoà chiếm tỷ trọng lớn. Do vậy, tính chủ động
của Ngân hàng bị giảm bớt.
32
3.2.2 Phân tích hoạt động tín dụng
3.2.2.1 Tình hình cho vay tại Ngân hàng
a. Tình hình cấp tín dụng tại NHNo & PTNT các năm qua
Trong những năm qua, NHNo & PTNT huyện Mộc Hoá đã không ngừng
mở rộng tín dụng theo hướng “tăng trưởng, chất lượng, an toàn, ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement