Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a_thien_lc
#656022

Download Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel chi nhánh Hải Phòng) miễn phí

Trong năm qua quỹ lương tưong đối với lao động thuê ngoài cũng tăng nhanh. Nếu như trong năm 2008 lượng lao động này giảm mạnh làm cho quỹ lương giảm 25.283.141 đồng thì đến năm 2009 lượng lao động này tăng mạnh làm cho tổng quỹ lương tăng 129.301.705 đồng, tương ứng với tỷ lệ 201,20% so với năm 2007. Nếu như lương tăng là phải trả thêm nhiều chi phí cho lao động thuê ngoài thì đây là kết quả không tốt, thế nhưng nếu đây là do thu nhập của Công ty tăng, mức lương trả cho người lao động đúng với khả năng và trình độ của họ thì đó là kết quả hết sức khả quan.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

sản xuất kinh doanh của Công ty Bưu chính Viettel chi nhánh Hải Phòng.
Phân tích doanh thu từng lĩnh vực kinh doanh.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh thu là một yếu tố quan trọng xác định quy mô hoạt động, phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh thu cao chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty ngày được mở rộng phát triển hơn. Phân tích chỉ tiêu doanh thu là một trong những chỉ tiêu rất cần thiết để phân tích về hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trong thời gian qua.
Bưu chính Viettel, là công ty kinh doanh đa ngành nghề thuộc ngành viễn thông, do vậy doanh thu của Công ty được thu từ nhiều hoạt động hoạt động khác nhau, với mức tăng trưởng đáng ngờ.
Trong giai đoạn vừa qua công ty đã đẩy mạnh việc mở rộng các loại hình kinh doanh, từ chỗ chỉ có 3 ngành nghề kinh doanh chính nay đã có thêm nhiều ngành nghề mới đưa mức doanh thu của doanh nghiệp tăng lên mạnh. So sánh giữa năm 2009 và 2008, tổng doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng lên 192,07%.
Trong đó: Chuyển phát nhanh tăng lên 4.912.888.761 đồng với mức tăng trưởng 163,17%; phát hành báo tăng 163.571.464 đồng tương ứng với mức tăng trưởng là 113,48%; viễn thông là ngành có mức doanh thu tăng phát triển nhất với mức doanh thu năm 2008 là 126.707.723 đồng, sang năm 2009 đã phát triển đạt mức 3.010.904.761 đồng, như vậy doanh thu ngành viễn thông năm 2009 so với năm 2008 tăng 2.884.197.038 đồng tương ứng với mức tăng trưởng 2.376,26%. Đây là mức tăng trưởng nhanh, mạnh thể hiện hiệu quả làm việc ngày càng tăng của loại hình dịch vụ này trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới đây. Điều này được thể hiện qua bảng 03.
Bảng 03: Bảng phân tích doanh thu.
STT
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Năm 2008 so với 2007
Năm 2009 so với 2007
Tuyệt đối
Tương đối
Tuyệt đối
Tương đối
1
Chuyển phát nhanh
6524881420
7777658653
12690547414
1252777233
119,2%
6165665994
194,49%
2
Phát hành báo
1080777842
1213497361
1377068825
132719519
112%
296290983
127,41%
3
Viễn thông
366313163
126707723
3010904761
(239605440)
34,59%
2644591399
821,95%
4
Doanh thu từ các hoạt động tài chính
22840824
22840824
5
Thu nhập khác
144055063
411055063
6
Tổng cộng
7971972425
9117863736
17512416886
1145891312
114,37%
9540444462
219,67%
Theo bảng số liệu 02, nhìn chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm qua có sự thay đổi lớn. Tổng doanh thu năm 2008 so với năm 2007 tăng 1.145.891.312 đồng tương ứng với tỉ lệ tăng thêm 14,37%. Năm 2009 doanh thu đạt 17.512.416.886 đồng so với năm 2007 thì đây là bước nhảy vọt lớn tăng lên 9.540.444.462 đồng tương ứng tăng thêm 119,67%. Đây là một kết quả đáng khích lệ của công ty. Có được thành tích này phải kể đến sự đóng góp về doanh thu của những lĩnh vực kinh doanh sau:
Bưu chính Viettel vẫn lấy chuyển phát nhanh là loại hình kinh doanh của chính mình. Do đó, nếu như doanh thu năm 2008 so với năm 2007 tăng 1.252.777.233 đồng tỉ lệ tăng thêm 19,20% thì đến năm 2009 mức doanh thu đã tăng lên một cách bất ngờ 6.155.665.994 đồng tỉ lệ tăng lên 94,49% ( thể hiện qua biểu đồ 01 )
Biểu đồ 01: Mức tăng trưởng dịch vụ chuyển phát nhanh trong giai đoạn 2007- 2009
Chuyển phát nhanh là loại hình dịch vụ đòi hỏi có khả năng xử lý nhanh, do vậy để có được kết quả này công ty đã phải nỗ lực lớn trong việc tiếp cận thị trường, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, thu hút được lượng khách hàng lớn, có sự đầu tư cao cho loại hình dịch vụ này. Trên biểu đồ cho ta thấy rõ mức tăng trưởng cao trong giai đoạn 2008-2009 so với giai đoạn trước. Với mức tăng trưởng như vậy, doanh thu của nó sẽ nhanh chóng đạt tới mức và có thể vượt qua mức doanh thu mà Công ty đã đặt ra tới năm 2010. Đây cũng chính là ưu điểm nổi bật của Bưu chính Viettel đã đưa Công ty đứng thứ 2 của Hải Phòng về thị phần chuyển phát nhanh, chỉ sau VNPT ( một doanh nghiệp lâu năm ). Tuy nhiên, khoảng cách về thị phần chuyển phát nhanh giữa VNPT và Bưu chính Viettel còn khá lớn đòi hỏi Công ty không ngừng phấn đấu để phát triển hơn nữa.
Phát hành báo chí là loại hình kinh doanh xuất hiện từ những ngày đầu hoạt động của công ty, và chủ yếu phục vụ cho khối ngành quân sự. Trong 3 năm qua loại hình kinh doanh này phát triển với tốc độ đều đều, không nổi trội hẳn như những ngành khác. Năm 2008 doanh thu tăng 132.719.519 đồng tỷ lệ tăng 12%, đến năm 2009 đã tăng lên 296.290.983 đồng tỷ lệ tăng 27,41% so với năm 2007. Như vậy với kết quả này cũng là một kết quả tốt. Nhưng cũng phải xét lại tình hình kinh doanh của loại hình này: PHB xuất hiện từ những ngày đầu thành lập từ khi còn là một trung tâm nhỏ, cho tới nay mức doanh thu giữa năm không tăng trưởng mạnh điều này chứng tỏ thị phần khách hàng của nó còn ít. Công ty cần xét lại hoạt động kinh doanh của nó để có biện pháp khắc phục, nâng cao số lượng khách hàng tham gia sử dụng, đồng thời cần mở rộng quy mô kinh doanh để trong những năm sau doanh thu của PHB sẽ tăng trưởng vượt bậc.
Nếu như chuyển phát nhanh là loại hình kinh doanh chính của công ty thì viễn thông trong tương lai sẽ là ngành có tiềm năng phát triển cao. Điều này được thể hiện rõ qua bảng số liệu 03 và biểu đồ 02.
Biểu đồ 02: Mức tăng trưởng dịch vụ viễn thông trong giai đoạn 2007- 2009
Nếu như năm 2008 doanh thu chỉ đạt 126.707.723 đồng tức là giảm 239.605.440 đồng so với năm 2007 thì đến năm 2009 đã nhảy vọt lên với mức doanh thu 3.010.904.761 đồng tức là tăng 821,95% so với năm 2007. Nhìn vào biểu đồ nhận thấy độ dốc của đường doanh thu giữa năm 2008-2009 tăng mạnh, mức tăng trưởng tăng lên 2.884.197.038 đồng tương ứng với tỷ lệ 2.376,26%; đây là một kết quả bất ngờ mà không phải công ty nào cũng có được. Có được điều này chứng tỏ Công ty đã làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, có biện pháp khắc phục những yếu kém của năm trước để đạt được thành tích cao như năm qua. Công ty lựa chọn những loại hình kinh doanh mới như: chọn số điện thoại, mở các gói dịch vụ: tomato, ciao, family…; khuyến mại cho các thuê bao cũ song song với các thuê bao mới như nhân đôi giá trị thẻ nạp vào những đợt có ngày lễ lớn, khuyến mại hòa mạng cho thuê bao trả sau.. Do vậy thu hút được lượng khách hàng ngày càng tăng. Đây cũng là điểm mạnh để Bưu chính Viettel phát triển nhanh hơn nữa, cần lấy đây là trọng điểm để phân tích khả năng và cơ hội phát triển.
Một trong những điểm nổi bật của Công ty là luôn đi tiên phong trong hoạt động kinh doanh không ngừng xâm chiếm thị trường, chủ động nghiên cứu, có những loại hình kinh doanh mới mang lại doanh thu cao. Lĩnh vực hoạt động tài chính và các lĩnh vực khác ( in ấn, kho vận, thương mại điện tử, tài chính bưu điện ) là hai loại hình kinh doanh mới đã mang lại kết quả không ngờ. Tổng doanh thu của hai lĩnh vực này đạt 433.895.887 đồng trong đó doanh thu từ thu nhập khác chiếm 411.055.063 đồng. Có thể nói đây là một bước đột phá của Bưu chính Viettel, mạnh dạn tiếp cận thị trường, song cũng phải nói rằng có được kết quả này chứng tỏ dịch vụ kinh doanh có chất lượng tốt, tạo được niềm tin cho khách hàng, vừa giữ được khách hàng tiềm năn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement