Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By saobang_tinhyeu20091993
#655997 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ 4
I. KHÁI NIỆM BẢN CHẤT TIỀN LƯƠNG 4
1. Khái niệm 4
2. Bản chất của tiền lương 4
3. Vai trò của tiền lương 6
II. CÁC KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐÃI NGỘ 8
1. Bảo hiểm xã hội 8
2. Bảo hiểm y tế 9
3. Kinh phí công đoàn 10
4. Các đãi ngộ khác 11
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ CỦA CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP 11
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 11
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 11
2. Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty 12
3. Cơ cấu tổ chức của công ty 13
3. Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty 16
II. THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ TRONG CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP 17
1. Quy định tính trả lương của Công ty 17
1.1. Quy trình quản lý và phân phối tiền lương, thu nhập 17
2. Phương pháp xác định và phân phối tiền lương 21
2.1 Phương pháp xác định quỹ tiền lương: 21
2.2 cách phân phối tiền lương: 22
3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 23
4. Trích bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tại Công ty 27
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ TẠI CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP 31
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ HỆ THỐNG LƯƠNG BỔNG, ĐÃI NGỘ 31
1. Điểm mạnh, điểm yếu 31
1.1. Điểm mạnh 31
1.2 Điểm yếu 32
2. Đánh giá chung 33
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP 33
1. Giải pháp 1: Trích trước tiền lương nghỉ phép của CBCNV 34
2. Giải pháp 2 : Áp dụng các phần mềm vi tính 35
3. Giải pháp 3 : Đa dang hình thức khen thưởng, khích lệ để thu hút, duy trì và đông viên nhân viên 35
4. Giải pháp 4 : Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc để thực hiện đãi ngộ một cách công bằng, hiệu quả. 36
KẾT LUẬN 38
PHỤ LỤC 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bất cứ xã hội nào đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường thì việc sản xuất ra của cải vật chất cũng như việc tạo ra lợi nhuận bao giờ cũng được ưu tiên số một. Để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh được trôi chảy thì yếu tố không thể tách rời là lao động con người, ngay cả khi xã hội có phát triển tân tiến đến đâu thì yếu tố con người vẫn luôn được xem trọng hàng đầu. Các Doanh nghiệp muốn có được nhiều lợi nhuận hơn thì buộc các doanh nghiệp đó phải tiết kiệm được chi phí, trong đó chi phí về lương bổng và đãi ngộ cho nhân viên là một khoản phí đáng kể, vậy làm thế nào để quản lý khoản chi phí này một cách hiệu quả là một vấn đề hết sức quan trong.
Hiện nay việc quản lý việc trả công lao động đã khẳng định được vai trò thực sự của nó trong việc giúp cho tổ chức đạt được hiệu xuất cao, cũng như tác động một cách tích cực tới đạo đức lao động của mọi người lao động, nhằm thúc đẩy hoạt đông sản xuất cũng như mở rộng doanh nghiệp.
Ngoài ra tiền lương cũng là vấn đề rất được nhà nước và xã hội quan tâm bởi nó liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, mức sống trung bình của ngưới dân trong xã hội … Ngoài lương ra còn các khoản đãi ngộ khác như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí công đoàn đây cũng là những khoản phí rất có ý nghĩa với cả người lao động
Người lao động thì luôn muốn tiền công cao, trong khi các doanh nghiệp muốn giảm chi phí. Do đó để dung hoà được mối quan hệ này thì vấn đề lương bổng và đãi ngộ là một phần không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp là một công ty có bề dày kinh nghiệm trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý lương bổng và đã ngộ một cáh hợp lý, đạt được mục tiêu cơ bản là tồn tại và phát triển.
Nhận thức được vấn để trên, cùng với sự giúp đỡ tận tình của Giảng viên Cô Đặng Thị Lan và cán bộ nhân viên phòng kế toán tài chính và tổ chức của CTCP Tư vấn và Đầu tư Mỏ và Công nghiệ- TKV, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề “ Vấn đề lương bổng và đãi ngộ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp hoàn thiện .”
2. Mục tiêu của đề tài
- Tổng kết những lý luận cơ bản về tiền công, tiền lương trong doanh nghiệp trong môn quản trị nguồn nhân lực.
- Đánh giá năng lực quản trị hệ thống tiền lương và đãi ngộ tại CTCP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp.
- Đưa ra nhưng ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị lương bổng và đãi ngộ cho phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại của công ty
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là lương bổng và đãi ngộ tại CTCP Tư Vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp trong giai đoạn 2006-2008 - Phạm vi nghiên cứu dựa trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2008 và 2007 nhằm đưa ra những nhận xét về vấn đề lương bổng và đãi ngộ
- Đãi ngộ là các khoản về vật chất tinh thần mà người lao động được hưởng, gồm có mức lương, trợ cấp, phụ cấp… Nhưng do tiền lương là số tiền trả cho người lao động một cách cố định và thường xuyên theo một đơn vị thời gian, nên em đã tách riêng ra để nghiên cứu hai phạm trù là tiền lương và các khoản đãi ngộ khác ngoài lương như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn,..
4. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu dựa trên lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực trong công ty
- Thu thập, phân tích và đánh giá các kết quả đã thu thập được.
- Phương pháp chủ yếu là phân tích, tổng hợp và so sánh
5. Bố cục của bài khóa luận
Trên cơ sở mục đích của đề tài, ngoài lời mở đầu, danh mục hình và bảng biểu, mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo, bài thu hoạch thực tập gồm ba chương:
Chương I: Lý luận chung về lương bổng và đãi ngộ
Chương II: Thực trạng về hệ thống lương bổng và đãi ngộ của CTCP Tư Vấn Đầu Tư Mỏ và Công Nghiệp
Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống lương bổng và đãi ngộ tại CTCP Tư Vấn Đầu Tư Mỏ và Công Nghiệp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014399 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement