Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hien_dung
#655988 Download Đề tài Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Thương mại vận tải MTL-Chi nhánh Hà Nội miễn phíMỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH 3
LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương I: Cơ sở lý thuyết về quản trị vốn lưu động trong Doanh nghiệp 5
I. Vốn lưu động. 5
1.1. Khái niệm: 5
1.2. Phân loại vốn lưu động. 5
1.3. Một số công cụ đánh giá vốn lưu động. 7
1.3.1. Vòng quay vốn lưu động. 7
1.3.2. Tỉ số thanh toán nhanh. 7
1.3.3. Tỉ số thanh toán hiện thời 7
II. Quản trị vốn lưu động 7
2.1. Quản trị tiền mặt 7
2.1.1. Sự cần thiết quản trị tiền mặt. 7
2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng quản trị tiền mặt. 8
2.2.3. Lập dự toán ngân sách tiền mặt 8
2.2.4. Một số công cụ sử dụng đánh giá tiền mặt 8
2.2. Quản trị khoản phải thu. 9
2.2.1. Chính sách tín dụng (chính sách bán chịu) 9
2.3. Theo dõi các khoản phải thu 11
2.3.1. Mục đích 11
2.3.2. Một số công cụ theo dõi các khoản phải thu 11
2.3. Quản trị hàng tồn kho. 12
2.3.1. Khái niệm và phân loại. 12
2.3.2. Quản trị chi phí tồn kho 13
2.3.3. Một số công cụ đánh giá hàng tồn kho 13
Chương II. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL-Chi nhánh Hà Nội 15
I. Tổng quan về công ty MTL. 15
1.1. Giới thiệu về các hoạt động kinh doanh của công ty MTL. 15
1.2. Tầm nhìn và triết lý kinh doanh của công ty 16
1.2.1. Tầm nhìn. 16
1.2.2. Triết lý kinh doanh 16
1.3. Quá trình hình thành và phát triển. 16
1.4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của MTL Hà Nội. 17
1.4.1. Cơ cấu tổ chức. 17
1.4.2. Cơ cấu nhân sự của công ty MTL- chi nhánh Hà Nội. 18
1.5. Các đơn vị kinh doanh của công ty. 18
II. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL-Chi nhánh Hà Nội. 19
2.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của MTL trong giai đoạn 2006-2008. 19
2.2. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại MTL. 23
2.2.1. Phân tích các chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của MTL 23
2.2.2. Thực trạng quản trị tiền mặt. 24
2.2.3. Thực trạng quản trị khoản phải thu: 27
2.2.4. Thực trạng quản trị hàng tồn kho 29
Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại MTL. 31
I. Một số dự báo về vận tải tại Việt Nam và phương hướng phát triển của MTL đến năm 2015. 31
1.1. Một số dự báo về vận tải trong thời gian tới tại Việt Nam. 31
1.2. Phương hướng phát triển của MTL đến năm 2015. 34
1.3. giải pháp. 36
1.3.1.Quản lý khoản phải thu. 36
1.3.2. Quản trị tiền mặt. 38
KẾT LUẬN .42
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
Chương I: Cơ sở lý thuyết về quản trị vốn lưu động trong Doanh nghiệp
I. Vốn lưu động.
1.1. Khái niệm:
Để tiến hành sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động, các doanh nghiệp còn cần có các đối tượng lao động. Khác với các tư liệu lao động, các đối tượng lao động chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ, một lần vào giá trị sản phẩm. Những đối tượng lao động nói trên nếu xét về hình thái hiện vật được gọi là các tài sản lưu động, còn về hình thái giá trị được gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp. Như vậy có thể hiểu:
- Vốn lưu động là lượng tiền ứng trước để thoả mãn nhu cầu về các đối tượng lao động của doanh nghiệp.
- Tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn và thường xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tài sản lưu động được được thể hiện ở bộ phận tiền mặt, các chứng khoán có khả năng thanh khoản cao, các khoản phải thu và dự trữ tồn kho.
Vốn lưu động của doanh nghiệp không ngừng vận động qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh: dự trữ sản xuất, sản xuất và lưu thông. Quá trình này được diễn ra liên tục và thường xuyên lặp lại theo chu kỳ. Sau mỗi chu kỳ tái sản xuất, vốn lưu động hoàn thành một vòng chu chuyển.
Ngoài ra theo lí thuyết tài chính vốn lưu động còn được xác định bằng phần trội của tổng nguồn vốn dài hạn so với tổng tài sản cố định hay bằng phần chênh lệch của tài sản lưu động so với nợ ngắn hạn. [3]
1.2. Phân loại vốn lưu động.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By honeystar35
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#923917
honeystar35 đã viết:Cho mình xin link với ạ,mình xin cảm ơn


Vừa update link cho bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement