Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aodh
#655982 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 5
I. Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận: 5
II. Trách nhiệm của người giao nhận 5
1. Khi là đại lý của chủ hàng: 5
2. Khi là người chuyên chở (principal) 6
III. Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển 7
1. Chứng từ sử dụng đối với hàng xuất khẩu 8
2. Chứng từ phát sinh trong giao nhận hàng nhập khẩu 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN AA & LOGISTICS 18
I. Giới thiệu chung về công ty TNHH Giao nhận AA&Logistics 18
1. Quá trình hình thành và phát triển: 18
2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 19
3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 21
4. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty: 23
II. Thực trạng giao nhận hàng hoá quốc tế bằng đường biển tại công ty TNHH giao nhận AA & Logistics 24
1. Kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển của công ty AA & Logistics (chi nhánh Hà Nội) 24
2. Quy trình giao nhận hàng hoá bằng đường biển tại công ty 31
3. Đánh giá chung 35
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN TẠI AA & LOGISTICS 36
I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của AA & Logistics trong thời gian tới 36
II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ giao nhận đưởng biển tại công ty 37
1. Giải pháp về thị trường: 37
2. Nâng cao chất lượng dịch vụ 37
3. Giải pháp về xúc tiến thương mại 39
4. Hạn chế sự ảnh hưởng của tính thời vụ 40
5. Đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình mới 41
KẾT LUẬN 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

I. Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận:
Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được định nghĩa như là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá. [3, 139]
Theo luật thương mại Việt nam thì Giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để gioa hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, của người vận tải hay của người giao nhận khác. [2]
Nói một cách ngắn gọn, giao nhận là tập hợp những nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng). Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hay thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác. [3, 139]
II. Trách nhiệm của người giao nhận
1. Khi là đại lý của chủ hàng:
Tuỳ theo chức năng của người giao nhận, người giao nhận phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã ký kết và phải chịu trách nhiệm về:
- Giao hàng không đúng chỉ dẫn
- Thiếu sót trong việc mua bảo hiểm cho hàng hoá mặc dù đã có hướng dẫn.
- Thiếu sót trong khi làm thủ tục hải quan
- Chở hàng đến sai nơi quy định
- Giao hàng cho người không phải là người nhận
- Giao hàng mà không thu tiền từ người nhận hàng
- Tái xuất không theo những thủ tục cần thiết hay không hoàn lại thuế
- Những thiệt hại về tài sản và người của người thứ ba mà anh ta gây nên.Tuy nhiên, chứng ta cũng cần chú ý người giao nhận không chịu trách nhiệm về hành vi lỗi lầm của người thứ ba như người chuyên chở hay người giao nhận khác... nếu anh ta chứng minh được là đã lựa chọn cần thiết
- Khi làm đại lý người giao nhận phải tuân thủ “điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn” (Standard Trading Conditions) của mình. [7]

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anh_ngoc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement