Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vippr0_291
#655968

Download Chuyên đề Thực trạng công tác hoạch định nhân sự tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên dệt 19/5 Hà Nội miễn phí

Kế hoạch là những chỉ tiêu, những con số được dự kiến và ước tính trước (trên cơ sở khoa học) trong việc thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó cho phù hợp với yêu cầu của thị trường, với pháp luật và khả năng thực tế của từng cơ sở sản xuất kinh doanh.
 
Kế hoạch được phản ánh thông qua hệ thống các chỉ tiêu được lượng hoá bằng các con số cụ thể. Kế hoạch được lập ra phải quán triệt nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu của thị trường, từ khả năng thực tế của doanh nghiệp và trong điều kiện pháp luật cho phép, vì vậy mà kế hoạch được xem như một công cụ quản lý quan trọng nhằm xác định mục tiêu, phương hướng của tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

t khác lao động cũng phải có sức khỏe tốt, do làm việc trong môi trường độc hại, công việc dễ tạo ra sự nhàm chán đối với người lao động, do đa phần là đứng và vận hành máy. Do những đặc điểm của lao động trong ngành dệt may, nên đòi hỏi mức lương phù hợp, một chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt. Tuy nhiên thực tế lương trung bình của cán bộ công nhân viên hiện nay còn thấp.
Bảng 1. Thu nhập bình quân của người lao động tại các nhà máy của công ty giai đoạn 2003-2007
Đơn vị
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Nhà máy thêu
1000đ/tháng
840,5
1357,4
1418,5
Nhà máy dệt Hà Nam
1000đ/tháng
566,5
1132,8
1437,8
Nhà máy may
1000đ/tháng
656,4
1062,8
1109,2
1213,7
1423,5
Nhà máy dệt Hà Nội
1000đ/tháng
846,8
1007,2
1155,3
1340
1582,5
Nhà máy sợi Hà Nội
1000đ/tháng
895,5
1133,9
1193,5
1404,9
1441,2
Văn phòng
1000đ/tháng
1005,2
1355,1
1879,5
1944,1
2178,5
Toàn công ty
1000đ/tháng
806,8
1112,8
1171,7
1449,9
1540,3
Năm 2007 lương trung bình của cán bộ công nhân viên là 1,540 triệu đồng/ tháng, đặc biệt lương công nhân tại các phân xưởng chỉ dao động trong khoảng 1,1 triệu – 1,4 triệu/ tháng, trong khi đó lương bình quân của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam là từ 2 triệu – 2,037 triệu đồng/tháng. Nguyên nhân xuất phát từ việc, giá trị gia tăng trong lĩnh vực dệt may và da giày của nước ta là rất thấp, phần lớn các doanh nghiệp làm gia công cho nước ngoài, mặt khác việc phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài, nhất là sản phẩm của Trung Quốc khiến cho các doanh nghiệp phải cắt giảm tối đa chi phí. Một mức lương thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, ảnh hưởng đến tâm lí đến sự cam kết gắn bó lâu dài của họ với doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp, làm cho công tác quản lý, kế hoạch nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, phần lớn lao động của công ty là lao động ngoại tỉnh (chiếm trên 70% tổng lao động trực tiếp tại các phân xưởng). Chính vì là lao động ngoại tỉnh nên người lao động phải tự thuê chỗ ở và tất nhiên sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi phí khác, trong khi tiền lương lại thấp, cộng với sự thiếu thốn tình cảm. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến tình trạng nghỉ việc của công nhân, làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhân lực, và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
5.2. Tình hình lao động.
Bảng 2. Cơ cấu lao động theo nội dung công việc của công ty
giai đoạn 2000-2007
Năm 2000
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Năm
2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Lao động trực tiếp.
422
548
635
565
666
716
789
826
Tỉ lệ lao động trực tiếp/tổng số lao động.
91,9%
91,9%
91,7%
90,69%
90%
88,4%
87,2%
83,7%
Lao động gián tiếp.
37
48
57
58
74
94
116
160
Tỉ lệ lao động gián tiếp/tổng số lao động.
8,1%
8,1%
8,2%
9,31%
10%
11,6%
12,8%
16,3%
Tổng số lao động.
459
596
692
623
740
810
905
986
(Nguồn: Phòng lao động tiền lương )
Xét về mặt tuyệt đối thì lao động trực tiếp và lao động gián tiếp của công ty đều có sự gia tăng về số lượng qua các năm. Nếu như năm 2000, số lượng lao động trực tiếp và lao động gián tiếp lần lượt là 422 người và 37 người thì đến năm 2006 số lượng lao động trực tiếp và lao động gián tiếp lần lượt là 789 người và 116 người, tương ứng với mức tăng là 367 người (86,9%) và 79 người (213%). Đến năm 2007, theo con số thống kê mới nhất thì tổng số lao động trực tiếp của công ty là 826 người, tổng số lao động gián tiếp của công ty là 160 người. Tuy nhiên do tốc độ gia tăng của lao động gián tiếp lớn hơn tốc độ gia tăng của lao động trực tiếp, chính vì vậy đã làm cho tỉ trọng của lao động trực tiếp trong tổng số lao động có xu hướng giảm qua các năm, điều này đồng nghĩa với việc tỉ trọng của lao động gián tiếp trong tổng số lao động có xu hướng tăng lên. Cụ thể: nếu như năm 2000 số lao động trực tiếp chiếm 91,9% trong tổng số lao động của công ty thì đến năm 2007, con số này giảm xuống chỉ còn 83,7% ngược lại nếu như năm 2000 số lao động gián tiếp chỉ chiếm 8,1% trong tổng số lao động của công ty thì đến năm 2007, con số nằy đã tăng lên 16,3%. Đối với ngành sản xuất vật chất như dệt may thì việc tỉ lệ lao động gián tiếp trong tổng số lao động có xu hướng tăng lên là một dấu hiệu không tốt, nó cho thấy sự yếu kém trong công tác hoạch định cán bộ, trong công tác quản lý và tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. Điều đó tất yếu sẽ dẫn đến sự cồng kềnh và kém hiệu quả trong công tác quản lý của doanh nghiệp.
Bảng 3. Cơ cấu lao động theo trình độ tay nghề của công ty
giai đoạn 2004-2007
Đơn vị
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Đại học-Cao đẳng
Người
50
58
61
67
Trung cấp
Người
8
10
10
11
Thợ bậc cao
Người
140
152
171
187
Thợ bậc trung bình
Người
542
590
663
721
Tổng số lao động
Người
740
810
905
986
(Nguồn: Phòng lao động tiền lương)
Trong cơ cấu lao động theo trình độ tay nghề của công ty, số lượng thợ bậc trung bình luôn chiếm tỉ lệ lớn. Năm 2004 công ty có 542 lao động là thợ bậc trung bình chiếm 73,2% tổng số lao động, đến năm 2007 số lượng thợ bậc trung là 721 người, chiếm 73,1%.
Bảng 4. Tình hình lao động tại các nhà máy giai đoạn 2004-2007
Đơn vị
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Nhà máy dệt Hà Nội
Người
184
185(tăng)
177(giảm)
150(giảm)
Nhà máy sợi Hà Nội
Người
216
213(giảm)
233(tăng)
218(giảm)
Nhà máy may thêu Hà Nội
Phân xưởng may
Người
147
156(tăng)
218(tăng)
218(bằng)
Phân xưởng thêu
Người
78
86(tăng)
74(giảm)
75(tăng)
Nhà máy dêt Hà Nam
Người
0
76(tăng)
87(tăng)
113(tăng)
K59 Sợi Hà Nam
Người
0
0
0
79(tăng)
(Nguồn: Phòng lao động tiền lương )
Lao động trực tiếp có xu hướng tăng nên qua các năm, tuy nhiên nó không đồng nghĩa lao động tại các phân xưởng và nhà máy có xu hướng tăng lên. Trên thực tế, lao động trực tiếp tại các phân xưởng và nhà máy luôn có sự biến động thất thường. Cụ thế, lao động tại nhà máy dệt trong giai đoạn 2004-2007 có xu hướng giảm từ 184 lao động của năm 2004 xuống còn 150 lao động của năm 2007 tức là đã giảm 34 lao động tương ứng với tốc độ giảm 22,6%. Trong khi đó, lao động tại nhà máy sợi Hà Nội và phân xưởng thêu thuộc nhà máy may thêu Hà Nội lại có sự biến động tăng giảm khá thất thường. Nếu như năm 2005 lao động tại nhà máy sợi Hà Nội là 213 người, tức là đã giảm 3 người so với năm 2004, đến năm 2006 lao động tại nhà máy sợi Hà Nội lại tăng lên 233 người, đến năm 2007 lao động lại giảm xuống còn 218 người. Sự tăng giảm thất thường không theo một quy luật diễn ra tại các phân xưởng của doanh nghiệp trong khi đó lao động gián tiếp làm việc tại văn phòng luôn có xu hướng tăng lên qua các năm. Khi mà sản lượng và doanh thu của doanh nghiệp luôn tăng qua các năm thì lao động phục vụ sản xuất lại luôn biến động. Và hệ quả tất yếu là làm cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp luôn trong tình trạng cầm chừng do sự biến động về số lượng lao động và cơ cấu lao động tại các phân xưởng. Từ đó cũng làm ảnh hưởng đến ho...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement