Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girllaocai_thichtimboydeptrai_87
#653032

Download Chuyên đề Hoàn thiện hình thức trả lương ở Công ty thiết bị Y Tế Trung ương I - Hà Nội miễn phí

Do Công ty hoạt động trong ngành kinh doanh thương mại nên nghiệp vụ chủ yếu là buôn bán các mặt hàng thiết bị và phục vụ cho các chương trình viện trợ nên hoàn toàn không có công nhân sản xuất và hầu hết là đối tượng lao động là cán bộ quản lý, chuyên viên, cán sự, nhân viên. Đặc điểm này cũng tạo thuận lợi cho việc lựa chọn hình thức trả lương đơn giản hơn.
Do đặc thù là ngành ít sử dụng máy móc thiết bị mà chủ yếu là sử dụng con người, sử dụng chất xám. Đặc biệt trong lĩnh vực buôn bán,trao đổi với nước ngoài, đòi hỏi cần đội ngũ lao động có trình độ nghiệp vụ và cả trình độ ngoại ngữ giỏi. Chính vì vậy để hoạt động kinh doanh tốt thì đòi hỏi một lực lượng lao động có chất lượng thì mơí có thể làm cho Công ty có khả năng cạnh tranh với các đơn vị bạn.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

phải phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm ngành nghề, vừa đáp ứng được nhu cầu về nhân lực và chất lượng kinh doanh của mình. Bộ máy quản lý của Công ty hiện nay được tổ chức theo mô hình tập trung để ban lãnh đạo có thể nám bắt tình hình thực tế kinh doanh một cách kịp thời chính xác.
Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý và hoạt động của
Công ty thiết bị Y tế Trung ương I
BAN GIÁM ĐỐC
Phòng
Kế hoạch
Phòng
Kế toán
Phòng Giao nhận
Phòng
Tổ chức
Phòng lắp đặt & bảo hành
Kho
HỆ THỐNG 10 CỬA HÀNG
Giảng Võ
1 cửa hàng
Phương Mai
3 cửa hàng
Tôn Đản
2 cửa hàng
Giáp Bát
2 cửa hàng
Trần Hưng Đạo
1 cửa hàng
Láng Hạ
1 cửa hàng
Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban.
3.1. Ban Giám đốc: Bao gồm Giám đốc và 3 phó Giám đốc là phó giám đốc kinh doanh, phó giám đốc kỹ thuật, phó giám đốc dịch vụ hậu cần.
Giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được giao.
3.2. Phòng kế hoạch hay gọi là phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu:
Có nhiệm vụ chuyên xây dựng và lập kế hoạch mua và bán các loại thiết bị Y tế và xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty.
3.3. Phòng Kế toán Tài vụ: Có chức năng là phòng nghiệp vụ quản lý tài chính của Công ty, giúp cho ban giám đốc trong việc lập các kế hoạch về tiền bao gồm các vấn đề vay vốn, theo dõi các khoản công nợ, tồn kho hàng hoá của Công ty.
3.4. Phòng giao nhận: có chức năng là phòng nghiệp vụ giao nhận và trực tiếp vận chuyển hàng hoá trong kinh doanh và dịch vụ của Công ty, nhiệm vụ cụ thể của phòng giao nhận là xây dựng các kế hoạch về vận chuyển hàng hoá bao gồm:
+ Hàng hoá lấy từ các nhà máy các cảng hàng không, tàu thuỷ.
+ Hàng hoá từ các kho vận chuyển đi các nơi khác.
Đồng thời đảm nhiệm việc quản lý, điều động xe đưa đón cán bộ trong Công ty.
3.5. Phòng Tổ chức Hành chính: có chức năng là phòng bảo đảm vật chất và tinh thần cho mọi hoạt động của Công ty. Nhiệm vụ của phòng là xây dựng kế hoạch về đơn giá tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên. Ngoài ra phòng còn đảm nhận về các vấn đề xây dựng mới, sửa chữa các khu nhà cửa, các công tác quân sự, động viên phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ công nhân viên.
3.6. Phòng lắp đặt bảo hành: có chức năng là lắp đặt và bảo hành các thiết bị cho các cửa hàng và phòng Kế hoạch bán ra như máy X quang, máy nội soi...
Tham gia giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, dịch sách kỹ thuật và bảo quản các máy móc, thiết bị theo yêu cầu của Công ty.
3.7. Ban bảo vệ: có chức năng là đơn vị bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ và bảo vệ kho tàng hàng hoá của Công ty. Hàng năm ban bảo vệ sẽ có kế hoạch công tác bảo vệ nội bộ và hàng hoá trong Công ty.
3.8. Các cửa hàng: gồm 10 cửa hàng là nơi giới thiệu và bán hàng của Công ty, trực thuộc Phó giám đốc kinh doanh, có nhiệm vụ giới thiệu các sản phẩm của ngành và bán các thiết bị công cụ y tế của ngành.
3.9. Các kho hàng hoá: gồm có 2 kho là kho Giáp Bát và kho C3 có chức năng là đơn vị bảo quản lưu giữ các hàng hoá của Công ty, trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc hậu cần. Nhiệm vụ của kho là tiếp nhận hàng hoá của Công ty mua về, nhập xuất hàng hoá theo lệnh của Công ty và bảo quản hàng hoá theo hướng dẫn của quy chế dược chính.
4. Quá trình phát triển và hoạt động của Công ty.
4.1. tình hình chung:
Kể từ ngày thành lập đến nay với thời gian 25 năm qua, Công ty MEDINSCO - Hà Nội đã có sự lớn mạnh và trưởng thành đáng kể. Trải qua cùng với sự phát triển của đất nước bên cạnh những thuận lợi và kết quả, hiệu quả còn có những khó khăn nhất định, sông Công ty đã khắc phục tình hình, tự khẳng định mình và từng bước đi lên để tồn tại phát triển cho đến hôm nay. Công ty là một trong những thành viên của Tổng công ty trang thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Công ty trực thuộc Bộ Y tế, cơ cấu quản lý của Tổng công ty bao gồm hai hệ thống các Công ty kinh doanh và hệ thống các Công ty sản xuất. Công ty thiết bị Y tế Trung ương I - Hà Nội là Công ty nằm trong hệ thống Công ty kinh doanh được thể hiện qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2: Tổ chức hệ thống kinh doanh của công ty MEDINSCO Hà Nội
BỘ Y TẾ
TỔNG CÔNG TY
Hệ thống công ty sản xuất
Hệ thống công ty kinh doanh
Nhà máy Y cụ II
Công ty nhựa
Y tế
Xí nghiệp sửa chữa TBYT
Công ty TBYT TW I Hà Nội
Công ty TBYT TWII
Công ty TBYT TWII
Nhà máy
cao su
y tế
Công ty Xây dựng
Y tế
Hệ thống 10 cửa hàng
Giảng Võ
1 cửa hàng
Phương Mai
3 cửa hàng
Tôn Đản
2 cửa hàng
Giáp Bát
2 cửa hàng
Trần Hưng Đạo
1 cửa hàng
Láng Hạ
1 cửa hàng
Về cơ cấu lao động thì từ lúc mới thành lập Công ty chỉ bao gồm 67 người, trong đó có 18 người có bằng đại học và cao đẳng. Đến năm 2000 Công ty đã có số cán bộ nhân viên lên tới 160 người, với 58 người trình độ đại học. Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được mở rộng phong phú về các mặt hàng kinh doanh, đa dạng các cách bán hàng và cách thanh toán, tạo điều kiện tốt nhất để thu lợi nhuận. Do vậy doanh thu của Công ty luôn đạt ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước 5 - 10% thúc đẩy việc tái mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chế độ cũng như trách nhiệm đối với cán bộ công nhân viên yêu ngành nghề hơn nữa, giúp Công ty hoàn thành mục tiêu, có uy tín trên thị trường.
4.2. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây:
a. Công tác thị trường:
Từ năm 1991 Công ty Thiết bị Y tế Trung Ương I được Bộ Thương mại cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp nhằm mở rộng quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các công ty khác trong ngành.
Sơ đồ 3: thị trường kinh doanh của Công ty
THỊ TRƯỜNG KINH DOANH
Mua vào
Bán ra
Hàng
nhập khẩu
Hàng
trong nước
Hàng tự khai thác
Miền
Trung
Miền
Bắc
Nơi
khác
49,4%/Sdoanh số nhập
45,4%/S doanh số nhập
5,2%/S doanh số nhập
44,3%/S doanh số nhập
48,4%/S doanh số nhập
7,3%/S doanh số nhập
b. Quy mô kinh doanh:
Năm 1996 công ty đảm nhận thêm hai chương trình của uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia đình và ban dân số kế hoạch hoá gia đình do nguồn vay của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ để nhằm phục vụ cho nhu cầu về trang thiết bị Y tế trong nước. Đến năm 1999 Công ty lại đảm nhận việc cung cấp trang thiết bị Y tế phục vụ cho chương trình uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, nói chung những năm gần đây hoạt động kinh doanh của Công ty đi vào thế ổn định và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhờ đa dạng các mặt hàng, cách kinh doanh nên đã có chỗ đứng trong thị trường.
c. Công tác hành chính:
Công tác quản lý trong Công ty được coi trọng từ phòng có chức năng tới các cửa hàng, đặc biệt là việc quản lý và bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả con người làm kinh doanh.
Công tác Đảng, đoàn được coi trọng đúng mức, xứng đáng được Công đoàn ngành...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement