Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mr.sun_shock
#653013

Download Chuyên đề Các biện pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân viên chức trong Nhà xuất bản Xây dựng miễn phí

MỤC LỤC
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
Chương 1. Cơ sở lý luận cho việc nâng cao động lực cho người lao động 4
1.1 Các quan niệm về người lao động 4
1.2 Tạo động lực cho người lao động 15
1.2.1 Khái niệm động lực lao động 15
1.2.2. Các học thuyết tạo động lực trong lao động 16
1.3. Các công cụ nâng cao động lực cho người lao động 23
1.3.1 Thù lao cơ bản 23
1.3.2 Khuyến khích tài chính 25
1.3.3 Các phúc lợi cho người lao động 26
Chương 2. Thực trạng việc sử dụng nguồn nhân lực trong nhà xuất bản xây dựng 26
2.1 Giới thiệu chung nhà xuất bản xây dựng 26
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển nhà xuất bản xây dựng 26
2.1.2 Cơ cấu tổ chức 28
2.1.3 Vai trò của hoạt động xuất bản 32
2.1.4 Kết quả công tác xuất bản năm 2007 33
2.1.5 Nhiệm vụ của nhà xuất bản trong những năm tới 36
2.1 Thực trạng chính sách nâng cao động lực cho người lao động của nhà xuất bản xây dựng 38
2.2.1 Quy chế tiền lương 38
2.2.2 Công tác thi đua khen thưởng và đời sống cán bộ công nhân viên 43
2.2.3 Công tác tổ chức cán bộ và quản lý hoạt động của đơn vị 43
Chương 3. Giải pháp nâng cao động lực cho người lao động cho nhà xuất bản xây dựng 44
3.1 Xây dựng một môi trường làm việc dễ chịu 44
3.2 Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho nhân viên 45
3.3 Khuyến khích nhân viên bằng việc áp dụng một hệ thống trao thưởng và khiển trách 46
3.4 Phát triển làm việc nhóm trong nhà xuất bản xây dựng 48
3.5 Chương trình an toàn vệ sinh lao động 48
KẾT LUẬN 51
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng cường động lực đối với người lao động dẫn đến nâng cao thành tích lao động và các thắng lợi lớn hơn cho tổ chức. Một số học thuyết cơ bản về tạo động lực cho người lao động.
Học thuyết phân cấp nhu cầu của Abraham Maslow:
Theo A.Maslow (1908 – 1970 ) nhu cầu của con người phù hợp với sự phân cấp từ nhu cầu thấp nhất đến cao nhất. Khi một nhóm các nhu cầu được thỏa mãn thì loại nhu cầu này không còn là động cơ thúc đẩy nữa.
- Nhu cầu về sinh lý ( vật chất ) là những nhu cầu cơ bản để có thể duy trì bản thân cuộc sống con người ( thức ăn, đồ mặc, nước uống, nhà ở. . .) A. Maslow quan niệm rằng khi những nhu cầu này chưa được thỏa mãn tới mức độ cần thiết để có thể duy trì cuộc sống thì những nhu cầu khác sẽ không thúc đẩy được mọi người.
- Nhu cầu về an toàn là những nhu cầu tránh sự nguy hiểm về thân thể và sự đe dọa mất việc, mất tài sản.
- Nhu cầu xã hội ( về việc liên kết và chấp nhận ): do con người là thành viên của xã hội nên họ cần được những người khác chấp nhận.
- Nhu cầu được tôn trọng: theo A. Maslow, khi con người bắt đầu thỏa mãn nhu cầu được chấp nhận là thành viên trong xã hội thì họ có xu hướng tự trọng và muốn người khác tôn trọng. Nhu cầu loại này dẫn tới sự thỏa mãn như quyền lực, uy tín, địa vị và lòng tự tin.
- Nhu cầu tự hoàn thiện: A.Maslow xem đây là nhu cầu cao nhất trong cách phân cấp của ông. Đó là sự mong muốn để đạt tới chỗ mà một người có thể đạt tới. Tức là làm cho tiềm năng của một người đạt tới mức tối đa và hoàn thành được một mục tiêu nào đó.
Như vậy, theo học thuyết này: khi mỗi một nhu cầu trong số các nhu cầu đó được thỏa mãn thì nhu cầu tiếp theo trở nên quan trọng hơn. Sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân sẽ đi theo thứ bậc như trên và mặc dù không có một nhu cầu nào có thể thỏa mãn hoàn toàn, nhưng một nhu cầu được thỏa mãn về cơ bản thì không còn tạo ra động lực. Vì thế theo Maslow, để tạo ra động lực cho nhân viên, người quản lý cần nắm được nhân viên đó đang ở thứ bậc nào để có xu hướng thỏa mãn nhu cầu đó.
Học thuyết hệ thống hai yếu tố :
Frederick Herzberg chia động lực thành hai nhóm:
- Nhóm 1: gồm những yếu tố có thể định lượng ( lương, thưởng, điều kiện lao động ) làm cho con người hài lòng, thỏa mãn, được gọi là những yếu tố “ duy trì”. Đây là yếu tố nhất thiết cần có, nếu không sẽ nảy sinh sự bất bình thường, bất mãn, sự không vừa lòng. Nhưng những yếu tố này không được coi là động lực thúc đẩy.
- Nhóm 2: gồm những yếu tố định tính ( trách nhiệm, sự thành đạt, được công nhận ). Đây là những yếu tố có liên quan đến công việc. Theo F. Herzberg, những yếu tố này mới được coi là những động lực thúc đẩy.
Vậy, các nhà quản trị phải không ngừng đảm bảo các yếu tố duy trì, đồng thời còn phải chú ý nhiều tới việc nâng cao sự thỏa mãn về công việc.
c.Học thuyết kỳ vọng:
Victor Vroom đưa ra công thức:
Sức mạnh = Mức ham mê x niềm hy vọng
Trong đó:
- Sức mạnh là cường độ thúc đẩy con người.
- Mức ham mê là cường độ ưu ái của một người dành cho kết quả
- Niềm hy vọng là xác suất mà một hoạt động riêng lẻ dẫn đến kết quả mong muốn.
Khi một người thờ ơ với việc đạt tới một mục tiêu nhất định thì mức ham mê coi như bằng 0. Và sẽ có một mức ham mê âm khi con người phản đối việc đạt tới mục tiêu đó. Tất nhiên, kết quả của cả hai trường hợp đều không có động cơ thúc đẩy. Cũng như vậy, một người có thể không có động cơ thúc đẩy nào để đạt tới mục tiêu nếu niềm hy vọng là số 0 hay số âm. Sức mạnh dùng để làm một việc nào đó sẽ phụ thuộc vào cả mức ham mê và niềm hy vọng. Ví dụ, một kỹ sư sẵn sàng làm việc ngày đêm với sự say mê nghiên cứu, sự ham mê được được sáng tạo trong khoa học và với hy vọng được thăng chức, tăng lương. Như vậy, để tạo động cơ lớn nhất, nhà quản lý phải tác động lên cả hai yếu tố sự ham mê và niềm hy vọng.
Học thuyết về động cơ của David.CMc.Celland
Mc. Celland phân ra ba loại nhu cầu thúc đẩy cơ bản:
- Nhu cầu về quyền lực: Những người có nhu cầu cao về quyền lực sẽ quan tâm đến việc tạo ra sự ảnh hưởng và kiểm tra. Nói chung họ theo đuổi vị trí lãnh đạo
- Nhu cầu liên kết: Những người có nhu cầu cao về liên kết thường cố gắng duy trì mối quan hệ xã hội dễ chịu, muốn có tình cảm thân thiết và cảm thông, muốn quan hệ qua lại thân mật với những người khác.
- Nhu cầu về sự thành đạt: Những người có nhu cầu cao về sự thành đạt thường có mong muốn mạnh mẽ về sự thành công và cũng sợ bị thất bại. Họ muốn được thử thách, đề ra cho mình những mục tiêu không dễ, hay phân tích và đánh giá một vấn đề chứ không mạo hiểm, chịu trách nhiệm cá nhân, muốn tự điều khiển các công việc riêng của mình, quan tâm đến kết quả công việc mà họ đang làm. Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu, thì các nhà lãnh đạo, tức là những người lập ra, phát triển một tổ chức thường tỏ ra có nhu cầu rất cao về quyền lực, khá cao về sự thành đạt, nhưng lại rất thấp về sự liên kết. Vì vậy, các nhà lãnh đạo, ngoài việc cố gắng thỏa mãn những nhu cầu vật chất của người lao động, cần tạo ra một bầu không khí tâm lý dễ chịu, đoàn kết thân ái để mọi người có thể làm việc tốt với nhau, phối hợp ăn ý với nhau trong các nhóm và trong tổ chức.
Học thuyết của Arch Patton
A. Patton cho rằng, những động lực thúc đẩy đặc biệt quan trọng trong việc điều hành là:
- Sự thử thách trong công việc: Động lực này xuất phát từ nhu cầu tự khẳng định mình, nhu cầu về sự tôn trọng.
- Địa vị, chức vụ, sự thăng tiến, sự mong muốn trở thành người lãnh đạo. . .
- Sự ganh đua.
- Sự sợ hãi: sợ mắc sai lầm, sợ mất việc, sợ giảm tiền lương. . .
- Tiền là một yếu tố khuyến khích thực sự và thúc đẩy hiệu quả, chứ không còn là một yếu tố duy trì như F. Herzberg đã nêu ở trên.
Học thuyết E.R.C
Clayton Alderfer đã tiến hành sắp xếp lại nghiên cứu của A. Maslow và đưa ra kết luận của mình. Ông cho rằng hành động của con người bắt nguồn từ nhu cầu như các nhà nghiên cứu khác song ông cho rằng con người cùng một lúc theo đuổi việc thỏa mãn ba nhu cầu cơ bản: nhu cầu tồn tại, nhu cầu quan hệ và nhu cầu phát triển.
- Nhu cầu tồn tại: bao gồm những đòi hỏi vật chất tối cần thiết cho sự tồn tại của con người, nhóm nhu cầu này có nội dung giống như nhu cầu sinh lý và nhu cầu an toàn của A.Maslow.
- Nhu cầu quan hệ: Là những đòi hỏi về quan hệ tương tác qua lại giữa các cá nhân. Nhu cầu quan hệ bao gồm nhu cầu xã hội và một phần nhu cầu tự trọng
- Nhu cầu phát triển: Là đòi hỏi bên trong của mỗi con người cho sự phát triển cá nhân, nó bao gồm nhu cầu tự thể hiện và nhu cầu tự trọng.
Điều khác biệt ở học thuyết này là C.Alderfer cho rằng con người cùng một lúc theo đuổi việc thỏa mãn tất cả các nhu cầu chứ không phải một nhu cầu như quan điểm của A.Maslow. Hơn nữa, học thuyết này còn cho rằng khi một nhu cầu nào đó b
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement