Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luutruongvan
#652977

Download Chuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC. 3
1.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC: 3
1.1.1. Khái niệm tổ chức: 3
1.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức: 3
1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức: 4
1.1.3.1. Chuyên môn hoá công việc: 4
1.1.3.2. Phân chia tổ thành các bộ phận và các mô hình tổ chức
bộ phận: 4
1.1.3.3. Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức: 9
1.1.3.4. Cấp quản lý, tầm quản lý và mô hình cơ cấu tổ chức xét theo số cấp quản lý: 12
1.1.3.5. Phân bổ quyền hạn giữa các cấp quản lý - tập trung và phi tập trung: 13
1.1.3.6. Phối hợp các bộ phận của tổ chức: 14
1.2. HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC: 14
1.2.1. Yêu cầu đối với coa cấu tổ chức: 14
1.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cáu tổ chức: 15
1.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện cơ cấu tổ chức: 16
1.2.4. Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức: 17
1.2.4.1. Nghiên cứu, đánh giá chiến lược: 17
1.2.4.2. Đánh giá cơ cấu tổ chức: 18
1.2.4.3. Đánh giá đội ngũ nguồn nhân lực và các nguồn lực khác của tổ chức: 18
1.2.4.4. Hình thành các vị trí công tác, bộ phận, phân hệ: 18
.1.2.4.5. Hoàn thiện các vị trí công tác, bộ phận, phân hệ: 19
1.2.4.5. Đánh giá cơ chế phối hợp:. 19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH. 21
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH: 21
2.1.1. Giai đoạn đầu xây dựng và phát triển (1976 - 1985): 21
2.1.2. Giai đoạn Công ty thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng
(1986 - 1995): 22
2.1.3. Giai đoạn thực hiện sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996 đến nay): 22
2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH: 23
2.2.1. Chiến lược phát triển của Công ty: 23
2.2.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất: 25
2.2.3. Trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động trong Công ty: 25
2.3. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH: 26
2.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty: 27
2.3.2. Thực trạng cơ cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch xét theo các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức: 28
2.3.2.1. Chuyên môn hoá trong lĩnh vực quản lý: 28
2.3.2.2. Phân chia thành các bộ phận, phân hệ: 32
2.3.2.3. Các mối quan hệ quyền hạn và sự hợp tác trong cơ cấu tổ chức: 40
2.3.2.4. Cấp quản lý, tầm quản lý: 41
2.3.2.5. Tập trung và phi tập trung: 42
2.3.2.6. Phối hợp giữa các bộ phận: 42
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH. 44
3.1. Phương hướng, quan điểm hoàn thiện: 44
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện: 44
3.2.1. Chuyên môn hoá kết hợp với tổng hợp hoá: 45
3.2.2. Sắp xếp lại các phòng ban chức năng: 45
3.2.3. Giảm bớt gánh nặng tầm quản lý: 49
3.2.4. Tăng mức độ phi tập trung và giảm mức độ tập trung: 50
3.2.5. Nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận trong tổ chức: 52
3.3. Điều kiện thực hiện các kiến nghị: 53
KẾT LUẬN 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 56
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g thứ 1 triệu chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển và phù hợp với nền kinh tế thị trường ngày 12/8/1993, Bộ Xây dựng ra Quyết định số 363/QĐ - BXD về việc thành lập Công ty xi măng Hoàng Thạch trên cơ sở hợp nhất Công ty kinh doanh xi măng số 3 Hoàng Thạch với Nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Kể từ đó Nhà máy xi măng Hoàng Thạch được đổi thành Công ty xi măng Hoàng Thạch. Nhiệm vụ của Công ty lúc này là tổ chức kinh doanh sản phẩm trên địa bàn các tỉnh theo quy định của Tổng Công ty xi măng Việt Nam, vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ được giao và cung ứng kịp thời nhu cầu của thị trường ngày càng cao Công ty chủ trương xây dựng dây chuyền Hoàng Thạch II. Ngày 28/1/1998, Bộ Xây dựng có Quyết định số 28 BXD/KH - ĐT phê duyệt dây chuyền Hoàng Thạch II. Dây chuyền Hoàng Thạch II có công suất thiết kế là 1,2 triệu tấn xi măng/năm, như vậy công suất của Công ty sau khi hoàn thành dây chuyền II là 2,3 triệu tấn xi măng/năm.
2.1.3. Giai đoạn thực hiện sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996 đến nay):
Sau thời gian khẩn trương khởi công và xây dựng ngày 12/5/1996 dây chuyền Hoàng Thạch II chính thức đi vào hoạt động đưa sản lượng xi măng từ 1,1 triệu tấn lên 1,7 triệu tấn năm 1996, tăng lên 2,03 triệu tấn năm 1997 và 2,19 triệu tấn năm 1998.
Năm 1999 Công ty xi măng Hoàng Thạch đã cổ phần hoá xưởng may Bao thành Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, năm 2004 cổ phần đoàn vận tải thuỷ thành Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Hoàng Thạch, đồng thời năm 2004 Công ty tiếp nhận Nhà máy Vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam từ Tổng Công ty Thuỷ tinh gốm sứ và năm 2006 tiếp nhận Xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy thuộc Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng thành đơn vị chính thức của Công ty.
Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, từ ngày thành lập cho đến nay Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn từng bước vươn lên nắm vững và làm chủ công nghệ sản xuất xi măng tiên tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý sản xuất, xây dựng và hoàn chỉnh các quy trình quy phạm quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý hai dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại. Thương hiệu xi măng Hoàng Thạch, một thương hiệu lớn của xi măng Việt Nam - biểu tượng của sự bền vững, an toàn và ổn định, đã, đang và sẽ được khách hàng, người tiêu dùng mến mộ và tín nhiệm.
2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH:
2.2.1. Chiến lược phát triển của Công ty:
Bảo đảm các điều kiện để Công ty phát triển vững chắc và ổn định khi có sự thay đổi mô hình quản lý; giữ vững nhịp điệu sản xuất liên tục và ổn định của cả 2 dây chuyền để sản xuất clinker hàng năm đạt sản lượng cao, chất lượng tốt giữ uy tín thương hiệu xi măng Hoàng Thạch trên thị trường; bảo đảm an toàn, môi trường xanh sạch đẹp; tăng cường pha phụ gia và sản xuất xi măng PCB40 khi thị trường yêu cầu. Thị trường tiêu thụ xi măng truyền thống được giữ vững, đồng thời mở rộng thêm thị trường mới, tập trung trước hết là ở các tỉnh phía Bắc. Về công tác quản lý: sử dụng tốt, có hiệu quả các nguồn vốn và các máy móc, thiết bị hiện có; tiếp tục thực hiện các biện pháp để giảm các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm, trên cơ sở các định mức thiết kế, các định mức của khu vực và trên thế giới; quan tâm đến các loại vật tư, thiết bị trong nước sản xuất thay thế hàng nhập ngoại. Đầu tư theo chiều rộng: xây dựng dây chuyền III và nghiên cứu đầu tư phát triển theo chiều sâu: cải tạo, nâng công suất của lò nung số 1. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; quy chế dân chủ được thực hiện tốt hơn, đời sống của cán bộ, công nhân viên được cải thiện.
Tiếp tục xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty không những có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sản xuất xi măng đáp ứng yêu cầu sản xuất 3 dây chuyền, mà còn phải tiếp tục xây dựng phong cách làm việc mới; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Thực hiện chủ trương tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các Nhà máy xi măng hiện có nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng, giảm chi phí vốn đầu tư, nhanh chóng phát huy hiệu quả kịp thời đáp ứng cân đối cho nhu cầu tăng trưởng tiêu thụ xi măng. "Dự án mở rộng dây chuyền III Công ty xi măng Hoàng Thạch" đã được ưu tiên bố trí sắp xếp vào danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2005 - 2008 trong quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp xi măng năm 2005 - 2008 được Chính phủ phê duyệt và đang triển khai thi công xây dựng dự kiến đưa dây chuyền III đi vào sản xuất vào quý I năm 2009.
Dự án dây chuyền Hoàng Thạch III sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng sẽ góp phần đưa tổng công suất Công ty đạt 3,1 triệu tấn clinker/năm tương ứng công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm. Do khâu sản xuất ban đầu còn hạn chế việc tiêu thụ xi măng Hoàng Thạch (cho cả 3 dây chuyền) vẫn được xác định tại thị trường trong nước. Tuy nhiên do điều kiện khá thuận lợi so với các Công ty khác trong Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, sản phẩm gia tăng của dự án đầu tư dây chuyền III của Công ty sẽ được xác định chủ yếu phục vụ việc điều tiết, chiếm lĩnh thị trường xi măng khu vực phía Nam.
Sản phẩm dây chuyền III cùng với sản phẩm dây chuyền I và II của Công ty xi măng Hoàng Thạch sẽ bổ sung đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường xi măng trong nước, làm tăng hiệu quả kinh doanh và ổn định tình hình hoạt động của Công ty xi măng Hoàng Thạch.
Trong những năm qua nhờ hoạch định và thực hiện đúng chiến lược, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doan:
STT
Tên chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
1
SP tiêu thụ
Tấn
3.575.000
3.568.045
3.615.066
2
Doanh thu
Tỷ đồng
2.200
2.756
3.012
3
Nộp ngân sách
Tỷ đồng
127
156
138
4
Lợi nhuận
Tỷ đồng
200
320
400
5
Thu nhập bình quân
Đồng
3.580.000
3.760.000
4.120.000
6
Đầu tư chiều sâu
Tỷ đồng
24
27
29
Bảng 2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty xi măng Hoàng Thạch (Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005, 2006, 2007)
2.2.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất:
Công ty xi măng Hoàng Thạch có dây chuyền sản xuất xi măng khá hiện đại. Công nghệ sản xuất xi măng theo phương pháp lò quay. Công ty có 2 dây chuyền sản xuất chính: Dây chuyền I là dây chuyền sản xuất xi măng lò quay, phương pháp khô, chu trình kín, có hệ thống trao đổi nhiệt 4 tầng (cyclon) và hệ thống làm nguội kiểu hành tinh gồm 10 lò con. Dây chuyền Hoàng Thạch I từ khâu cấp nguyên liệu đến nghiền, đóng bao và xuất xi măng được tự động hoàn toàn từ phòng điều khiển trung tâm của Công ty thông qua hệ thống các máy tính điện tử và thiết bị vi xử lý. Dây chuyền Hoàng Thạch II là dây chuyền sản xuất xi măng lò quay, công nghệ tiên tiến, có hệ thống tiền nung (canciner) nên tiêu hao nhiệt lượng thấ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement