Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Colin
#652963

Download Chuyên đề Những giải pháp marketing nhằm nâng cao hoạt động xúc tiến cho sản phẩm Calcium Hasan 500 mg của Công ty Hasan - Dermapharm tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí

Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, tivi,
internet), các bác sĩ đã đưa ra những lời cảnh báo mức độ nguy hiểm
của bệnh loãng xương và nhu cầu bổ sung canxi hằng ngày, Hội loãng
xương Thế giới (International Osteoporosis Foundation- IOF) đã đứng
ra tổ chức Ngày Thế giới phòng chống loãng xương - World
Osteoporosis Day (viết tắt là WOD) nhằm tuyên truyền, cổ động cho
phong trào phòng chống loãng xương. Những hoạt động trên đã giúp
người Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc bổ sung canxi hằng n gày
cho cơ thể và nhu cầu sử dụng viên bổ sung ngày càng tăng, đây là cơ
hội tốt cho viên sủi Calcium Hasan 500 mg mở rộng thị trường, nâng
cao doanh số.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

biệt là trong năm 2008.
- Doanh thu năm 2007 tăng 96% so với năm 2006, doanh thu năm 2008 tăng
102 % so với năm 2007.
- Lợi nhuận năm 2007 tăng 103,6% so với năm 2006, lợi nhuận năm 2008 tăng
93% so với năm 2007.
- Doanh thu năm sau đều tăng so với năm trước do:
 Công ty mở rộng quy mô sản xuất, nghiên cứu và sản xuất ra nhiều sản
phẩm mới.
 12/ 2008: Giải thưởng:Top Thương Hiệu Mạnh Uy Tín Hàng Đầu Việt
Nam Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế, thương hiệu Hasan được biết
đến nhiều, tạo được lòng tin đối với bác sĩ, nhà thuốc, bệnh viện.
 Mở rộng thị trường ra các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
 Tạo được mối quan hệ tốt với bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc, hiệu
thuốc, đại lý, phòng mạch, phòng khám ở các tỉnh, thành phố.
- Mục tiêu doanh thu trong năm 2009 là 160 tỷ đồng, mục tiêu mỗi quý là 40
tỷ đồng.
- Doanh thu trong quý 1 năm 2009 đạt 37 tỷ đồng.
Bảng 2.4: Cơ cấu doanh số
Cơ cấu doanh số 2006 2007 2008
OTC 25,6% 28% 20,6%
ETC 74,4% 72% 79,4%
Tổng cộng 100% 100% 100%
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán)
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh
SVTH: Võ Thiên Nga 25
- Mặc dù công ty đầu tư nhiều công sức và tiền bạc nhưng cơ cấu doanh số OTC
vẫn còn thấp.
- Mục tiêu năm 2009 tăng danh số OTC lên 35%.
2.1.10. Sản phẩm:
Bảng 2.5: Nhóm sản phẩm của công ty 2006 – 2008
Sản phẩm 2006 2007 2008
Số lượng 20 42 69
Nhóm thuốc
1. Tim mạch
2. Thần kinh
3. Mỡ máu
4. Đái tháo đường
1. Tim mạch
2. Thần kinh
3. Mỡ máu
4.Đái tháo đường
5. Hô hấp
6. Viên sủi
7. Tiêu Hóa
8. Kháng Sinh
1. Tim mạch
2. Thần kinh
3. Mỡ máu
4. Đái tháo đường
5. Hô hấp
6. Viên sủi
7. Tiêu Hóa
8. Kháng Sinh
9. Kháng Viêm
10. Loãng Xương
Chất lượng:
nghiên cứu
tương đương
sinh học
Nifedipin Hasan 20
Retard
Gabahasan 300
Lodivas 5
Forminhasan 850
Vashasan 35 MR
Bihasal 5
Glisan 30 MR
(Nguồn: Phòng phát triển thị trường)
Những sản phẩm chiến lược của công ty cho thị trường OTC: AceHasan
200, Hasangastryl, Hasanvit, AziHasan, Hasanclar, Nifedipine Hasan 20 retard,
Nifedipine Hasan 20, Calcium Hasan 500, Vitaneurin, Hasancetam 800 mg.
Công ty thường xuyên nghiên cứu những sản phẩm mới. Trong năm 2009,
công ty đã đăng ký và sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới như Calcium Hasan 500
mg, Plahasan 75, Glisan 30 MR, DH – Rosidia 4.
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh
SVTH: Võ Thiên Nga 26
2.1.11. Phân phối:
Bảng 2.6: Hệ thống kênh phân phối của công ty 2007 – 2008
STT Kênh phân phối 2007 2008 Tỷ lệ thay đổi (%)
1 Bệnh viện 155 270 74%
2 Trung tâm y tế 300 500 67%
3 Phòng khám 120 200 67%
4 Nhà thuốc, hiệu thuốc, đại lý 3,500 4,900 40%
5 Phòng mạch 950 1200 16%
Tổng cộng 5,025 7,070
(Nguồn: Phòng Sales & Marketing)
HỆ THỒNG PHÂN PHỐI:
Thị trƣờng OTC: Bao gồm phòng mạch, nhà thuốc, hiệu thuốc và đại lý.
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kênh phân phối thị trƣờng OTC
(Nguồn: Phòng Sales & Marketing)
Nhà thuốc: Do dược sĩ đứng tên, thuộc sở hữu tư nhân.
Hiệu thuốc:Do dược sĩ đứng tên và trực thuộc một công ty dược.
HASAN
Công ty dƣợc tƣ nhân
Nhà Thuốc Hiệu thuốc
Nhà thuốc
Thuốc
HHiệu thuốc
Thuốc
Nhà thuốc Hiệu thuốc
Phòng mạch tƣ
Phòng mạch tƣ
Phòng mạch tƣ Phòng mạch tƣ
Phòng mạch tƣ

Phòng mạch tƣ
Công ty dƣợc nhà nƣớc
tại các tỉnh
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh
SVTH: Võ Thiên Nga 27
- Tại thành phố Hồ Chí Minh:
 Thuốc từ Công ty Hasan sẽ phân phối qua Công ty TNHH dược phẩm
Việt Đức và Cửa hàng số 42.
 Công ty Việt Đức phân phối thuốc đến các phòng mạch ở tất cả các quận,
huyện.
 Cửa hàng 42 phân phối thuốc đến các hiệu thuốc, nhà thuốc, đại lý.
- Tại các tỉnh:
 Công ty phân phối thuốc qua Công ty dược nhà nước tại các tỉnh và Công
ty dược tư nhân.
 Thuốc từ Công ty dược nhà nước và Công ty dược tư nhân sẽ được phân
phối đến người sử dụng, thông qua hệ thống nhà thuốc, hiệu thuốc, đại lý.
Thị trƣờng ETC: Bao gồm bệnh viện nhà nước, bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế,
phòng khám (có từ 2 bác sĩ đứng tên trở lên, phòng mạch chỉ có 1 bác sĩ đứng tên).
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ kênh phân phối thị trƣờng ETC
(Nguồn: Phòng Sales & Marketing)
Công ty Hasan không trực tiếp tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho các
bệnh viện nhà nước, bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế, phòng khám mà phải thông
qua Công ty Việt Đức hay công ty dược nhà nước, tư nhân vì theo giấy phép đăng
ký kinh doanh, công ty chỉ đăng ký sản xuất, không đăng ký phân phối.
Việt Đức
HASAN
Công ty dƣợc nhà nƣớc
& tƣ nhân
Bệnh viện Trung tâm y tế Bệnh viện Trung tâm y tế
Bệnh viện
tƣ nhân
Bệnh viện
Tƣ nhân
Phòng Khám Phòng Khám
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh
SVTH: Võ Thiên Nga 28
2.1.12. Định hƣớng phát triển
 Hoài bão: “ Trở thành công ty cung cấp dược phẩm chuyên khoa chất
lượng Châu Âu hàng đầu tại Việt Nam”.
 Mục tiêu năm 2009:
- Doanh số tăng trưởng 60% đạt 160 tỷ đồng.
- Xây dựng thương hiệu Hasan vững mạnh tại thị trường Việt Nam và
vươn ra các nước trong khu vực.
- Công ty phát triển toàn diện về chiều rộng (mở rộng thị trường lên các
tỉnh Tây Nguyên, Miền Trung) và chiều sâu (tạo thêm nhiều mối quan
hệ tốt với bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, hiệu thuốc, đại lý; tăng doanh
số những thị trường hiện tại).
 Năm chương trình hành động:
1. Chương trình tái cấu trúc và hoàn thiện hệ thống quản lý.
2. Chương trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
- Hoàn thiện chính sách nhân sự.
- Cung cấp các chế độ huấn luyện và đào tạo thường xuyên.
- Chính sách lương thưởng xứng đáng sẽ được áp dụng cho toàn thể
nhân viên.
3. Chương trình nghiên cứu - phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất
lượng sản phẩm và năng lực sản xuất: Đầu tư mạnh mẽ cho bộ phận
nghiên cứu và phát triển: sản phẩm dạng bào chế phóng thích kéo
dài và các sản phẩm OTC:
- Công nghệ bào chế của Dermapharm AG.
- Sử dụng nguyên liệu Châu Âu cho tất cả các sản phẩm.
- Sản xuất nhượng quyền.
- Nghiên cứu tương đương sinh học.
- Xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn European GMP.
4. Chương trình marketing tổng lực:
Xây dựng thương hiệu Hasan đi vào lòng khách hàng mục tiêu:
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Tiên Minh
SVTH: Võ Thiên Nga 29
- Tăng cường quảng cáo tivi, báo, tạp chí.
- Khuyến mãi và giá hợp lý.
- Mở rộng việc chăm sóc khách hàng chu đáo.
- Hoàn thiện hệ thống phân phối.
5. Chương trình phát triển văn hóa HASAN:
Phát triển 3 giá trị cốt lõi
- Đoàn kết.
- Chia sẻ.
- Trung thực.
 Marketing: Mạnh mẽ và tổng lực:
- Quảng cáo tạp chí.
- Chương trình khuyến mãi.
- tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên nghành và tham gia tài trợ các
hội nghị khoa học, tổng kết cuối năm.
- Tổ chức các cuộc hội thảo, tour du lịch, và đặc biệt là chương trình
tham quan nhà máy Dermapharm AG tại Đức.
- Tham gia tài trợ các hoạt động khám bệnh từ thiện, tuyên truyền sức
khỏe.
2.2. Sơ lƣợc về sản phẩm Calcium Hasan 500mg:
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủi bọt chứa:
Caici gluconolactat………………………….2940 mg.
Calci carbonat………...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement