Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phmc150809
#652909 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hiện nay làm cho lực lượng sản xuất
phát triển. Kéo theo đó là sự phân công lao động quốc tế ngày càng lớn.
Trong quá trình vận động, toàn cầu hóa lại trở thành nhân tố thúc đẩy ngược
trở lại làm cho quá trình trên phát triển nhanh hơn. Chỉ vài thập kỷ trôi qua,
thế giới đã thay đổi nhanh chóng. Không gian và thời gian không còn là rào
cản, sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các thị trường vốn quốc tế ngày càng mở
rộng, hàng loạt các thương vụ sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, liên kết theo đó
cũng gia tăng. Chính vì lẽ đó, một nhu cầu thực tiễn đặt ra đó là cần có
một hệ thống kế toán chất lượng cao toàn cầu, một chuẩn mực thống nhất để
ghi nhận thông tin tài chính. Nhu cầu này chính là điều kiện để đảm bảo cho
các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc thống
nhất trong công tác báo cáo tài chính. Cũng vì nguyên nhân này mà Ủy ban
chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã chuyển trọng tâm sang xây dựng các
chuẩn mực phức tạp hơn, có thể bắt buộc các thị trường vốn trên toàn thế giới
phải tôn trọng.
Một hệ thống chuẩn mực kế toán thống nhất chất lượng cao toàn cầu không
chỉ gia tăng chất lượng báo cáo tài chính mà còn giảm đi chi phí vốn mà
doanh nghiệp phải gánh chịu để lập báo cáo tài chính theo từng GAAP của
quốc gia sở tại. Động thái này làm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư quốc tế
bởi nó gia tăng khả năng so sánh giữa các báo cáo tài chính của những công
ty trên các thị trường vốn khác nhau. Với ưu thế rõ nét đó, ngày nay vấn đề
đặt ra đối với các quốc gia không chỉ dừng lại ở việc hòa hợp chuẩn mực kế
toán quốc tế mà phải là hội tụ với chuẩn mực kế toán quốc tế. Mỗi một quốc
gia không ngừng nỗ lực để đạt đến hội tụ, không dừng ở góc độ thống nhất
tiêu chuẩn thông tin tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm với xã hội. Đây là
xu hướng tất yếu khách quan nhưng con đường đi như thế nào là câu chuyện
mà mỗi quốc gia phải tự tạo lập.
Với sự kiện trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2006, Việt
Nam càng không thể đi lệch khỏi xu hướng phát triển tất yếu đó. Để đáp ứng
yêu cầu hội nhập cũng như nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng trong
nền kinh tế toàn cầu hóa đòi hỏi hệ thống kế toán Việt Nam cần có
những bước đi thích hợp hơn. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Một số định
hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế” để
nghiên cứu như là một yêu cầu do thực tiễn đặt ra đối với khoa học.
2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của luận án là nhằm đưa ra một số định hướng cho kế toán Việt
Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.
Đối tượng nghiên cứu
Luận án nghiên cứu một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình
hội tụ kế toán quốc tế trên cơ sở bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên
thế giới.
Phạm vi nghiên cứu
Để đáp ứng mục tiêu nêu trên, luận án tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính
sau đây:
- Phân tích sự hội tụ kế toán quốc tế đang diễn ra hiện nay ở một số quốc
gia trên thế giới, điển hình là thông qua các dự án hội tụ: IASB với Hoa
Kỳ, IASB với EU, Trung Quốc, Malaysia; - Phân tích quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
trong thời gian qua để đưa ra định hướng cho kế toán Việt Nam trong
tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.
3. Phương pháp nghiên cứu:
- Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng chỉ đạo việc nghiên cứu;
- Sử dụng phương pháp quy nạp để nghiên cứu vấn đề lý luận và trình
bày quan điểm về các vấn đề liên quan;
- Sử dụng phương pháp thống kê và phân tích để nghiên cứu vấn đề thực
tiễn;
- Sử dụng phương pháp tổng hợp để đưa ra đề xuất theo mục tiêu đã định
hướng.
4. Những đóng góp của luận án:
Những đóng góp chính của luận án bao gồm:
- Nghiên cứu xu thế hội tụ kế toán quốc tế đang diễn ra trên thế giới hiện
nay và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;
- Đưa ra một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ
kế toán quốc tế.
5. Bố cục của luận án:
Luận án gồm 78 trang, 09 phụ lục. Nội dung luận án ngoài phần mở đầu và
kết luận, danh mục bảng biểu – sơ đồ, tài liệu tham khảo, bao gồm ba chương:
Chương 1: Hội tụ kế toán quốc tế - xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay
Chương 2: Tình hình kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn
cầu hóa kinh tế hiện nay
Chương 3: Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ
kế toán quốc tế CHƯƠNG 1
HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ - XU HƯỚNG TẤT YẾU
CỦA THỜI ĐẠI NGÀY NAY
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ
1.1.1. VẤN ĐỀ TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ NHU CẦU THÔNG TIN
KẾ TOÁN
Quá trình toàn cầu hóa kinh tế hiện nay trên thế giới diễn ra với một tốc độ
nhanh chóng dù rằng vẫn tồn tại nhiều quan điểm phản đối xuất phát từ mặt
trái của quá trình này mang lại. Toàn cầu hóa đã thúc đẩy lực lượng sản xuất
phát triển và một khía cạnh khác không thể phủ nhận đó chính là sự phát triển
mạnh mẽ của thị trường vốn quốc tế. Từ đó dẫn đến gia tăng tính phụ thuộc
của các quốc gia trong luồng đầu tư và thương mại quốc tế, các quyết định về
phân bổ nguồn lực, giá cả, các giao dịch quốc tế được thuận tiện dễ dàng góp
phần làm cho thị trường tài chính quốc tế trở nên hữu hiệu hơn. Theo thống
kê của Unctad chỉ trong vòng 02 năm từ 2004 đến 2006 dòng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài vào/ra đã tăng từ 742/877 tỷ USD lên đến 1.305/1.215 tỷ
USD; số vụ mua bán hoạt động hợp nhất và sáp nhập (M&A) xuyên quốc gia
đã tăng từ con số 5.113 lên 6.974 với trị giá 380 tỷ USD lên đến 880 tỷ USD.1
Toàn cầu hóa nghĩa là một sự hội nhập không thể tránh khỏi giữa các quốc
gia, thị trường, là sự vươn mình của các công ty, tập đoàn, tổ chức, cá nhân
vượt ra khỏi rào cản “biên giới” để thiết lập các giao dịch sao cho chi phí là
thấp nhất. Từ đó một vấn đề được quan tâm của tất cả các đối tượng liên quan
đó là chất lượng của thông tin tài chính. Để bảo đảm lợi ích của các bên trong
quá trình đầu tư, vấn đề không chỉ là chuẩn hóa chất lượng thông tin mà còn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1027384 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement