Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phmc150809
#652909

Download Luận án Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế miễn phí

Từ năm 1986, Việt Nam bước đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc thực hiện chính sách mở cửa, vai trò
của kinh tế tư nhân được thừa nhận, thị trường chứng khoán được khuyến
khích phát triển. Ngoài ra, nhà nước cũngcam kết nỗ lực cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế Việt Nam với khu
vực và thế giới.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được thành lập vào tháng
07/2000, trải qua nhiều bước thăng trầm, phát triển nóng rồi chuyển sang giai
đoạn suy thoái tạo tiền đề cho những bước phát triển cả về chất và lượng đối
với kênh huy động vốn này.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hời điểm này Malaysia chính
thức công bố mục tiêu hội tụ với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs)
vào năm 2012.
Quá trình hội tụ với chuẩn mực kế toán quốc tế ở Malaysia đã đạt được
các thành tựu sau:
Đổi tên chuẩn mực của MASB thành các chuẩn mực báo cáo tài chính (FRS)
tiệm cận với các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và số thay đổi
tương ứng theo số của chuẩn mực quốc tế. Tính đến nay, MASB đã tạo ra
tổng cộng 208 công bố chuyên môn, gồm 85 chuẩn mực (bao gồm các hướng
dẫn), 2 lời nói đầu, 2 SOPs (các công bố nguyên tắc – Statement of
principles), 5 thông cáo chuyên môn, 19 bản dịch và 94 bản dự thảo trưng cầu
ý kiến [29]. Các chuẩn mực báo cáo tài chính mới/sửa đổi - FRSs hiện nay là
không bắt buộc đối với “các doanh nghiệp thuộc khu vực tư”.
Thực tế, hiện nay có 02 bộ chuẩn mực kế toán ở Malaysia (Phụ lục 6):
 Chuẩn mực báo cáo tài chính (FRSs), được sử dụng bởi các công
ty mà nó được yêu cầu phải lập hay gửi các báo cáo tài chính
cho Ủy ban chứng khoán hay Ngân hàng Negara Malaysia, và
bởi các công ty con, công ty liên kết, hay các công ty hợp nhất
kiểm soát chúng;
 Chuẩn mực báo cáo của các doanh nghiệp tư nhân (PERSs), có
thể được sử dụng bởi tất cả các công ty khác nhau.[48, trang 1]
33
Có thể thấy thông qua hai hệ thống báo cáo này, đặc biệt là FRS thì chuẩn
mực của Malaysia giống hệt với IFRS. Chỉ có hai khác biệt quan trọng giữa
FRS với IFRS đó là chuẩn mực IAS 39 với IAS 41 đang được xem xét để
thông qua. Nguyên nhân xuất phát từ thực tế của quốc gia này là một quốc gia
sản xuất dầu cọ lớn nhất và mủ cao su đứng thứ 3 trên thế giới. Vì vậy, việc
cân nhắc đối với chuẩn mực này xuất phát từ quyền lợi của người lập cũng
như người sử dụng báo cáo tài chính.
Trước năm 2012, tất cả chuẩn mực kế toán được xét duyệt có thể áp dụng đối
với các công ty niêm yết công, công ty đại chúng và các doanh nghiệp phải
công bố báo cáo kế toán cho công chúng khác sẽ hội tụ đầy đủ với IFRSs.
1.4.2. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
Dựa trên việc nghiên cứu về các dự án hội tụ nêu trên có thể rút ra một số bài
học kinh nghiệm như sau cho Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế,
đó là:
Sự lựa chọn cách hội tụ với chuẩn mực kế toán quốc tế
Những phân tích đã trình bày như trên chứng tỏ việc lựa chọn cách
nào để đi đến hội tụ với chuẩn mực kế toán quốc tế tùy thuộc vào đặc điểm
riêng của mỗi một quốc gia cũng như xuất phát điểm của bản thân quốc gia đó
trong tiến trình hội tụ:
- cách tự phát triển hệ thống kế toán và đi đến hội tụ với kế toán
quốc tế chỉ thích hợp với những quốc gia đã có một sự phát triển cao
của hệ thống chuẩn mực kế toán cũng như một cơ quan lập quy đủ khả
năng để xây dựng chuẩn mực cho riêng mình. cách này đòi hỏi
quốc gia phải có đủ nguồn lực để thúc đẩy, tìm kiếm sự hội tụ và chất
lượng các chuẩn mực kế toán đang sử dụng ở những quốc gia khác
nhau;
34
- cách sử dụng các chuẩn mực quốc tế như chuẩn mực quốc gia
mặc dù được sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế cũng như tiết kiệm
được nhiều thời gian và chi phí tuy nhiên không được đánh giá là một
sự lựa chọn tối ưu đối với mọi quốc gia. Bởi lẽ cách này chỉ tỏ
ra thích hợp đối với các quốc gia trong lịch sử chịu ảnh hưởng bởi đặc
trưng của trường phái Anglo – Saxon;
- cách sử dụng chuẩn mực quốc tế dựa trên sự xem xét thực tiễn
quốc gia tỏ ra là một lựa chọn tối ưu bởi lẽ vừa đảm bảo sự phù hợp với
đặc điểm riêng của quốc gia vừa tiết kiệm được thời gian và chi phí.
Tuy nhiên, cách này cũng đối mặt với thử thách không nhỏ do
chuẩn mực quốc tế mang lại đó là: toàn văn của chuẩn mực quốc tế là
tiếng Anh, mức độ phát triển của hệ thống kế toán tại các quốc gia thể
hiện qua vai trò của hội nghề nghiệp, nhân lực và trình độ của kế toán
viên…
Như vậy, sự lựa chọn cách hội tụ với chuẩn mực quốc tế của Việt
Nam cần dựa trên sự phân tích những điểm đặc thù của quốc gia cũng như xét
đến các thử thách liên quan đến từng cách. Thực tiễn của các nước
mới chuyển sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt Trung Quốc là quốc gia có
nhiều điểm tương đồng với Việt Nam là những kinh nghiệm mà Việt Nam cần
tham khảo khi lựa chọn.
Phương diện hợp tác quốc tế là điều mà bản thân mỗi quốc gia không thể
bỏ qua để thực hiện được mục tiêu hội tụ chuẩn mực quốc tế;
Trên cơ sở tham chiếu IFRSs việc vận dụng từng bước một cho từng loại
hình doanh nghiệp. Có thể chấp nhận 02 hệ thống kế toán trong giai đoạn
chuyển đổi.
35
Kết luận chương 1
Không ai có thể phủ nhận rằng kế toán chính là ngôn ngữ chung trong kinh
doanh. Với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay và sự phát triển mạnh mẽ của thị
trường vốn toàn cầu thì yêu cầu đặt ra chính là các báo cáo tài chính phải
được lập trên một cơ sở thống nhất. Do đó, hội tụ kế toán quốc tế là con
đường mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải thực hiện vì lợi ích của chính mình.
Từ năm 2001, cùng với sự thành lập IASB, trên 100 quốc gia yêu cầu hay
cho phép sử dụng IASs/IFRSs. Đến năm 2002, liên minh châu âu thông qua
pháp lệnh áp dụng IFRSs cho các công ty niêm yết vào năm 2005. Về phía
Hoa Kỳ, FASB và IASB đã đưa ra thỏa thuận lộ trình hội tụ giữa IFRSs và
US GAAP. Tiếp theo năm 2003, IASB ban hành chuẩn mực mới đầu tiên –
IFRS 1, thì một số quốc gia/vùng lãnh thổ gồm Australia, Hong Kong và New
Zealand cam kết áp dụng IFRSs. Tính đến năm 2005, ở châu âu gần 7.000
công ty niêm yết ở 25 quốc gia chuyển sang IFRSs. Tiến trình hội tụ này vẫn
tiếp tục bằng chính nỗ lực của các quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh về
kinh tế và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, Trung Quốc không thể bỏ qua
xu hướng này. Quốc gia hơn 1,3 tỷ dân này đã áp dụng các chuẩn mực kế toán
về cơ bản tiệm cận với IFRSs. Và đến năm 2007, Brazil, Canada, Chilê, Ấn
Độ, Nhật và Hàn Quốc tất cả đều thiết lập khung thời gian để thông qua hay
hội tụ với IFRSs.
Hội tụ kế toán quốc tế không phải chỉ diễn ra ở các quốc gia phát triển mà
đang là xu hướng toàn cầu. Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Vì vậy, cần thiết phải đưa ra định hướng xây dựng hệ thống kế toán quốc gia
trong tiến trình hội tụ với kế toán quốc tế. Thông qua cách tiếp cận của các
quốc gia, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho mình bởi xu thế hội
tụ là tất yếu.
36
CHƯƠNG 2
TÌNH HÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ HIỆN NAY
2.1. VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHỮNG THÁCH
THỨC ĐỐI VỚI THÔNG TIN KẾ TOÁN
Từ năm 1986, Việt Nam bước đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc thực hiện chính sách mở cửa, vai trò
của kinh tế tư nhân được th...
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement