Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By onestarvn
#652898

Download Tiểu luận Vai trò của Ngân hàng thương mại trong Thị trường chứng khoán miễn phí

Theo quan niệm của một số nhà chuyên môn thì, bảo lãnh phát hành chứng khoán
“là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục
trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ
chức phát hành để bán lại, hay mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết
của tổ chức phát hành, hay hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán
ra công chúng”.
b. Ý n++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i cổ phiếu thì trái phiếu có
tính an toàn cao hơn,tình thanh khoản tuơng đối sẽ là một công cụ đầu tư hấp dẫn với
dân chúng đặc biệt là ở Việt Nam khi cổ phiếu còn là một lĩnh vực mới mẻ.
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vai trò của Ngân hàng thương mại trong Thị trường chứng khoán 10
Quan trọng hơn, phát hành trái phiếu làm tăng tổng tài sản của các ngân hàng.
Giờ đây, có thể nói, tổng tài sản lớn đang là một thế mạnh mà các ngân hàng rất quan
tâm khai thác. Ngân hàng nào cũng muốn mình có tổng tài sản lớn nhất vì cổ đông và
khách hàng của họ cứ thấy ngân hàng nào có tổng tài sản lớn nhất là yên tâm. Điều này
hàm chứa nhiều rủi ro. Nhìn vào bảng tổng kết tài sản của một vài ngân hàng, vốn huy
động rất nhiều trong khi cho vay không có bao nhiêu, tức vốn vẫn chưa được sử dụng
hết. Vậy phát hành trái phiếu để làm gì? Tháng trước, BIDV phát hành 3.000 tỉ đồng
trái phiếu. Mặc dù số liệu không công bố nhưng nhiều nguồn tin cho biết đối tượng mua
chủ yếu là các ngân hàng khác. Như vậy, có tình trạng là ngân hàng này phát hành trái
phiếu, ngân hàng khác mua vào và cứ như thế tổng tài sản của các ngân hàng đều tăng
lên!
Trong giai đoạn hiện nay và những năm tới, nhu cầu vốn cho sự nghiệp công
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngày càng lớn.Đã đến lúc việc nghiên cứu để tiến tới
phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường trái phiếu quốc tế tạo ra một kênh huy động
vốn mới là rất cần thiết có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế và chuẩn bị từng
bước tham gia vào thị trường vốn quốc tế.
Ý nghĩa thứ hai trong việc phát hành trái phiếu là tăng hàng hoá cho thị trường
chứng khoán. Bởi vì hàng hóa cho thị truờng chứng khoán gồm 2 loại chủ yếu là cổ
phiếu và trái phiếu.Đó cũng là cách mở rộng hoạt động và qui mô cho thị
trường chứng khoán. Bên cạnh đó, ngân hàng giúp các công ty phát hành chứng khoán,
làm trung gian mua bán chứng khoán, cung cấp các dịch vụ lưu giữ và quản lý chứng
khoán cho khách hàng, thực hiện vịêc thanh toán chứng khoán...
2. Chức năng đầu tư:
a.Ví dụ:
Trong năm 2005, tổng lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 17.226 tỷ đồng,
trong đó các NHTM mua 12.058 tỷ đồng, chiếm khoản 70%.
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vai trò của Ngân hàng thương mại trong Thị trường chứng khoán 11
Với những con số cụ thể gần đây Ngân hàng Á Châu (ACB) đầu tư vào chứng
khoán của ngân hàng này xếp đầu bảng trong các ngân hàng, lên tới 9.636,853 tỷ đồng
đến 31/12/2007. Những ngân hàng khác dù nhỏ hơn, nhưng con số đầu tư chứng khoán
cũng lên tới hàng ngàn tỷ đồng, chẳng hạn ABBank đã chi ra khoảng 3.600 tỷ đồng để
đầu tư vào chứng khoán; SeABank là gần 4.000 tỷ đồng; Techcombank xấp xỉ 7.000 tỷ
đồng và VIB Bank là 6.676 tỷ đồng…
b.Ý nghĩa:
Như đã giới thiệu ở trên, trong những năm gần đây thị trường chứng khoán Việt
Nam đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. Trong đó vai trò của Ngân hàng thương
mại trong việc đầu tư là rất quan trọng và gần như là khách hàng lớn nhất của thị trường
này.
Ích lợi đầu tiên là lượng tiền của chúng ta có thể đi vào sản xuất, nâng cao đời
sống tiêu dùng, giải phóng sức lao động, tăng thêm được rất nhiều công ăn việc làm...
Ngân hàng thương mại đã phát huy được nguồn vốn lớn của mình để thúc đẩy tốc độ
phát triển kinh tế. Với tư cách là một nhà đầu tư, Ngân hàng đã có những tác động tích
cực trong việc mở rộng thị trường, nâng lượng lưu thông hàng hoá trên thị trường
chứng khoán, mở rộng qui mô vốn cho các doanh nghiệp từ đó nâng cao sản xuất.
Ngoài ra việc này còn tăng tính thanh khoản cho công cụ nợ này, giúp cho trái phiếu có
một sức hấp dẫn hơn trên thị trường tiền tệ.
Trong thời gian gần đây khi nền kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng lạm phát
cao, Nhà nước đã đưa ra một loạt các biện pháp kiểm soát tín dụng, lãi suất được áp
dụng trong đó một biện pháp hiệu quả là khuyến khich ngân hàng thương mại mua trái
phiếu. Khi đó lượng tiền trong nền kinh tế được thu hẹp, chi tiêu công giảm và tăng
hiểu quả đầu tư. Chính vì vậy cùng với những chính sách thắt chặt tiền tệ và điều chỉnh
lãi suất, đây là một chính sách hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam còn phát triển chưa
bền vững.
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vai trò của Ngân hàng thương mại trong Thị trường chứng khoán 12
3. Chức năng phân phối, bảo lãnh phát hành:
a.Định nghĩa:
Theo quan niệm của một số nhà chuyên môn thì, bảo lãnh phát hành chứng khoán
“là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục
trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ
chức phát hành để bán lại, hay mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết
của tổ chức phát hành, hay hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán
ra công chúng”.
b. Ý nghĩa:
Với quan niệm này thì, người bảo lãnh có thể là ngân hàng thương mại, hay
một tổ chức được phép hỗ trợ cho công ty phát hành chứng khoán của mình, hay chủ
sở hữu chứng khoán phát hành và phân phối chứng khoán. Như vậy, người bảo lãnh
cho phát hành chứng khoán không chỉ là nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng, của các
ngân hàng thương mại nữa, mà còn là nghiệp vụ của các tổ chức được phép hỗ trợ cho
công ty phát hành chứng khoán của mình; thậm chí còn là nghiệp vụ của chủ sở hữu
chứng khoán phát hành và phân phối chứng khoán!
Một vấn đề khác rất đáng được quan tâm là, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng
khoán được thực hiện “bằng việc thoả thuận mua bán chứng khoán để bán lại, hay bán
chứng khoán thay mặt người phát hành hay người chủ sở hữu”. Như vậy, khi đứng ra
làm người bảo lãnh phát hành chứng khoán, ngân hàng thương mại hay một tổ chức nào
đó được lựa chọn phải làm một cam kết với người phát hành chứng khoán là phải mua
và bán hết số lượng đã phát hành. Điều này cũng có nghĩa là, người bảo lãnh phát hành
chứng khoán cũng là người bao tiêu toàn bộ “hàng hoá” đã được phát hành ra.
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là một trong những nghiệp vụ có khả năng đem
lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân các ngân hàng với tư cách là người bảo lãnh
mà quan trọng hơn là cho tất cả những ai có nhu cầu đầu tư trên thị trường chứng
khoán. Đặc biệt, với các doanh nghiệp không phải ngân hàng muốn phát hành cổ phiếu
khi có bảo lãnh của ngân hàng thì khả năng bán ra của các cổ phiếu này là rất lớn. Tuy
vậy, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay nghiệp vụ này hầu như chưa
TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vai trò của Ngân hàng thương mại trong Thị trường chứng khoán 13
được thực hiện. Một mặt cũng có thể do nhu cầu bảo lãnh phát hành chứng khoán của
các doanh nghiệp không phải ngân hàng chưa có; mặt khác bản thân các ngân hàng
thương mại đang còn rất dè dặt đối với nghiệp vụ đang còn quá mới mẻ này.
Để có thể thực hiện được nghi...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement