Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pandzeus
#652882

Download Đề tài Tác động của năng lực marketing đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp các tỉnh phía nam miễn phí

H1: Có mối quan hệ dương giữa chất lượng quan hệ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
H2: Có mối quan hệ dương giữa khả năng đáp ứng khách hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
H3.1: Có mối quan hệ dương giữa khả năng tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
H3.2: Có mối quan hệ dương giữa khả năng hiểu và phản ứng với đối thủ cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
H4: Có mối quan hệ dương giữa khả năng thích ứng môi trường và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
H5: Có sự khác biệt trong tác động của chất lượng quan hệ đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau.
H6: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng đáp ứng khách hàng đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau.
H7.1: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng tìm hiểu đối thủ cạnh tranh đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau.
H7.2: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng phản ứng đối thủ cạnh tranh đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau
H8: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng thích ứng môi trường đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

CBHD : GS.TS Nguyễn Đình Thọ Sinh viên: Nguyễn Thị Mỹ Hiệp MSSV : 01707026 TÁC ĐỘNG CỦA NĂNG LỰC MARKETING ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÁC TỈNH PHÍA NAM NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Cạnh tranh ngày càng tăng => nâng cao năng lực cạnh tranh Nguồn lực là yếu tố quyết định Năng lực marketing là yếu tố quan trọng nhất Năng lực Marketing tác động như thế nào đến kết quả kinh doanh? Xây dựng năng lực Marketing để có tác động tốt nhất đến kết quả kinh doanh? II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI ĐỀ TÀI Mục tiêu đề tài: Xem xét tác động của từng thành phần năng lực Marketing đến KQKD Đề xuất kiến nghị xây dựng năng lực Marketing cho doanh nghiệp Đối tượng khảo sát: Ban giám đốc công ty Trưởng/ phó phòng Marketing Phạm vi đề tài: Các doanh nghiệp phía nam Tháng 2/2009 đến 6/2009 III. MÔ HÌNH & CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU III. MÔ HÌNH & CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU H1:Có mối quan hệ dương giữa chất lượng quan hệ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H2: Có mối quan hệ dương giữa khả năng đáp ứng khách hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H3: Có mối quan hệ dương giữa khả năng phản ứng với đối thủ cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H4: Có mối quan hệ dương giữa khả năng thích ứng môi trường và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H5: Có sự khác biệt trong tác động của chất lượng quan hệ đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau. H6: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng đáp ứng khách hàng đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau H7: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng phản ứng đối thủ cạnh tranh đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau H8: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng thích ứng môi trường đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Hình 2: Quy trình nghiên cứu IV.1 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7 IV.2 Đ.GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO IV.8 IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.1 Thu thập dữ liệu Khảo sát questionnaire qua thư, mail,v.v… 106 bảng trả lời hợp lệ IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo Phương pháp: Cronbatch Alpha Yêu cầu: Hệ số tương quan biến – tổng ≥ 0.3 Cronbatch Alpha ≥ 0.6 Mức ý nghĩa của f-test 50% KMO >0.5 Kết quả: Biến PUDT16 không đạt yêu cầu về độ phân biệt Khái niệm “phản ứng đối thủ” không đạt yêu cầu về độ hội tụ => phân thành hai khái niệm mới: “tìm hiểu đối thủ” & “phản ứng đối thủ” IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.3 Đánh giá độ phân biệt và hội tụ của thang đo IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.4 Đánh giá lại độ tin cậy của thang đo cho hai khái niệm mới Kết quả: hai khái niệm mới đều đạt độ tin cậy IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.5 Mô hình & giả thuyết nghiên cứu mới IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.5 Mô hình & giả thuyết nghiên cứu mới H1: Có mối quan hệ dương giữa chất lượng quan hệ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H2: Có mối quan hệ dương giữa khả năng đáp ứng khách hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H3.1: Có mối quan hệ dương giữa khả năng tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H3.2: Có mối quan hệ dương giữa khả năng hiểu và phản ứng với đối thủ cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H4: Có mối quan hệ dương giữa khả năng thích ứng môi trường và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp H5: Có sự khác biệt trong tác động của chất lượng quan hệ đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau. H6: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng đáp ứng khách hàng đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau. H7.1: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng tìm hiểu đối thủ cạnh tranh đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau. H7.2: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng phản ứng đối thủ cạnh tranh đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau H8: Có sự khác biệt trong tác động của khả năng thích ứng môi trường đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh, hình thức sở hữu và quy mô khác nhau. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.6 Phân tích hồi quy Tất cả các biến đều có tác động dương đến KQKD trừ khả năng“tìm hiểu ĐTCT” => H1, H2, H3.2, H4 được ủng hộ, H3.1 bị bác bỏ R Square = 0.450 Mô hình giải thích được 45% sự biến thiên của kết quả kinh doanh tác động bởi năng lực Marketing IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.7 Kiểm định các giả thuyết hồi quy - Giả thuyết về quan hệ tuyến tính Các phần dư phân tán ngẫu nhiên xung quanh đường đi qua tung độ 0 mà không tạo ra một đường có hình dạng cụ thể nào => các biến có QHTT IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.7 Kiểm định các giả thuyết hồi quy Giả thuyết về phương sai của sai số không đổi Phương pháp: kiểm định tương quan Perason giữa giá trị tuyệt đối của phần dư với tất cả các biến Kết quả: Sig của kiểm định đều lớn hơn 5% =>không bác bỏ được giả thuyết hệ số tương quan hạng của tổng thể bằng 0 => phương sai của sai số không đổi IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.7 Kiểm định các giả thuyết hồi quy Giả thuyết về phân phối chuẩn của phần dư Biểu đồ Q-Q plot cho thấy các điểm của phần dư phân tán sát đường chéo phần dư có phân phối chuẩn. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.7 Kiểm định các giả thuyết hồi quy Giả thuyết tính độc lập của sai số Hệ số Durbin- Watson là 1.954 (rất gần với giá trị 2) các phần dư không có tương quan chuỗi bậc nhất với nhau (sai số độc lập). IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.7 Kiểm định các giả thuyết hồi quy Giả thuyết về không có mối tương quan giữa các biến độc lập Tất cả các hệ số tolerance đều lớn hơn 0.5 (cũng như tất cả hệ số VIF đều nhỏ hơn 2) => không có hiện tượng đa cộng tuyến =>không có mối tương quan giữa các biến độc lập. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.8 So sánh tác động của từng năng lực Marketing đến kết quả kinh doanhgiữa các nhóm biến So sánh tác động của CLQH đến KQKD giữa các loại hình công ty IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.8 So sánh tác động của từng năng lực Marketing đến kết quả kinh doanhgiữa các nhóm biến So sánh tác động của CLQH đến KQKD giữa các loại hình công ty Không có sự khác biệt trong tác động của chất lượng quan hệ đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có loại hình kinh doanh và hình thức sở hữu khác nhau. Không có sự khác biệt trong tác động của chất lượng quan hệ đến kết quả kinh doanh giữa các công ty có quy mô lớn so với công ty quy mô siêu nhỏ và quy mô vừa. Công ty có quy mô nhỏ, chất lượng quan hệ tác động đến kết quả kinh doanh ít hơn ở các công ty quy mô siêu nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn 0.294 đơn vị. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.8 So sánh tác động của từng năng lực Marketing đến kết quả kinh doanhgiữa các nhóm biến So sánh tác động của khả năng DUKH đ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement